Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Πως δεν θα χάνονται τα ταλέντα: ΗΠΑ

Και οι αμερικάνοι το σκέφτονται: Τι τρέχει με τις σπουδές και γιατί οι νέοι δεν τις προτιμούν;
Έλα ντε γιατί;

http://cshe.berkeley.edu/publications/docs/ROPS.JD.RE.GlobalTalent.9.25.09.pdf

Το πρόβλημα των Neets...

Πως θα έχουμε όλα τα παιδιά στο σχολείο; έλα ντε;;;;

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC53578_TN.pdf

Σχεδιασμοί της βρετανικής κυβερνήσεως (2)

Σχεδιάζοντας τα σχολεία του 21 αιώνα!

http://publications.dcsf.gov.uk/eOrderingDownload/21st_Century_Schools.pdf

Σχεδιασμοί της βρετανικής κυβέρνησης...

Περί της εκπαιδεύσεως στο Ηνωμένο Βασίλειο

http://publications.dcsf.gov.uk/eOrderingDownload/DCSF-Diploma%20Guidance-Web.pdf

Η εκπαίδευση στην Ιταλία

Πως βελτιώνεται η εκπαίδευση στην Ιταλία. Τι να πω κι εγώ αφού το λέει ο ΟΟΣΑ!

http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/LinkTo/NT0000698A/$FILE/JT03271587.PDF

Χρηματοδότηση της έρευνας

Ποιός χρηματοδοτεί το κόστος της έρευνας; Τα καναδικά πανεπιστήμια το σκέφτονται!

http://www.aucc.ca/_pdf/francais/reports/2009/institutional-costs-international_05_f.pdf

Από το σχολείο στη δουλειά!

Από το σχολείο στη δουλειά. Πονεμένα μονοπάτια! Ο ΟΟΣΑ σκέφτεται....

http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/LinkTo/NT00004CCE/$FILE/JT03268726.PDF

Πολυγλωσσία και δημιουργικότητα

Η συνεισφορά της πολυγλωσσίας στη δημιουργικότητα. Εδώ στη γαλλική έκδοση. Υπάρχει προφανώς και αγγλική!

http://ec.europa.eu/education/languages/news/news3653/report_fr.pdf

Καλλιτεχνική εκπαίδευση στην Ευρώπη

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση στην Ευρώπη. Νέο πόνημα της Ευριδίκης!

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/113EN.pdf

Προσέλκυση ξένων φοιτητών

Πως να γίνει το Παρίσι η παγκόσμια φοιτητική μεγαλούπολη. Οι Γάλλοι και τα όνειρά τους:

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2009/48/5/arapportlarrouturou_121485.pdf

Ευρωπαϊκός Χώρος Προσόντων

Οι Γάλλοι προσπαθούν να υλοποιήσουν τον ευρωπαϊκό χώρο προσόντων (qualifications).
Εδώ για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2009/28/9/arecommandations_2008-2009_Vweb_121289.pdf

Oxford Review of Education

Oxford Review of Education

Vol.35, n°5, octobre 2009

Thème : The Disciplines of Education in the UK: Confronting the Crisis* The disciplines of education in the UK: between the ghost and the shadow, Martin Lawn, John Furlong
* Philosophy of education in the UK: the historical and contemporary tradition, Alis Oancea, David Bridges
* Sociology of education: a critical history and prospects for the future, Hugh Lauder, Phillip Brown, A. H. Halsey
* The psychology of education: achievements and challenges, W. Ray Crozierli>
* Educational research—history of education a curious case?, Joyce Goodman, Ian Grosvenor
* Economics of education research: a review and future prospects, Lorraine Dearden, Stephen Machin, Anna Vignoles
* Comparative and international education: policy transfer, context sensitivity and professional development, Michael Crossley, Keith Watson
* Towards a geography of education, Chris Taylor

http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=g915545284

Research in Comparative and International Education

Research in Comparative and International Education

Vol.4, n°3, octobre 2009

Thème : Inclusive Education

# Inclusive Education, Amanda Watkins, Simona D’Alessio & Mary Kyriazopoulou

* International Comparisons of Inclusive Policy and Practice: are we all talking about the same thing?,Simona D’Alessio & Amanda Watkins
* Classroom Support for Inclusion in England and Ireland: an evaluation of contrasting models, Richard Rose & Áine O’Neill
* Questioning Inclusion: the education of Roma/Traveller students and young people in Europe and England – a critical examination, Spyros Themelis
* Transatlantic Conversations about Inclusive Education: France and Nova Scotia, Cornelia Schneider & Mary Jane Harkins
* Inclusion on the Agenda in Four Different School Contexts in Canada (Ontario, Manitoba, New Brunswick and Québec),Nathalie Bélanger & Nathalie Gougeon
* The Role of the Index for Inclusion in Supporting School Development in Norway: a comparative perspective, Kari Nes
* Inclusive Education in Spain: developing characteristics in Madrid, Extremadura and Andalusia, Víctor Santiuste Bermejo, Florencio Vicente Castro, Francisco Miras Martínez & David Padilla Góngora

American Journal of Education

American Journal of Education

Vol.116, n°1, novembre 2009


* Linking Parent and Community Involvement with Student Achievement: Comparing Principal and Teacher Perceptions of Stakeholder Influence, Molly F. Gordon and Karen Seashore Louis
* Using Elections as Teachable Moments: A Randomized Evaluation of the Student Voices Civic Education Program, Amy K. Syvertsen, Michael D. Stout, Constance A. Flanagan, Dana L. Mitra, Mary Beth Oliver, and S. Shyam Sundar
* Following Different Pathways: Social Integration, Achievement, and the Transition to High School, Amy G. Langenkamp
* The Expanding Polity: Theorizing the Links between Expanded Higher Education and the New Politics of the Post‐1970s, David H. Kamens
* What Are the Long‐Term Effects of Small Classes on the Achievement Gap? Evidence from the Lasting Benefits Study, Spyros Konstantopoulos and Vicki Chung

http://www.journals.uchicago.edu/cookieabsent.html

Formation et profession

Formation et profession

Vol. 16, n°2, octobre 2009

Thème : L’éducation à la santé* L'école laïque au Québec, Thierry Karsenti


Dossier

* L'éducation à la santé en milieu scolaire au Québec, Sylvain Turcotte, Jean-François Desbiens
* Rencontre avec Joanne Otis. L'éducation à la santé en milieu scolaire: d'hier à aujourd'hui, Sylvain Turcotte
* L'éducation à la santé dans les programmes scolaires québécos, Johanne Grenier
* Pour une formation des enseignants en éducation à la santé, Denis Loizon
* Du travail en classe à la vie collective dans l'établissement: éduquer à la santé aujourd'hui, Didier Jourdan
* Les visages multiples de l'éducation à la santé en milieu scolaire, Marie-Claude Rivard, Charlotte Beaudoin
* Construire un partenariat en éducation à la santé à l'école, Corinne Mérini, Caroline Bizzoni-Prévieux
* Petits cuistots-Parents en réseaux, offert dans des écoles montréalaises: un lieu de partage des expertises professionnelles entre l'école, la famille et la communauté, Johanne Bédard, François Larose, Yves Couturier, Louise Potvin, Véronique Lisée, France Lemaire


Chroniques

* La formation initiale des enseignants en Grèce dans les trente dernières années: le difficile défi de la professionnalisation, Vassilis Komis, Thanassis Karalis, Konstantinos Ravanis, Stathis Balias
* Le rapport à l'orthographe des élèves québécois en fin de primaire, Caroline Bégin
* Un enseignant malade de sa moralité, Denis Jeffrey
* La précarité d'emploi, une voie périlleuse d'entrée en enseignement, Joséphine Mukamurera, Stéphane Martineau


Rendez-vous avec la recherche

* Enseignement efficace et réforme de l'éducation: une antinomie! Entrevue avec Steve Bissonnette, Suzanne-G. Chartrand

http://crifpe.ca/formationetprofession

Educational Studies in Mathematics

Educational Studies in Mathematics

Vol.72, n°2, novembre 2009

* Using the onto-semiotic approach to identify and analyze mathematical meaning when transiting between different coordinate systems in a multivariate context, Mariana Montiel, Miguel Wilhelmi, Draga Vidakovic, Iwan Elstak
* Changing practice, changing minds, from arithmetical to algebraic thinking: an application of the concerns-based adoption model (CBAM), Jeanne Tunks, Kirk Weller
* Conditional inference and advanced mathematical study: further evidence, Matthew Inglis, Adrian Simpson
* Didactical designs for students’ proportional reasoning: an “open approach” lesson and a “fundamental situation”, Takeshi Miyakawa, Carl Winsløw
* Bridging the macro- and micro-divide: using an activity theory model to capture sociocultural complexity in mathematics teaching and its development, Barbara Jaworski, Despina Potari
* Proof constructions and evaluations, Andreas Stylianides, Gabriel Stylianides
* Researchers’ descriptions and the construction of mathematical thinking, Richard Barwell

http://www.springerlink.com/content/0013-1954

British Journal of Educational Technology

British Journal of Educational Technology

Vol. 40, n°6, novembre 2009

* Pedagogic strategies supporting the use of Synchronous Audiographic Conferencing: A review of the literature, Sara de Freitas, Tim Neumann
* Computer-mediated discussion, self-efficacy and gender, ShinYi Lin, Richard C. Overbaugh
* eCAF: A new tool for the conversational analysis of electronic communication, Jennifer Duncan-Howell
* Ontology-based concept map for planning a personalised learning path, Chih-Ming Chen
* Understanding learner acceptance of learning objects: The roles of learning object characteristics and individual differences, Siong-Hoe Lau, Peter C. Woods
* Svetovid-Interactive development and submission system with prevention of academic collusion in computer programming, Ivan Pribela, Mirjana Ivanovi, Zoran Budimac
* The development of ICT across the curriculum in Irish schools: A historical perspective, Oliver McGarr
* Creating a psychologically safe online space for a student-generated questions learning activity via different identity revelation modes, Fu-Yun Yu, Yu-Hsin Liu
* Making training more cognitively effective: Making videos interactive, Tom Cherrett, Gary Wills, Joe Price, Sarah Maynard, Itiel E. Dror
* Does authentic happiness exist in cyberspace? Implications for understanding and guiding college students' Internet attitudes and behaviours, Sen-Chi Yu, Chien Chou
* Is there an attitude problem? Reconsidering the role of attitude in the TAM, Timothy Teo

http://www3.interscience.wiley.com/journal/117984068/home

Science Education

Science Education

Vol.93, n°6, novembre 2009

* Rethinking trends in minority participation in the sciencesThe opinions expressed here are our own and do not reflect the positions or policy of the National Institutes of Health, James L. Lewis, Holly Menzies, Edgar I. Nájera, Reba N. Page
* Conceptions of knowledge in research on students understanding of the greenhouse effect: Methodological positions and their consequences for representations of knowingThis article was written while the third author was a Finland Distinguished Professor at the Centre for Learning Research, University of Turku, Turku, Finland, Anders Jakobsson, Åsa Mäkitalo, Roger Säljö
* Becoming a member of a school community while working toward science education reform: Teacher induction from a cultural historical activity theory CHAT perspective, Yavuz Saka, Sherry A. Southerland, Jeffrey S. Brooks
* Beyond explanations: What else do students need to understand science, Karim M Hamza, PerOlof Wickman
* High school science teachers views of standards and accountability, Lisa A. Donnelly, Troy D. Sadler
* The link between policy and practice in science education: The role of researchAn earlier version of the paper was delivered as a keynote address at the 2008 annual meeting of the National Association of Research in Science Teaching, titled “The Link Between Policy and Practice in Science Education: Where Does Research Fit In”, Peter J. Fensham
* Finding their way on: Career decisionmaking processes of urban science teachers, Carol R. Rinke
* Academic preparation in biology and advocacy for teaching evolution: Biology versus nonbiology teachers, Ross H. Nehm, Sun Young Kim, Keith Sheppard
* Applying cognitive science to education: Thinking and learning in scientific and other complex domains, Martin Lee
* Digital technologies and the museum experience: Handheld guides and other media, Leslie J. Atkins

http://www3.interscience.wiley.com/journal/32122/home?CRETRY=1&SRETRY=0

European Journal of Teacher Education

European Journal of Teacher Education

Vol.32, n°4, novembre 2009

* The activities of a school-based teacher educator: a theoretical and empirical exploration, Corinne van Velzen; Monique Volman
* Why is Finnish teacher education successful? Some goals Finnish teacher educators have for their teaching, Marja-Terttu Tryggvason
* Every Child Matters: the perceptions of a sample of initial teacher education trainees in England, Ian Davies; Paula Mountford; Ann Gannon
* Language teacher education in Finland and the cultural dimension of foreign language teaching - a student teacher perspective, Eva Larzén-Östermark
* Catalytic tools: understanding the interaction of enquiry and feedback in teachers' learning, Vivienne M. Baumfield; Elaine Hall; Steven Higgins; Kate Wall
* Comparative study of the evaluation of professional competencies by experienced and trainee Spanish primary teachers, A. De Juanas Oliva; P. Fernández Lozano; R. Martín del Pozo; M. González Ballesteros; E. Pesquero Franco; E. Sánchez Martín
* Teacher learning and policy intention: selected findings from an evaluation of a large-scale programme of professional development in the Republic of Ireland, Damian Murchan; Andrew Loxley; Keith Johnston
* Towards professionalism: ethical perspectives of Israeli teachers, Orly Shapira-Lishchinsky

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=g915889160~db=all?jumptype=alert&alerttype=new_issue_alert,email

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Higher Education Quarterly

Higher Education Quarterly
Volume 63 Issue 4 (October 2009)

Special Issue: The College Contribution to English Higher Education: International and Contextual Commentaries

EDITORIAL
Editorial (p 319-321)
Gareth Parry

Articles
Higher Education, Further Education and the English Experiment (p 322-342)
Gareth Parry

English Further Education through American Eyes (p 343-355)
Kevin J. Dougherty

The Significance of Australian Vocational Education Institutions in Opening Access to Higher Education (p 356-370)
Gavin Moodie, Leesa Wheelahan

Sectors, Institutional Types and the Challenges of Shifting Categories: A Canadian Commentary (p 371-383)
Glen Jones

Higher Education in Scotland's Colleges: a Distinctive Tradition? (p 384-401)
Jim Gallacher

On the Margins or Moving into the Mainstream? Higher Education in Further Education in England (p 402-418)
Peter Scott

A View from Within the English Further Education Sector on the Provision of Higher Education: Issues of Verticality and Agency (p 419-433)
Geoff Stanton

Comparative Political Studies (2)

Comparative Political Studies
November 2009, Volume 42, No. 11

John S. Dryzek
Democratization as Deliberative Capacity Building
Comparative Political Studies 2009 42: 1379-1402.

Katya Kalandadze and Mitchell A. Orenstein
Electoral Protests and Democratization Beyond the Color Revolutions
Comparative Political Studies 2009 42: 1403-1425

Tom W. G. van der Meer, Jan W. van Deth, and Peer L. H. Scheepers
The Politicized Participant: Ideology and Political Action in 20 Democracies
Comparative Political Studies 2009 42: 1426-1457.

Taeko Hiroi
Book Reviews: Lyne, M. M. (2008). The Voter’s Dilemma and Democratic Accountability: Explaining the Democracy-Development Paradox. University Park: Pennsylvania State University Press
Comparative Political Studies 2009 42: 1458-1461.

Anoop Sadanandan
Book Reviews: Bednar, J. (2009). The Robust Federation: Principles of Design. New York: Cambridge University Press
Comparative Political Studies 2009 42: 1461-1464.

Benjamin T. Bowyer
Book Reviews: Schain, M. A. (2008). The Politics of Immigration in France, Britain, and the United States: A Comparative Study. New York: Palgrave Macmillan
Comparative Political Studies 2009 42: 1465-1468.

Comparative Political Studies (1)

Comparative Political Studies
October 2009, Volume 42, No. 10

Michael Bruter and Sarah Harrison
Tomorrow’s Leaders?: Understanding the Involvement of Young Party Members in Six European Democracies
Comparative Political Studies 2009 42: 1259-1290.

Anthony Peter Spanakos and Lucio R. Renno
Speak Clearly and Carry a Big Stock of Dollar Reserves: Sovereign Risk, Ideology, and Presidential Elections in Argentina, Brazil, Mexico, and Venezuela
Comparative Political Studies 2009 42: 1292-1316.

Bryan J. Dettrey and Leslie A. Schwindt-Bayer
Voter Turnout in Presidential Democracies
Comparative Political Studies 2009 42: 1317-1338.

Leonardo R. Arriola
Patronage and Political Stability in Africa
Comparative Political Studies 2009 42: 1339-1362.

Aleksandra Sznajder Lee
Book Review: Pop-Eleches, G. (2009). From Economic Crisis to Reform: IMF Programs in Latin America and Eastern Europe. Princeton, NJ: Princeton University Press
Comparative Political Studies 2009 42: 1363-1366.

Scott Radnitz
Book Review: Hale, H. E. (2008). The Foundations of Ethnic Politics: Separatism of States and Nations in Eurasia and the World. Cambridge, UK: Cambridge University Press
Comparative Political Studies 2009 42: 1366-1370.

Michael E. Aleprete, jr
Book Review: Sobek, D. (2009). The Causes of War. Cambridge, UK: Polity
Comparative Political Studies 2009 42: 1370-1373.

Comparative Education

Comparative Education, Volume 45 Issue 3 2009

Mobilities and Educational Metamorphoses: Patterns, Puzzles, and Possibilities

Editorial Prescript
Robert Cowen; Eleftherios Klerides
Page 313

Articles
The transfer, translation and transformation of educational processes: and their shape-shifting?
Robert Cowen
Pages 315 – 327

Translations and transversal dialogues: an examination of mobilities associated with gender, education and global poverty reduction
Elaine Unterhalter
Pages 329 – 345

Policy spaces, mobile discourses, and the definition of educated identities
Jason Beech
Pages 347 – 364

Standardisation and ‘quick languages’: the shape-shifting of standardised measurement of pupil achievement in Sweden and Germany
Christian Lundahl; Florian Waldow
Pages 365 – 385

Shifting patterns of transnational academic mobility: a comparative and historical approach
Terri Kim
Pages 387 – 403

The mobility of universities
Masahiro Tanaka
Pages 405 – 418

Transnational mobilities: migrants and education
Ana Bravo-Moreno
Pages 419 – 433

National identities on the move: examples from the historical worlds of Greater Britain and Hellenism
Eleftherios Klerides
Pages 435 – 452
Editorial

Editorial Post Scriptum: mobilities and possibilities
Eleftherios Klerides; Robert Cowen
Pages 453 – 455

The Journal of Higher Education

The Journal of Higher Education
Volume 80, Number 5, September/October 2009

Time as the Fourth Dimension in the Globalization of Higher Education
Judith Walker
pp. 483-509
Subject Headings: Education and globalization., Time -- Social aspects.

My Sister's Keeper: A Qualitative Examination of Mentoring Experiences Among African American Women in Graduate and Professional Schools
Lori D. Patton
pp. 510-537
Subject Headings: African American women in higher education., Mentoring in education -- United States.

Racial Privilege in the Professoriate: An Exploration of Campus Climate, Retention, and Satisfaction
Uma M. Jayakumar Tyrone C. Howard Walter R. Allen June C. Han
pp. 538-563
Subject Headings: Minority college teachers -- United States -- Social conditions.

Subcultures and Use of Communication Information Technology in Higher Education Institutions
Canchu Lin Louisa Ha
pp. 564-590
Subject Headings: Education, Higher -- United States -- Data processing., Education, Higher -- Social aspects -- United States.

Book Reviews
Governance and the Public Good (review)
Tatiana Suspitsyna
pp. 591-595

Challenges of the Faculty Career for Women: Success & Sacrifice (review)
Barbara K. Townsend
pp. 595-598

Creating and Maintaining Safe College Campuses: A Sourcebook for Evaluating & Enhancing Safety Programs (review)
Carney Strange
pp. 598-601

Academic Turnarounds: Restoring Vitality to Challenged American Colleges and Universities (review)
Michael K. McLendon
pp. 601-603

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

Αποδελτίωση The New Educator

Επισυνάπτω δύο λινκς για ένα ενδιαφέρον (νομίζω) περιοδικό, αυτό του τίτλου της ανάρτησης. Μπορείτε να το δείτε εδώ (για τα τεύχη 5.1 - 5.3):
http://www1.ccny.cuny.edu/prospective/education/theneweducator/
και εδώ για τα παλιότερα:
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713873161~db=all

Η πλήρης αποδελτίωση υπάρχει εδώ:
http://rapidshare.com/files/296969579/Index-The_New_Educator.rar.html

και τα τεύχη 5.1-5.3 ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ εδώ:
http://rapidshare.com/files/296970692/The_New_Educator.rar.html

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

6th International Conference in Education (ICE)

Dear Professor / Doctor / Mr. /Mrs.We are in the delighted position to announce you the organization of the:6th International Conference in Education (ICE)

8-10 July 2010 Samos, GREECE

www.ineag.gr/ice

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣDear Professor / Doctor / Mr. /Mrs.We are in the delighted position to announce you the organization of the:6th International Conference in Education (ICE)

8-10 July 2010 Samos, GREECE

www.ineag.gr/iceCo-organized by the Research and Training Institute of East Aegean (IN.E.AG) and National and Kapodistrian University of Athens, GREECE. You may visit ICE updated portal at http://www.ineag.gr/ice where you can also explore and learn about the sessions and topics of the conference and to determine the best issue you are wide well-known into.


The International Conference on Education (ICE) 2010 provides a platform for scientists, professors, teachers and academics with cross-disciplinary interests, students and Ph.D candidates to present research work; to exchange knowledge, ideas and experience and to identify and discuss the challenges for creating effective learning environments. Ph.D candidates are explicitly invited to present and discuss their research ideas and work in progress.

Your expertise would endorse the joint efforts of Research and Training Institute of East Aegean (IN.E.AG) and National and Kapodistrian University of Athens, GREECE. Thus, it would be an honour if you could share with us your thoughts and ideas by contributing on the preparation of ICE Scientific Program. If you wish to participate at 6th ICE Samos 2010, and have your paper published in the Conference Proceedings (ISSN and ISBN, published by University of Athens) submit your proposal
to ice@ineag.gr (attention: George Katharakis) by April 15, 2010. Nevertheless, any help in the promotion of this conference is more than welcome.

George Katharakis is ICE Conference Administrator and we are at your disposal for any further information. We are looking forward for a fruitful cooperation!

Please don’t hesitate visiting our site.Sincerely yours,

Prof. Kyriakos Emm. Kioulafas

Ph.D in OR (H-W)

Faculty of Economics

National & Kapodistrian University of Athens, Greece

email k_kioul@otenet.g


George Katharakis

ICE Administrator

Ph.D Candidate

National & Kapodistrian University of Athens, Greece

email ice@ineag.gr

e-books

(Δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ τη σωστή ετικέτα, απλώς μου φάνηκε η πιο ταιριαστή)


ΚΕΙΜΕΝΑ - eBooks

Βιβλιοθήκες που προσφέρουν βιβλία ή κείμενα για online ανάγνωση και χωρίς χρέωση

The Universal Digital Library
Perseus Digital Library

The Oxford Text Archive
Case Western Rserve University - Kelvin Smith Library eBooks

