Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

La mise en place des écoles supérieures du professorat et de l’éducation


 Cour des comptes

 06/2018

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-06/20180604-refere-S2018-0342-mise-en-place-ESPE.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: