Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

La coopération européenne en éducation et en formation : valeur ajoutée et effets

La coopération européenne en éducation et en formation : valeur ajoutée et effets


  Agence Erasmus+ / Education & Formation

  11/2017


https://www.agence-erasmus.fr/docs/2600_observatoire_n6_fr.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: