Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Mobiliser le potentiel des communautés urbaines. Volume II: Études de cas de seize villes apprenantes

Mobiliser le potentiel des communautés urbaines. Volume II: Études de cas de seize villes apprenantes


  UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL)

  09/2017


http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002589/258945f.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: