Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Australian Educational Research Funding Trends Report - A National Stocktake and Review of Category Funding in Education


 Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie - Québec

 05/2018


http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/universitaire/Politique-financement-universites.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: