Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

ΑCADEMIA

ΑΡ. 7 (2016)

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

EDITORIAL

EditorialPDF HTML
 1-4

ΣΥΝΕΝΤΕΎΞΕΙΣ

Πανεπιστήμιο: Όραμα και αποστολήPDF HTML
Bernard Charlot 5-33

ΑΡΘΡΑ

Οικονομική κρίση και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση: Οι εκπαιδευτικές επιλογές των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευσηPDF HTML
Ioanna Tsikalaki, Maria Kladi Kokkinou 34-82
Οι πανεπιστημιακές προσδοκίες των Πολωνών μαθητών στην ΑθήναPDF (English) HTML (English)
Monika Rerak Zampou 83-114

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η διακυβέρνηση στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση υπό μια διεθνή σύγκρισηPDF (English) HTML (English)
Pantelis Kiprianos, Vangelis Politis Stergiou 115-138

ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΙΣ

“Τα πανεπιστημιακά αρχεία” Νέες πηγές για την Ιστορία της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της έρευναςPDF HTML
Paraskevi Molari 139-169

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

Η αναστοχαστική βιογραφία στις διαδρομές του βίου: ευλογία ή κατάρα;PDF HTML
Michael Christodoulou 170-179
Ό,τι [δεν] θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Μια Ποιητική Δοκιμή και Τρία Κείμενα Περί Τέχνης, Εξουσίας και ΟδύνηςPDF HTML
Antigoni Sarakinioti 180-187
http://academia.lis.upatras.gr/index.php/academia/index

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Violencia de género en las escuelas: caminos para su prevención y superación

Violencia de género en las escuelas: caminos para su prevención y superación


 Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

 Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

 03/2016


http://v2.campanaderechoeducacion.org/es/publicaciones/clade/publicaciones-tematicas.html

Adolescentes y jovenes fuera de la escuela. Las demandas para una enseñanza secundaria garante de derechos en América Latina y el Caribe

Adolescentes y jovenes fuera de la escuela. Las demandas para una enseñanza secundaria garante de derechos en América Latina y el Caribe


 Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

 Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

  05/2016http://v2.campanaderechoeducacion.org/es/publicaciones/clade/publicaciones-tematicas.html

Open Educational Resources: Policy, Costs and Transformation

Open Educational Resources: Policy, Costs and Transformation


  Miao Fengchun, Mishra Sanjaya & McGreal Rory

 United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) - Commonwealth of Learning

  04/2016http://oasis.col.org/handle/11599/2306

The state of funding in education, teachers working conditions, social dialogue and trade union rights in Western European countries

The state of funding in education, teachers working conditions, social dialogue and trade union rights in Western European countries


  Comité syndical européen de l'éducation (CSEE)

  03/2016http://www.csee-etuce.org/images/attachments/RP_PrivatisationSurvey_WesternEurope.pdf

Au grand jour : réponses du secteur de l'éducation à la violence fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre : rapport de synthèse

Au grand jour : réponses du secteur de l'éducation à la violence fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre : rapport de synthèse


 Christophe Cornu (dir.)

 United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

  05/2016http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244652f.pdf

Université numérique : du temps des explorateurs à celui de la transformation

Université numérique : du temps des explorateurs à celui de la transformation


 PÈNE Sophie, PA Somalina, HARTMANN Camille

 Conseil national du numérique

 05/2016


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000368.pdf

Rapport relatif à l'éducation à la sexualité - Répondre aux attentes des jeunes, construire une société d'égalité femmes-hommes

Rapport relatif à l'éducation à la sexualité - Répondre aux attentes des jeunes, construire une société d'égalité femmes-hommes


  BOUSQUET Danielle, LAURANT Françoise, COLLET Margaux

  06/2016http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000367.pdf

Parcours d'excellence - Faire face avec ambition et méthode à un enjeu de société

Parcours d'excellence - Faire face avec ambition et méthode à un enjeu de société


 MATHIOT Pierre

 Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

 06/2016http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000380.pdf

Rapport de préfiguration d'un centre d'études républicaines remis au Président de la République

Rapport de préfiguration d'un centre d'études républicaines remis au Président de la République


 CHRISTIN Olivier

 Présidence de la République

  06/2016


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000389.pdf

Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur les maisons d'assistants maternels

Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur les maisons d'assistants maternels


 CAYEUX Caroline, MEUNIER Michelle

 Sénat

 06/2016http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-667-notice.html

La place des langues de scolarisation dans les programmes

La place des langues de scolarisation dans les programmes


  Jean-Claude Beacco, Daniel Coste, Piet-Hein van de Ven et. Helmut Johannes Vollmer

  Conseil de l'Europe (CoE)

 07/2015


http://www.coe.int/t/dg4/Linguistic/Source/LE_texts_Source/LE%202015/Place-of-languages-of-schooling-in-curricula_FR.pdf

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Revista de Educación

Revista de Educación


  N° 373, 7-9/ 2016

 
 • Bullying, un problema moral: representaciones de sí mismo y desconexiones morales, Luciene Regina Paulino Tognetta, José María Avilés Martínez, Pedro José Sales Luis da Fonseca Rosário
 • De liarla a rayarse: metáfora y coherencia en los relatos de cinco jóvenes que retornan a un CFGM, Maria Josep Pérez Benavent
 • Presencia y potencialidades de la educación social en el campo de la salud, Laura Ruiz Soriano, José María Faílde Garrido, Sara Vázquez Dacoba, Xosé Manuel Cid Fernández y María Victoria Carrera Fernández
 • Variables asociadas a la autoeficacia percibida por el profesorado de ciencias en educación secundaria, Javier Gil Flores
 • La enseñanza como exposición: La educación en negación, Paul Standish


http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2016/373.html

Journal of School Health

Journal of School Health


 Vol. 86, n°8, 8/2016

 
 • Weight Control Behavior as an Indicator of Adolescent Psychological Well-Being, Paul E. Yeatts, Scott B. Martin, Trent A. Petrie and Christy Greenleaf
 • School Breakfast-Club Program Changes and Youth Eating Breakfast During the School Week in the COMPASS Study, Scott T. Leatherdale, Jennifer M. Stefanczyk and Sharon I. Kirkpatrick, Jennifer Cushon, Cheryl Waldner, Christina Scott and Cordell Neudorf
 • After-School Program Implementation in Urban Environments: Increasing Engagement Among Adolescent Youth, Allison Pelcher and Sonali Rajan
 • Effectiveness of an Adaptation of the Project Connect Health Systems Intervention: Youth and Clinic-Level Findings, Penny S. Loosier, Shelli Doll, Danielle Lepar, Kristin Ward, Ginger Gamble and Patricia J. Dittus
 • Evaluation of the LiveWell@School Food Initiative Shows Increases in Scratch Cooking and Improvement in Nutritional Content, Daniel J. Schober, Leah Carpenter, Venita Currie and Amy L. Yaroch
 • Certified School Nurse Perspectives on State-Mandated Hearing Screens, Deepa L. Sekhar, Jessica S. Beiler, Eric W. Schaefer, Antoinette Henning, Judith F. Dillon, Beth Czarnecki and Thomas R. Zalewski
 • Associations of Teen Dating Violence Victimization With School Violence and Bullying Among US High School Students, Alana M. Vivolo-Kantor, Emily O'Malley Olsen and Sarah Bacon


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josh.2016.86.issue-8/issuetoc?campaign=woletoc

Regards croisés sur l'économie (RCE)

Regards croisés sur l'économie (RCE)


 N°16, 2015/1

  L'université désorientée

 
Introduction : Tous dans le « supérieur » ?... Stéphane Beaud, Fabien Truong
Partie I – Qui accède à quel enseignement supérieur ?
Infographie, Sébastien Grobon
La métamorphose de l’enseignement supérieur au XXe siècle : perspective historique, Entretien avec  Christophe Charle, Propos recueillis par  Benjamin Duca
Universités et grandes écoles : Perspectives historiques sur une singularité française, Guillaume Tronchet
De « bons » élèves ? Comment décroche-t-on une licence à l’université, Cédric Hugrée
Quels sont les déterminants des choix d’orientation dans l’enseignement supérieur ? Arnaud Maurel
Les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur, Agnès van Zanten
Massification de l’enseignement supérieur et évolutions de la carte universitaire en Ile-de-France, Asma Benhenda, Camille Dufour
L’orientation active : une aide efficace pour choisir ses études ? Nicolas Pistolesi
Partie II – L’enseignement supérieur : à quel prix ?
L’échec en licence pour cause d’excès de travail... salarié, Jekaterina Dmitrijeva, Loïc du Parquet, Yannick L’Horty, Pascale Petit
La dette étudiante américaine, prochaine crise des subprimes ? Emma Hooper
Surdiplômés, déclassés, sous-utilisés, Émile Geoffroy
Que peut-on attendre de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur ? Antoine Imberti
Quels sont les effets de l’introduction de frais d’inscription dans les universités ? Une approche théorique et empirique, Léonard Moulin
Quel est l’impact de la hausse des frais d’inscription sur l’accès à l’université ? L’exemple du Québec, Pierre Doray, Benoît Laplante, Nicolas Bastien
La crise du financement des universités françaises, Robert Gary-Bobo, Alain Trannoy
Les prêts à remboursement contingent au revenu peuvent-ils réduire les inégalités dans l’enseignement supérieur ? Pierre Courtioux
Partie III – Quelle gouvernance pour l’université ?
Peut-on parler d’égalité des chances dans les carrières universitaires en France ? Christine Musselin
Le réformisme conservateur, Romuald Bodin, Sophie Orange
L’autonomie des universités est-elle de nature à accroître leur performance ? Antoine Imberti
L’éducation numérique peut-elle réduire les inégalités dans l’enseignement supérieur ? Arnaud Riegert
L’université dans la mondialisation : les classements internationaux et leurs effets pervers, Adam Barbe
Former sans embaucher ? La Circulaire Guéant et ses conséquences, Sandra Pellet


http://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2015-1.htm

Note d'information - Enseignement supérieur et recherche

Note d'information - Enseignement supérieur et recherche


  N° 8, juin 2016

Orientation dans l'enseignement supérieur : vœux formulés pour la rentrée 2016-2017


http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid104004/orientation-dans-l-enseignement-superieur-voeux-formules-pour-la-rentree-2016-2017.htmlRecherches en éducation

Recherches en éducation


 N° 26, juin 2016

 École, citoyenneté, ethnicité

 
Dossier
Édito– École, citoyenneté, ethnicité, BÉATRICE MABILON-BONFILS & GENEVIEVE ZOIA
Une École qui crée de l’Autre, BÉATRICE MABILON-BONFILS & VIRGINIE MARTIN
Engagement civique des électeurs au seuil de l’âge adulte en région parisienne, LARUE ALLEN, JULIETTE BERG & HEE JIN BANG
La Marseillaise à l’École... ou pas ! Enseigner la France face à l’ethnicisation, FRANÇOIS DURPAIRE
Philippe et Françoise sont-ils mieux appréciés à l’école qu’Illyas et Yasmina ? IULIANA LUNCA POPA
Les transitions vers l’enseignement supérieur de jeunes d’origine étrangère à Bruxelles, PERRINE DEVLEESHOUWER
Les appartenances ethnoculturelles en contexte scolaire à Maurice : auto-identification des futurs enseignants, perception de la diversité des élèves et conception d’une citoyenneté commune, DIMITRI CAUCHIE
Que faire de la diversité ? Hôpital et École face aux discriminations ethno-raciales, OLIVIER COUSIN
Diversité ethnique et religieuse au collège : entre laïcité souple et rigide, JEAN-FRANCOIS BRUNEAUD
Le traitement de la différence à l’école. Deux cas: adolescence et diversité culturelle, GENEVIÈVE ZOIA
Varia
Étudier l’imaginaire du stage en Institut Médico-Éducatif : un outil pour mieux situer le rapport à l’abstraction des jeunes accueillis, ANTOINE AGRAZ
L’enseignant et le jeu : de l’expérience de joueur à l’enseignement du jeu ? VANESSA DESVAGES-VASSELIN & PABLO BUZNIC-BOURGEACQ
Affectivité, relation enseignant/e-élève et rapport à l’enseignant/e : contribution à une réflexion sur les caractéristiques d’une relation réussie, GAËLLE ESPINOSA
Prévention des risques professionnels et formation: éléments de réflexion à partir de la didactique professionnelle et de l’ergonomie, CHRISTINE VIDAL-GOMEL


http://www.recherches-en-education.net/spip.php?article337

Recherches

Recherches


 N° 63, 2015

  L'évaluation

 
Peut-on évaluer les compétences scolaires ? Bernard Rey
Mes classes sans notes,  Stéphanie Michieletto-Vanlancker
 Les évaluations nationales : un « outil » insaisissable ? Daniel Bart
 Enseignement d’exploration en seconde générale : et si on n’évaluait pas… , Catherine Mercier
 Cette affiche-là, on n’en a plus besoin, Sophie Dziombowski
L' "assessment" à l’université aux États-Unis : compétences, évaluation, amélioration, Christian Donahue
 Oui, on peut, Patrice Heems
 L’autoévaluation, une aide à l’écriture, Séverin Piot


http://www.recherches.lautre.net/?product=n-63-levaluation

Les Langues modernes

Les Langues modernes


 N°2, 2016

Approches pratiques de la traduction

 
Introduction, Astrid Guillaume
Traduction, médiation et réflexion sur la langue,  Maria-Alice Medioni, Florence Mazet et Eddy Sebahi
La traduction comme activité médiatrice dans un cours de FLE , Hani Qotb
Enjeux de la traduction en LEA. Exemples tirés d’un cursus d’espagnol, Thierry Nallet
Enseigner la traduction chinois/français à des locuteurs des deux langues, Pascale Chazalay-Elbaz
Lire dans l’original » : retour sur une expérience pédagogique,  Claire Placial
La traduction collaborative en tant qu’outil d’apprentissage : étude de cas, Marina Vihou
Traducteurs automatiques et apprentissage des langues, Florence Mazet et Jovica Mikic
Les traductions de Rayuela de Cortázar en français et en anglais : processus de négociation, Ariadna Barroso Calderón
I Jieren et sa traduction de la littérature française,  Ao Min
La traduction de la littérature de jeunesse : contraintes des reformulations, Wen Zhang
La traduction vers le coréen des désignateurs de référents culturels français, Dong-Yeol Park


http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article6300

Les Dossiers des sciences de l'éducation

Les Dossiers des sciences de l'éducation


  N° 34, 2015

 Université et formation à la recherche

 
Dossier
Editorial, Véronique Bedinpage
L’enjeu de la problématisation des contenus dans l’enseignement supérieur du point de vue de l’enseignement par et pour la recherche, Xavier Roegiers
Enseignants-chercheurs et activité de direction de mémoire de recherche à distance : entre obstacles et développement professionnel des enseignants-chercheurs ? Emmanuelle Annoot, Jean-Yves Bodergat, Philippe Mazereau
La formation « à» et « par» la recherche : une voie de professionnalisation? Examen de représentations d’étudiants en master « Recherche », Christine Mias, Alain Piaser
De la recherche-action à la pédagogie universitaire : une démarche pour articuler enseignement et recherche, Nicole Poteau
Professionnalisation des doctorants : influence des formations « complémentaires » sur le développement des compétences et le positionnement professionnel, Paule Biaudet, Richard Wittorski
Varia
Analyse des pratiques d’étayage de professeurs des écoles en situation d’aide personnalisée : contribution à la modélisation d’une posture professionnelle, Eric Saillot
Le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité dans la presse spécialisée destinée aux travailleurs sociaux : évolution des discours psychanalytiques et biomédicaux, Sébastien Ponnou, Magdalena Kohout-Diaz, François Gonon


http://pum.univ-tlse2.fr/~no-34-Universite-et-formation-a-la~.html#

Éducation permanente

Éducation permanente


 N° 207, 2016-2

 Autour de l'apprenance

 
L’apprenance : des dispositions aux situations, Philippe Carré
Comment apprendre à travailler demain ? Olivier Charbonnier
L’apprenance, une contribution déterminante en organisation, Jean-François Roussel
Apprenance et apprentissages infirmiers informels, Anne Muller
Apprendre à gérer sa santé, Béatrice Vicherat
Apprenance en langues étrangères : la réussite face à la complexité, Stephen Scott Brewer
L’apprenance dans la deuxième moitié de la vie, Dominique Kern, Françoise Lemaire
Les racines philosophiques de l’apprenance, Bernard Alix
Les dispositions à apprendre : perspectives sociologiques, Cédric Frétigné
L’apprenance au prisme de l’approche par les capabilités, Magali Prost, Solveig Fernagu Oudet
Apprenance, rapport aux sciences et effets de la catégorisation scientifique scolaire, Olivier Las Vergnas
Apprendre tout au long de la vie : une question d’agentivité limitée, Karen Evans
Généalogie de l’apprenance, Maxime Jore
Du sentiment d’efficacité personnelle à l’apprenance, Stéphanie Vallée
L’intérêt : état, transition et disposition, Nora Yennek, Fabien Fenouillet
L’environnement personnel d’apprentissage : un instrument pour l’apprenance ? Bernard Blandin
Apprentissage en situation de travail et apprenance, Sandra Enlart, Frédérique Gérard
Peut-on créer des communautés d’apprentissage ? Denis Cristol
Les réseaux apprenants à la SNCF, Thierry Raynard
Plaidoyer pour une mesure de l’apprenance, Raphaël Grasset
Les technologies, alliées de l’apprenance ? Christophe Jeunesse, Moïse Déro


http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1739&start=20

La Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation

La Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation


 n° 72, 2015-4

  Une approche pédagogique des troubles du comportement

 
Une approche pédagogique des troubles du comportement, Valérie Barry, Hervé Benoit
Réflexion sur une approche écologique des troubles du comportement, Henri Louis Go
Enseigner aux élèves présentant des difficultés comportementales : dispositifs pour favoriser le développement des compétences des enseignants, Nancy Gaudreau, Marie-France Nadeau
Conditions d’élaboration d’une expérience d’enseignement constructive auprès d’élèves présentant des troubles du comportement, Valérie Barry
Relation d’autorité et troubles du comportement : quels choix pédagogiques pour les enseignants ? Bruno Robbes, Dimitri Afgoustidis
Une perspective institutionnelle pour aborder l’indiscipline à l’école, Marisa Lopes Da Rocha, Traduit du portugais par Valérie Barry et Eric Plaisance
Accompagner en Itep des enseignants débutants dans la construction d’une relation pédagogique avec des élèves présentant des troubles du comportement, Véronique Fortun-Carillat
Des effets de l’entraide sur la posture d’apprentissage des élèves présentant des troubles du comportement, Christine Chausson
La réponse pédagogique est dans la question énoncée par les troubles envahissant le comportement de certains sujets, Sylvie Canat
Étude d’un cadrage institutionnel et de représentations sociales au sujet des élèves hautement perturbateurs, Pierre Égal
Analyse de stratégies d’enseignement favorisant les apprentissages d’élèves avec troubles du comportement : de l’étayage à la responsabilisation, Claire Goulet
Le compagnon d’activité au service de la réussite des élèves en rupture scolaire, Isabelle Gisquet
Co-médiation, coéducation, interéducation au bénéfice des élèves présentant des besoins spécifiques, Catherine Thoorens-Daoudi
Analyse clinique et systémique des interactions construites autour d’un élève ayant des troubles du comportement pour favoriser ses apprentissages, Thomas Kohler
Essai de modélisation des dispositifs pédagogiques répondant à des besoins éducatifs particuliers, Christiane Montandon
La violence en milieu scolaire au Brésil, Sandra de F. Pereira Tosta, Propos recueillis par Valérie Barry


http://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revue-de-l-adaptation-et-de-la-scolarisation-2015-4.htm#summary

Sociétés contemporaines

Sociétés contemporaines


 N° 102 - 2016/2

  Faire l'excellence

 
 • Introduction. Les classements dans les institutions de formation, Julien Bertrand, Christel Coton, Muriel Darmon, Wilfried Lignier, Sabrina Nouiri-Mangold, Paul Pasquali & Manuel Schotté
 • L’excellence décalée, ou comment subvertir l’institution scolaire sans en sortir, Wilfried Lignier, Paul Pasquali
 • Classer des élèves, classer des coureurs : Les hiérarchies dans les institutions d’excellence, Muriel Darmon, Manuel Schotté
 • Des écoles d’excellence en dehors de l’École : Formation au Métier et classements scolairesJulien Bertrand, Christel Coton, Sabrina Nouiri-Mangold


http://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2016-2.htm

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

10ο σεμινάριο 2015 - 2016 - video

Εισηγήτριες: Nicole Blondeau και Ferooudja Allouache από το Πανεπιστήμιο Paris 8 - Vincennes à Saint Denis.
Θέμα:" 'Pédagogie universitaire’: de quoi parle t-on? ” (Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: για τι ακριβώς μιλάμε;)
Video

10ο σεμινάριο 2015 - 2016 - φωτογραφίες

Εισηγήτριες: Nicole Blondeau και Ferooudja Allouache από το Πανεπιστήμιο Paris 8 - Vincennes à Saint Denis.
Θέμα:" 'Pédagogie universitaire’: de quoi parle t-on? ” (Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: για τι ακριβώς μιλάμε;)
Φωτογραφίες