Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

ReaderBench : Un outil d'aide à l'analyse de discussions philosophiques

ReaderBench : Un outil d'aide à l'analyse de discussions philosophiques


 Philippe Dessus, Jean-Pascal Simon, Mihai Dascalu, Stefan Trausan-Matu

  09/2017


https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01587118/document

Δεν υπάρχουν σχόλια: