Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

5ο σεμινάριο 2015 - 2016. Video


Εισηγητής: Χριστοδούλου Μιχάλης, Δρ. του Πανεπιστημίου Πατρών
Θέμα: Τι ακριβώς μαθαίνω όταν ξέρω τι ψάχνω; Η λογική της ανακάλυψης και της γενίκευσης στην ποιοτική έρευνα.

Video

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Les parcours scientifiques et techniques dans l'enseignement secondaire du collège à l'enseignement supérieur

Les parcours scientifiques et techniques dans l'enseignement secondaire du collège à l'enseignement supérieur


 Érick ROSER

  Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche (France)

 12/2015


http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/03/1/2015-088_parcours_scientifiques_2nd_degre_522031.pdf

Evaluation de l'impact du dispositif « jeunes docteurs » du crédit d'impôt recherche

Evaluation de l'impact du dispositif « jeunes docteurs » du crédit d'impôt recherche


  MARGOLIS David, MIOTTI Luis

  Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (France)

  01/2016


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000031.pdf

Organisation des examens et nouvelle carte territoriale

Organisation des examens et nouvelle carte territoriale


  GOZARD Danielle, GONZALES Jean-Luc, VIGNOT Luc

 Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt (France)

 01/2016


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000022.pdf

Des facteurs de valeur ajoutée des lycées

Des facteurs de valeur ajoutée des lycées


  BAJOU Brigitte, PAULIN-MOULARD Fabienne, BOSSARD Thierry

 Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (France)

 12/2015


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000868.pdf

Futuribles

Futuribles


 N° 410, janvier 2016

 

  On lira notamment :
 • Élitisme républicain ou république élitiste ? 17 La reproduction sociale, mal endémique de la société française, Bernard Hugonnier
 • Éducation : le poids croissant de standards internationaux, Alain Michel
 • La formation continue en France 53 Pour une réforme à la hauteur des enjeux, Paul Santelmannhttps://www.futuribles.com/fr/revue/410/

Note d'information - DEPP

Note d'information - DEPP


 N° 50, décembre 2015

 Neuf élèves sur dix déclarent se sentir bien dans leur lycée
http://www.education.gouv.fr/cid96624/neuf-eleves-sur-dix-declarent-se-sentir-bien-dans-leur-lycee.html

Note d'information - DEPP

Note d'information - DEPP


  N°49, décembre 2015

 Les signalements d'incidents graves dans le second degré public sont stables en 2014-2015http://www.education.gouv.fr/cid66113/les-signalements-d-incidents-graves-dans-le-second-degre-public-sont-stables-en-2014-2015.html

Éducation et didactique

Éducation et didactique


  Vol. 9, n° 3, 2015

 

 • Unis dans la diversité et l’adversité : la Chine en quête d’identité à travers ses manuels scolaires d’histoire et de morale et instruction civique (Sixiang pinde) dans la préfecture des Yi de Liangshan (Sichuan), Lijuan Wang
 • Méthode d’observation de la biographie didactique de très bons élèves en étude autonome, hors classe : pertinence, modalité, analyse et interprétation des épisodes , Romain Mario et Alain Mercier
 • L’agrégation de mécanique : la constitution progressive d’une discipline, Abdelkarim Zaid et Bertrand Daunay
 • La classe à l’épreuve des dispositions : l’exemple des arts plastiques au collège, Sylvain Fabre
 • La géométrie dynamique pour éclairer l'usage du compas, Francine Athias
 • Ambiguïtés, explicites et implicites dans les discours sur le métier de professeur documentaliste : quels enjeux collectifs pour la formation des élèves dans le second degré ?, Jocelyne Corbin Ménard

http://educationdidactique.revues.org

Recherches en éducation

Recherches en éducation


  N° 24, janvier 2016

   Les ateliers-philo en contexte scolaire

  Dossier
 • EMMANUELE AURIAC-SLUSARCZYK & VALERIE SAINT-DIZIER DE ALMEIDA - Edito - Quelles perspectives de recherche et de pratique sur les ateliers de philosophie en contexte scolaire ?
 • MARIE-FRANCE DANIEL - La nécessaire praxis de la pensée et du dialogue critiques en classe
 • JEAN PASCAL SIMON & MARION BOULNOIS - Comment faire de la philosophie avec les enfants ?
 • MURIEL BRIANÇON & AMANDA MARTY - Apprendre à affronter l’incertitude dès l’école primaire grâce à la discussion à visée philosophique
 • ANDA FOURNEL - Doute et autocorrection dans une communauté de recherche philosophique
 • VALERIE SAINT-DIZIER DE ALMEIDA, ANTONIETTA SPECOGNA & CHRISTOPHE LUXEMBOURGER - L’activité communicationnelle enseignante lors des discussions à visée philosophique
 • ALINE AURIEL - Schématisation et description du fonctionnement de la communication dans les ateliers-philo en contexte scolaire
 • AUDREY DESTAILLEUR - Le rôle de l’enseignant dans la construction de contenus en situation de débats philosophiques ou disciplinaires
 • BERENGERE KOLLY - Les discussions à visée philosophique au prisme de la mixité
 • MYLENE BLASCO - Une lecture grammaticale de séquences choisies dans les échanges philosophiques
 • PHILIPPE ROINE - Analyse des représentations du discours autre en discours direct et discours indirect lors des discussions à visée philosophique
 • LIDIA LEBAS-FRACZAK - Les opérations intellectuelles des élèves et la perception de l’enseignante dans trois discussions philosophiques en classe de CP
Varia
 • TERESA ASSUDE & JEANNETTE TAMBONE - Épisodes biographiques d’une élève dyslexique relatifs à la résolution d’un problème mathématique 
 • NICOLE GALASSO-CHAUDET & BERTRAND BERGIER - La prise en compte des élèves à « besoins éducatifs particuliers » au prisme des récits de pratiques enseignantes : les logiques en jeu en contexte d’école inclusive
 • FLORENCE DARNIS & LUCILE LAFONT - Langage et construction de règles en jeux collectifs
 • ALAIN FIRODE - Culture et formation de l’esprit chez K. Popper et J.S. Bruner
 • QUENTIN MAGOGEAT - Approche compréhensive de la tricherie en milieu scolaire : la parole aux lycéens tricheurs


http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/Sommaire-REE-no24.pdf

eJRIEPS - L e Journal de la recherche sur l'intervention en éducation physique et sport (eJRIEPS)

eJRIEPS - L e Journal de la recherche sur l'intervention en éducation physique et sport (eJRIEPS)


 N° 37, janvier 2016

 
 
 • Contribution d’un programme de recherche en anthropologie culturaliste à l’analyse des dynamiques interactives élèves-élèves et enseignant-élèves dans un enseignement par situations complexes en EPS, Guillaume Escalié, Nicolas Recoules, Lucile Lafont et Sébastien Chaliès
 • Matérialité et formes d’interaction entre élèves : une étude empirique lors de leçons d’EPS en course d’orientation, Clément Jourand, David Adé, Carole Sève et Régis Thouvarecq
 • L’entraînement et l’enseignement de la prise de décision tactique dans les sports collectifs, Gilles Kermarrec et Cédric Roure
 • L’activité d’enseignants experts en Éducation Physique et Sportive : une étude de cas sur les formes, les fonctions et la pertinence des communications non verbales en situation, Jérôme Visioli, Oriane Petiot et Luc Ria


http://elliadd.univ-fcomte.fr/ejrieps/dernier_numero

Cahiers pédagogiques

Cahiers pédagogiques


   N° 526, janvier 2016

  Inclure tous les élèves

  Utopies, lois et réalités 
 • « Et toi, tu relèves de quoi ? », Gwenael Le Guevel 
 • Pour une école et une société plus inclusives, Isabelle Lardon 
 • À l’épreuve de l’école, Camille Bonnemberger 
 • Le rôle de l’environnement, Marc Blin 
 • L’école ordinaire et le secteur médicosocial, Anna d’Onofrio 

 • Le quotidien de deux jeunes enfants étrangers, Maria Renata Prado Martin 
 • 24 Quelle scolarisation pour les élèves allophones ? Tania Bouchet, Valérie Lanier, Corinne Marchand 
 • Il sait lire, oui, mais comment ? Patricia Girardet 
 • Que disent les élèves de Clis 1 de leur place dans l’école ? Claire de Saint Martin
 • La double peine, Nicole Bouin 
Autrement et ailleurs
 • L’ITEP, pour vivre et apprendre ensemble, Pierre Lignée
 • L’EIP, un élève à besoins éducatifs particuliers, Marie-Josèphe Méline 

 • La prise en compte des « dys » au lycée Fabrice Pilat, Nathalie Verstraete 

 • Enseigner en situation de handicap Pascale De Moura 
 • À Genève, le REP, un outil de l’école inclusive ? Julie Pelhate 
 • Les élèves « autrement capables » en Italie, Pina Alessi 
 • Éduquer pour mieux inclure : l’exemple écossais James Forbes 
Comment faire ? 
 • La médiation par l’image, Vanessa Parent
 • Le « sac d’histoires »
Michèle Elfassy, Julie Portocarrero
 • Différencier pour inclure en EPS Jean-Pierre Garel
 • Enseignante référente, Marie-Claude Bock 

 • Ulis collège : travailler en équipe, Sarah Goupil, Delphine Watrin
 • Accompagnant d’élèves en situation de handicap, Dominique Delperdange 
 • Commencer par l’intégration, Daniel Comte
 • Au plus près des élèves, Nadège Georget
 • Agir comme bénévole, Catherine 

Articles en ligne sur le site
 • De l’élitisme à l’inclusion, au lycée français de Bogotá, Laurent Casanas 
 • L’inclusion comme levier de changement, Séverine Cheinet 
 • Chronique d’une odyssée, Geneviève Duchêne 
 • L’inclusion généralisée : le grand saut ? Horri Feten 
 • Des scolarisations individuelles en question au sein de dispositifs pour l’inclusion scolaire, Arnaud Lacaille 
 • L’école inclusive en Angleterre, Jennifer Wozniak 
 • Maman d’enfants à la scolarité atypique, Catherine 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-526-Inclure-tous-les-eleves-10223

Revue française de pédagogie (RFP)

Revue française de pédagogie (RFP)


  N° 190, 2015/1

  La formation des adultes, lieu de recompositions?

  Dossier sous la direction de Jean-Marie Barbier et Richard Wittorski 
 • La formation des adultes, lieu de recompositions ? Jean-Marie Barbier et Richard Wittorski
 • Les transformations des relations entre travail, éducation et formation dans l’organisation sociale contemporaine : questions posées par trois dispositifs analyseurs, Patricia Champy-Remoussenard
 • De l’apprentissage à la formation. Pour une nouvelle psychopédagogie des adultes, Philippe Carré
 • De l’évaluation à la reconnaissance professionnelle en formation, Anne Jorro
 • Analyse de l’activité humaine et éducation des adultes : faits et valeurs dans un programme de recherche finalisée, Germain Poizat et Marc Durand
Varia
 • Les enfants sont-ils là pour faire ce qu’ils veulent ? La diversité de l’accueil des deux-trois ans au regard des cultures et valeurs professionnelles, Gilles Brougère
 • Malentendus et dysfonctionnements du jeu didactique à l’école primaire : la notion de « jeu alternatif », Didier Cariou, Martine Kervran et Patrice Rilhac
 • La culture pour tous les étudiants ? Les usages sociaux et scolaires d’un instrument de démocratisation culturelle, Sébastien Michon
 • L’orthophonie et les troubles du langage écrit : une profession de santé face à l’école, Marianne Woollven


http://rfp.revues.org

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

5ο σεμινάριο 2015 - 2016. Φωτογραφίες


Εισηγητής: Χριστοδούλου Μιχάλης, Δρ. του Πανεπιστημίου Πατρών
Θέμα: Τι ακριβώς μαθαίνω όταν ξέρω τι ψάχνω; Η λογική της ανακάλυψης και της γενίκευσης στην ποιοτική έρευνα.
 ΦωτογραφίεςΚυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

4ο σεμινάριο 2015 - 2016. Video

Συζήτηση με τους καθηγητές
Κυπριανό Παντελή και Πολίτη Βαγγέλη.
Συντονιστής ο καθηγητής Γ. Σταμέλος.
Θέμα συζήτησης:
"Πανεπιστήμιο και Διοίκηση: ένας γιγαντιαίος θεσμός μπορεί ακόμα να διοικείται από ερασιτέχνες;"


Video
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

4ο σεμινάριο 2015 - 2016. Φωτογραφίες

Συζήτηση με τους καθηγητές
Κυπριανό Παντελή και Πολίτη Βαγγέλη.
Συντονιστής ο καθηγητής Γ. Σταμέλος.
Θέμα συζήτησης:
"Πανεπιστήμιο και Διοίκηση: ένας γιγαντιαίος θεσμός μπορεί ακόμα να διοικείται από ερασιτέχνες;"

ΦωτογραφίεςPersonnaliser l'enseignement

Personnaliser l'enseignement


 Sanna Järvelä

Organisation for Economic Co-operation and Development 
Center for Educational Research and Innovation (CERI) ;

 02/2016


http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/personnaliser-l-enseignement/l-apprentissage-personnalise-comment-stimuler-la-capacite-d-apprendre_9789264036628-3-fr

The Knowledge Future: Intelligent policy choices for Europe 2050

The Knowledge Future: Intelligent policy choices for Europe 2050


   European Commission

  12/2015


https://ec.europa.eu/research/pdf/publications/knowledge_future_2050.pdf

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)


  Vol. 60, n°1, 2/2016

 
 • Choosing Content and Methods: Focus Group Interviews with Faculty Teachers in Norwegian Pre-Service Subject Teacher Education in Design, Art, and Crafts, Marte S. Gulliksen & Finn R. Hjardemaal
 • Comparability of the Social Skills Improvement System to the Social Skills Rating System: A Norwegian Study, Thor Gamst-Klaussen, Lene-Mari P. Rasmussen, Frode Svartdal & Børge Strømgren
 • Cosmopolitanism as Communication? On Conditions for Educational Conversations in a Globalized Society, Ninni Wahlström
 • Semantic Models of Host-Immigrant Relations in Norwegian Education Policies, Kristian Garthus-Niegel, Brit Oppedal & Halvard Vike
 • How Specific are Specific Comprehension Difficulties? An Investigation of Poor Reading Comprehension in Nine-Year-Olds, Louise Flensted Rønberg & Dorthe Klint Petersen
 • Teamwork in Establishing a Professional Learning Community in a New Icelandic School, Birna María Svanbjörnsdóttir, Allyson Macdonald & Gudmundur Heidar Frímannsson
 • Salvation or a Broken Promise? Two Adult Graduates’ Social Positioning in Education and Working Life, Päivi Siivonen, Katri Komulainen, Hannu Räty, Maija Korhonen, Kati Kasanen & Riitta Rautiainenhttp://www.tandfonline.com/toc/csje20/60/1#.Vp_Tu4T4lBw

History of Education

History of Education


  Vol. 45, n°1, 1/2016

 
 • University of Utrecht 1636–1676: res ecclesia, res publica and … res pecunia, Henk van Rinsum & Willem Koops
 • ‘Cheap, efficient, and easy to implement’? Economic aspects of monitorial education in Swedish elementary schools during the 1820s, Esbjörn Larsson
 • Peace through history? The Carnegie Endowment for International Peace’s inquiry into European schoolbooks, 1921–1924, Tomás Irish
 • Hierarchy as a theme in the US college, 1880–1920, Ethan W. Ris
 • Education for girls in Ireland: secondary and vocational curricular provision 1930–1960, Marie Clarke
 • Nursery schools or nursery classes? Choosing and failing to choose between policy alternatives in nursery education in England, 1918–1972, Amy Palmer
 • Data construction and interpretation in educational research, Paul Smears


http://www.tandfonline.com/toc/thed20/45/1#.Vp_TgYT4lBw

Journal of Research in Science Teaching (JRST)

Journal of Research in Science Teaching (JRST)


  Vol. 53, n°1, 1/2016

 
 • On the ‘Fabric’ of our global science education research community: The art and science of writing for the Journal of Research in Science Teaching, Fouad Abd-El-Khalick and Dana L. Zeidler
 • Multimodal teacher input and science learning in a middle school sheltered classroom, Ying Zhang
 • Learning nature of science concepts through a research apprenticeship program: A comparative study of three approaches, Stephen R. Burgin and Troy D. Sadler
 • Evaluating indicator-based methods of ‘measuring long-term impacts of a science center on its community’, Eric Allen Jensen
 • Utilizing indicator-based methods: ‘Measuring the impact of a science center on its community’, John H. Falk and Mark D. Needham
 • Comparing two forms of concept map critique activities to facilitate knowledge integration processes in evolution education, Beat A. Schwendimann and Marcia C. Linn
 • Young African American boys narrating identities in science, Justine M. Kane
 • Investigating middle school students' ability to develop energy as a framework for analyzing simple physical phenomena, Nicos Papadouris and Constantinos P. Constantinou
 • From description to explanation: An empirical exploration of the African-American pipeline problem in STEM, Bryan A. Brown, J. Bryan Henderson, Salina Gray, Brian Donovan, Shayna Sullivan, Alexis Patterson and William Wagstaffhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.v53.1/issuetoc?campaign=woletoc

Revista de Psicodidáctica

Revista de Psicodidáctica


  Vol. 21, n° 1,1-6/2016

 
 • Homework and Performance in Mathematics: The Role of the Teacher, the Family and the Student’s Background / Deberes y rendimiento en matemáticas: papel del profesorado, la familia y las características del alumnado, Rubén Fernández-Alonso, Javier Suárez-Álvarez, José Muñiz
 • Modeling of a Theoretical Construct in Inquiry-Based Science Education / Modelización de un constructo teórico sobre la percepción del alumnado en procesos de indagación en ciencias, Bartolomé Vázquez-Bernal, Roque Jiménez-Pérez
 • Differences in Reading Self-Efficacy between School Years and according to Gender / Diferencias en la auto-eficacia lectora entre cursos en la escolaridad y en función del género, Fátima Olivares, Raquel Fidalgo Redondo, Mark Torrance
 • Positive Classroom Management: Effects of Disruption Management Climate on Behaviour and Satisfaction with Teacher / Clima positivo de gestión del aula: efectos del clima de gestión de la disrupción en el comportamiento y en la satisfacción con el profesorado, Cecilia Simón, Jesús Alonso-Tapia
 • Effect of Mind/ Body Interventions on Levels of Anxiety, Stress and Depression Among Future Primary School Teacher: A Controlled Study / Efecto de intervenciones mente/cuerpo sobre los niveles de ansiedad, estrés y depresión en futuros docentes de eduucación primaria: un estudio controlado, José Gallego Antonio, José Manuel Aguilar Parra, Adolfo Cangas Díaz, Antonio Rosado, Álvaro Ignacio Langer
 • The Role of Guilt in the Relationship Between Teacher’s Job Burnout Syndrome and the Inclination Toward Absenteeism / El papel de la culpa en la relación entre el síndrome de quemarse por el trabajo y la inclinación al absentismo de profesores de enseñanza secundaria, Beatriz Rabasa, Hugo Figueiredo-Ferraz, Pedro R. Gil-Monte, Marta Llorca-Pellicer
 • Habits Related to Relaxation and Mindfulness in High School Students: Influence on Classroom Climate and Academic Performance / Hábitos relacionados con la relajación y la atención plena (mindfulness) en estudiantes de secundaria: influencia en el clima de aula y el rendimiento académico, Luis López, Alberto Amutio, Xavier Oriol, Rafael Bisquerra
 • Assessment of Social Skills of Students of Social Education / Evaluación de las habilidades sociales de estudiantes de Educación Social, Santiago Mendo Lázaro, Benito León del Barco, Elena Felipe Castaño, María Isabel Polo del Río, Virginia Palacios García
 • Identification of Relevant Elements for Promoting Effective Interventions in Old Age / Identificación de elementos relevantes para promover intervenciones eficaces en la vejez, Cristina Díaz-Prieto, Jesús Nicasio García-Sánchez
 • University Qualification in Psychology in EHEA: Comparison Between Spanish Grado and Licenciatura Qualification / Titulación de Psicología en el EEES: Comparación entre licenciados y graduados españoles, Tamara Ramiro-Sánchez, María-Paz Bermúdez, Gualberto Buela-Casal 


http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/issue/view/1364

Profesorado

Profesorado


  Vol. 19, n° 3, 9-12/2015

 ¿De nuevo con el abandono escolar? Un análisis de políticas, prácticas y subjetividades

  Monográfico
 • ¿DE NUEVO CON EL ABANDONO ESCOLAR? UN ANÁLISIS DE POLÍTICAS, PRÁCTICAS Y SUBJETIVIDADES / Dealing again with early school leaving? An analysis of policies, practices and subjectivities, Aina Tarabini, Xavier Rambla
 • DESIGUALDADES ESCOLARES, HERRAMIENTAS PARA EVALUARLAS Y ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN / School inequalities, tools to evaluate and study of production process, Jean-Yves Rochex
 • LA CONSTRUCCIÓN DEL ABANDONO TEMPRANO DE LA ESCUELA COMO CONCEPTO POLÍTICO: UN ANÁLISIS EN LA SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN / The construction of early school leaving as a political concept under the lenses of sociology of education, Eunice Macedo, Helena C. Araújo, António Magalhães, Cristina Rocha
 • UNA OPORTUNIDAD PARA EVALUAR LAS TEORÍAS DEL CAMBIO: LA ESTRATEGIA EUROPEA CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR PREMATURO / An opportunity to evaluate theories of change: the european strategy against early school leaving, Xavier Rambla, Clara Fontdevila
 • LA BECA 6000 EN ANDALUCÍA: POLÍTICA, DISCURSO Y PRÁCTICAS / Beca 6000 in Andalusia: policy, discourse and practices, Magdalena Jiménez, Antonio Luzón, Mónica Torres
 • ¿QUÉ PUEDEN HACER LOS CENTROS PÚBLICOS ANTE EL ABANDONO ESCOLAR PREMATURO? EXPLORANDO LAS MEDIDAS DE APOYO AL ALUMNADO A TRAVÉS DE DOS ESTUDIOS DE CASO EN CATALUÑA EN UN CONTEXTO DE CRISIS / What can public schools do before Early School Leaving? Exploring support measures for students through two case studies in Catalonia in a context of crisis, Sílvia Carrasco, Laia Narciso, Marta Bertran
 • ¿PUEDE LA EDUCACIÓN TRANSFORMAR EL ORDEN SOCIAL? DESCRIPCIÓN DE UNA MODALIDAD PEDAGÓGICA QUE PERMITE EL ACCESO A POSICIONES SOCIALES DIFERENCIALES / Can Education Compensate Society? The description of a Pedagogical Modality that allows access to differentiated social positions, Elena Giménez, Almudena Navas, Oscar Graizer
 • EL CAMINO DESDE LA VULNERABILIDAD ESCOLAR HACIA EL DESENGANCHE EDUCATIVO. EL PAPEL DE LAS ESCUELAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD EN LA ESTRATEGIA CONTRA EL ABANDONO EDUCATIVO / The path from school vulnerability to early school dropout. The role of Second Chance Schools in the strategy against school leaving, Beatriz Prieto Toraño
 • LAS PERSPECTIVAS DEL PROFESORADO Y EL ALUMNADO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR EN INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE PALMA (MALLORCA) / Perspectives of teachers and students about the implementation of the programs of curricula diversification in secondary education schools of the municipality of Palma (Mallorca), Joan Amer, Belén Pascual
 • CAMBIOS DE AGUJA EN LAS VÍAS DEL TREN: EL PROGRAMA DE ESCOLARIZACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO / Changing Tracks: Complementary Education Programme in the Basque, Amaia Mendizabal, Arantxa Uribe-echevarria, Francisco Luna
 • LOS CENTROS ESCOLARES Y SU CONTRIBUCIÓN A PALIAR EL DESENGANCHE Y ABANDONO ESCOLAR / Schools and their contribution to mitigate the disengaging and early school leaving, Mª Teresa González González
 • VOCATIONAL STUDENTS’ INTENTION TO DROP OUT IN FLANDERS: THE ROLE OF TEACHER BELIEFS, Mieke Van Houtte, Jannick Demanet
 • LA VINCULACIÓN ESCOLAR COMO ANTÍDOTO DEL ABANDONO ESCOLAR PREMATURO: EXPLORANDO EL PAPEL DEL HABITUS INSTITUCIONAL / School engagement as an antidote of Early School Leaving: exploring the role of the Institutional Habitus, Aina Tarabini, Marta Curran, Alejandro Montes, LLuís Parcerisa
 • ¿SUEÑA LA JUVENTUD VULNERABLE CON TRABAJOS PRECARIOS? LA TOMA DE DECISIONES EN LOS ITINERARIOS DE (IN/EX)CLUSIÓN EDUCATIVA / Do Vulnerable Youth Dream Of Precarious Employment? Decision Making at (In/Ex) clusion Pathways, Vicent Horcas López, Joan Carles Bernad i Garcia, Ignacio Martínez Morales


Artículos Colaboración
 • FACTORES DE RIESGO DEL ABANDONO ESCOLAR DESDE LA PERSPECTIVA DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA (ESPAÑA) / Risk factors of early high school dropout: Andalusia middle school teachers’ perspective, Sebastián González Losada, Mª del Pilar García Rodríguez, Francisco Ruíz Muñoz, Juan Manuel Muñoz Pichardo
 • EL CONTEXTO FAMILIAR DEL ALUMNADO EN RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO SEGÚN LA TIPOLOGÍA FAMILIAR / Family background of students at risk of early school leaving by family typology, Juan Carlos Martín Quintana, Jesús A. Alemán Falcón, Rosa Marchena Gómez, Rafael Santana Hernández
 • LAS NIÑAS; LAS ÚLTIMAS. UN ESTUDIO SOBRE EL ABANDONO ESCOLAR FEMENINO EN KIBOSHO CENTRAL (TANZANIA) / Girls; the latest. A study of female dropout in Central Kibosho (Tanzania), Felista John, Andrea Francisco, Lidón Moliner
 • EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA Y CONTINUIDAD EDUCATIVA EN URUGUAY. UN ESTUDIO DE CASO / Middle Education and continuity of education in Uruguay: A case study, Alejandra Albornoz, María Cristina González, Malena Domínguez, Mariela Baccino, Schubert Rodríguez, Sheyla Tarde
 • LA COMPETENCIA ENTRE SECTORES DE CLASES MEDIAS-ALTAS Y LA MOVILIZACIÓN DE CAPITALES EN TORNO A LA OFERTA EDUCATIVA / Competition between sectors upper middle classes and mobilization capital around the educational offer, Agnès van Zanten
 • REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA / Social networks and mobile devices in communication of high school students, Teresa García Gómez, Juan Bautista Martínez Rodríguez
 • EVALUACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN CENTROS EDUCATIVOS DE ORIENTACIÓN INCLUSIVA / Evaluation of improvement plans in inclusion-oriented schools, Pilar Arnaiz Sánchez, Cecilia Mª Azorín Abellán, Mari Paz García Sanz
 • LAS TIC Y LA EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIOS SOBRE LA FRAGILIDAD EN PERSONAS MAYORES / ICT and education in studies on frailty in elderly, María R. Belando-Montoro, Matías Bedmar
 • INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA A TRAVÉS DE REDES COLABORATIVAS: CASO DE ESTUDIO APLICADO AL GRADO DE PERIODISMO / Innovation in higher education through collaborative networks: a case study applied to the degree of Journalism, Dimitrina J. Semova, Eva Aladro Vico, Paula Requeijo, Ana I. Segovia
 • LA DISTANCIA ENTRE EL TRABAJO DEL PROFESORADO Y DEL ALUMNADO EN EL EEES: ¿UNA BRECHA PELIGROSA? / The distance between teachers’ and students’ work in EHEE: ¿a dangerous gap?, Juan A. Rodríguez, Pablo Joel Santana
 • EL CUENTO MUSICAL. ANÁLISIS DE SUS COMPONENTES TEXTUALES, MUSICALES E ILUSTRADOSPARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA / The musical tale. Analysis of its textual components, music and drawings for developing basic skills in Primary Education, María Isabel de Vicente-Yagüe Jara, Pedro Guerrero Ruíz


Firma Invitada
 • LA PRÁCTICA COMO TEORÍA DEL CAMBIO. INVESTIGACIÓN SOBRE PROFESORES Y SU FORMACIÓN / PRACTICE AS A THEORY OF CHANGE: RESEARCH ON TEACHERS AND TEACHER EDUCATION, Thomas S. Popkewitz


http://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/issue/view/2450

Formation et profession

Formation et profession


  Vol. 23, n° 3, 2015

  Différenciation/ Efficacité

 
 • Mise en œuvre de pratiques de différenciation pédagogique : ressources, défis et dispositifs d’accompagnement, LEROUX, Mylène; MALO, Annie
 • Apprendre à différencier : le sens construit par neuf enseignantes en formation initiale engagées dans une démarche d’étude de soi, PRUD'HOMME, Luc; BERGERON, Geneviève; FORTIN, Annabelle
 • Retombées d’une formation sur la différenciation pédagogique réalisée avec des enseignantes du primaire, LEROUX, Mylène; FONTAINE, Sylvie; SINCLAIR, Francine
 • Le coenseignement : condition suffisante de différenciation pédagogique?, TREMBLAY, Philippe
 • Une démarche de questionnement pour une gestion différenciée de l’activité éducative, GUILLEMETTE, Suzanne; MORIN, France; SIMON, Louise
 • L’organisation du travail scolaire et recherche d’efficacité, CAPITANESCU BENETTI, Andreea
 • Les chefs d’établissement peuvent-ils faire évoluer l’organisation du travail et les pratiques pédagogiques?, PERRENOUD, Olivier
 • La différenciation en classe : qu’en est-il des pratiques réelles des La communauté d’apprentissage professionnelle et ses retombées sur l’organisation scolaire, LECLERC, Martine; DUMOUCHEL, Catherine; DE GRANDPRÉ, Martine
 • Quand l’habit fait le moine : chercher à convaincre autrui de son efficacité rend-il efficace?, CAPITANESCU BENETTI, Andreea


http://formation-profession.org/numeros/view/12

Éducation et francophonie

Éducation et francophonie


 Vol. XLIII, n° 2, automne 2015

 Le stress à l'école

  <
  li>Étude pilote des effets du programme DéStresse et Progresse chez des élèves de 6e année du primaire intégrés dans une école secondaire
 • Les programmes préventifs en milieu scolaire auprès des enfants et des adolescents présentant de l’anxiété, Lyse Turgeon, Marie-Joëlle Gosselin
 • Prévention de l’anxiété en milieu scolaire : les interventions de pleine conscience, Marie-Joëlle Gosselin, Lyse Turgeon
 • Liens entre tracas de la vie quotidienne à l’âge scolaire et symptômes dépressifs: apports des échelles ISQVE©, Fabienne Lemétayer, Jean-Baptiste Lanfranchi
 • Le stress scolaire au collège et au lycée : différences entre filles et garçons, Sylvie Esparbès-Pistre, Geneviève Bergonnier-Dupuy, Pascal Cazenave-Tapie
 • Étude longitudinale du rôle du soutien conditionnel parental dans l’anxiété d’évaluation de l’élève, Thérèse Bouffard,Audrey Marquis-Trudeau, Carole Vezeau
 • Stress scolaire, soutien social et burnout à l’adolescence : quelles relations?, Nicolas Meylan, Pierre-André , Denise Curchod-Ruedi, Jean-Philippe, Philippe 
 • Étude de validation du programme Funambule : Pour une gestion équilibrée du stress des adolescents, Michelle Dumont, Danielle Leclerc, Line,Suzie McKinnon
 • Stress des enseignants envers l’intégration des élèves présentant des troubles du comportement, Line Massé, Jean-Yves Bégin, Caroline Couture, Thomas Plouffe-Leboeuf, Myriam Beaulieu-Lessard , Jonathan Tremblay 
 • La gestion des émotions face aux situations stressantes à l’école : les finissants stagiaires en éducation préscolaire et enseignement primaire se sentent-ils prêts? Marie-Andrée Pelletier
 • Les facteurs de stress reconnus comme sources de l’abandon de la profession enseignante au secondaire au Québec, Sébastien Rojo, Pauline Minierhttp://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=45#.Vp_SHoT4lBx

Revista Iberoamericana de Educación

Revista Iberoamericana de Educación


   N° especial 69/3, 11/2015

  Tecnología de la educación / Tecnologia educativa
 • Ambientes virtuais de aprendizagem no ensino superior presencial: análise de um caso bem sucedido de difusão da tecnologia, Daniel Thomé de Oliveira e Marcelo Nogueira Cortimiglia


Evaluación / Avaliação
 • Reflexão a respeito da própria prática avaliativa: um estudo com a prova em fases, André Luis Trevisan e Regina Luiza Corio de Buriasco


Educación superior / Educação superior
 • Benchmarking en la gestión de procesos universitarios: experiencia en universidades cubanas, Yahilina Silveira Pérez, Dainelis Cabeza Pullés y Virginia Fernández Pérez


Políticas educativas / Políticas educaionais
 • Sentido(s) de la gestión autónoma en la escuela secundaria. Un análisis en contexto del Proyecto de Promoción de la Autonomía en la Escuela en Córdoba, Argentina, Nora Zoila Lamfri y María Cecilia Bocchio


Innovaciones educativas / Inovações educacionais
 • Ciencia y teatro: una experiencia de teatro científico con alumnado de educación secundaria, Alfredo Blanco Martínez y Mercedes González Sanmamed


Educación de adultos / Educação de adultos
 • Didáctica de la ciencia a través del teatro, Eduardo Dopico y otros


Educación profesional / Educação profissional
 • 1995-2015: 20 años de aprendizaje permanente en la Unión Europea, Antonio Monclús Estella y Carmen Saban Vera


Investigación educativa / Pesquisa
 • Dificuldades encontradas por estudantes do ensino público do Rio Grande do Sul nas questões de Física do ENEM: um estudo de caso, Luiz Marcelo Darroz, Cleci Werner da Rosa e Maurício Pelegrini


Educación inclusiva / Educação inclusiva
 • Discapacidad Intelectual, una oportunidad de crecimiento familiar, Valentina Contreras Fernández


Didáctica de las Ciencias y de la Matemática / Ensino da Ciência e da Matemática
 • Sistema de actividades de dinámica no lineal en un curso inicial de Mecánica, Pablo Valdés Castro


http://www.rieoei.org/rie_contenedor.php?numero=boletin69_3