Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

The European higher education area in 2018 

Bologna Process implementation reporthttps://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2fe152b6-5efe-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=706&WT.ria_ev=search

Δεν υπάρχουν σχόλια: