Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2009

Ενδιαφέροντα άρθρα για την διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης

Μπορείτε να τα βρείτε στα:
1. http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/pga/pdf/Internationalization_2006.pdf
2. http://www.utwente.nl/cheps/documenten/wendehandbook.pdf
3. http://www.arena.uio.no/events/seminarpapers/2005/NeaveMAY05.pdf
4. http://www.eadtu.nl/proceedings/2005/papers/EADTU Rome%20Sirje%20Virkus%20and%20Anna%20Maria%20Tammaro.pdf
6. http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001578/157818e.pdf
7. http://www.wzb.eu/bal/aam/pdf/2008-507_graf.pdf
8. http://www.cpp.amu.edu.pl/pdf/Kwiek_EHEA_2020.pdf
9. http://www.sc.ehu.es/sfwseec/reec/reec12/reec1206.pdf
10. http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7173-5.pdf
11. http://www.arena.uio.no/publications/working-papers2007/papers/wp07_02.pdf
12. http://www.uni-kl.de/wcms/fileadmin/isgs/pdf/Publikationen_Hahn/German_Policy_Internationalisation_of_higher_education_Hahn.pdf
13. http://www.eaie.org/pdf/jointseminar/Veiga.pdf
14. http://www.knowpol.uib.no/portal/files/uplink/1316.pdf
15. http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Lisbon_Convention/Convention_Reader.pdf#page=65
16. http://euredocs.sciences-po.fr/en/conference/2004/johanna_witte.pdf
17. http://euredocs.sciences-po.fr/en/conference/2005/Nokkala.pdf
18.http://www.listaweb.com.pt/icc/icc-nmes2008/papers/NMES_2008_Nokkala.pdf
19. http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu01707.pdf
(αυτά για σήμερα!)

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Προσαρμογή ιστολογίου

Όπως ίσως παρτηρείτε στο ιστολογιο μας πλέον υπάρχουν ΜΟΝΟ οι ετικέτες που έχουμε αποφασίσει...
1. Μην γράφετε νέα ετικέτα, απλά επιλέξτε από το κουμπί ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ. Μόνο έτσι θα υπάρχει δυναμική στην κατηγοριοποίηση, πράγμα που όλοι θέλουμε.
2. Διόρθωσα μόνος μου κάποιες ετικέτες. π.χ υπήρχαν γι συνέδρια 3 διαφορετικές προτάσεις, ΣΥΝΕΔΡΙΟ, συνέδριο κλπ. όπως παρατηρείτε υπάρχει μονο 1 πρόταση πλέον. ΑΝ έχει "πειραχθεί" κάτι ουσιώδες ...διορθώστε το και sorry.
3. βλέπε σχόλια...

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

Αναδιάρθρωση θεματικών

όπως είπαμε το Σάββατο, ας διορθώσουμε όλοι τις αναρτήσεεις μας με βάση τις έξι θεματικές:

1. Θέματα Μεθοδολογίας
2. Θέματα Θεωρίας
3. Βιβλιογραφία
4. Συνέδρια
5. Θεματικές Έρευνας
6. Γενικά Θέματα
ΓΣ

Quality Culture (forum)

Καλημέρα
με βάση όσα είπαμε το Σάββατο, σας στέλνω μια αρχή έρευνας και αναζήτησης σχετικού υλικού για την έννοια της quality culture (εκτός από τη βιβλιογραφία που σας έχω βάλει εδώ στο τέλος, σας έχω αναρτήση και δύο power points στην ιστοσελίδα μου.
Καλή συνέχεια

Κουλτούρα ποιότητας (quality culture)

H έννοια φαίνεται να είναι νεότερη εξειδικευμένη μορφή της έννοια «κουλτούρα οργανισμού/θεσμού», η οποία εμφανίστηκε με τη σειρά της ως εξειδίκευση του όρου «κουλτούρα της επιχείρησης», η πατρότητα της οποίας αποδίδεται στον Elliot Jacques του Ινστιτούτου Tavistock του Λονδίνου, από το 1952. Αν και όπως πάντα η πατρότητα μιας έννοιας διεκδικείται από πολλούς, ιδιαίτερα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Σύμφωνα λοιπόν με τον εισηγητή της, η κουλτούρα της επιχείρησης ορίζεται ως «ο τρόπος σκέψης της και η συνήθης λειτουργία της (…) πάνω-κάτω υιοθετημένη από όλους (…) που πρέπει να μαθαίνεται και να γίνεται αποδεκτή». Έτσι, η επιχείρηση, νοούμενη ως κοινωνική οντότητα, είναι σε θέση να παράγει κανόνες, έθιμα, προτιμήσεις και πεποιθήσεις που την χαρακτηρίζουν.
Παρ’όλα αυτά οι εκφράσεις συγκεκριμενοποίησης της κουλτούρας της επιχείρησης καθορίζονται δύσκολα. Άλλοι τονίζουν τη συμβολή αξιών και συμπεριφορών, άλλοι πάλι εστιάζουν πάνω στους συμβολισμούς, τις αναπαραστάσεις και τις κοινές ικανότητες. Στην προσπάθεια μεγαλύτερης συστηματοποίησης μπορούν να διαμορφωθούν τρεις βασικές συνιστώσες της «κουλτούρας της επιχείρησης»: οι τελετουργίες, τα σύμβολα και οι ενδυματικοί και γλωσσικοί κώδικες, β) η συλλογική μνήμη, απόρροια μιας βιωμένης ή μυθικής ιστορίας, γ) οι κοινές στάσεις.
Από εδώ και πέρα, στο αρχικό "κουλτούρα επιχείρησης -> κουλτούρα οργανισμού/θεσμού" επεισέρχεται και υπονοείται το πολύ πιο συγκεκριμένο και δεσμευτικό "κουλτούρα (ποιότητας) της επιχείρησης/οργανισμού/θεσμού".


Αρχική βιβλιογραφία

Dortier J-Fr (sous la dir.) (2008), Le dictionnaire des sciences humaines, Éd. Sciences Humaines, Paris.

Étienne J. – Bloess Fr. – Noreck J-P. – Roux J.P. (2004), Dictionnaire de sociologie, 3ème éd., éd.Hatier, Paris.

Llored R. (2007), Sociologie, théories et analyses, éd. Ellipses, Paris.

Francfort I. – Osty Fl. – Sainsaulieu R. – Uhalde M. (1995), Les mondes sociaux de l’entreprise, éd. Desclée de Brouwer, Paris.


Δείτε επίσης τα εξής αγγλόφωνα άρθρα ή κείμενα:

http://www.rtis.com/nat/user/jfullerton/review/values.htm , το ίδιο στό:

http://my.execpc.com/~jwoods/6values.htm


http://www.projectperfect.com.au/info_quality_culture.php

http://adm.aau.dk/fak-tekn/aalborg/qua_cul.htm

http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/EUA_QA_Forum_publication.pdf

http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Quality_Culture_2002_2003.1150459570109.pdf

http://www.infoloom.com/gcaconfs/WEB/paris2000/S05-01.HTM#N46

http://www.eipen.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=164