Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

9ο σεμινάριο 2016 - 2017. Φωτογραφίες

Εισηγήτρια: Πρόκου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια Πάντειου Πανεπιστημίου. 
ΘέμαΗ πιστοποίηση των προσόντων ως πολιτική προώθησης ενός «κατευθυνόμενου από την αγορά» μοντέλου δια βίου μάθησης.
 Φωτογραφίες
Δημοσίευση σχολίου