Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Ελλάδα: τόπος υποδοχής πληθυσμών (1830-1989)


ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΕΠΙΣΤΗΜΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΕΤΣΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Ερευνητική Μονάδα για την Ιστορία 
των Μεταναστευτικών και Προσφυγικών Μετακινήσεων 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής
σε συνέδριο/συλλογικό τόμο 
Ελλάδα: τόπος υποδοχής πληθυσμών (1830-1989) 


Αθήνα, 2-3 Νοεμβρίου 2018

Με την παρούσα πρόσκληση απευθυνόμαστε σε όσες/όσους επιθυμούνν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με ανακοίνωση διάρκειας είκοσι λεπτών. Σας καλούμε
να υποβάλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 100 λέξεις) καθώς και περίληψη της προτεινόμενης ανακοίνωσης (μέχρι 300 λέξεις). Μπορείτε να στέλνετε τις προτάσεις σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση venturas@otenet.gr  το αργότερο έως τις 15 Μαρτίου 2018. Η συμμετοχή στο συνέδριο θα κριθεί από ειδική Επιστημονική Επιτροπή. Ειδοποιήσεις για την αποδοχή ή μη των προτάσεων θα λάβετε έως τις 30 Απριλίου 2018_ Προγραμματίζεται η έκδοση συλλογικού τόμου με τις ανακοινώσεις που θα έχουν επιλεγεί.
Γραμματεία:_ _Νίκος Κουραχάνης (Πάντειο Πανεπιςτιμιο) n.kourachanis@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: