Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

9ο σεμινάριο Μάης 2013 - video

Εισηγητές
α) Halima Belandhouz, Université Paris Ouest- Nanterre La Défense,
Θέμα:Les incidences de l’Histoire sur la mobilité géographique : étude de parcours scolaires et sociaux d’étudiants originaires d’Afrique dans l’enseignement supérieur en France (Οι επιδράσεις της Ιστορίας στη γεωγραφική κινητικότητα: μελέτη των σχολικών και κοινωνικών διαδρομών φοιτητών προερχομένων από την Αφρική στην ανώτατη εκπαίδευση στην Γαλλία).


β) Ridha Ennafaa, Université Paris 8 Vincennes à Saint Denis,
Θέμα: Les Inégalités "persistantes" dans l'éducation supérieure, autour des concepts de "Capital social, économique et culturel et la Mobilité ( France et Brésil ) (Οι "επίμονες" ανισότητες στην ανώτατη εκπαίδευση, με βάση τις έννοιες "Κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό κεφάλαιο και Κινητικότητα" (Γαλλία-Βραζιλία).


Video

Halima Belandhouz
Ridha Ennafaa


Δεν υπάρχουν σχόλια: