Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

PISA in focus/ PISA à la loupe

PISA in focus/ PISA à la loupe


  n°76, 2018

  Comment l'école compense-t-elle le désavantage socioéconomique ?


https://www.oecd-ilibrary.org/education/comment-l-ecole-compense-t-elle-le-desavantage-socio-economique_170967ba-fr

Δεν υπάρχουν σχόλια: