Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Le réseau documentaire des Ecoles françaises à l’étranger

Le réseau documentaire des Ecoles françaises à l’étranger


 Inspection générale des bibliothèques

 11/2017


http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Bologne/96/4/Rapport_IGB_reseau_documentaire_857964.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: