Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

La formation continue des enseignants de l'enseignement agricole public

La formation continue des enseignants de l'enseignement agricole public


 BOUILLIER-OUDOT Marie-Hélène, GALLON Jacques, GOSSET Georges, GOZARD Danielle

 Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt

  09/2017


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000679.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: