Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μάστερ "Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη"

Το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο HepNet

ανακοινώνει την προκήρυξη τυ νέου Δ.Δ.ΠΜΣ με τίτλο
"Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη"
(Higher Education Policy: Theory and Praxis) (Ma-Hep)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την προκήρυξη και σχετικό υλικό στο:

http://mahep.upatras.gr/index.php/el/

https://www.facebook.com/HigherEducationPolicyMaster/?ref=aymt_homepage_panel


Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ -

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

ΠΜΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ"

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Συντονιστές: Βασίλης Καρύδης - Δέσποινα Καρακατσάνη

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, ώρα 17.30


http://dsep.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=866%3A14-04-2016-20-2016-1730&catid=81%3A2013-11-20-12-31-11&Itemid=176&lang=el 

Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Validation of Non-formal MOOC-based Learning: An Analysis of Assessment and Recognition Practices in Europe

Validation of Non-formal MOOC-based Learning: An Analysis of Assessment and Recognition Practices in Europe


  Gabi Witthaus, Andreia Inamorato dos Santos, Mark Childs, Anne-Christin Tannhäuser, Grainne Conole, Bernard Nkuyubwatsi, Yves Punie

 European Commission (Transnational)
JRC Science Hub ;

 02/2016


http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96968/lfna27660enn.pdf

Campus Climate Matters

Campus Climate Matters


  RAND Corporation (Transnational)

  03/2016


http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/RB9900/RB9904/RAND_RB9904.pdf

Résultats définitifs de la session 2015 du baccalauréat : 77 % d'une génération obtient le baccalauréat

Résultats définitifs de la session 2015 du baccalauréat : 77 % d'une génération obtient le baccalauréat


 Fanny Thomas

  Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (France)

  03/2016


http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/92/2/depp-ni-2016-07-resultats-definitifs-session-2015-baccalaureat_557922.pdf

Examens professionnels - session 2015 : dans la quasi-totalité des spécialités, les filles réussissent mieux que les garçons

Examens professionnels - session 2015 : dans la quasi-totalité des spécialités, les filles réussissent mieux que les garçons


  Juliette Robin

  Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (France)

 03/2016


http://www.education.gouv.fr/cid50088/examens-professionnels-session-2015-dans-la-quasi-totalite-des-specialites-les-filles-reussissent-mieux-que-les-garcons.html

Femmes et hommes : regards régionaux sur l'égalité

Femmes et hommes : regards régionaux sur l'égalité


 Audrey Baillot et Stéphanie Michel

 Institut national de la statistique et des études économiques (France)

 03/2016http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&id=4914%C2

Rapport d'information déposé (...) par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

Rapport d'information déposé (...) par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale


 CHERPION Gérard, GILLE Jean-Patrick

 Assemblée nationale (France), Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (France)

 03/2016


http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3558.asp

L'introduction de blocs de compétence dans les diplômes professionnels

L'introduction de blocs de compétence dans les diplômes professionnels


 PAGUET Jean-Michel, GUILLET Françoise, HENRIET Alain, MONNANTEUIL François, RAGE Michel, AMBROGI Pascal-Raphaël

  Inspection générale de l'Éducation nationale (France), Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche (France)

Date :  02/2016


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000165.pdf

Éducation & formation

Éducation & formation 


  N° e-304-01, 3/ 2016

  Pratiques parentales d'éducation et accrochage scolaire

 
 • Éditorial - De l'impulsion fondamentale des parents à la co-éducation, Bruno De Lièvre
 • Pratiques parentales d'éducation et accrochage scolaire : introduction, Séraphin Alava & Débora Poncelet
 • Entre parents et institutions éducatives : quels modèles d'enfance ? Julie Delalande
 • La famille, un allié essentiel à l'accrochage de l'élève, Chantal Tieche Christinat, Valérie Angelucci & Anne-Françoise de Chambrier
 • La confiance, un présupposé aux relations école-famille au préscolaire, Débora Poncelet, Christophe Dierendonck, Giovanna Mancuso & Joëlle Vlassis
 • Représentations et pratiques de l'aide aux devoirs au cœur d'une alliance éducative entre parents et enseignants, Séraphin Alava
 • Activité collective et apprentissages dans la pratique des devoirs, Rémi Bonasio & Philippe Veyrunes
 • L'internat, un dispositif pour un double raccrochage, Cédric Aït-AliComunicar

Comunicar


  N° 47, 4/2016

  Comunicación, sociedad civil y cambio social

 
 • Ver y tuitear: reacciones de los jóvenes ante la representación mediática de la resistencia / Watching and Tweeting: Youngsters' Responses to Media Representations of Resistance, Alba Torrego, Segovia (España) & Alfonso Gutiérrez Martín, Valladolid (España)
 • Activismo cívico digital en Rumanía: La comunidad de Facebook en las protestas on-line contra Chevron / Digital Civic Activism in Romania: Framing anti-Chevron Online Protest Community «Faces», Camelia Cmeciu, Bucarest (Rumania) & Cristina Coman, Bucarest (Rumania)
 • La imagen transformadora. El poder de cambio social de una fotografía: la muerte de Aylan / The Transformative Image. The Power of a Photograph for Social Change: The Death of Aylan, Susana de Andrés del Campo, Segovia (España), Eloisa Nos-Aldas, Castellón (España) & Agustín García Matilla, Valladolid (España)
 • Competencias informativas profesionales y datos abiertos. Retos para el empoderamiento ciudadano y el cambio social / Professional Information Skills and Open Data. Challenges for Citizen Empowerment and Social Change, María Carmen Gertrudis Casado, Madrid (España), Manuel Gértrudix Barrio, Madrid (España) & Sergio Álvarez García, Madrid (España)
 • Medios comunitarios como ejercicio de ciudadanía comunicativa: experiencias desde Argentina y Ecuador / Community Media as Exercise of Communicative Citizenship: Experiences from Argentina and Ecuador, Mauro Cerbino, Quito (Ecuador) & Francesca Belotti, Roma (Italia)
 • La representación de las mujeres trabajadoras en la ficción televisiva española / The Representation of Workingwomen in Spanish Television Fiction, Charo Lacalle, Barcelona (España) & Beatriz Gómez, Logroño (España)
 • Valores y emociones en narraciones audiovisuales de ficción infantil / Values and Emotions in Children's Audiovisual Fictional Narratives, Ana Aierbe Barandiaran, Bilbao (España) & Eider Oregui González, Bilbao (España)
 • Modelos de integración didáctica de las TIC en el aula / Models of educational integration of ICTs in the classroom, Manuel Area Moreira, Tenerife (España), Víctor Hernández Rivero, Tenerife (España) & Juan José Sosa Alonso, Tenerife (España)
 • Estilo comunicativo súbito en Twitter: efectos sobre la credibilidad y la participación cívica / Powerful Communication Style on Twitter: Effects on Credibility and Civic Participation, Salvador Alvídrez, Monterrey (México) & Oziel Franco Rodríguez, Saltillo (México)
 • Educación ética en la Universidad a través del diálogo multicultural online / Teaching Ethics in the University through Multicultural Online Dialogue, Elena Briones, Sandander (España) & Laura Lara, Santiago (Chile)


http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=actual

Revista Iberoamericana de Educación

Revista Iberoamericana de Educación


 N° especial 70/2, 3/016

  Formación docente / Formação docente
 • Formación docente. Construcción negociada de un personaje y de un escenario, María Soledad Manrique


Calidad de la educación / Qualidade da educação
 • Nuevos modelos comunicativos para dar respuesta educativa al alumnado con altas capacidades, Ascensión Palomares Ruiz y Javier Moyano Navalón


Didáctica de las ciencias / Ensino das ciências
 • Diseños experimentales caseros para la enseñanza de conceptos electromagnéticos en el Tecnológico Nacional de México, Alberto Sánchez Moreno y otros


Innovaciones educativas / Inovações educacionais
 • Análisis de la eficacia de un propuesta de intervención para disminuir las misconceptions en matemáticas, Yazna Cisternas Rojas y María Dolores Gil Llario


Educación social / Educação social
 • Resiliencia y educación social, Benito del Rincón Igea


Equidad en la educación / Eqüidade na Educação
 • La infancia pobre y los recortes presupuestarios en educación, Soledad García-Gómez y Marta Cabanillas López


Docencia universitaria / Ensino universitário
 • Dissertações, provas e exames. Um estudo das práticas de avaliação das aprendizagens no curso de pedagogia da USP, Brasil, Katiene Nogueira da Silva
 • Una experiencia de colaboración en la formación para la preservación del patrimonio documental en Iberoamérica, Ana R. Pacios y Fátima García López


Educación, trabajo y empleo / Educação, trabalho e emprego
 • Jóvenes con formación y orientación para el empleo: Un caso de la Universidad de Murcia (España) y de la Universidad Católica de Córdoba (Argentina), Cristina González Lorente y Pilar Martínez Clares


Educación superior - Educación inclusiva / Educação superior - Educação inclusiva
 • Génesis de una universidad inclusiva en Ecuador. La Universidad Técnica de Manabí, Agustín de la Herrán Gascón, Maricela Pinargote Ortega y Vicente Vélez Briones


http://rieoei.org/rie_contenedor.php?numero=boletin70_2

Revista de Educación

Revista de Educación


  N° 372, 4-6/2016

 
 • Efecto de la rendición de cuentas de las escuelas chilenas sobre la participación de padres, Verónica Gubbins Foxley, Gabriel Otero Cabrol
 • Apoyo familiar percibido y proyecto de vida del alumnado inmigrante de Educación Secundaria, Lidia E. Santana Vega, Luis Feliciano García y Ana B. Jiménez Llanos
 • Rojo sobre negro ¿Cómo evalúan los maestros las redacciones de sus estudiantes?, María-Jesús Fernández, Manuel Lucero y Manuel Montanero
 • Validación de la versión en español de la escala de los factores que influyen en la elección de los estudios de educación (FIT-choice), Gloria Gratacós Casacubierta y Marta López-Jurado Puig
 • ¿Hay un vacío en la formación inicial del profesorado de matemáticas de Secundaria en España respecto a otros países?, Luis Rodríguez Muñiz, Pedro Alonso Velázquez, Laura Muñiz Rodríguez y Martin Valcke
 • Factores que intervienen en la inserción laboral de los titulados en Educación en tiempos de crisis: un estudio sobre Cataluña, Pilar Pineda-Herrero, Ingrid Agud-Morell y Anna Ciraso-Calíhttp://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2016/372.html

Diversité Ville-École-Intégration

Diversité Ville-École-Intégration


 N° 182, 4e trimestre 2015

 L'école et les valeurs. Charlie, et après

 
 • Éditorial / RÉGIS GUYON
 • « La controverse est la condition de la production, toujours provisoire et dépassable, des valeurs » / ENTRETIEN AVEC PHILIPPE PORTIER
 • « Le discours terroriste a tout intérêt à mélanger les ordres du discours »/ ENTRETIEN AVEC DOUNIA BOUZAR
I. La laïcité au cœur des débats
 • Laïcité 2015. Aggiornamento en sourdine / FRANÇOISE LORCERIE
 • Quand les agents locaux s’abritent derrière une laïcité de précaution / SUZANA DUKIC
 • Une laïcité qui cherche sa voie.L’après-Charlie dans un lycée « mobilisé » de quartier populaire / GÉRALDINE BOZEC
 • L’école républicaine et le dualisme des conceptions de la laïcité / ÉLODIE ROEBROECK, SERGE GUIMOND
 • Comment l’antiracisme devint une « valeur de l’école » / FABRICE DHUME
 • La victoire posthume du Haut Conseil à l’intégration / THOMAS KIRSZBAUM
 • Laïcité, liberté, égalité et socialisation scolaire / MICHÈLE GUIGUE
 • Quand dire, c’est faire. « Histoires de Charlie » au cœur d’une classe de collège TÉMOIGNAGE / AGATHE GIRAUD
II. Les valeurs : définitions et modes de transmission
 • Le retour ambigu de la morale laïque. Faux consensus et vrais différends / PIERRE KAHN
 • Les valeurs. Des interrogations du philosophe au défi du pédagogue / EIRICK PRAIRAT
 • Transmettre les valeurs d’une société pluraliste aux élèves. L’exemple de l’enseignement de l’histoire en Allemagne fédérale / RAINER BENDICK
 • Inculquer les « valeurs de la République ». L’école face aux défis d’une intégration pluraliste / JANIE PÉLABAY
 • « C’est notre rôle d’éducateurs d’assumer les controverses, les conflits des ados » TÉMOIGNAGE / LAURENT CLAVIER 
 • Valeurs et anti-discrimination à l’école: inculquer ou incarner ? TÉMOIGNAGE / NORA EL MASSIOUI, FLORÉAL SOTTO
 • Quand « Charlie » entre en scène TÉMOIGNAGE / GÉRALDINE DOUTRIAUX
III. Des enjeux professionnels mis à vif
 • L’après-Charlie à l’école : religion et sécurité / GENEVIÈVE ZOÏA
 • Valeurs de la République, valeurs de la classe. Les événements de janvier 2015 vus par des professeurs stagiaires/ PHILIPPE BONGRAND, JEAN-FRANÇOIS NORDMANN
 • Une jeune prof face à « Charlie » TÉMOIGNAGE / HÉLÈNE SENGEL
 • Éduquer aux valeurs : une utopie politique controversée ? / BENOÎT URGELLI
 • L’enseignant « bien veilleur » TÉMOIGNAGE / SYLVIE GRAU
L’école au lendemain du 7 janvier. Des mots sur les maux / FLORENCE CESBRONhttps://www.reseau-canope.fr/notice/diversite-n-182-4e-trimestre-2015.html

Penser l'éducation : Philosophie de l’éducation et histoires des idées pédagogiques

Penser l'éducation : Philosophie de l’éducation et histoires des idées pédagogiques 


 

N° 37, 2015

 
 • L'éducation à la citoyenneté européenne : proposer une approche philosophique par l'intermédiaire du texte Qu’est-ce qu’une nation ? de Renan, Marie Agostini et Jacques Ginestié
 • Enseignement général, culture générale et culture technique. Le cas des écoles pratiques de commerce et d’industrie, 1892-1936, Marie-Noëlle Allart
 • Lévinas et le sens de l’éducation. Sortir de pour aller vers : une œuvre éducative, Muriel Briançon
 • La « présence » : le temps comme matériau de l’éducation, Sébastien Charbonnier
 • Bulletins de notes et conseils de classe : un jugement institutionnel, Alain Garcia
 • Sur la réception de Paulo Freire en France : de l’image à l’imaginaire, des lectures aux « figures », Oussama Naouar
 • La figure d’autorité contemporaine. Entre délégitimation et recherche de nouveaux fondements, Julie Pinsolle
 • Le care dans le discours des enseignants spécialisés : une modalité relationnelle avec les adolescents « difficiles », Mael Virat
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100571110&fa=sommaire

Revue française de pédagogie (RFP)

Revue française de pédagogie (RFP)


 N° 191, 2015/2

 Les descendants d'immigrés à l'école: Destins scolaires et origines des inégalités

  Dossier
 • Les descendants d’immigrés à l’école : Débats, questions et perspectives, Georges Félouzis, Barbara Fouquet-Chauprade
 • Les descendants d’immigrés à l’école en France : entre discontinuité culturelle et discrimination systémique, Georges Félouzis, Barbara Fouquet-Chauprade, Samuel Charmillot 
 • Origine migratoire et inégalités scolaires : étude longitudinale des résultats scolaires des descendants d’immigrés en France et en Angleterre, Mathieu Ichou 
 • Analyse comparée des parcours scolaires de descendants d’immigrés en France et en Allemagne, Ingrid Tucci
 • Menace du stéréotype et groupes ethno-raciaux minoritaires. Quel poids sur les performances des élèves ? Marion Dutrévis 
Varia
 • Les touchers en EPS : entre usages et réticences ? Magali Boizumault, Geneviève Cogérino 
Positions, débats et controverses
 • Le discours de la recherche dans le Programme international de suivi des acquis des élèves : un mode d’exposition pour un effet d’imposition ? Daniel Bart
 • In Memoriam
  • Louis Legrand (1921-2015), Antoine Prost, Francine Best
  Note de synthèse
  • Les prédicteurs de la réussite dans l’enseignement supérieur. Revue critique de la littérature en psychologie de l’éducation, Serge Dupont, Mikaël De Clercq, Benoît Galand
  http://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie-2015-2.htm

  eJRIEPS

  eJRIEPS - L e Journal de la recherche sur l'intervention en éducation physique et sport (eJRIEPS)


   N° 38, avril 2016

   

  • Initiation et perfectionnement en sports collectifs : développer la pertinence des prises de décision en jeu, en lien avec les autres composantes de l’action, Daniel Bouthier
  • Développer l’intelligence tactique en jeu par la pédagogie des modèles de décision, dans la perspective francophone, Gilles Uhlrich et Serge Éloi
  • El « modelo integrado técnico-táctico » de enseñanza deportiva. Origen, contextualización y características metodológicas, Víctor López-Ros
  • Similar, but not the same: Comparing the game based approaches of Teaching Games for Understanding (TGfU) and Game Sense, Kendall Jarrett et Stephen Harvey
  • Postures et gestes professionnels de formateurs dans l’accompagnement professionnel d’enseignants du premier degré, Anne Jorro
  • Élaborer des connaissances utiles aux enseignants pour guider les apprentissages des élèves en EPS : l’étude des morphogenèses des habiletés motrices, Marc Cizeron et Caroline Ganière


  http://elliadd.univ-fcomte.fr/ejrieps/dernier_numero

  Empan

  Empan


  N°101- 2016/1


  Troubles spécifiques des apprentissages : définitions, parcours et obstacles

   
  • Troubles spécifiques des apprentissages : définitions, parcours et obstacles. Introduction, Isabelle Furno, Lin Grimaud, Catherine John et Colette Milon-Aguttes
  REGARD SUR LES TSA, THÉORIE ET CLINIQUE
  • Dyslexie, dysphasie (partie I), Michel Lévy
  • Hyperactivité, terreurs nocturnes, dyspraxie (partie II), Michel Lévy
  • Les « dys » relèvent-ils d’une éducation spécialisée ? Jean-Yves Le Capitaine
  • Maux pour mot : résonance des troubles spécifiques des apprentissages sur le développement psychique de l’enfant, Moune Haguenauer
  • De la difficulté au trouble : vers une médicalisation des difficultés scolaires? Florence Savournin
  • Les troubles des apprentissages et le métier d’enseignant, Michèle Rouzic
  DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
  • Plateforme dys, un dispositif de l'ASEI à destination des adultes dys, Cécile Péguin
  • Enfants dysphasiques en classe annexée, des éducateurs pour quoi faire ? Julien Boutonnier et Denise Calamy
  • L'interdisciplinarité. Un modèle d'accompagnement des jeunes présentant des troubles spécifiques des apprentissages, Cendrine Carrer, Nathalie Duboel et Yvanne Le Cornet
  TÉMOIGNAGES
  • Théo mélange les mots, Nano Gamondès
  • Mots croisés-mots décroisés... Une situation de handicap enfin reconnue ! Diego Rivet
  • La réussite de Tom, mon défi, Béatrice Loubère
  • « Colette fait la salade de tomates », Isabelle Furno  http://www.editions-eres.com/ouvrage/3778/troubles-specifiques-des-apprentissages-definitions-parcours-et-obstacles