Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Créer une culture de l’inclusion grâce à eTwinning

Créer une culture de l’inclusion grâce à eTwinning


  Anne Gilleran, Irene Pateraki, Santi Scimeca, Claire Morvan

 European Schoolnet (EUN)

  02/2018https://www.etwinning.net/fr/pub/highlights/the-etwinning-book-building-a.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: