Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Lutter contre la ségrégation scolaire en Europe par l’éducation inclusive. Document de synthèse

Lutter contre la ségrégation scolaire en Europe par l’éducation inclusive. Document de synthèse


 Conseil de l'Europe (CoE)

 09/2017https://book.coe.int/eur/fr/commissaire-aux-droits-de-l-homme/7440-pdf-lutter-contre-la-segregation-scolaire-en-europe-par-leducation-inclusive.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια: