Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Crosscut - Cross-curricular teaching - Enquête de terrain - Livrable n°1

Crosscut - Cross-curricular teaching - Enquête de terrain - Livrable n°1


 Claus Michelsen, Nadia Rahbek Dyrberg Kristensen

  Centre international d'études pédagogiques (CIEP)

  09/2017


http://ife.ens-lyon.fr/ife/partenariat/international/programmes-et-projets/crosscut/projet-ab-coss-curricular-teaching-bb-crosscut

Δεν υπάρχουν σχόλια: