Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

8ο σεμινάριο 2013-2014 - video

 Εισηγητής: Hubert Vincent, Université de Rouen
Θέμα: "Recherche sur la construction de la confiance: l'oeuvre et / ou l'activité."

Video
Δεν υπάρχουν σχόλια: