Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Note d'information - DEPP

Note d'information - DEPP


  N° 17.11, juin

  Le niveau de formation et de diplôme demeure toujours déterminant dans l'insertion des apprentis


http://www.education.gouv.fr/cid53598/le-niveau-de-formation-et-de-diplome-demeure-toujours-determinant-dans-l-insertion-des-apprentis.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: