Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Bucharest Communiqué 2012

Making the Most of Our Potential: Consolidating the European Higher Education Area
Bucharest Communiqué
FINAL VERSION
http://www.elemedu.upatras.gr/index.php?section=589&itemid691=749&secondary=963

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

[ΚΕ] ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Τεύχος 1)
Ετήσια τρίγλωσση επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών
Αφιέρωμα: Οι γειτονιές του πολιτισμού

Διεύθυνση:  Νίκος Παναγιωτόπουλος

ISBN: 2241-1984
Διαστάσεις: 28Χ21
Σελίδες: 232
Έκδοση: 2012
Τιμή: 20.00 €
Πληροφορίες και σχόλια:
Συντακτική επιτροπή: Αθηνά Αθανασίου, Stéphane Beaud, Anna Boschetti, Jérôme Bourdieu, Donald Broady, Liliana Deyanova, Yves Dezalay, Rick Fantasia, Sandrine Garcia, Bertrand Geay, Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Johan Heilbron, Χριστίνα Κουλούρη, Γεράσιμος Κουζέλης, Christian Laval, Frédéric Lebaron, Remi Lenoir, Δήμητρα Μακρυνιώτη, Christian de Montlibert, Αλέξης Πέτρου, Virgílio Borges Pereira, José Luis Moreno Pestaña, Franck Poupeau, Andrea Rapini, Gisèle Sapiro, Franz Schultheis, Delphine Serre, Σπύρος Τάνταρος, Σταύρος Τομπάζος, Αναστασία Τσαμπαρλή, Bernard Vernier, Loïc Wacquant, Anne-Catherine Wagner, Νικόλας Χρηστάκης
Υπεύθυνοι σύνταξης: Θεόδωρος Θάνος & Αθηνά-Μ. Καρατζά
Γραμματεία περιοδικού: Ανίλα Αλιάι
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: periodiko_socialsciences@yahoo.gr

Σε μια εποχή γενικευμένης κρίσης δημιουργείται και κυκλοφορεί ένα νέο επιστημονικό περιοδικό, το ΚΕ. Πρόκειται για μια ετήσια τρίγλωσση επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών (κείμενα γραμμένα στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα) που περιλαμβάνει πρωτότυπα και αδημοσίευτα κείμενα τα οποία εντάσσονται κάθε φορά στο ειδικό θεματικό περιεχόμενο του τεύχους.
Με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατο του Γάλλου κοινωνιολόγου Pierre Bourdieu (1930-2002), το πρώτο τεύχος του περιοδικού αφιερώνεται στη μνήμη του, έχει ως θέμα τις πολιτισμικές κι εκπαιδευτικές ανισότητες και φέρει τον τίτλο:
 Οι γειτονιές του πολιτισμού
Αντλώντας από  τα δεδομένα πρωτογενών και πρωτότυπων εμπειρικών ερευνών, στο πρώτο τεύχος του Κοινωνικές Επιστήμες παρουσιάζονται έρευνες πάνω στο κοινό των ελληνικών μουσείων, στο κοινό των ελληνικών θεάτρων, στην κοινωνική προέλευση των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αθήνας, μια μελέτη πάνω στις πιθανότητες πρόσβασης των νέων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας (2001-2009) καθώς και μια εργασία πάνω στους όρους δυνατότητας σύγκρισης των πολιτισμικών πρακτικών. Οι έρευνες αυτές καταδεικνύουν πόσο η σχολική και η πολιτισμική δόξα, που κυριαρχούν  εδώ και 15 χρόνια στους αντίστοιχους χώρους, παραχωρώντας έδαφος σε μια σχολειοκεντρική και πολιτισμικοκεντρική λογική –που εστιάζουν, δηλαδή, την προσοχή  τους στους καθαρά σχολικούς και πολιτισμικούς παράγοντες εξήγησης των αντίστοιχων πρακτικών–, αδυνατούν να κατανοήσουν και να εξηγήσουν  τους κοινωνικούς μηχανισμούς παραγωγής των σχολικών και πολιτισμικών ανισοτήτων. Κατ’ επέκταση, οι εργασίες αυτές επιβεβαιώνουν το γεγονός πως για έναν κοινωνικό επιστήμονα δεν υπάρχει σήμερα τίποτε πιο αποτελεσματικό πολιτικά από το να κάνει απλώς τη δουλειά του με αυστηρότητα.

Νίκος ΠαναγιωτόπουλοςΕπιστημονική μέθοδος και κοινωνική ιεραρχία αρμοδιοτήτων
Μαρία ΒιδάληΗ τέχνη της φιλοτεχνίας«Αν θέλει κάποιος να επιβεβαιώσει πρακτικά, ευδιάκριτα και άμεσα το γεγονός πως η κοινωνιολογία ενοχλεί, τότε, το να επιχειρήσει […] να επιβεβαιώσει τη διαπίστωση και την ισχύ της πολύ δυνατής συσχέτισης που υφίσταται και διατηρείται μεταξύ της επίσκεψης στα μουσεία και του επιπέδου εκπαίδευσης των επισκεπτών, προσδιορίζοντας τη φιλοτεχνία σε συνάρτηση με τη σχολική και οικογενειακή εκπαίδευση και μόρφωση […] αποτελεί, ίσως, μία από τις ενδεδειγμένες επιλογές».
Νίκος Παναγιωτόπουλος & Μαρία ΒιδάληΟ κόσμος των παραστάσεων(Α): Ο κοινωνικός χώρος του κοινού των θεάτρων«Πράγματι, το γεγονός πως η πολιτισμική θρησκεία έχει γίνει ένας χώρος όπου επενδύονται βαθιές πεποιθήσεις κι έντονες δεσμεύσεις θα μπορούσε κανείς, πολύ εύκολα και πρόχειρα, να το διαπιστώσει παρατηρώντας τους θεατές θεατρικών παραστάσεων».
Δέσποινα Βαλάση
Προνομιακή μάθηση ή εκμάθηση του προνομίου
Ο κοινωνικός χώρος της ελίτ δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
«…πραγματοποιήσαμε την περίοδο 2004-2007 μια έρευνα πεδίου σε ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας με στόχο μια συστηματική κοινωνιολογική προσέγγιση των βασικών χαρακτηριστικών της ελίτ δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ως κοινωνικού χώρου, ξεκινώντας από την άποψη ότι τα συστήματα σχέσεων, τα οποία αναπτύσσονται εντός ενός «κοινωνικού χώρου», […] είναι ανεξάρτητα των πληθυσμών –της βούλησης, δηλαδή, των ατόμων– που καθορίζουν αυτές τις σχέσεις»
Θεόδωρος Θάνος
Σχολικές διαιρέσεις και κοινωνικές διακρίσεις
Η πρόσβαση των κοινωνικών ομάδων στην ανώτατη εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα (2001-2009)
«… Η μελέτη των πιθανοτήτων εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση, κατά τη δεκαετία του 2000, που ακολουθεί, τόσο στην κάθετη (πρόσβαση στο σύνολο της ανώτατης εκπαίδευσης) όσο και στην οριζόντια διάστασή τους (πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα), γίνεται για πρώτη φορά με βάση ένα συνδυασμό μεταβλητών: το επάγγελμα του πατέρα, το επάγγελμα της μητέρας, το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα, το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας και το φύλο των νέων».
Franz Schultheis
Η διαπολιτισμική σύγκριση: ζητήματα μεθόδων και πρακτικών
Από τη γέννηση των κοινωνικών επιστημών […] το συγκριτικό εγχείρημα αποτελεί κάτι περισσότερο από μια μέθοδο ανάμεσα σε άλλες, ενώ, ταυτοχρόνως, συνιστά και μια απομίμηση του πειραματικού εγχειρήματος των φυσικών επιστημών που εν γένει δεν μπορεί να εφαρμοστεί στους δικούς τους τομείς. Σε έναν κόσμο όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο, αυτή η προσέγγιση εμφανίζεται όλο και πιο πανταχού παρούσα. […] Αυτή η ιδιαίτερη «επιθυμία γνώσης» μοιάζει ν’ αντανακλά έναν αληθινό μηχανισμό εξουσίας, ένα ισχυρό εργαλείο κοινωνικής ρύθμισης στο οποίο πολύ συχνά αναφέρεται ο πολιτικός λόγος προκειμένου να βρει επιχειρήματα και νομιμοποίηση για τους σκοπούς και τις στρατηγικές του.

Εκτός θεματικής
Christian de MontlibertLes apories des discours sur la mondialisation(Οι απορίες των λόγων περί παγκοσμιοποίησης)
Bernard Vernier
L'anthropologie sociale est-elle soluble dans l'anthropologie du symbolique?
Sur l'inceste du deuxième type chez Françoise Héritier
(Μπορεί η κοινωνική ανθρωπολογία να συγχωνευτεί με την ανθρωπολογία του συμβολικού;
Περί της αιμομιξίας δεύτερου τύπου στο έργο της Françoise Héritier)
Virgílio Borges Pereira & João QueirósState,housing and the «social question» in the city of Porto (1956-2006)
An analysis on the making of doxa, orthodoxy and 
«alodoxia effects» in the (re)production of state housing policies [Κράτος, στέγαση και το «κοινωνικό ζήτημα» στην πόλη του Πόρτο (1956-2006)Mια ανάλυση γα την κατασκευή δόξας, την ορθοδοξία και τα «φαινόμενα αλλοδοξίας» στην (ανα)παραγωγή των κρατικών στεγαστικών πολιτικών]
Νίκος ΠαναγιωτόπουλοςΕπιστήμη της επιστήμης των «μικρών χωρών»Ερευνητικό σημείωμα

Reform paradoxes: academic freedom and governance in Greek and Turkish higher education

Reform paradoxes: academic freedom and governance in Greek and Turkish higher education 
Ioannis N. Grigoriadis & Antonis Kamaras

This study evaluates the impact of higher education reforms, implemented in the early 1980s in Greece and Turkey, due to preceding student and wider political radicalization, on academic freedom. It highlights a paradox, namely that authoritarian corporatism in Turkey inadvertently facilitated academic freedom in higher education, whereas in Greece participatory majoritarianism ended up stifling academic freedom. Authoritarian corporatism in Turkey mandated the introduction of private universities. These expanded academic freedom within the wider national goal of the country’s European Union membership. Participatory majoritarianism in Greece conversely mandated student organisation participation in the governance of Greek higher education. These acquired powerful rent-seeking interests, which have progressively constricted academic freedom.

Southeast European and Black Sea Studies http://www.tandfonline.com/loi/fbss20

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Quality in Higher Education 18 (1)

Quality in Higher Education Volume 18, Issue 1, 2012 EDITORIAL James Williams pages 1-2 Articles Building bridges: understanding student transition to university A.R.J. Briggs, J. Clark & I. Hall pages 3-21 Learning strategies and self-efficacy as predictors of academic performance: a preliminary study Michael C.W. Yip pages 23-34 An empirical investigation of students’ motivational impact upon university service quality perception: a self-determination perspective Yit Sean Chong & Pervaiz K. Ahmed pages 35-57 Systematically evaluating the effectiveness of quality assurance programmes in leading to improvements in institutional performance Deirdre Lillis pages 59-73 Accreditation and quality assurance for professional degree programmes: comparing approaches in three European countries Andrea Frank, Detlef Kurth & Izabela Mironowicz pages 75-95 Accountability, quality assurance and performativity: the changing role of the academic board Julie Rowlands pages 97-110 Evaluation of ninety-three major Greek university departments using Google Scholar Panagiota Altanopoulou, Maria Dontsidou & Nikolaos Tselios pages 111-137

Higher Education Quarterly 66 (2)

Higher Education Quarterly Volume 66, Issue 2 Pages 129–224 1. SPECIAL ISSUE: Academia as Workplace: Critical and Comparative Perspectives. Guest Editors: David Mills and Jean Rath 1. Editorial Academia as Workplace (pages 129–134) David Mills and Jean Rath 2. SPECIAL ISSUE: Academia as Workplace: Critical and Comparative Perspectives 1. Articles Compulsive Working, ‘Hyperprofessionality’ and the Unseen Pleasures of Academic Work (pages 135–154) Lynne Gornall and Jane Salisbury Fools, Facilitators and Flexians: Academic Identities in Marketised Environments (pages 155–173) Katherine Smith Academic Work and Careers: Relocation, Relocation, Relocation (pages 174–188) Lynn McAlpine Academic Work in Canada: the Perceptions of Early-Career Academics (pages 189–206) Glen Jones, Julian Weinrib, Amy Scott Metcalfe, Don Fisher, Kjell Rubenson and Iain Snee Negotiating Academic Values, Professorial Responsibilities and Expectations for Accountability in Today's University (pages 207–217) Luanna H. Meyer Reviews Managing Successful Universities – By M. Shattock; Higher Education and the Market – Edited by R. Brown (pages 218–221) David Mills Innovation, Profit and the Common Good in Higher Education: The New Alchemy – By John Harpur (pages 222–224) Lesley Gourlay

The Journal of Higher Education 83 (2) March/April 2012

The Journal of Higher Education Volume 83, Number 2, March/April 2012 Articles Understanding Differences in State Support for Higher Education Across States, Sectors, and Institutions: A Longitudinal Study pp. 155-185 David J. Weerts, Justin M. Ronca Constructivist and Intersectional Interpretations of a Lesbian College Student’s Multiple Social Identities pp. 186-216 Elisa S. Abes The Role of Faculty Members’ Cross-Cultural Competencies in Their Perceived Teaching Quality: Evidence from Culturally-Diverse Classes in Four European Countries pp. 217-248 Alain De Beuckelaer, Filip Lievens, Joost Bücker The Transformative Potential of Blogs for Research in Higher Education pp. 249-275 Jana L. Bouwma-Gearhart, James L. Bess A Critical Agency Network Model for Building an Integrated Outreach Program pp. 276-303 Judy Marquez Kiyama, Jenny J. Lee, Gary Rhoades Book Reviews Educating Scholars: Doctoral Education in the Humanities (review) pp. 304-305 | DOI: 10.1353/jhe.2012.0010 Jeffery Bieber Learning to Speak, Learning to Listen: How Diversity Works on Campus (review) pp. 306-307 | DOI: 10.1353/jhe.2012.0011 Christine A. Stanley

Research in Higher Education 53 (3) / May 2012

Research in Higher Education Volume 53, Number 3 / May 2012 • 263-281 Tuition Discounting for Revenue Management Nicholas W. Hillman • 282-310 A Multi-level Examination of College and Its Influence on Ecumenical Worldview Development Matthew J. Mayhew • 311-324 Academic Labor Markets and Assistant Professors’ Employment Outcomes Lowell L. Hargens • 325-352 Faculty Organizational Commitment and Citizenship Janet Lawrence, Molly Ott and Alli Bell • 353-374 Are Student Evaluations of Teaching Effectiveness Valid for Measuring Student Learning Outcomes in Business Related Classes? A Neural Network and Bayesian Analyses Craig S. Galbraith, Gregory B. Merrill and Doug M. Kline • 375-382 Effect Sizes and Statistical Methods for Meta-Analysis in Higher Education Nicholas A. Bowman

Oxford Review of Education, 38 (2)

Oxford Review of Education Volume 38, Issue 2, 2012 Citizenship education in Turkey: inclusive or exclusive Başak İnce pages 115-131 Philippe Ariès’s discovery of childhood after fifty years: the impact of a classic study on educational research Jeroen J.H. Dekker & Leendert F. Groenendijk pages 133-147 The impact of school self-evaluation upon student achievement: a group randomisation study Demetris Demetriou & Leonidas Kyriakides pages 149-170 The image of the 1967 War in Israeli history textbooks as test case: studying an active past in a protracted regional conflict Esther Yogev pages 171-188 Bold choices: how ethnic inequalities in educational attainment are suppressed Michelle Jackson pages 189-208 Differing perspectives of non-native speaker students’ linguistic experiences on higher degree courses Mairin Hennebry, Yuen Yi Lo & Ernesto Macaro pages 209-230 Trainee teachers, gender and becoming the ‘right’ person for the job: care and authority in the vocational habitus of teaching Annette Braun pages 231-246

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century : lessons from around the world

Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century : lessons from around the world

OCDE

03/2012

http://www.oecd.org/dataoecd/4/35/49850576.pdf

Developing Skills for Life and Work: Accelerating Social and Emotional Learning across South Australia

Developing Skills for Life and Work: Accelerating Social and Emotional Learning across South Australia

Lauren Kahn et al.

The Australian Centre for Social Innovation and the Foundation for Young Australians

04/2012

http://www.fya.org.au/wp-content/uploads/2012/04/2012.04.12_Kahn-et-al-2012.pdf

« Apprendre autrement » à l'ère numérique - Se former, collaborer, innover : un nouveau modèle éducatif pour une égalité des chances

« Apprendre autrement » à l'ère numérique - Se former, collaborer, innover : un nouveau modèle éducatif pour une égalité des chances

FOURGOUS Jean-Michel

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

04/2012

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//124000169/0000.pdf

Pôles de proximité et réseaux territoriaux d'enseignement supérieur

Pôles de proximité et réseaux territoriaux d'enseignement supérieur

BALME Pierre, CYTERMANN Jean-Richard, KALLENBACH Sacha, SZYMANKIEWICZ Christine, PONSOT Marie-France

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

02/2012

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//124000071/0000.pdf

La formation professionnelle : clé pour l'emploi et la compétitivité

La formation professionnelle : clé pour l'emploi et la compétitivité

LARCHER Gérard

Présidence de la République

04/2012


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//124000177/0000.pdf

European Journal of Teacher Education

European Journal of Teacher Education

Vol. 35, n°2, mai 2012


Patterns of control over the teaching–studying–learning process and classrooms as complex dynamic environments: a theoretical framework, Elina Harjunen
Becoming a teacher: student teachers’ experiences and perceptions about teaching practice, Susana Caires, Leandro Almeida & Diana Vieira
Promoting deep learning in a teacher education programme through self- and peer-assessment and feedback, Raymond Lynch, Patricia Mannix McNamara & Niall Seery
Public reflection within learning communities: an incessant type of professional development, Karl Attard
Multilingual primary classrooms: an investigation of first year teachers’ learning and responsive teaching, Wasyl Cajkler & Bernadette Hall
Teaching English to speakers of other languages teachers’ views on the relationship between research and practice, Parvaneh Tavakoli & Michael J. Howard

Teaching in rural Turkey: pre-service teacher perspectives Irem Kızılaslan

http://www.tandfonline.com/toc/cete20/35/2

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)

Vol. 56, n°2, mai 2012

Determinants of Learning Outcome for Students at High School in Norway: A Constructivist Approach, Gunnar Magne Økland
Teacher Report of Children's Problem Behavior on The Sutter–Eyberg Student Behavior Inventory—Revised (SESBI-R) in a Norwegian Sample of Preschool and School Children, Bente Kirkhaug, May Britt Drugli, Willy-Tore Mørch & Bjørn Helge Handegård
Combining Qualitative and Quantitative Approaches: Some Arguments for Mixed Methods Research, Thorleif Lund
Socioemotional Behavior and School Achievement in Relation to Extracurricular Activity Participation in Middle Childhood, Riitta-Leena Metsäpelto & Lea Pulkkinen
Learning in “Paperland”: Cultural Tools and Learning Practices in Finland Marianne Teräs
The Role of Social Competence in the Psychological Well-being of Adolescents in Secondary Education, Leena Holopainen, Kristiina Lappalainen, Niina Junttila & Hannu Savolainen
The Use of ICT Tools in Mathematics: A Case-control Study of Best Practice in 9th Grade Classrooms, Steinar Thorvaldsen, Lars Vavik & Gavriel Salomon

http://www.tandfonline.com/toc/csje20/56/2

Journal of Education Policy (JEP)

Journal of Education Policy (JEP)

Vol. 27, n°2, avril 2012


Mapping the future, mapping education: an analysis of the 2011 State of the Union Address, Ross Collin
Talkin’ ‘bout a revolution: the social, political, and fantasmatic logics of education policy, Matthew Clarke
Three versions of ‘localism’: implications for upper secondary education and lifelong learning in the UK, Ann Hodgson & Ken Spours
A Bermuda triangle of policy? ‘Bad jobs’, skills policy and incentives to learn at the bottom end of the labour market, Ewart Keep & Susan James
Teaching within and against the circle of privilege: reforming teachers, reforming schools, Lawrence Angus
‘Economics imperialism’, education policy and educational theory, Stephanie Allais

http://www.tandfonline.com/toc/tedp20/27/2

Oxford Review of Education

Oxford Review of Education

Vol. 38, n°1, février 2012

Digital technologies in the lives of young people


Introduction: Digital technologies in the lives of young people, John Coleman
Critical reflections on the benefits of ICT in education, Sonia Livingstone
The learning lives of digital youth—beyond the formal and informal, Ola Erstad
Young people, new technologies and learning at home: taking context seriously, John Furlong & Chris Davies
The ‘digital native’ in context: tensions associated with importing Web 2.0 practices into the school setting, Charles Crook
Making sense of young people, education and digital technology: the role of sociological theory, Neil Selwyn
Taking the 21st century seriously: young people, education and socio-technical futures, Keri Facer

http://www.tandfonline.com/toc/core20/38/1

Oxford Review of Education

Oxford Review of Education

Vol. 38, n°2, avril 2012

Citizenship education in Turkey: inclusive or exclusive,Başak İnce
Philippe Ariès’s discovery of childhood after fifty years: the impact of a classic study on educational research, Jeroen J.H. Dekker & Leendert F. Groenendijk
The impact of school self-evaluation upon student achievement: a group randomisation study, Demetris Demetriou & Leonidas Kyriakides
The image of the 1967 War in Israeli history textbooks as test case: studying an active past in a protracted regional conflict, Esther Yogev
Bold choices: how ethnic inequalities in educational attainment are suppressed, Michelle Jackson
Differing perspectives of non-native speaker students’ linguistic experiences on higher degree courses, Mairin Hennebry, Yuen Yi Lo & Ernesto Macaro
Trainee teachers, gender and becoming the ‘right’ person for the job: care and authority in the vocational habitus of teaching, Annette Braun

http://www.tandfonline.com/toc/core20/38/2

Language and Education

Language and Education

Vol. 26, n°2, avril 2012

Literacies and sites of learning


Literacies and sites of learning, Karin Tusting
Informal, incidental and ad hoc: the information-seeking and learning strategies of health care patients, Uta Papen
Learning accountability literacies in educational workplaces: situated learning and processes of commodification, Karin Tusting
Participation, deliberate learning and discourses of learning online, David Barton
Distributed cognition in a virtual world, Julia Gillen, Rebecca Ferguson, Anna Peachey & Peter Twining
The effects of the literacy policy environment on local sites of learning, Mary Hamilton

http://www.tandfonline.com/toc/rlae20/26/2

Journal of Research in Science Teaching (JRST)

Journal of Research in Science Teaching (JRST)

Vol. 49, n°4, avril 2012


Understanding the co-construction of inquiry practices: A case study of a responsive teaching environment, April C. Maskiewicz and Victoria A. Winters
Low (linear) teacher effect on student achievement in pre-academic physics education, Alice Cottaar
Relationship between nature of science understandings and argumentation skills: A role for counterargument and contextual factors, Rola Khishfe
Activity matters: Understanding student interest in school science, Swarat, Andrew Ortony and William Revelle

Educational Studies in Mathematics

Educational Studies in Mathematics

Vol. 80, n°1-2, mai 2012

Mathematics Education and Contemporary Theory


Mathematics education and contemporary theory: guest editorial, Tony Brown and Margaret Walshaw
Researching research: mathematics education in the Political, Alexandre Pais and Paola Valero
How inconvenient assumptions affect preservice teachers’ uptake of new interactional patterns in mathematics: analysis and aspiration through a bifocal lens, Mary Klein
Critical postmodern theory in mathematics education research: a praxis of uncertainty, David W. Stinson and Erika C. Bullock
Use and exchange value in mathematics education: contemporary CHAT meets Bourdieu’s sociology, Julian Williams
Hating school, loving mathematics: On the ideological function of critique and reform in mathematics education, Sverker Lundin
Differentially positioned language games: ethnomathematics from a philosophical perspective, Gelsa Knijnik
Education and the illusions of emancipation, Luis Radford
Symbolic power, robotting, and surveilling, Ole Skovsmose
Diagram, gesture, agency: theorizing embodiment in the mathematics classroom, Elizabeth de Freitas and Nathalie Sinclair
Opening mathematics texts: resisting the seduction, David Wagner
Finding a voice? Narrating the female self in mathematics, Yvette Solomon
Affective productions of mathematical experience, Margaret Walshaw and Tony Brown
Dispositions in the field: viewing mathematics teacher education through the lens of Bourdieu’s social field theory, Kathleen Nolan
Developing “deliberate analysis” for learning mathematics and for mathematics teacher education: how the enactive approach to cognition frames reflection, Laurinda Brown and Alf Coles
Seeing culture and power in mathematical learning: toward a model of equitable instruction, Victoria Hand
When does an opportunity become an opportunity? Unpacking classroom practice through the lens of ecological psychology, Melissa Sommerfeld Gresalfi, Jacqueline Barnes and Dionne Cross
The layering of mathematical interpretations through digital media, Nigel Calder

http://www.springerlink.com/content/0013-1954/80/1-2/

Educational Studies in Mathematics

Educational Studies in Mathematics

Vol. 79, n°3, mars 2012
The inverse principle: Psychological, mathematical, and educational considerations


Children’s use of subtraction by addition on large single-digit subtractions, Greet Peters, Bert De Smedt, Joke Torbeyns, Pol Ghesquière and Lieven Verschaffel
Special education students’ use of indirect addition in solving subtraction problems up to 100—A proof of the didactical potential of an ignored procedure, Marjolijn Peltenburg, Marja van den Heuvel-Panhuizen and Alexander Robitzsch
Teaching children how to include the inversion principle in their reasoning about quantitative relations, Terezinha Nunes, Peter Bryant, Deborah Evans, Daniel Bell and Rossana Barros
Taking away and determining the difference—a longitudinal perspective on two models of subtraction and the inverse relation to addition, Christoph Selter, Susanne Prediger, Marcus Nührenbörger and Stephan Hußmann
The inverse relation between multiplication and division: Concepts, procedures, and a cognitive framework, Katherine M. Robinson and Jo-Anne LeFevre

Inversion in mathematical thinking and learning, Brian Greer
knowledge integration in mathematics learning: the case of inversion, Michael Schneider

http://www.springerlink.com/content/0013-1954/79/3/?MUD=MP

Economics of Education Review

Economics of Education Review

Vol. 31, n°2, avril 2012

Charter Schools

Two decades of charter schools: Expectations, reality, and the future, Eugenia Toma, Ron Zimmer
Examining charter student achievement effects across seven states, Ron Zimmer, Brian Gill, Kevin Booker, Stéphane Lavertu, John Witte
Choices for studying choice: Assessing charter school effectiveness using two quasi-experimental methods, Devora H. Davis, Margaret E. Raymond
Using lotteries to evaluate schools of choice: Evidence from a national study of charter schools, Christina Clark Tuttle, Philip Gleason, Melissa Clark
Charter school authorizers and student achievement, Deven Carlson, Lesley Lavery, John F. Witte
Explaining the gap in charter and traditional public school teacher turnover rates, David A. Stuit, Thomas M. Smith
New schools, new students, new teachers: Evaluating the effectiveness of charter schools, Celeste K. Carruthers
Measuring the effect of charter schools on public school student achievement in an urban environment: Evidence from New York City, Marcus A. Winters
The relative efficiency of charter schools: A cost frontier approach, Timothy J. Gronberg, Dennis W. Jansen, Lori L. Taylor
School innovation in district context: Comparing traditional public schools and charter schools, Courtney Preston, Ellen Goldring, Mark Berends, Marisa Cannata
Some economic guidelines for design of a charter school district, Henry M. Levin

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02727757/31/2

British Educational Research Journal (BERJ)

British Educational Research Journal (BERJ)

Vol. 38, n°2, avril 2012

Growing confidence in educational research: threats and opportunities, Mary James
Extra-credential experiences and social closure: working-class students at university, Wolfgang Lehmann
Influence of student learning experience on academic performance: the mediator and moderator effects of self-regulation and motivation, Hoi Kwan Ning & Kevin Downing
Critical arts-based research in education: performing undocumented historias, Carl Bagley & Ricardo Castro-Salazar
Disengaged and disaffected young people: surviving the system, Jacky Lumby
International education and the employability of UK students, Rachel Brooks, Johanna Waters & Helena Pimlott‐Wilson
Teaching writing: a situated dynamic, Ros Fisher
The effects of changes in the order of verbal labels and numerical values on children’s scores on attitude and rating scales, Lucy Betts & James Hartley
Productive engagements with student difference: supporting equity through cultural recognition, Amanda Keddie & Richard Niesche

http://www.tandfonline.com/toc/cber20/38/2

PISA à la loupe

PISA à la loupe

N°14, mars 2012

Quels types de carrières filles et garçons envisagent-ils pour leur avenir ?

Avec un écart de 11 points de pourcentage en moyenne, les filles sont plus nombreuses que les garçons à envisager de devenir juriste, haut fonctionnaire, cadre ou d’exercer une profession libérale.
Seules 5 % des filles des pays de l’OCDE, en moyenne, s’attendent à travailler dans les domaines de l’ingénierie et de l’informatique, contre 18 % des garçons.
Dans tous les pays de l’OCDE, les filles sont plus nombreuses que les garçons à désirer travailler dans le milieu médical.

American Journal of Education (AJE)

American Journal of Education (AJE)

Vol. 118, n°3, mai 2012

Professionalizing a Global Social Movement: Universities and Human Rights, David Suárez, Patricia Bromley
Are Discussions about College between Parents and Their High School Children a College-Planning Activity? Making the Case and Testing the Predictors, Scott M. Myers, Carrie B. Myers
Is the Persistence of Teacher Effects in Early Grades Larger for Lower-Performing Students?, Spyros Konstantopoulos, Min Sun
Instructional Alignment under No Child Left Behind, Morgan S. Polikoff
Individuality, Equality, and Creative Democracy—the Task Before Us, Jim Garrison
More Individuality in the Society of Individuals? The Need for Association and Action in Creative Democracy, Christopher G. Robbins
Democratic Education Requires Rejecting the New Corporate Two-Tiered School System, Kenneth J. Saltman, Garrison Rejoinder, Jim Garrison

http://www.jstor.org/stable/10.1086/664803

Paedagogica Historica

Paedagogica Historica

Vol. 48, n°2, mai 2012


The child, the text and the teacher: reading primers and reading instruction, Annette Joyce Patterson, Phillip Anton Cormack and William Charles Green
Manuel B. Cossio's 1882 tour of European education museums, Eugenio Otero-Urtaza
Obj. lessons : a cultural genealogy of the dunce cap and the apple as visual tropes of American education, Heather A. Weaver
White gazes, brown breasts: imperial feminism and disciplining desires and bodies in colonial encounters, Roland Sintos Coloma
Putting Sylvia in her place: history, geographical theory and the "New" Education, Sue Middleton
Elementary education and the practices of literacy in Catholic girls' schools in early modern Germany, Andreas Rutz
The mission of nuns in female education in Ireland, c.1850–1950, Deirdre Raftery
Discovering social inequality: Dutch educational research in the post-war era, Nelleke Bakker and Hilda T.A. Amsing

http://www.tandfonline.com/toc/cpdh20/48/2

Paedagogica Historica

Paedagogica Historica

Vol. 48, n°1, mars 2012

Discoveries of childhood in history


Discoveries of childhood in history: an introduction, Jeroen J.H. Dekker, Bernard Kruithof, Frank Simon & Bruno Vanobbergen
Historian’s discovery of childhood, Willem Frijhoff
La transformation de l’enfant en écolier (du 19e au milieu du 20e siècle): les “eurêkas” des sciences de l’homme naissantes, entre scientisme et romantisme: un “naturalisme” de l’enfance, Rita Hofstetter
How Darwinism has affected Catholic as well as non-Catholic psycho-pedagogical constructs in Belgium from the 1870s to the 1930s, Marc Depaepe, Raf De Bont & Kristof Dams
“Making a mess in the mud”: the discovery of toddlers’ special needs by child scientists in the 1930s in the Netherlands, Nelleke Bakker
Learning and new sociability: schooling and the concept of the child in the Spanish Enlightenment,Marcelo Caruso
“School retardation” in Mexico from 1920 to 1960: conceptual passages, Josefina Granja Castro
The discovery of the social life of Swedish schoolchildren, Anna Larsson
Les rapports entre adultes et enfants dans les décisions pénales des tribunaux italiens (1930–2010), Gianfranco Bandini
New education for underprivileged children: the codification of children’s rights in Japanese law, Toshiko Ito
The discursive construction and (ab)uses of a “German childhood” in primers during the time of national socialism 1933–1945, Carsten Heinze

http://www.tandfonline.com/toc/cpdh20/48/1

Journal of School Health

Journal of School Health

Vol. 82, n°5, mai 2012


Association and Diffusion of Nutrition and Physical Activity Policies on the State and District Level, Daniel R. Taber, Jamie F. Chriqui and Frank J. Chaloupka
Are Farm-to-School Programs More Common in States With Farm-to-School-Related Laws?, Linda Schneider, Jamie Chriqui, Lisa Nicholson, Lindsey Turner, Camille Gourdet and Frank Chaloupka
Surveying Teens in School to Assess the Prevalence of Problematic Drug Use, Russel S. Falck, Ramzi W. Nahhas, Linna Li and Robert G. Carlson
Physical Activity Energy Expenditure in Dutch Adolescents: Contribution of Active Transport to School, Physical Education, and Leisure Time Activities, Menno Slingerland, Lars B. Borghouts and Matthijs K. C. Hesselink
Educating Coaches About Concussion in Sports: Evaluation of the CDC's “Heads Up: Concussion in Youth Sports” Initiative, Tracey Covassin, R. J. Elbin and Kelly Sarmiento
The Relationship Among State Laws, District Policies, and Elementary School-Based Measurement of Children's Body Mass Index, Anna Sandoval, Lindsey Turner, Lisa Nicholson, Jamie Chriqui, Megan Tortorelli and Frank J. Chaloupka
Environmental Justice at School: Understanding Research, Policy, and Practice to Improve Our Children's Health, Natalie Sampson

School Leadership & Management

School Leadership & Management

Vol. 32, n°2, mai 2012


How might better network theories support school leadership research?, Mark Hadfield & Michael Jopling
Developing multi-agency leadership in education, Paul Close
Facilitating primary head teacher succession in England: the role of the School Business Manager, Charlotte Woods, Paul Armstrong & Diana Pearson
New wine in old bottles? A critique of Sweden's new national training programme for head teachers: does it strengthen or undermine school equality and students' educational rights and guarantees?, Stephan Rapp
Instructional leadership: toward a contextualised knowledge creation model, Cheng-Yong Tan

http://www.tandfonline.com/toc/cslm20/32/2

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)

Vol. 34, n°6, mai 2012


Characterizing the Experimental Procedure in Science Laboratories: A preliminary step towards students experimental design, Isabelle Girault, Cedric d’Ham, Muriel Ney, Eric Sanchez & Claire Wajeman
A Multi-Year Study of the Impact of the Rice Model Teacher Professional Development on Elementary Science Teachers, Dana Viorica Diaconu, Judy Radigan, Milijana Suskavcevic & Carolyn Nichol
Chinese and Australian Year 3 Children's Conceptual Understanding of Science: A multiple comparative case study, Ying Tao, Mary Colette Oliver & Grady Jane Venville
Conceptual Ecology of the Evolution Acceptance among Greek Education Students: Knowledge, religious practices and social influences, Kyriacos Athanasiou & Penelope Papadopoulou
Developing Character and Values for Global Citizens: Analysis of pre-service science teachers’ moral reasoning on socioscientific issues, Hyunju Lee, Hyunsook Chang, Kyunghee Choi, Sung-Won Kim & Dana L. Zeidler
Six Myths About Spatial Thinking, Nora S. Newcombe & Mike Stieff

http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/34/6

Science Education

Science Education

Vol. 96, n°3, mai 2012

Dialogic framing of scientific content for conceptual and epistemic understanding, Michael J. Ford and Brian M. Wargo
Applying catastrophe theory to an information-processing model of problem solving in science education, Dimitrios Stamovlasis and Georgios Tsaparlis
Stability and volatility of STEM career interest in high school: A gender study, Philip M. Sadler, Gerhard Sonnert, Zahra Hazari and Robert Tai
Science in discussions: An analysis of the use of science content in socioscientific discussions, Jan Alexis Nielsen
Young African American children constructing academic and disciplinary identities in an urban science classroom, Justine M. Kane
Improvements to elementary children's epistemic understanding from sustained argumentation, Suna Ryu and William A. Sandoval
Faculty as undergraduate research mentors for students of color: Taking into account the costs, Joni Schwartz
Student learning through journal writing in a general education chemistry course for pre-elementary education majors, Michael T. Dianovsky and Donald J. Wink

Travail et formation en éducation

Travail et formation en éducation

N°8, 2011

L'inclusion en classe ordinaire des élèves en situation de handicap


Présentation, Anne Gombert et Delphine Guedj
Les déterminants des adaptations pédagogiques en direction des élèves handicapés chez des enseignants généralistes et spécialisés, Philippe Mazereau
Des gestes ordinaires dans des situations extraordinaires : approche ergonomique de l’intégration d’élèves en situation de handicap à l’école primaire, Frédéric Grimaud et Frédéric Saujat
Habiletés éducatives et gestes professionnels d’ajustement d’un Auxiliaire de vie scolaire accompagnant un élève autiste : étude de cas, Nadeige Chauvot
Partenariat Enseignant Spécialisé – Enseignant de la Classe : un dispositif au service de nouveaux savoirs, Edith Richard-Roussel
Effet de la visibilité du handicap et de l’expérience d’intégration sur la représentation sociale du handicap chez de jeunes collégiens, Harma Kahina, Gombert Anne, Roussey J-Yves et Thomas Arciszewski

http://tfe.revues.org/

Savoirs

Savoirs

N°27, 2011

Thème : Varia + L’institutionnalisation de la culture scientifique et technique, un fait social français (1970 – 2010)

Note de synthèse

Olivier Las Vergnas, L’institutionnalisation de la « culture scientifique et technique », un fait social français (1970-2010)

Articles de recherche

Florence Darnis, Elisabeth MagenDie : Formation des enseignants en alternance : vers la co-construction de concepts pragmatiques
Alain Mouchet, Pierre VerMersch, Daniel Bouthier, Méthodologie d’accès à l’expérience subjective : entretien composite et vidéo

http://savoirs.u-paris10.fr/Numero27.htm

Revue internationale d'éducation - Sèvres

Revue internationale d'éducation - Sèvres

N° 59, avril 2012

Éducation et ruralité


L'éducation en milieu rural : perceptions et réalités, Pierre-Louis Gauthier, Odile Luginbühl
Du rural aux nouvelles ruralités, Laurent Rieutort
L'éducation "à deux voies" en Chine, Xiaohui Wang
Quelle pédagogie dans les écoles rurales en Argentine ?, Flavia Terigi
Disparités dans l'enseignement primaire et innovation pédagogique au Burkina Faso, Afsata Paré/Kaboré
Les écoles communautaires dans les zones rurales de Tanzanie, Nathalie Bonini
Enseignement à distance et pédagogie. L'exemple d'une école en Australie, William Newman
Les petites écoles rurales en Finlande, Arja-Sisko Holappa
Performances scolaires et territoire rural en France, Yves Alpe

http://www.ciep.fr/ries/ries59.php

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Éducation & formation

Éducation & formation

N° e-296, décembre 2011

Compétence ou performance?

Développer et évaluer des compétences dans l'enseignement supérieur : réflexions et pratiques

Introduction, Charlier, Bernadette; Deschryver, Nathalie
La compétence en formation, Albero, Brigitte ; Nagels, Marc
Sur quels objets évaluer des compétences ?, Jonnaert, Philippe
Compétences et professionnalisation, Postiaux, Nadine; Romainville, Marc
L'approche par compétences en pratique, Deschryver, Nathalie; Charlier, Bernadette; Fürbringer, Jean-Marie

En hommage à Vincent Carette, co-éditeur de la Revue Education & Formation

Les caractéristiques des enseignants efficaces en question, Carette, Vincent

Varia

Limites et conditions d'efficacité de l'interaction en ligne pour soutenir la pratique réflexive des enseignants-stagiaires, Collin, Simon ; Karsenti, Thierry

http://ute3.umh.ac.be/revues/

Éducation et francophonie

Éducation et francophonie

Vol. XXXIX, N°2, automne 2011

Valorisation de la diversité en éducation : défis contemporains et pistes d'actionLiminaire, Luc Prud'Homme; Serge Ramel;Raymond Vienneau
La légitimité de la diversité en éducation : réflexion sur l’inclusion, Luc Prud'Homme ;Raymond Vienneau ; Serge Ramel; Nadia Rousseau
Pas plus spécial que nécessaire : analyse des politiques scolaires de la Nouvelle-Écosse à l’égard de l’inclusion scolaire des élèves avec handicaps, Angèla Aucoin ; Léonard Goguen ; Raymond Vienneau
Évolution des lois, règlements et politiques en matière d’inclusion scolaire au Manitoba : une analyse critique des directives administratives, Hermann Duchesne; Angèla Aucoin
L’inclusion en service de garde au Québec : la situation d’une étape essentielle, Mathieu Point ; Marie-Élaine Desmarais
La pédagogie universelle : au cœur de la planification de l’inclusion scolaire, Léna Bergeron ; Nadia Rousseau ; Martine Leclerc
Réflexions autour du concept de coenseignement en contexte inclusif, Valérie Benoit ; Valérie Angelucci
La gestion des problèmes de comportement en classe inclusive : pratiques efficaces, Nancy Gaudreau
S’approprier une pratique inclusive: regard sur le sentiment de compétence de trois équipes-écoles au cœur d’un processus de changement, Nadia Rousseau ; Stéphane Thibodeau
Le sens construit autour de la différenciation pédagogique dans le cadre d’une recherche-action-formation, Luc Prud'Homme ; André Dolbec; Marie-Hélène Guay Communautés d’apprentissage professionnelles dans huit écoles inclusives de l’Ontario, Martine Leclerc ; André C. Moreau
L’apport d’une communauté d’apprentissage pour développer des pratiques collaboratives et inclusives : une recherche-action, Sylvie Ouellet; Isabelle Caya ; Marie-Pierre Tremblay
Accrochage scolaire et alliances éducatives : vers une intégration des approches scolaires et communautaires, Catherine Blaya ; Jean-Luc Gilles; Ghislain Plunus ; Chantal Tièche Christinat
Développement d’un modèle d’évaluation d’un dispositif de soutien à l’inclusion scolaire, Patrick Bonvin
L’intégration scolaire au Québec : regard exploratoire sur les défis de la formation à l’enseignement au primaire et préscolaire, Geneviève Bergeron; Lise-Anne St-Vincent

http://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=34

Revue des sciences de l'éducation (RSE)

Revue des sciences de l'éducation (RSE)

Vol. 37, N°1, 2011


Quelques procédés discursifs d’intercompréhension dans des échanges interlingues en contexte de clavardage, Marie Bernier
Évaluation d’un programme d’entraînement à la lecture au cours élémentaire 2e année : réviser les correspondances graphophonologiques, seul ou à deux, Saint-Cyr Chardon
Le développement orthographique d’élèves haïtiens scolarisés au Québec en français langue seconde de la maternelle à la troisième année, Carole Fleuret et Isabelle Montésinos-Gelet
L’engagement et la persévérance des étudiants dans trois programmes innovants de premier cycle en génie et en médecine, Christelle Lison, Denis Bédard, Noël Boutin, Daniel J. Côté, Daniel Dalle et Nathalie Lefebvre
Impact de la situation tutorale sur l’activité en classe des enseignants novices : étude du développement professionnel par le sens et par l’efficience, Sylvie Moussay, Jacques Méard et Richard Étienne
Stratégies administratives et pédagogiques d’intégration durable des TIC dans les écoles secondaires urbaines du Cameroun, Salomon Tchameni Ngamo
Redoublement et réussite scolaire : une analyse du rapport au Savoir, Geneviève Therriault, Barbara Bader et Claire Lapointe

http://www.rse.umontreal.ca/A_venir.htm

Les Cahiers de recherche en éducation et formation

Les Cahiers de recherche en éducation et formation

N°88, février 2012

Être infirmière et parent : une approche compréhensive des engagements et des parcours professionnels en Belgique francophone

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/girsef/documents/cahier_88_Fusulier_corr.pdf

European Journal of Teacher Education

European Journal of Teacher Education

Vol. 35, n°2, mai 2012

Patterns of control over the teaching–studying–learning process and classrooms as complex dynamic environments: a theoretical framework, Elina Harjunen
Becoming a teacher: student teachers’ experiences and perceptions about teaching practice, Susana Caires, Leandro Almeida & Diana Vieira
Promoting deep learning in a teacher education programme through self- and peer-assessment and feedback, Raymond Lynch, Patricia Mannix McNamara & Niall Seery
Public reflection within learning communities: an incessant type of professional development, Karl Attard
Multilingual primary classrooms: an investigation of first year teachers’ learning and responsive teaching, Wasyl Cajkler & Bernadette Hall
Teaching English to speakers of other languages teachers’ views on the relationship between research and practice, Parvaneh Tavakoli & Michael J. Howard

Teaching in rural Turkey: pre-service teacher perspectives Irem Kızılaslan

http://www.tandfonline.com/toc/cete20/35/2

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)

Vol. 56, n°2, mai 2012


Determinants of Learning Outcome for Students at High School in Norway: A Constructivist Approach, Gunnar Magne Økland
Teacher Report of Children's Problem Behavior on The Sutter–Eyberg Student Behavior Inventory—Revised (SESBI-R) in a Norwegian Sample of Preschool and School Children, Bente Kirkhaug, May Britt Drugli, Willy-Tore Mørch & Bjørn Helge Handegård
Combining Qualitative and Quantitative Approaches: Some Arguments for Mixed Methods Research, Thorleif Lund
Socioemotional Behavior and School Achievement in Relation to Extracurricular Activity Participation in Middle Childhood, Riitta-Leena Metsäpelto & Lea Pulkkinen
Learning in “Paperland”: Cultural Tools and Learning Practices in Finland Marianne Teräs
The Role of Social Competence in the Psychological Well-being of Adolescents in Secondary Education, Leena Holopainen, Kristiina Lappalainen, Niina Junttila & Hannu Savolainen
The Use of ICT Tools in Mathematics: A Case-control Study of Best Practice in 9th Grade Classrooms, Steinar Thorvaldsen, Lars Vavik & Gavriel Salomon

http://www.tandfonline.com/toc/csje20/56/2

Journal of Education Policy (JEP)

Journal of Education Policy (JEP)

Vol. 27, n°2, avril 2012


Mapping the future, mapping education: an analysis of the 2011 State of the Union Address, Ross Collin
Talkin’ ‘bout a revolution: the social, political, and fantasmatic logics of education policy, Matthew Clarke
Three versions of ‘localism’: implications for upper secondary education and lifelong learning in the UK, Ann Hodgson & Ken Spours
A Bermuda triangle of policy? ‘Bad jobs’, skills policy and incentives to learn at the bottom end of the labour market, Ewart Keep & Susan James
Teaching within and against the circle of privilege: reforming teachers, reforming schools, Lawrence Angus
‘Economics imperialism’, education policy and educational theory, Stephanie Allais

http://www.tandfonline.com/toc/tedp20/27/2

Oxford Review of Education

Oxford Review of Education

Vol. 38, n°1, février 2012
Digital technologies in the lives of young people

Introduction: Digital technologies in the lives of young people, John Coleman
Critical reflections on the benefits of ICT in education, Sonia Livingstone
The learning lives of digital youth—beyond the formal and informal, Ola Erstad
Young people, new technologies and learning at home: taking context seriously, John Furlong & Chris Davies
The ‘digital native’ in context: tensions associated with importing Web 2.0 practices into the school setting, Charles Crook
Making sense of young people, education and digital technology: the role of sociological theory, Neil Selwyn
Taking the 21st century seriously: young people, education and socio-technical futures, Keri Facer

http://www.tandfonline.com/toc/core20/38/1

Oxford Review of Education

Oxford Review of Education

Vol. 38, n°2, avril 2012

Citizenship education in Turkey: inclusive or exclusive,Başak İnce
Philippe Ariès’s discovery of childhood after fifty years: the impact of a classic study on educational research, Jeroen J.H. Dekker & Leendert F. Groenendijk
The impact of school self-evaluation upon student achievement: a group randomisation study, Demetris Demetriou & Leonidas Kyriakides
The image of the 1967 War in Israeli history textbooks as test case: studying an active past in a protracted regional conflict, Esther Yogev
Bold choices: how ethnic inequalities in educational attainment are suppressed, Michelle Jackson
Differing perspectives of non-native speaker students’ linguistic experiences on higher degree courses, Mairin Hennebry, Yuen Yi Lo & Ernesto Macaro
Trainee teachers, gender and becoming the ‘right’ person for the job: care and authority in the vocational habitus of teaching, Annette Braun

http://www.tandfonline.com/toc/core20/38/2

Language and Education

Language and Education

Vol. 26, n°2, avril 2012

Literacies and sites of learning

Literacies and sites of learning, Karin Tusting
Informal, incidental and ad hoc: the information-seeking and learning strategies of health care patients, Uta Papen
Learning accountability literacies in educational workplaces: situated learning and processes of commodification, Karin Tusting
Participation, deliberate learning and discourses of learning online, David Barton
Distributed cognition in a virtual world, Julia Gillen, Rebecca Ferguson, Anna Peachey & Peter Twining
The effects of the literacy policy environment on local sites of learning, Mary Hamilton

http://www.tandfonline.com/toc/rlae20/26/2

Journal of Research in Science Teaching (JRST)

Journal of Research in Science Teaching (JRST)

Vol. 49, n°4, avril 2012


Understanding the co-construction of inquiry practices: A case study of a responsive teaching environment, April C. Maskiewicz and Victoria A. Winters
Low (linear) teacher effect on student achievement in pre-academic physics education, Alice Cottaar
Relationship between nature of science understandings and argumentation skills: A role for counterargument and contextual factors, Rola Khishfe
Activity matters: Understanding student interest in school science, Swarat, Andrew Ortony and William Revelle

Journal of Research in Science Teaching (JRST)

Journal of Research in Science Teaching (JRST)

Vol. 49, n°4, avril 2012


Understanding the co-construction of inquiry practices: A case study of a responsive teaching environment, April C. Maskiewicz and Victoria A. Winters
Low (linear) teacher effect on student achievement in pre-academic physics education, Alice Cottaar
Relationship between nature of science understandings and argumentation skills: A role for counterargument and contextual factors, Rola Khishfe
Activity matters: Understanding student interest in school science, Swarat, Andrew Ortony and William Revelle

Educational Studies in Mathematics

Educational Studies in Mathematics

Vol. 80, n°1-2, mai 2012

Mathematics Education and Contemporary TheoryMathematics education and contemporary theory: guest editorial, Tony Brown and Margaret Walshaw
Researching research: mathematics education in the Political, Alexandre Pais and Paola Valero
How inconvenient assumptions affect preservice teachers’ uptake of new interactional patterns in mathematics: analysis and aspiration through a bifocal lens, Mary Klein
Critical postmodern theory in mathematics education research: a praxis of uncertainty, David W. Stinson and Erika C. Bullock
Use and exchange value in mathematics education: contemporary CHAT meets Bourdieu’s sociology, Julian Williams
Hating school, loving mathematics: On the ideological function of critique and reform in mathematics education, Sverker Lundin
Differentially positioned language games: ethnomathematics from a philosophical perspective, Gelsa Knijnik
Education and the illusions of emancipation, Luis Radford
Symbolic power, robotting, and surveilling, Ole Skovsmose
Diagram, gesture, agency: theorizing embodiment in the mathematics classroom, Elizabeth de Freitas and Nathalie Sinclair
Opening mathematics texts: resisting the seduction, David Wagner
Finding a voice? Narrating the female self in mathematics, Yvette Solomon
Affective productions of mathematical experience, Margaret Walshaw and Tony Brown
Dispositions in the field: viewing mathematics teacher education through the lens of Bourdieu’s social field theory, Kathleen Nolan
Developing “deliberate analysis” for learning mathematics and for mathematics teacher education: how the enactive approach to cognition frames reflection, Laurinda Brown and Alf Coles
Seeing culture and power in mathematical learning: toward a model of equitable instruction, Victoria Hand
When does an opportunity become an opportunity? Unpacking classroom practice through the lens of ecological psychology, Melissa Sommerfeld Gresalfi, Jacqueline Barnes and Dionne Cross
The layering of mathematical interpretations through digital media, Nigel Calder

http://www.springerlink.com/content/0013-1954/80/1-2/

Educational Studies in Mathematics

Educational Studies in Mathematics

Vol. 79, n°3, mars 2012

The inverse principle: Psychological, mathematical, and educational considerationsChildren’s use of subtraction by addition on large single-digit subtractions, Greet Peters, Bert De Smedt, Joke Torbeyns, Pol Ghesquière and Lieven Verschaffel
Special education students’ use of indirect addition in solving subtraction problems up to 100—A proof of the didactical potential of an ignored procedure, Marjolijn Peltenburg, Marja van den Heuvel-Panhuizen and Alexander Robitzsch
Teaching children how to include the inversion principle in their reasoning about quantitative relations, Terezinha Nunes, Peter Bryant, Deborah Evans, Daniel Bell and Rossana Barros
Taking away and determining the difference—a longitudinal perspective on two models of subtraction and the inverse relation to addition, Christoph Selter, Susanne Prediger, Marcus Nührenbörger and Stephan Hußmann
The inverse relation between multiplication and division: Concepts, procedures, and a cognitive framework, Katherine M. Robinson and Jo-Anne LeFevre

Inversion in mathematical thinking and learning, Brian Greer
knowledge integration in mathematics learning: the case of inversion, Michael Schneider

http://www.springerlink.com/content/0013-1954/79/3/

Economics of Education Review

Economics of Education Review

Vol. 31, n°2, avril 2012

Charter Schools


Two decades of charter schools: Expectations, reality, and the future, Eugenia Toma, Ron Zimmer
Examining charter student achievement effects across seven states, Ron Zimmer, Brian Gill, Kevin Booker, Stéphane Lavertu, John Witte
Choices for studying choice: Assessing charter school effectiveness using two quasi-experimental methods, Devora H. Davis, Margaret E. Raymond
Using lotteries to evaluate schools of choice: Evidence from a national study of charter schools, Christina Clark Tuttle, Philip Gleason, Melissa Clark
Charter school authorizers and student achievement, Deven Carlson, Lesley Lavery, John F. Witte
Explaining the gap in charter and traditional public school teacher turnover rates, David A. Stuit, Thomas M. Smith
New schools, new students, new teachers: Evaluating the effectiveness of charter schools, Celeste K. Carruthers
Measuring the effect of charter schools on public school student achievement in an urban environment: Evidence from New York City, Marcus A. Winters
The relative efficiency of charter schools: A cost frontier approach, Timothy J. Gronberg, Dennis W. Jansen, Lori L. Taylor
School innovation in district context: Comparing traditional public schools and charter schools, Courtney Preston, Ellen Goldring, Mark Berends, Marisa Cannata
Some economic guidelines for design of a charter school district, Henry M. Levin

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02727757/31/2

British Educational Research Journal (BERJ)

British Educational Research Journal (BERJ)

Vol. 38, n°2, avril 2012


Growing confidence in educational research: threats and opportunities, Mary James
Extra-credential experiences and social closure: working-class students at university, Wolfgang Lehmann
Influence of student learning experience on academic performance: the mediator and moderator effects of self-regulation and motivation, Hoi Kwan Ning & Kevin Downing
Critical arts-based research in education: performing undocumented historias, Carl Bagley & Ricardo Castro-Salazar
Disengaged and disaffected young people: surviving the system, Jacky Lumby
International education and the employability of UK students, Rachel Brooks, Johanna Waters & Helena Pimlott‐Wilson
Teaching writing: a situated dynamic, Ros Fisher
The effects of changes in the order of verbal labels and numerical values on children’s scores on attitude and rating scales, Lucy Betts & James Hartley
Productive engagements with student difference: supporting equity through cultural recognition, Amanda Keddie & Richard Niesche

http://www.tandfonline.com/toc/cber20/38/2

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Preparing 21st Century Learners: The Case for School-Community Collaborations

Michele Lonsdale and Michelle Anderson

ACER

03/2012

http://www.acer.edu.au/documents/ACER-Occasional-Essay-Number_4.pdf

Primary Sources: America’s Teachers on the Teaching Profession

Primary Sources: America’s Teachers on the Teaching Profession

Scholastic, Bill & Melinda Gates Foundation

03/2012

http://www.scholastic.com/primarysources/pdfs/Gates2012_full.pdf

Starting School at a Disadvantage: The School Readiness of Poor Children

Starting School at a Disadvantage: The School Readiness of Poor Children

Julia B. Isaacs

Brookings Institution

03/2012

http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2012/0319_school_disadvantage_isaacs/0319_school_disadvantage_isaacs.pdf

Les jeunes en formation professionnelle. Rapport IV : Les apprentis en difficultés dans leur formation et les dispositifs de soutien

Les jeunes en formation professionnelle. Rapport IV : Les apprentis en difficultés dans leur formation et les dispositifs de soutien

François Rastoldo, Clairette Davaud, Annick Evrard & Ruth Silver

Service de la recherche en éducation (SRED)

03/2012

http://www.geneve.ch/recherche-education/doc/publications/docsred/2012/j-form-prof_r4.pdf

PISA 2009 - Résultats régionaux et cantonaux

PISA 2009 - Résultats régionaux et cantonaux

Christian Nidegger (dir.)

Consortium PISA.ch

12/2011

Entrepreneurship Education at School in Europe: National Strategies, Curricula and Learning Outcomes

Entrepreneurship Education at School in Europe: National Strategies, Curricula and Learning Outcomes

Eurydice

03/2012

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf

Essai de mesure des effets du Plan Réussite en Licence

Essai de mesure des effets du Plan Réussite en Licence

Sophie Morlaix, Cathy Perret

IREDU

04/2012

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/68/44/93/PDF/DT_2012-3.pdf

Notes du CREN

Notes du CREN

N°8, février 2012

Thème : Pourquoi les étudiants trichent-ils?

Noté réalisée par Christophe Michaut & Pascal Guibert.

http://www.cren-nantes.net/IMG/pdf/Notes_du_CREN_no8-2.pdf

Repères

Repères

N°44, 2011

Thème : Les savoirs disciplinaires dans la formation des enseignants de français à l'école primaire

Dossier coordonné par Martine Whirtner et Noël Cordonier

L’immémoriale question des savoirs disciplinaires et de leur maitrise dans la formation actuelle des enseignants de français, Martine Wirthner et Noël Cordonier

Les savoirs disciplinaires et leurs contextes

Dilemmes et leçons de la construction d’un cursus de master : le poids de l’évaluation dans la définition des savoirs en formation, Élisabeth Nonnon
Regard sur les savoirs disciplinaires de la formation des enseignants de français du primaire au Québec, Rakia Laroui
Quels savoirs pour l’enseignement du français dans les plans de formation suisses romands?, Roxane Gagnon et Marc Surian

Entre savoirs et compétences disciplinaires

Former les enseignants au débat interprétatif : places et enjeux des styles enseignants, Ana Dias-Chiaruttini
Les savoirs disciplinaires en formation initiale des maitres au préscolaire et au primaire au Québec : contributions du mémoire professionnel, Annabelle Caron et Godelieve Debeurme
« Ensuite, j’ai grandi, et, je ne sais pas pourquoi, j’ai laissé tomber l’écriture » Ou comment et pourquoi interroger la dynamique du rapport à l’écrit des futurs instituteurs primaires ?, Catherine Deschepper et Marielle Wyns

Développement de savoirs disciplinaires spécifiques : la grammaire

Grammaire: de la nécessité de savoirs linguistiques explicites pour développer une réflexion didactique, Martine Panchout-Dubois

http://ife.ens-lyon.fr/editions/revues/reperes

La Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation

La Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation

N° 57, mars 2012

Thème : Faire travailler ensemble tous les acteurs de l’inclusion ?

Dossier dirigé par Marie Toullec-Théry, Teresa Assude et Jean-Michel Perez

Faire travailler ensemble tous les acteurs de l'inclusion ?,• Présentation du dossier, Marie Toullec-Théry, Teresa Assude, Jean-Michel Perez
Contribution des systèmes de soutien au développement de l’éducation inclusive/The organization of systems of support for the development of inclusive education, Roberto Medeghini, Simona D’Alessio
The organization of systems of support for the development of inclusive education/Contribution des systèmes de soutien au développement de l’éducation inclusive, Roberto Medeghini, Simona D’Alessio
Quel partenariat entre l’enseignement spécialisé et l’enseignement ordinaire ? Analyse du modèle développé en fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique francophone)/What partnership can be created between specialised teaching and mainstream teaching?Analysis of the model developed in the Brussels-Wallonia federation (French-speaking Belgium), Jean-François Delsarte
D’un contentieux historique à une culture partagée/Of a historic dispute to a shared culture, Michel Chauvière
Parcours de scolarisation et coopération : enjeux conceptuels et méthodologiques/Educational programs and cooperation: conceptual and methodological challenges, Serge Ebersold
Pluralité des acteurs et pratiques inclusives : les paradoxes de la collaboration The Paradoxes of Cooperation Practices in Inclusive Settings, Hervé Benoit
Penser la coopération entre parents d’enfants handicapés et enseignants : un défi/Analyzing the cooperation between parents of disabled children and teachers: a challenge, Jean-Marc Lesain-Delabarre
Paroles d’acteurs de l’école inclusive/Participants in inclusive schooling speak out, Éric Plaisance, Jean-Michel Labbay, Laetitia Le Bomin, Michel Salines, Hugues Albert, Patrice Fondin
Des pratiques inclusives aux plateformes de coopérations pour appartenir à la société…/Cooperation platforms inclusive practices for belonging to the society, Dominique Leboiteux
Pratiques collaboratives en classe : amélioration de la compréhension des consignes chez des élèves dyslexiques et autistes/Collaborative practices in the classroom to help pupils in a situation of disability: improved understanding of the instructions related to dyslexic and autistic pupils, Delphine Odier-Guedj, Anne Gombert
Adaptation des gestes professionnels : questionnement à partir des mathématiques enseignées/Adaptation of the professional gestures: questions from the mathematics teaching, Teresa Assude, Jean-Michel Perez, Jeannette Tambone
Scolarisation d’un élève en situation de handicap : le cas d’un accompagnement délicat effectué par un Auxiliaire de vie scolaire (AVS)/Schooling of a pupil in a situation of disability: a difficult case of educational support provided by an educational auxiliary, Marie Toullec-Théry, Morgane Brissiaud
Étude de pratiques inclusives en classe ordinaire : rôle et place de l’AVS vis-à-vis du professeur/Inclusive pratices in ordinary classroom: rôles and places of special need assistants, Isabelle Nédélec-Trohel, Sophie Joffredo-Lebrun, Marlène Magnen
Coopération entre chercheur et enseignants scolarisant un élève en situation de handicap : une co-activité/The cooperation between a researcher and teachers including a pupil with disabilities : a co-activity, Frédéric Grimaud
La coopération à l’épreuve de deux cultures : l’école et le secteur médico-social/The cooperation of educators put to the test by the two professional cultures of the school and health care system, Sandrine Amaré, Philippe Martin-Noureux
Initiation professionnelle en IMPro : pratiques collaboratives et pistes pédagogiques pour une école inclusive/Professional initiation in the Medical-Educational and Professional Institute (IME-IMPro): Collaborative practices and pedagogical paths for an inclusive school, Jean Horvais

Varia

Chronique de l’international : Special educational needs selon Mary Warnock: autocritique ou reniement ?/Understanding Special Educational Needs according to Mary Warnock: self-criticism or repudiation ? , Éric Plaisance
Études et formations : Inclusion scolaire et accessibilité. Une charte pour l’accueil des élèves dyslexiques à Strasbourg /Educational inclusion and accessibility :A charter for the accommodation of dyslexic pupils in Strasbourg, Pierre Baligand
Pédagogie et psychopédagogie : Repères pour l’inclusion scolaire dans le second degré /Reference points for inclusive education in secondary schools, José Seknadjé-Askénazi
NTIC : Favoriser le travail en autonomie des lycéens suivant une scolarité discontinue pour raisons de santé. Création d’un site Internet de ressources en sciences économiques et sociales/Encouraging autonomous work by secondary school pupils whose schooling is discontinuous due to health problems. Creation of an Internet site offering resources in social and economic sciences, Valérie Camous-Gazanhes
Politiques et institutions éducatives : Les innovations dans le champ de la protection de l’enfance/Innovations in child protection, Pascale Breugnot

http://laboutique.inshea.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=N57&type=31&code_lg=lg_fr&num=11

Histoire de l'éducation

Histoire de l'éducation

N°131, juillet-septembre 2011


Une nouvelle donne sous la Restauration et la monarchie de Juillet : Les cours spéciaux des collèges dans l’académie de Douai, Philippe MARCHAND
Une réforme à l’épreuve des réalités : Le cas des « mathématiques modernes » en France, au tournant des années 1960-1970, Renaud d’ENFERT et Hélène GISPERT
Les accords Lang-Cloupet (1992-1993) : une histoire écrite à l’avance ?, Yves VERNEUIL

http://ife.ens-lyon.fr/editions/revues/histoire-de-l-education

Savoirs

Savoirs

N°26, 2011

Vieillissement et formation des adultes

Note de synthèse

Dominique Kern, Vieillissement et formation des adultes

Articles de recherche

Souâd Zaouani-Denoux, La formation en alternance. Effectuation, itinéraire et construction de soi
Thérèse Levené, Trajectoires professionnelles et rapports à la formation d'adultes et jeunes adultes en parcours d'insertion

http://savoirs.u-paris10.fr/Numero26.htm

Recherches en didactiques

Recherches en didactiques

Référence : N°13, mars 2012

http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100264850

Sociologie

Sociologie

Référence : N°4, vol. 2, 2011


http://www.cairn.info.sidproxy.ens-lyon.fr/revue-sociologie-2011-4.htm

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

XVème Congrès International de l’AIFREF

APPEL A COMMUNICATIONS
XVème Congrès International de l’AIFREF
(Association Internationale de Formation et de Recherche en
Éducation Familiale)

Famille, Ecole, Sociétés locales
Politiques et Pratiques pour l’Enfance
Université de PATRAS, Grèce, 22 - 26 mai 2013 AIFREF – Πανεπιστήμιο Πατρών

http://www.aifref2013.upatras.gr/el/index.php

15o Διεθνές Συνέδριο
(Διεθνής Ένωση Κατάρτισης και Έρευνας
στην Οικογενειακή Εκπαίδευση)


Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες:
Πολιτικές και πρακτικές για το παιδί
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών,
22 - 26 Μαΐου 2013
Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://www.aifref2013.upatras.gr/el/index.php

Quels leaderships pour la réussite de tous les élèves ?

Quels leaderships pour la réussite de tous les élèves ?

Laure Endrizzi et Rémi Thibert
Chargés d'études et de recherche au service Veille et Analyses - Agence Qualité Éducation


http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/73-avril-2012.pdf