Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Revista Española de Educación Comparada (REEC)

Revista Española de Educación Comparada (REEC)


  N° 30, juillet-décembre 2017


ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
  • La educación infantil en Colombia y España. Una aproximación legislativa, Daniela Cubillos Padilla, Mónica Borjas, Javier Rodríguez Torres
  • Notas para una construcción metodológica en educación comparada, Patricia Ducoing-Watty, Ileana Rojas-Moreno
  • Educar a la ciudadanía global en una perspectiva intercultural, Massimiliano Fiorucci
  • El inglés en educación obligatoria. Una mirada comparada a los casos de España y Holanda, María González Villarón
  • Gobernanza de la formación profesional dual española: entre la descoordinación y la falta de objetivos, Pablo Sanz de Miguel
  • “Bildung”: concepto, evolución e influjo en la pedagogía occidental desde una perspectiva histórica y actual, Alicia Sianes-Bautista
  • Los ciclos de reforma educativa en América Latina: 1960, 1990 y 2000, Claudio Suasnábar
  • Una aproximación al carácter investigativo de la Educación Técnica y Profesional cubana actual, Pedro Luis Yturria Montenegro, Reinaldo Néstor Cueto, Juan Alberto Mena Lorenzo


http://ife.ens-lyon.fr/vst/Sommaires-revues/DetailSommaire.php?parent=actu&id=5113

Δεν υπάρχουν σχόλια: