Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

PISA in focus/ PISA à la loupe

PISA in focus/ PISA à la loupe


  n°77, 2018

  Comment l'enquête PISA mesure-t-elle les compétences de collaboration des élèves ?


https://www.oecd-ilibrary.org/education/comment-l-enquete-pisa-mesure-t-elle-les-competences-de-collaboration-des-eleves_f357f15a-fr

Δεν υπάρχουν σχόλια: