Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Les Cahiers de recherche du GIRSEF

Les Cahiers de recherche du GIRSEF


 N° 109, juillet 2017

 Assessing Content and Language Integrated Learning (CLIL) in French-speaking Belgium: linguistic, cognitive, and educational perspectives


https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-girsef/demey/Cahier_109_final.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: