Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - Un dispositif contesté à réformer

Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - Un dispositif contesté à réformer


 Cour des comptes

 10/2017


https://www.ccomptes.fr/fr/documents/40339

Δεν υπάρχουν σχόλια: