Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
σε συνεργασία με
το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία και τοΠαιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
διοργανώνουν
το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, 
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
στις 27 και 28 Απριλίου 2018,  

με θέμα

«Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων/εργασιών: 31 Ιανουαρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου:3syn-kte@euc.ac.cy

Το Συνέδριο θα εστιάσει στις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:
§   Κοινωνική ιστορία της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης
§   Το ιδεολογικό πλαίσιο λειτουργίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης σήμερα
§   Νοηματοδοτήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου στην εκπαίδευση στο παρελθόν και σήμερα
§   Οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια)
§   Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης και της Ευρωπαϊκοποίησης
§   Δημόσια και ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση
§   Κοινωνιολογική προσέγγιση της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
§   Ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης και μορφές ‘δημοσίου’ στην ιδιωτική εκπαίδευση
§   Συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου στην παροχή εκπαίδευσης
§   Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου προβλέπονται Κεντρικές Ομιλίες, Προφορικές Εισηγήσεις, Αναρτημένες Εργασίες (Posters) και Βιωματικά Εργαστήρια στις παραπάνω Θεματικές, αλλά και ευρύτερες κοινωνιολογικές θεματικές, όπως οι πιο κάτω:
§   Θεωρία και μεθοδολογία στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
§   Κοινωνιολογία των εκπαιδευτικών πρακτικών
§   Κοινωνιολογία των αναλυτικών προγραμμάτων και της διδακτικής μεθοδολογίας
§   Κοινωνιολογία του εκπαιδευτικού επαγγέλματος-Επαγγελματική εξουθένωση
§   Εκπαίδευση και κοινωνική αναπαραγωγή
§   Εκπαίδευση περιθωριοποιημένων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων
§   Εκπαίδευση, κοινωνία και οικονομία
§   Εκπαίδευση, κοινωνία και ετερότητα
§   Κοινωνιολογία της εκπαιδευτικής πολιτικής
§   Κοινωνιολογία της σχολικής βίας
§   Κοινωνιολογία των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
§   Κοινωνιολογικές διαστάσεις της Ειδικής Αγωγής και Ενιαίας Εκπαίδευσης
§   Κοινωνιολογία των Τεχνών στην εκπαίδευση
§   Κοινωνιολογία των Επιστημών Υγείας και Ζωής στην εκπαίδευση/Ιατρική Εκπαίδευση

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε στο http://3synkte.euc.ac.cy/ και https://www.facebook.com/3synkte/
Ηλεκτρονική επικοινωνία: 3syn-kte@euc.ac.cy
Τηλεφωνική επικοινωνία: +357-22-559574

Δεν υπάρχουν σχόλια: