Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

10ο σεμινάριο 2013-2014 - video

Εισηγητής: Saeed Paivandi, καθηγητής στο Université de Lorraine/Nancy 2.
Θέμα:
Apprendre et/ou réussir dans le système éducatif : le cas de l'enseignement supérieur (France)
(Μάθηση και επιτυχία στο εκπαιδευτικό σύστημα: η περίπτωση της ανώτατης εκπαίδευσης (Γαλλία).

Video

10ο σεμινάριο 2013-2014 - φωτογραφίες

Εισηγητής:Saeed Paivandi, καθηγητής στο Université de Lorraine/Nancy 2.
Θέμα:
Apprendre et/ou réussir dans le système éducatif : le cas de l'enseignement supérieur (France)
(Μάθηση και επιτυχία στο εκπαιδευτικό σύστημα: η περίπτωση της ανώτατης εκπαίδευσης (Γαλλία).

Φωτογραφίες


Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Science in the Early Years

Science in the Early Years


  Education Commission of the States (États-Unis)

  06/2014


 http://www.ecs.org/clearinghouse/01/12/88/11288.pdf

Sistema estatal de indicadores de la educación 2014

Sistema estatal de indicadores de la educación 2014


  Subdirección General de Estadística y Estudios

  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Espagne)
Instituto Nacional de Evaluación Educativa ;

  06/2014


http://www.mecd.gob.es/inee/sistema-indicadores/Edicion-2014.html

Third collection of good practices: intercultural dialogue in support of quality education

Third collection of good practices: intercultural dialogue in support of quality education


  UNESCO

  09/2013


 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002228/222890e.pdf

Financing for global education: opportunities for multilateral action

Financing for global education: opportunities for multilateral action


  Pauline Rose & Liesbet Steer (dir.)

   UNESCO
Center for Universal Education (CUE) at the Brookings Institution ;

  09/2013

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002232/223289e.pdf

Recherche action autour de la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire et pour le renforcement de l’assiduité des élèves

Recherche action autour de la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire et pour le renforcement de l’assiduité des élèves


   Étienne DOUAT, Clémence NEEL, Karine SOGUET, Maryse ESTERLE

 
Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales ;

   12/2010


 http://www.cesdip.fr/spip.php?article539

Avoir un diplôme pour faire une bonne carrière ou un bon mariage ?

Avoir un diplôme pour faire une bonne carrière ou un bon mariage ?


  Pierre Courtioux, Vincent Lignon

  EDHEC Business School, pôle de recherche en économie, évaluation des politiques publiques et réforme de l'etat (France)

http://professoral.edhec.com/recherche/publications-edhec/2014/avoir-un-diplome-pour-faire-une-bonne-carriere-ou-un-bon-mariage--198639.kjsp

Les Cahiers de recherche du GIRSEF

Les Cahiers de recherche du GIRSEF


   N° 98, juin 2014

  De la persévérance à la réussite universitaire: rélexion critique et définition de ces concepts en contexte belge francophone

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/girsef/documents/cahier_98_De_Clercq_final.pdf

Journal of School Health

Journal of School Health

  Vol.84,n°7, 7/2014

 
 • The School Breakfast Program: A View of the Present and Preparing for the Future—A Commentary, Rebecca Egner, Reena Oza-Frank and Solveig Argeseanu Cunningham
 • Examining the Association Between Bullying and Adolescent Concerns About Teen Dating Violence, Katrina J. Debnam, Sarah L. Johnson and Catherine P. Bradshaw
 • Are Students With Asthma at Increased Risk for Being a Victim of Bullying in School or Cyberspace? Findings From the 2011 Florida Youth Risk Behavior Survey, Linda Gibson-Young, Mary P. Martinasek, Michiko Clutter and Jamie Forrest
 • Optimizing Violence Prevention Programs: An Examination of Program Effectiveness Among Urban High School Students, Amanda C. Thompkins, Lisa M. Chauveron, Ofer Harel and Daniel F. Perkins
 • Investigating Mental Fitness and School Connectedness in Prince Edward Island and New Brunswick, Canada, Donna Murnaghan, William Morrison, Courtney Laurence and Brandi Bell
 • Profits, Commercial Food Supplier Involvement, and School Vending Machine Snack Food Availability: Implications for Implementing the New Competitive Foods Rule, Yvonne M. Terry-McElrath, Nancy E. Hood, Natalie Colabianchi, Patrick M. O'Malley and Lloyd D. Johnston
 • Improving Pre-Service Elementary Teachers' Self-Reported Efficacy for Using the Professional Teacher Standards in Health Education, Jeffrey K. Clark, Susan
 • Carrots and Sticks: Compliance Provisions in State Competitive Food Laws—Examples for State and Local Implementation of the Updated USDA Standards, Camille K. Gourdet, Jamie F. Chriqui, Elizabeth Piekarz, Quang Dang and Frank J. Chaloupka
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josh.2014.84.issue-7/issuetoc

School Leadership & Management

School Leadership & Management


   Vol.34, n°3, 5/2014

 
 • Interrogating conceptions of leadership: school principals, policy and paradox, Karen E. Starr
 • Distributed leadership with the aim of ‘reculturing’: a departmental case study, Wayne Melville, Doug Jones & Todd Campbell
 • New roles, old stereotypes – developing a school workforce in English schools, Susan Graves
 • Managing serious teacher misbehaviour, Damien Page
 • Leadership styles and decision-making styles in an Indonesian school context, Hasan Hariri, Richard Monypenny & Murray Prideaux
 • The management of large-scale change in Pakistani education, Jamila Razzaq & Christine Forde

http://www.tandfonline.com/toc/cslm20/34/3#.U6PeuUDb6po

European Journal of Teacher Education

European Journal of Teacher Education

  Vol.37, n°2, 4/ 2014

 
 • Using student ratings to measure quality of teaching in six European countries, Leonidas Kyriakides, Bert P.M. Creemers, Anastasia Panayiotou, Gudrun Vanlaar, Michael Pfeifer, Gašper Cankar & Léan McMahon
 • Final thesis models in European teacher education and their orientation towards the academy and the teaching profession, Anders Råde
 • Participatory research with teachers: toward a pragmatic and dynamic view of equity and parity in research relationships, Sunny Man Chu Lau & Saskia Stille
 • Failing intercultural education? ‘Thoughtfulness’ in intercultural education for student teachers, Maija Lanas
 • Linking research and practice through teacher communities: a place where formal and practical knowledge meet?, Natalie N. Pareja Roblin, Bart J.B. Ormel, Susan E. McKenney, Joke M. Voogt & Jules M. Pieters
 • Beginning student teachers’ teacher identities based on their practical theories, Katariina Stenberg, Liisa Karlsson, Harri Pitkaniemi & Katriina Maaranen
 • Students at risk: perceptions of Serbian teachers and implications for teacher education, Olja Jovanovic, Natasa Simic & Vera Rajovic
 • Teaching profession career ladder programme in Turkey: implementation, outcomes and challenges, E. Cil, S. Cepni & M. Besken-Ergisi
 http://www.tandfonline.com/toc/cete20/37/2#.U6PefEDb6po

Educational Research

Educational Research


   Vol.56, n°2, 4/2014

  Gender and Educational Achievement

 
 • Gender and educational achievement, Andreas Hadjar, Sabine Krolak-Schwerdt, Karin Priem & Sabine Glock
 • Females in science: a contradictory concept?, Ruth Watts
 • The construction of ‘female citizens’: a socio-historical analysis of girls’ education in Luxembourg, Catherina Schreiber
 • How gender became sex: mapping the gendered effects of sex-group categorisation onto pedagogy, policy and practice, Gabrielle Ivinson
 • Troubling discourses on gender and education, Elina Lahelma
 • Reversal of gender differences in educational attainment: an historical analysis of the West German case, Rolf Becker
 • The gendered interplay between success and well-being during transitions, Robin Samuel
 • How gender differences in academic engagement relate to students’ gender identity, Ursula Kessels, Anke Heyder, Martin Latsch & Bettina Hannover
 • Gender differences in school success: what are the roles of students’ intelligence, personality and motivation?, Birgit Spinath, Christine Eckert & Ricarda Steinmayr
 • Teacher evaluation of student ability: what roles do teacher gender, student gender, and their interaction play?, Katarina Krkovic, Samuel Greiff, Sirkku Kupiainen, Mari-Pauliina Vainikainen & Jarkko Hautamäki
 http://www.tandfonline.com/toc/rere20/56/2#.U6PeQUDb6po

British Journal of Sociology of Education (BJSE)

British Journal of Sociology of Education (BJSE)


   Vol.35, n°4, 7/2014

 
 • A class act? Lecturers’ views on undergraduates’ employability, Andrew Morrison
 • Understanding critical race theory as a framework in higher educational research, Gokhan Savas
 • Non-performativity of university and subjectification of students: the question of equality and diversity in UK universities, Maki Kimura
 • Girls in science and technology in secondary and post-secondary education: the case of France, Biljana Stevanovic
 • ‘When you see a normal person …’: social class and friendship networks among teenage students, Maria Papapolydorou
 • Participatory capital: Bourdieu and citizenship education in diverse school communities, Bronwyn E. Wood
 • Ironising with intelligence, Peter Erlandson & Dennis Beach
 • New managerialism in education: commercialization, carelessness and gender, James G. Ladwig, Gareth Rees & Robin Shields
 • Responding to the problems of higher education: a case of liquidity or liquidation?, Gerard Lum
 • Urban education: strife and progress, Ian McGimpsey
 http://www.tandfonline.com/toc/cbse20/35/4

Revista de Educación a Distancia (RED)

Revista de Educación a Distancia (RED)


   N° 41, juin 2014

   Interculturalidad en el nuevo paradigma educativo

  Presentación: Hacia una nueva interculturalidad (educativa), Miguel Zapata-Ros
 • El desarrollo de la competencia intercultural en los intercambios telecolaborativos, Margarita Vinagre Laranjeira
 • Evaluación del uso de las TIC en Educación para el Desarrollo. Obtención de indicadores de buenas prácticas mediante análisis factorial, Ángeles Gutiérrez García, Ana Eva Rodríguez Bravo y Montserrat Pantoja Zarza
 • El uso y consumo de TIC en el alumnado autóctono y extranjero de Educación Secundaria Obligatoria de la Región de Murcia, Javier Ballesta Pagán, Josefina Lozano Martínez y Mª Carmen Cerezo Maiquez
 • Interculturalidad, apertura a experiencias y creatividad. Aportes para una educación alternativa, Romina Elisondo y Danilo Donolo
 • La dimensión ideológico-identitaria en un proyecto multicultural de educación museal, Marcelo I. Dorfsman y Gabriel Horenczyk
 • Análisis de la percepción de los estudiantes sobre las áreas de intervención del futuro educador y trabajador social a través de una didáctica digital con mapas conceptuales multimedia, Eloy López Meneses, Esteban Vázquez-Cano y Esther Fernández Márquez
 • Creación audiovisual y TIC: programa de intervención educativa en el marco del diálogo intercultural, Paloma López-Reillo y Eduardo Negrín
 • Escuela pública digital en pueblos originarios. La propuesta de la Universidad de la Punta para las comunidades Ranquel y Huarpe de la provincia de San Luis. Argentina, Silvia Baldivieso y Selín Carrasco
 • Narrativas autobiográficas de estudiantes a distancia: emergencia de una perspectiva intercultural, Adela Romo Medina
 •  
 •  http://www.um.es/ead/red/41/

Revista Española de Pedagogía

Revista Española de Pedagogía


  N° 258, mai-août 2014

   Reflexión filosófica y práctica educativa Estudios y notas

  Presentación, María G. Amilburu
 • Diverse Senses, and Six Conceptions, of Education, David Carr
 • Filosofía y actitud filosófica: sus aportaciones a la educación, María G. Amilburu
 • From Disguised Nonsense to Patent Nonsense: Thinking Philosophically, Richard Pring
 • La prioridad de la filosofía de la educación sobre las disciplinas empíricas en la investigación educativa, Fernando Gil Cantero y David Reyero
 • Repensar la investigación educativa: de las relaciones lineales al paradigma de la complejidad, Arturo Galán, Marta Ruíz-Corbella y Juan Carlos Sánchez Melado
 • La aportación del concepto de «persona» a la educación intercultural, Giuseppe Mari
 • La educación, el arte de despertar, Juan Luis Lorda
 • Juan Zaragüeta y los orígenes de la Filosofía de la Educación en España: un pedagogo entre dos mundos, Gonzalo Jover Olmeda, Xavier Laudo Castillo y Conrad Vilanou Torrano
 •  
 •  http://revistadepedagogia.org/

Note d'analyse

Note d'analyse


  N° 12, mai 2014

   Augmenter le nombre de bons élèves : une lecture complémentaire de l'enquête PISA 2012


http://www.strategie.gouv.fr/blog/2014/05/note-augmenter-nombre-bons-eleves/

Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs (CRES)

Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs (CRES)


   N° 13, 2014

  Observer les mobilités étudiantes Sud-Sud

  Dossier
 • Introduction : Observer les mobilités étudiantes Sud-Sud dans l’internationalisation de l’enseignement supérieur, Elieth P. Eyebiyi et Sylvie Mazzella
 • Dynamique des réseaux de mobilité étudiante entre pays du Sud : attractivité, compétitivité et multipolarité, Lala Razafimahefa et Jean-Claude Raynal
 • L’EduHub malaisien entre tradition et désirs de reconnaissance, Régis Machart et Fred Dervin
 • Differentials in educational motives and return among African students at the Western Cape University, Gabriel Tati
 • Mobilité des étudiants sud-américains : le cas du programme ESCALA, Maria Alice Nogueira et Viviane Ramos>
 • Building a South-South connection through Higher Education: the case of Peruvian university students in Brazil, Camila Daniel
 • Pluralité des parcours des étudiants ouest-africains en Chine, Sylvie Bredeloup Une université privée égyptienne dans le nouveau marché international de l’enseignement supérieur, Daniele Cantini
Hors-thème
 • Réforme du curriculum et approche par compétences au Cap Vert. Entre injonction internationale et projet national ?, Ana Cristina Pires-Ferreira
 • L’allocation de l’aide internationale en éducation dans les États fragiles : réconcilier les objectifs d’efficacité économique et de justice sociale ?, Thomas Poirier
 • L’école primaire au Sénégal : éducation pour tous, qualité pour certains, Fatou Niang
 • Racisme quotidien à l’université colombienne. Approche de l’expérience vécue des étudiants “noirs” à Bogota, Oscar Quintero
 •  
 •  http://www.editions-msh.fr/revues/?collection_id=508

Éducation et socialisation

Éducation et socialisation


   N° 35, 2014

   Le stage en formation, tendances et résistances

  Dossier
 • Actualité et inactualité de la stagification, Emmanuel Triby
 • Apprendre en stage : situation de travail, interactions et participation, Souâd Denoux
 • De l’expérience formatrice à l’expérience apprenante : genèse et perspectives pour une mise en récit d’un processus de professionnalisation, Lucie Roger, Anne Jorro et Philippe Maubant
 • Le stage en formation alternée dans l’enseignement supérieur : pour quel développement professionnel ?, Jérôme Eneau, Geneviève Lameul et Éric Bertrand
 • Formation à distance et activité du stagiaire de la formation professionnelle continue, Béatrice Verquin-Savarieau
 • Le stage dans l’enseignement supérieur, un dispositif riche de promesses difficiles à tenir, Dominique Glaymann
 • La professionnalisation à l’université malade de la stagification : à qui profite le stage ?, Marina Patroucheva
 • L’accompagnement : un élément clé pour l’apprentissage en stage et pour le développement professionnel continu des enseignants, Marc Boutet et Rémy Villemin
 • Formation initiale à l’enseignement de l’histoire : la place du savoir en situation de stage, René Barioni et Isabelle Puozzo
 • Le stage comme dispositif de transfert des compétences professionnelles d’enseignants haïtiens en formation initiale, Marie-Rose Magaly Guervil et Claire Duchesne
Varia
 • Des pratiques pédagogiques de l’enseignement du lire/écrire, déclarées par des enseignantes du primaire, Rakia Laroui, Magalie Morel et Stéphanie Leblanc
 •  
 •  http://edso.revues.org/

Recherches et éducations

Recherches et éducations


  N° 10, mars 2014

   Expression et certification des acquis de l’expérience : bilan et perspectives


http://rechercheseducations.revues.org/index.html

Note d'information

Note d'information


  N° 20, juin 2014

   Près d'un enfant sur huit est scolarisé à deux ans

http://www.education.gouv.fr/cid80263/pres-d-un-enfant-sur-huit-est-scolarise-a-deux-ans.html

Éducation permanente

Éducation permanente


  N° 199, 2014-2

   Education non formelle et apprentissages tout au long de la vie

  La question de la forme en éducation, Michel Fabre Education non formelle : contexte d’émergence, caractéristiques et territoires, Stéphanie Gasse
 • L’éducation non formelle a plus à gagner à être vertueuse qu’à être clairement décrite, Denis Poizat
 • L’éducation non formelle : des mondes sociaux à l’ingénierie du développement, Thierry Ardouin
 • Sans reconnaissance, la validation des acquis des apprentissages non formels et informels n’est rien, Patrick Werquin
 • Apprentissage informel et accompagnement en orientation professionnelle, Valérie Cetout
 • Apprentissages et lutte sociale : le cas des forums EJA au Brésil, Jane Paiva, Aline Cristina de Lima Dantas
 • Éducation non formelle et TICE en Afrique. Le cas du Mali, Mamoudou Coumaré, Jacques Wallet
 • L’apprentissage artisanal, un contexte d’action éducative non formelle. Les stratégies d’orientation des apprentis au Bénin, Abdel Rahamane Baba-Moussa, Astrid Flenon
 • L’éducation non formelle au Brésil cinq ans après la CONFINTEA VI, André Lázaro, Jorge Teles
 • L’éducation non formelle comme catalyseur des transformations de l’éducation formelle. Le cas du Burkina Faso, Ambroise Tapsoba
 • L’éducation non formelle pour motiver les adultes à apprendre, Maria do Carmo Gregório
 •  
 •  http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1728

COMPARISON OF PIAAC AND PISA FRAMEWORKS FOR NUMERACY AND MATHEMATICAL LITERACY

COMPARISON OF PIAAC AND PISA FRAMEWORKS FOR NUMERACY AND
MATHEMATICAL LITERACY


http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jz3wl63cs6f.pdf?expires=1403248070&id=id&accname=guest&checksum=4F40FFEC4AD3E940E823B81C1DB4E06B

Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

Political deal to replace student grants with loans

"After months of planning and negotiating, Jet Bussemaker, minister for education, culture and science in The Netherlands, has struck an agreement with two opposition parties on a bill that will convert student grants into loans from 1 January 2015. The move will free up €1 billion (US$1.4 billion) from the state higher education budget. [...]
The Dutch National Union of Students and the European Students’ Union have condemned the move.
Today, Dutch students receive a monthly grant of €279 if they do not live at home and €100 if they live with their parents. On average, students work 11 hours a week over and above their studies, and have accumulated €15,000 in debt when they graduate.
Under the new system, the unions argue, students will accumulate greater debts or have to work more during their studies – and hence risk prolonging the time-to-degree. [...]"

More on the University World News site (Global Edition - 08 June 2014)

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Student mobility in the EHEA 2014. Underrepresentation in student credit mobility and imbalances in degree mobility

Student mobility in the EHEA 2014. Underrepresentation in student credit mobility and imbalances in degree mobility


  Angelika Grabher, Petra Wejwar, Martin Unger, Berta Terzieva, Julia Litofcenko

Institut für Höhere Studien (IHS) (Institute for Advanced Studies), Vienne ;

  04/2014


 http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/Student_mobility_in_EHEA.pdf

Study on Policy Measures to improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe vol. 1 & 2

Study on Policy Measures to improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe vol. 1 & 2


   ibf International consulting (dir)

   European Commission

   04/2014

http://ife.ens-lyon.fr/vst/Rapports/DetailRapport.php?parent=actu&id=2154

Mainstreaming ICT enabled Innovation in Education and Training in Europe: Policy actions for sustainability, scalability and impact at system level

Mainstreaming ICT enabled Innovation in Education and Training in Europe: Policy actions for sustainability, scalability and impact at system level


   Barbara N. Brečko, Panagiotis Kampylis & Yves Punie

  JRC Institute for Prospective Technological Studies

   04/2014

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83502.pdf

Higher education councils and commissions in Africa - A comparative study of the legal basis of their establishment, functions, autonomy and accountability

Higher education councils and commissions in Africa - A comparative study of the legal basis of their establishment, functions, autonomy and accountability


   Danwood Chirwa

  Centre for Higher Education transformations (Afrique du Sud)

   03/2014


 http://www.chet.org.za/files/Chirwa%202014%20HERANA%20II%20HE%20Commissions%20Legislative%20Report.pdf

Does High School Homework Increase Academic Achievement?

Does High School Homework Increase Academic Achievement?


   Charlene Marie Kalenkoski, Sabrina Wulff Pabilonia

   Institute for the Study of Labor (Allemagne)

  04/2014


http://ftp.iza.org/dp8142.pdf

Rapport du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur - Année 2013 - La médiation : le succès d'une liberté nouvelle

Rapport du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur - Année 2013 - La médiation : le succès d'une liberté nouvelle


  Médiateur de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur (France)

   05/2014


 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000268/0000.pdf

Les nouvelles frontières de la connaissance

Les nouvelles frontières de la connaissance


   Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (France)

  05/2014


 http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Rapport_2014/28/6/2014_04_10_RAPPORT_NFC_319286.pdf

Educación XXI

Educación XXI

   Vol. 17, n° 2, 8-12/2014

  Monográfico

 • La idea de la universidad pública en América Latina: narraciones en escenarios divergentes, José Joaquín Brunner
 • Evaluación formativa de los aprendizajes en el contexto universitario: resistencias y paradojas del profesorado, Leonor Margalef García
 • La dimensión social del proceso de Bolonia: apoyos y servicios para grupos de estudiantes poco representados en las universidades españolas, Inmaculada Egido Gálvez, Mª José Fernández Díaz, Arturo Galán
 • La identidad docente de los profesores universitarios competentes, Carles Monereo, Carola Domínguez
 • Factores que influyen en los enfoques de aprendizaje universitario. Una revisión sistemática, Fuensanta Monroy, Fuensanta Hernández Pina
 • La excelencia docente universitaria. Análisis y propuestas para una mejor evaluación del profesorado universitario, David Reyero
 • Consolidación de la formación por competencias en la Universidad española: estudio de un caso, José María González González, José Luis Arquero Montaño, Trevor Hassall
 • Condiciones del contexto instruccional que afectan el diseño de la enseñanza del profesor universitario, Antoni Badia, Francisco Gómez
 • Variables definitorias del perfil del profesor/a universitario/a ideal desde la perspectiva de los estudiantes pre-universitarios/as, Sonia San Martín, Marcos Santamaría, Francisco Javier Hoyuelos, Jaime Ibáñez, Estefanía Jerónimo
 • Factores determinantes de adopción de blended learning en educación superior. Adaptación del modelo UTAUT*, Antonio Víctor Martín García, Ángel García del Dujo, José Manuel Muñoz Rodríguez


Estudios

 • Los costes no monetarios del abandono educativo prematuro: una estimación en términos de años de buena salud, Marcos Fernández-Gutiérrez, Jorge Calero Martínez
 • Estrategias de intervención socioeducativa con familias: análisis de la orientación familiar en los Servicios Especializados de Atención a la Familia e Infancia de la Comunidad Valenciana, Paz Cánovas Leonhardt, Piedad Mª Sahuquillo Mateo, Esther Císcar Cuñat, Concepción Martínez Vázquez
 • La evaluación en Ciencias Sociales, Geografía e Historia: percepción del alumnado tras la aplicación de la escala EPEGEHI-1, Jesús Molina Saorín, Pedro Miralles Martínez, Francisco Javier Trigueros Cano
 • Herramientas y recursos para la creación 
y consumo musical en la web 2.0. Aplicaciones y potencialidades educativas, Felipe Gértrudix Barrio, Manuel Gértrudix Barrio
 • La violencia escolar en los centros de educación secundaria de Asturias desde la perspectiva del alumnado, David Álvarez-García, Alejandra Dobarro, José C. Núñez, Celestino Rodríguez
 • Competencias lingüísticas y alumnado inmigrante en Cataluña. El caso del colectivo de origen hispanohablante, José Luis Navarro, Ángel Huguet, Clara Sansó
 •  
 •  
 •  http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/educacionXX1/issue/view/780

Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC)

Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC)


   Vol. 11, n° 2, 

  E-learning en las disciplinas de economía y empresa

  E-learning en las disciplinas de economía y empresa
 • Editorial Special Issue, Josep M. Duart, Rosalind James
Special Section
 • E-learning in Economics and Business, Josep Maria Batalla, Eva Rimbau, Enric Serradell
 • The competency profile of online BMA graduates viewed from a job market perspective, Àngels Fitó Bertran, María Jesús Martínez Argüelles, Soledad Moya Gutiérrez
 • Social networks as tools for acquiring competences at university: QR codes through Facebook, Pedro Román-Graván, Ángela Martín-Gutiérrez
 • Self-assessment via a blended-learning strategy to improve performance in an accounting subject, Vanesa Gámiz Sánchez, Rosana Montes Soldado, María Carmen Pérez López
 • Learning by comparing with Wikipedia: the value to students' learning, Antoni Meseguer-Artola
 • Cooperative learning in higher education: differences in perceptions of contribution to the group, Francisco Jareño, Juan José Jiménez, M. Gabriela Lagos 
 •  
 •  
 •  http://rusc.uoc.edu/index.php/rusc/issue/current

Éducation & formation

Éducation & formation


   e-301, mai 2014

  Dispositifs hybrides

 
 • Editorial - « Eloge de la complémentarité, De Lièvre, Bruno
 • Présentation du numéro – Les dispositifs hybrides dans l'enseignement supérieur: questions théoriques, méthodologiques et pratiques, Deschryver, Nathalie & Charlier, Bernadette
 • Regard méthodologique, Albarello, Luc
 • Une première approche de l'hybridation, Peraya, Daniel, Charlier, Bernadette & Deschryver, Nathalie
 • Une méthodologie mixte pour l'étude des dispositifs hybrides, Burton, Réginald, Mancuso, Giovanna & Peraya, Daniel
 • Un nouveau regard sur la typologie des dispositifs hybrides de formation, Lebrun, Marcel, Peltier, Claire, Peraya, Daniel, Burton, Réginald & Mancuso, Giovanna
 • Dispositifs hybrides et apprentissage : Effets perçus par des étudiants et des enseignants du supérieur, Deschryver, Nathalie & Lebrun, Marcel
 • Dispositifs hybrides de formation et développement professionnel : Effets perçus par des enseignants du supérieur, Lameul, Geneviève, Peltier, Claire & Charlier, Bernadette
 • Développer des dispositifs hybrides : une opportunité d'apprentissage organisationnel, Letor, Caroline, Douzet, Céline & Ronchi, Anne
 • Démarche d'exploitation des résultats et diffusion auprès des acteurs de l'enseignement supérieur, Lameul, Geneviève, Villiot-Leclercq, Emmanuelle, Douzet, Céline & Docq, Françoise
 • Regard sur la recherche « Dispositifs hybrides dans l'enseignement supérieur » (Hy-Sup), Jézégou, Annie
 • Dispositif hybride et approche d'apprentissage, Bonvin, Guillaume
 •  
 •  http://ute3.umh.ac.be/revues/

Éducation et francophonie

Éducation et francophonie


  Vol. XLII, n° 1, Printemps 2014

   L'alternance en formation : nouveaux enjeux, autres regards?

 
 • Liminaire, Mehdi Boudjaoui et Claudia Gagnon
 • L'alternance en formation, une figure de la pédagogie, Philippe Maubant et Lucie Roger
 • Revisiter le concept de dispositif pour comprendre l'alternance en formation, Mehdi Boudjaoui et Gilles Leclercq
 • Conception collaborative d'un outil d'aide au transfert de connaissances enseignées en formation par alternance, Laurent Veillard et Darès Kouassi Kouamé
 • Pratiques d’alternance et référentiels professionnels : Le cas de la formation d'assistant de service social en France, Yvette Molina
 • Alternance en formation et développement professionnel: Enjeux du portfolio, France Merhan
 • Rôle des superviseurs en milieu scolaire et des formateurs en entreprise dans le Parcours de formation axée sur l'emploi, Julie Charbonneau, Ghislain Samson et Nadia Rousseau
 • L'encadrement des stagiaires en milieu de travail : Étude exploratoire dans un cadre formel d'alternance en formation professionnelle initiale, Élisabeth Mazalon, Claudia Gagnon et Sandra Roy
 • « L'accompagnabilité », une propriété des dispositifs de formation en alternance : Des manières d'accompagner et de se faire accompagner, Gilles Leclercq, Anne-Catherine Oudart et Thérèse Marois
 • Analyser l'alternance d'enquêtes entre pratique et théorie pour mieux les provoquer?, Philippe Chaubet et Colette Gervais
 • Le développement professionnel en soins infirmiers : Le cas d'un dispositif universitaire alterné en Espagne, Mehdi Boudjaoui, Luisa Guitard Sein-Echaluce, Maria Sanchez Fernandez et Teresa Torner Benet 
 •  
 •  http://www.acelf.ca/c/revue/pdf/EF_42-1_complet-Web.pdf

Revue des sciences de l'éducation (RSE)

Revue des sciences de l'éducation (RSE)


   Vol. 39, n° 2, 2013

 
 • Un observatoire des pratiques enseignantes en maternelle : vers une typologie d’activités stimulant la parole de l’enfant, Christina Romain et Marie-Noëlle Roubaud>
 • Définition de la qualité des structures d’accueil de la petite enfance : implications du modèle écosystémique avec l’exemple français, Morgane Caublot et Teresa Blichaski
 • L'expérience d’élèves en difficulté en éducation physique et sportive : analyse d'une activité mise en souffrance, Élisabeth Magendie et Daniel Bouthier
 • L’influence du clavardage sur la maîtrise du français écrit des élèves du premier cycle du secondaire, Marie-Ève Gonthier et Stéphanie Leblanc
 • Enquête sur les carrières scolaires des étudiants francophones du Nouveau-Brunswick : offre locale de formations, orientation scolaire et ressources sociales, Stéphanie Garneau, Caroline Bouchard et Annie Pilote
 • Comment les dimensions contextuelles et culturelles interviennent-elles dans l’apprentissage transformateur?, Claire Duchesne et Amanda Skinn 
 •  
 •  
 •  http://www.rse.umontreal.ca/A_venir.htm

School Leadership & Management

School Leadership & Management


   Vol.34, n°2, mars 2014

 
 • A comparison of the governing of primary and secondary schools in England, Chris James, Michael Connolly, Steve Brammer, Mike Fertig, Jane James & Jeff Jones
 • School reform and the emotional demands of principals: Lorna's story, Martin Mills & Richard Niesche
 • A review of the empirical generations at work research: implications for school leaders and future research, Karen Edge
 • Effective consultants: a conceptual framework for helping school systems achieve systemic reform, Leslie Hazle Bussey, Jennie C. Welch & Meca B. Mohammed
 • Strengthening education through collaborative networks: leading the cultural change, Jordi Díaz-Gibson, Mireia Civís-Zaragoza & Joan Guàrdia-Olmos
 • Investigating trait emotional intelligence among school leaders: demonstrating a useful self-assessment approach, Robert Benson, Colm Fearon, Heather McLaughlin & Sara Garratt

 http://www.tandfonline.com/toc/cslm20/34/2#.U5H9I3bb6po

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)


   Vol.58, n°2, avril2014

 
 • Dimensions of Norm-Referenced Compulsory School Grades and their Relative Importance for the Prediction of Upper Secondary School Grades, Cecilia Thorsen
 • Associations Between Teacher-Rated Versus Self-Rated Student Temperament and School Achievement, Sari Mullola, Mirka Hintsanen, Markus Jokela, Jari Lipsanen, Saija Alatupa, Niklas Ravaja & Liisa Keltikangas-Järvinen
 • Embracing Social Sustainability in Design Education: A Reflection on a Case Study in Haiti, Anders Kjøllesdal, Jonas Asheim & Casper Boks
 • Mathematics Achievement as a Function of Within- and Between-School Differences, Ebrahim Mohammadpour & Mohamed Najib Abdul Ghafar
 • Group Work Management in the Classroom, Karin Forslund Frykedal & Eva Hammar Chiriac
 • The Impact of Workplace Bullying on Primary School Teachers and Principals, Declan Fahie & Dympna Devine

http://www.tandfonline.com/toc/csje20/58/2#.U5H86Hbb6po

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)


   Vol.58, n°3, june 2014

 
 • “Swedishness” as a Norm for Learners of English in Swedish Schools: A Study of National and Local Objectives and Criteria in Compulsory Schools, Jörgen Tholin
 • Teacher educators' digital competence, Rune Johan Krumsvik
 • Does Teacher Education Matter? An Analysis of Relations to Knowledge among Norwegian and Finnish Novice Teachers, Hilde Wågsås Afdal & Monika Nerland
 • Entrepreneurship Education and Academic Performance, Vegard Johansen
 • Effects of the 2003 Quality Reform on Gender Gaps in Student Learning Outcomes in Norwegian Higher Education, Anne-Catherine Lehre, Arvid Hansen, Knut Petter Lehre & Petter Laake
 • Elaborating the Concepts of Part and Whole in Variation Theory: The Case of Learning Chinese Characters, Ho Cheong Lam
 • Daycare Staff Emotions and Coping Related to Children of Divorce: A Q Methodological Study, Klara Øverland, Ingunn Størksen, Edvin Bru & Arlene Arstad Thorsen

http://www.tandfonline.com/toc/csje20/58/3#.U5H8uXbb6po

Curriculum inquiry

Curriculum inquiry


  Vol.44, n°2, mars 2014

 
 • Teachers and Teaching, Dennis Thiessen
 • Getting a Grip on the Classroom: From Psychological to Phenomenological Curriculum Development in Teacher Education Programs, Justin A. Garcia and Tyson E. Lewis
 • Contextualizing the Tools of a Classical and Christian Homeschooling Mother-Teacher, Melissa Sherfinski
 • Teachers' Cultural Maps: Asia as a “Tricky Sort of Subject Matter” in Curriculum Inquiry, Peta Salter
 • Teachers, Curriculum Innovation, and Policy Formation, Nina Bascia, Shasta Carr-Harris, Rose Fine-Meyer and Cara Zurzolo
 • Social Studies as a Means for the Preparation of Teachers: A Look Back at the Foundations of Social Foundations Courses, Benjamin M. Jacobs

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/curi.2014.44.issue-2/issuetoc

Curriculum inquiry

Curriculum inquiry


  Vol.44, n°3, juin 2014

 
 • Returning to Our Pasts, Engaging Difficult Knowledge, and Transforming Social Justice, Sarfaroz Niyozov and Sardar M. Anwaruddin
 • Frustrated Returns: Biography, Parental Figures, and the Apprenticeship of Observation, Kyle A. Greenwalt
 • Containing Pedagogical Complexity Through the Assignment of Photography: Two Case Presentations , H. James Garrett and Sara Matthews
 • Race, Memory, and Master Narratives: A Critical Essay on U.S. Curriculum History, Anthony L. Brown and Wayne Au
 • Theorizing “Difficult Knowledge” in the Aftermath of the “Affective Turn”: Implications for Curriculum and Pedagogy in Handling Traumatic Representations, Michalinos Zembylas
 • Politics Without “Brainwashing”: A Philosophical Defence of Social Justice Education, Lauren Bialystok

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/curi.2014.44.issue-3/issuetoc

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)


  Vol.36, n°9, juillet 2014

  Science|Environment|Health—Towards a reconceptualization of three critical and inter-linked areas of education

 
 • Science|Environment|Health—Towards a reconceptualization of three critical and inter-linked areas of education, Albert Zeyer & Justin Dillon
 • Comparing the Effectiveness of Verification and Inquiry Laboratories in Supporting Undergraduate Science Students in Constructing Arguments Around Socioscientific Issues, Jonathon Grooms, Victor Sampson & Barry Golden
 • Personal Health—Personalized Science: A new driver for science education?, Wolff-Michael Roth
 • ‘She Has to Drink Blood of the Snake’: Culture and prior knowledge in science|health education, Leah A Bricker, Suzanne Reeve & Philip Bell
 • The Construction of a Reasoned Explanation of a Health Phenomenon: An analysis of competencies mobilized, Cláudia Faria, Sofia Freire, Mónica Baptista & Cecília Galvão
 • Climate Change and Everyday Life: Repertoires children use to negotiate a socio-scientific issue, Jenny Byrne, Malin Ideland, Claes Malmberg & Marcus Grace
 • Lessons of Researcher–Teacher Co-design of an Environmental Health Afterschool Club Curriculum, Savreen Hundal, Daniel M. Levin & Alla Keselman
 http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/36/9#.U5H7-nbb6po

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)


   Vol.36, n°10, juillet 2014

 
 • Gender Inequality in Biology Classes in China and Its Effects on Students' Short-Term Outcomes, Ning Liu & Birgit Neuhaus
 • Primary Teachers' beliefs about Scientific Creativity in the Classroom Context, Shu-Chiu Liu & Huann-shyang Lin
 • The Complexity of Scientific Literacy: The development and use of a data analysis matrix, Kathryn Garthwaite, Bev France & Gillian Ward
 • Science Engagement and Literacy: A retrospective analysis for students in Canada and Australia, Amanda Woods-McConney, Mary Colette Oliver, Andrew McConney, Renato Schibeci & Dorit Maor
 • Science-related Aspirations Across the Primary–Secondary Divide: Evidence from two surveys in England, Jennifer DeWitt, Louise Archer & Jonathan Osborne
 • Establishing the Criterion-related, Construct, and Content Validities of a Simulation-based Assessment of Inquiry Abilities, Pai-Hsing Wu, Hsin-Kai Wu & Ying-Shao Hsu
 • Assessing Students' Understandings of Biological Models and their Use in Science to Evaluate a Theoretical Framework, Juliane Grünkorn, Annette Upmeier zu Belzen & Dirk Krüger
 • Cross-Cultural Comparisons of Undergraduate Student Views of the Nature of Science, Leigh S. Arino de la Rubia, Tzung-Jin Lin & Chin-Chung Tsai
 • Science Learning: A path analysis of its links with reading comprehension, question-asking in class and science achievement, Francisco Cano, Ángela García, A.B.G. Berbén & Fernando Justicia
 • Approaches to Inquiry Teaching: Elementary teacher's perspectives, Joseph Ireland, James J. Watters, J. Lunn Brownlee & Mandy Lupton
 • Designing Science Learning in the First Years of Schooling. An intervention study with sequenced learning material on the topic of ‘floating and sinking', Miriam Leuchter, Henrik Saalbach & Ilonca Hardy
 http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/36/10#.U5H7onbb6po

European Journal of Education : Research, Development and Policy

European Journal of Education : Research, Development and Policy


  Vol.49, n°1, mars 2014

   Global University Rankings. A Critical Assessment

 
 • The Ranking Game, Barbara M. Kehm and Tero Erkkil
 • Reflections on a Decade of Global Rankings: what we've learned and outstanding issues, Ellen Hazelkorn
 • Where Are the Global Rankings Leading Us? An Analysis of Recent Methodological Changes and New Developments, Andrejs Rauhvargers
 • University Rankings and Social Science, Simon Marginson
 • Rankings, Diversity and the Power of Renewal in Science. A Comparison between Germany, the UK and the US, Richard Münch and Len Ole Schfer
 • the Intensification of Rankings Logic in an Increasingly Marketised Higher Education Environment, William Locke
 • Global University Rankings, Transnational Policy Discourse and Higher Education in Europe, Tero Erkkil
 • Global University Rankings — Impacts and Unintended Side Effects, Barbara M. Kehm
 • Converging Higher Education Systems in a Global Setting: the example of France and India, Marc Pilkington
 • Youth Education Attainment and Participation in Europe: the role of contextual factors and the scope of education policy, Miquel Àngel Alegre and Ricard Benit
 • o
 • Waves of (Dis)Satisfaction: Effects of the Numerus Clausus system in Portugal, Madalena Fonseca, Diana Dias, Carla Sá and Alberto Amaral
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.2014.49.issue-1/issuetoc

History of Education

History of Education


   Vol.43, n°3, mai 2014

 
 • Reconstructing Virgil in the classroom in late antiquity, Frances Foster
 • Entanglement and transnational transfer in the history of infant schools in Great Britain and salles d’asile in France, 1816–1881, Kaspar Burger
 • The entrance of women into the teaching profession in Spain (1855–1940), Narciso de Gabriel
 • ‘Get a blue and you will see your money back again’: staffing and marketing the English prep school, 1890–1912, John Benson
 • The salient history of Dalton education in the Netherlands, Piet van der Ploeg
 • Education, revolution and evolution: the Palestinian universities as initiators of national struggle 1972–1995, Ido Zelkovitz
 • Mass incarceration and the making of citizens, Benjamin Justice

 http://www.tandfonline.com/toc/thed20/43/3#.U5H6n3bb6po

Journal of Research in Science Teaching (JRST)

Journal of Research in Science Teaching (JRST)


  Vol.51, n°5, mai 2014

 
 • What matters in college for retaining aspiring scientists and engineers from underrepresented racial groups, Mitchell J. Chang, Jessica Sharkness, Sylvia Hurtado and Christopher B. Newman
 • Assessment of uncertainty-infused scientific argumentation, Hee-Sun Lee, Ou Lydia Liu, Amy Pallant, Katrina Crotts Roohr, Sarah Pryputniewicz and Zoë E. Buck
 • Diversifying instruction and shifting authority: A cultural historical activity theory (CHAT) analysis of classroom participant structures, Terri Patchen and Dennis W. Smithenry
 • Effectiveness of a curricular and professional development intervention at improving elementary teachers' science content knowledge and student achievement outcomes: Year 1 results, Brandon S. Diamond, Jaime Maerten-Rivera, Rose Elizabeth Rohrer and Okhee Lee
 • Case-based instruction: Improving students' conceptual understanding through cases in a mechanical engineering course, Aman Yadav, Megan Vinh, Gregory M. Shaver, Peter Meckl and Stephanie Firebaugh

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.v51.5/issuetoc

Educational Researcher (ER)

Educational Researcher (ER)


  Vol. 43, n°4, mai 2014

 
 • Inaccurate Estimation of Disparities Due to Mischievous Responders: Several Suggestions to Assess Conclusions, Joseph P. Robinson-Cimpian
 • The Expanding Role of Philanthropy in Education Politics, Sarah Reckhow and Jeffrey W. Snyder
 • “I Am Working-Class”: Subjective Self-Definition as a Missing Measure of Social Class and Socioeconomic Status in Higher Education Research, Mark Rubin, Nida Denson, Sue Kilpatrick, Kelly E. Matthews, Tom Stehlik, and David Zyngier
 • The Role of the Intellectual in Eliminating the Effects of Poverty: A Response to Tierney, Jimmy Scherrer

 http://edr.sagepub.com/content/43/4?etoc

British Journal of Sociology of Education (BJSE)

British Journal of Sociology of Education (BJSE)


  Vol.35, n°3, mai 2014

 
 • Cosmo girls: configurations of class and femininity in elite educational settings, Alexandra Allan & Claire Charles
 • Identity politics, justice and the schooling of Muslim girls: navigating the tensions between multiculturalism, group rights and feminism, Amanda Keddie
 • Theoretical notes on the sociological analysis of school reform networks, James G. Ladwig
 • Adolescents’ emerging habitus: the role of early parental expectations and practices, Katerina Bodovski
 • Medicus interruptus in the behaviour of children in disadvantaged contexts in Scotland, Julie Allan & Valerie Harwood
 • ‘Virginity is a Virtue: Prevent Early Sex’ – Teacher perceptions of sex education in a Ugandan secondary school, Padmini Iyer & Peter Aggleton
 • Tributes to Jean Anyon, Lois Weis, Geoff Whitty, Miriam E. David & Michael W. Apple
 • Education and neoliberal globalization, Louise Morley, Simon Marginson & Jill Blackmore
 • The heavy shadow? Bernstein and his legacy, Sara Delamont
 • Race: towards critical sociologies of subversion, Anoop Nayak
 http://www.tandfonline.com/toc/cbse20/35/3#.U5H57Xbb6po

Paedagogica Historica

Paedagogica Historica


   Vol.50, n°3, mai 2014

 
 • “Each word shows how you love me”: The social literacy practice of children’s letter writing (1780–1860), Emily C. Bruce
 • The beginnings of modern education in Korea, 1883–1910, Klaus Dittrich
 • Medico-science and school hygiene: a contribution to a history of the senses in schooling, Patrice Milewski
 • The new model school of education: Thomson, Moray House and Teachers College, Columbia, Martin Lawn & Ian Deary
 • Pedagogical innovation and music education in Spain: Introducing the Dalcroze method in Catalonia, Francesca Comas Rubí, Xavier Motilla-Salas & Bernat Sureda-Garcia
 • A match between university professors and school inspectors? Innovation and stagnation in the physical education curriculum, Hans Vangrunderbeek & Pascal Delheye
 • Monuments to the Republic: School as a nationalising discourse in Turkey, Sabiha Bilgi
 • “All methods—and wedded to none”1: The deaf education methods debate and progressive educational reform in Toronto, Canada, 1922–1945, Jason A. Ellis
 • The impact of foreign policy on educational exchange: the Swedish state scholarship programme 1938–1990, Andreas Åkerlund
 http://www.tandfonline.com/toc/cpdh20/50/3#.U5H5qXbb6po

Paedagogica Historica

Paedagogica Historica


  Vol.50,°1-2, mars 2014

  Internationalisation in Education: Issues, Challenges, Outcomes

 
 • Going international: the history of education stepping beyond borders, Joëlle Droux & Rita Hofstetter
 • Within, between, above, and beyond: (Pre)positions for a history of the internationalisation of educational practices and knowledge, Marcelo Caruso
 • The rivalry of the French and American educational missions during the Vietnam War, Thuy-Phuong Nguyen
 • New School of Mustafa Satı Bey in Istanbul, Filiz Meşeci Giorgetti
 • Condescension and critical sympathy: Historians of education on progressive education in the United States and England, William G. Wraga
 • Crossing borders in educational innovation: Framing foreign examples in discussing comprehensive education in the Netherlands, 1969–1979, Linda Greveling, Hilda T.A. Amsing & Jeroen J.H. Dekker
 • La réception des travaux scouts de Pierre Bovet en France (1912–décennie 1930), Nicolas Palluau
 • Toiling together for social cohesion: International influences on the development of teacher education in the United States, Paul J. Ramsey
 • Fred Clarke and the internationalisation of studies and research in education, Gary McCulloch
 • “A miniature League of Nations”: inquiry into the social origins of the International School, 1924–1930, Leonora Dugonjić
 • Transnational treaties on children’s rights: Norm building and circulation in the twentieth century, Zoe Moody
 • L’éducation sexuelle, entre médecine, morale et pédagogie: débats transnationaux et réalisations locales (Suisse romande 1890–1930), Anne-Françoise Praz
 • Braille, amma and integration: the hybrid evolution of education for the blind in Taiwan, 1870s–1970s, Tasing Chiu
 • De Genève à Belo Horizonte, une histoire croisée: circulation, réception et réinterprétation d’un modèle européen des classes spéciales au Brésil des années 1930, Regina Helena de Freitas Campos & Adriana Araújo Pereira Borges
 • Westward bound? Dutch education and cultural transfer in the mid-twentieth century, Nelleke Bakker
 • L’Association internationale des éducateurs de jeunes inadaptés (AIEJI) et la fabrique de l’éducateur spécialisé par delà les frontières (1951–1963), Samuel Boussion
 http://www.tandfonline.com/toc/cpdh20/50/1-2#.U5H5Vnbb6po

Notes du CREN

Notes du CREN


   N° 18, avril 2014

   Raconter l'école. À l'écoute de vécus scolaires en Europe et au Brésil


http://www.cren.univ-nantes.fr/67959790/0/fiche___pagelibre/

Skholê

Skholê


   N°20, juin 2014

 
 • Enseigner la "théorie du genre" en SVT : une aberration ?, Guillaume Vergne
 • PISA : à quand la fin des idéologies ?, Nathalie Bulle
 • Réflexions sur l’enseignement des sciences physiques au lycée: une mission impossible ?, Gérard Weisbuch
 • "Transmettre, apprendre" - recension de l'ouvrage de Marie-Claude Blais, Marcel Gauchet et Dominique Ottavi, Julien Gautier
 • L’héritage de Victor Cousin dans l’enseignement de la philosophie en France, Lucie Rey
 • Série John Dewey et l'éducation: Continuité ou discontinuité entre pensée rationnelle et sens commun ? Lecture croisée de Dewey et Bachelard, Sébastien Charbonnier
 • Éducations à…. Ya basta !, Alain Beitone
 •  
 •  
 •  http://skhole.fr/livraison/20

Note d'information

Note d'information


   N° 19, mai 2014

   Évolution des acquis en début de CE2 entre 1999 et 2013 : les progrès observés à l'entrée au CP entre 1997 et 2011 ne sont pas confirmés


 http://www.education.gouv.fr/cid73252/evolution-des-acquis-en-debut-de-ce2-entre-1999-et-2013-les-progres-observes-a-l-entree-au-cp-entre-1997-et-2011-ne-sont-pas-confirmes.html

Cahiers pédagogiques

Cahiers pédagogiques


  N° 514, juin 2014

   Enseignant: un métier qui bouge

  Ils changent de métier, ils changent le métier
 • Bienvenue chez les profs, Catherine Ravelli
 • Regards croisés, Agathe Mezzadri
 • Ils enseignent leur métier, Otilia Holgado>
 • Naissance d'un prof, Sylvie Floc’hlay
 • La classe autrement, Cédric Pignel
 • Le collectif ? Pas si simple, Sylvie Baud -Stef
 • Le plaisir de travailler en équipe, Francis Blanquart, Céline Walkowiak
Encore et toujours, l’intérêt des élèves
 • De la notation à l’évaluation, Sandra Miranda
 • Entre réalité et idéal du métier, Corinne Roux-Lafay
 • Écrire pour prendre de la distance, Ludovic Blin
 • Comment aider Morgane?, Michèle Amiel
 • Rien de nouveau sous le soleil ?, Jean-Michel Zakhartchouk
Quel cadre ?
 • L’établissement formateur, Nicole Priou
 • Décrocher la lune!, Jeanne-Claude Mori
 • Voilà l’inspecteur, Sylvie Abdelgaber
 • Expériences européennes, Stéphane Kesler
 • Connaitre son métier, Olivier Maulini
 • Des enseignantes multifonctions, Barbara Dartigues , Agnès Raimon
Perspectives
 • Métier ou profession?, Richard Étienne
 • Le serment de Socrate, Marc Degand, Xavier Dejemeppe
 • Le choix déontologique, Eirick Prairat
 • Le collègue que j’aimerais avoir, Philippe Watrelot>
 • L’école de demain reste à faire, ses professions aussi, Françoise Clerc
À lire sur le site des Cahiers:
 • Engagez-vous, qu’ils disaient, Joachim de Stercke, Gaëtan Temperman, Bruno de Lièvre
 • La bienveillance plutôt que la passion, Jacques Fraschini
 • Parcours d’enseignants, parcours d’ajustements, Thierry Bouchetal
 • La formation des enseignants, un levier pour faire évoluer la profession, Françoise Clerc
 • Au cœur du métier, Sylvie Floc’hlay
 • Ne plus noter ? Lucie Mougenot
 • À l’heure de l’école inclusive, Évelyne Clavier
 • Comment aider Morgane ? (version longue), Michèle Amiel
 •  
 •  http://librairie.cahiers-pedagogiques.com/

Bref

Bref


   N°320, mai 2014

   Renforcer le lien école-entreprise pour faciliter l'insertion des lycéens professionnels


 http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/Renforcer-le-lien-ecole-entreprise-pour-faciliter-l-insertion-des-lyceens-professionnels

Les Dossiers des sciences de l'éducation

Les Dossiers des sciences de l'éducation


  N° 31, 2014

  L’ accompagnement du changement en formation

  Dossier
 • Éditorial, Michèle Saint-Jean, Louise Lafortune
 • Passage à l’écriture et écriture du passage. Accompagner le changement au travers d’un dispositif d’écriture, Maela Paul
 • La recherche-intervention comme accompagnement du changement : Le cas d’une formation de formateurs, Michèle Saint-Jean, Sofia Isus Barado, Georgina Paris Manas, Armelle Macé
 • Rapport au savoir et place de l’accompagnement en formation : Le cahier des charges, un outil facilitateur?, Odile Thuilier, Bruno Goloubieff, Michel Vial
 • Appréhender l’identité professionnelle : démarches méthodologiques et implications épistémologiques. Construction d’un cadre de lecture et application dans un contexte de formation initiale d’enseignants, Arnaud Dehon, Antoine Derobertmasure, Marc Demeuse
 • Représentations sociales de la douleur : La mise en perspective praxéologique des pratiques d’accompagnement et d’éducation à la santé, Nadia Péoc’h
 • Du changement dans l’évaluation du travail d’équipe : validation de l’outil RUTE, Cristina Torrelles, Jordi Coiduras, Xavier Carrera, Sofia Isus Barado
 • Accompagner le changement vers la prise en compte des émotions chez des personnes enseignantes en contexte d’insertion professionnelle, Nathalie Lafranchise, Louise Lafortune, Nadia Rousseau
Varia
 • Les jurys de VAE face aux candidats : quelles lectures de l’expérience ? Regard ethnographique, Gilles Pinte
 • Violence et genre à l’école. Ethnographie des faits de violence dans un collège de province, Véronique Poutrain
 •  
 •  http://w3.pum.univ-tlse2.fr/~no-31-L-accompagnement-du~.html#

La Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation

La Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation


   N° 65, avril 2014

   Savoirs professionnels et pratiques inclusives

  Dossier dirigé par Teresa Assude et Jean-Michel Pérez
 • Quels fondements et enjeux du mouvement inclusif ?, Charles Gardou
 • Inclusion scolaire et nouvel ordre des savoirs : vers des professionnalités enrichies, Philippe Mazereau
 • Co-éduquer les enfants infirmes et ceux qui ne le sont pas : l’œuvre pionnière de Frantisek Bakulé, Yves Jeanne
 • Un langage commun, condition du travail en équipe multiprofessionnelle ?, Roland Emery
 • Pratiques inclusives : quels savoirs professionnels pour prévenir l’exclusion dans le domaine de l’éducation ?, Valérie Barry
 • Travailler ensemble au service de tous les élèves : Analyse de l’activité d’enseignants néo-titulaires à partir des dilemmes professionnels qu’ils rencontrent, Serge Thomazet, Corinne Merini et Elvire Gaime
 • Approche écologique des pratiques professionnelles du conseiller principal d’éducation : vers une inclusion à petits pas ?, Jean-Michel Pérez, Véronique Barthelemy et Laurent Husson
 • Connaissances et besoins de formation des enseignants du second degré concernant les Troubles du spectre de l’autisme, Éric Flavier, Céline Clément
 • Les aides pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs particuliers : pratiques génériques ou spécifiques ?, Charline Dunand, Sylviane Feuilladieu
 • Gestion des hors-jeux et pratiques effectives de deux enseignantes spécialisées, Marie-Bénédicte Desmonts, Caroline Perraud et Marie Toullec Théry
 • Quels savoirs professionnels en mathématiques pour des enseignants de Clis?, Teresa Assude, Jeannette Tambone et Aliette Vérillon
 • Des mathématiques expérimentales pour révéler le potentiel de tous les élèves, Thierry Dias
 • Approche comparative de conduites de cercles de lecteurs en classe ordinaire et en IMPro, Hélène Crocé-Spinelli
 • Pour accéder au langage écrit : un maillage complexe de savoirs et de collaborations : Le recours à l’informatique par les élèves dyslexiques, Vanessa Bacquelé
 • Les dispositifs inclusifs : freins ou leviers pour l’évolution des pratiques, Hervé Benoit
Varia
 • Fundamental Challenges and Dimensions of Inclusion in Sweden and Europe How does inclusion benefit all?, Per Skoglund (Les défis et aspects fondamentaux de l’inclusion en Suède et en Europe : Comment l’inclusion profite-t-elle à tous ?)
 • De la prescription nationale à la mise en acte sur le terrain : analyse de certaines activités de l’enseignant référent, Matthieu Laville
 • Troubles Dys : une solution compensatoire numérique efficace au service des activités d’apprentissage, Noha Najjar
 •  
 •  http://laboutique.inshea.fr/surdites-langues-cultures-identites-recherches-et-pratiques,fr,4,N65.cfm