University of Chicago Library EOS
The University of Adelaide Library e-Books

Literary Resources on the Net
The Internet Classics Archive

Renascence Editions
The Beck Center for Electronic Collections

Carrie: An Electronic Library
ebook88
Ηλεκτρονικά βιβλία
Elsevier Book Series Πλήρες κείμενο σε 170 περίπου τίτλους σειρών.
Elsevier Handbooks Πλήρες κείμενο σε 20 περίπου τίτλους εγχειριδίων
Elsevier Reference Works Πλήρες κείμενο σε 58 τίτλους εγκυκλοπαιδειών
IEEE Proceedings Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 450 τίτλους πρακτικών συνεδρίων.
NetLibrary Πλήρες κείμενο σε 4800 περίπου τίτλους ξενόγλωσσων βιβλίων. Παρέχεται οδηγός αναζήτησης, καθώς επίσης και σχετικό demo .
Referex Engineering Πλήρες κείμενο σε 400 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων των συλλογών Chemical Petrochemical and Process Collection, Electronics and Electrical Collection, Mechanical and Materials Collection.
Springer e-Books Πλήρες κείμενο σε 2500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων.
Springer Full eBook Package (Copyright Years 2005, 2006, 2007) Πλήρες κείμενο σε 8500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που περιλαμβάνουν μονογραφίες, μονογραφίες σε σειρές και πληροφοριακά έργα όπως εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, εγχειρίδια, κ.λ.π. (Οι τίτλοι του 2007 δεν είναι ακόμα όλοι διαθέσιμοι).
SpringerLink Book Series Πλήρες κείμενο σε 14 τίτλους σειρών του SpringerLink.
Taylor & Francis Group eBooks Πλήρες κείμενο σε 500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που καλύπτουν θέματα Αρχαιολογίας, Κλασσικών Σπουδών και Δικαίου.


Ηλεκτρονικά βιβλία ελεύθερης πρόσβασης
Google Print Search Αναζητήστε βιβλία online διαβάζοντας μέρος του πλήρους κειμένου τους.
Great Books and Classics Πρόσβαση σε μερικά από τα πιο γνωστά κλασσικά έργα.
Great Books Index Παρέχει πρόσβαση σε μεγάλα έργα της κλασσικής και πιο σύγχρονης παγκόσμιας λογοτεχνίας, καθώς και εκθέσεις και εργασίες σχετικές με τα έργα και τους δημιουργούς.
Librodot.com Ψηφιακή Βιβλιοθήκη με ενδιαφέροντα έργα κλασσικά, αλλά και σύγχρονα, της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Όλα στην ισπανική γλώσσα
Project Gutenberg Η πρώτη και μεγαλύτερη συλλογή ebooks, τα οποία παρέχονται δωρεάν στο διαδίκτυο. Θεματική κάλυψη: κυρίως κλασσική λογοτεχνία
The Perseus Digital Library Πρόκειται για μια αξιόλογη προσπάθεια δημιουργίας μιας ανεξάρτητης ψηφιακής βιβλιοθήκης που συλλέγει υλικό από όλο τον κόσμο, το οποίο καλύπτει ποικίλες θεματικές κατηγορίες.
WWW Virtual Library Ο παλαιότερος και από τους πιο αξιόπιστους ψηφιακούς καταλόγους του δικτύου. Ξεκίνησε από τον Tim Berners- Lee και παρέχει ενδιαφέροντα links σε ποικίλους θεματικούς τομείς.


Ηλεκτρονικά λεξικά
Grove Art Πλήρες κείμενο των λεξικών «The Dictionary of Art» και «The Oxford Companion to Western Art», με περισσότερα από 1500 σχέδια τέχνης.
Grove Music Πλήρες κείμενο των λεξικών «The New Grove Dictionary of Music and Musicians», «The New Grove Dictionary of Opera» και «The New Grove Dictionary of Jazz», με περισσότερα από 500 ηχητικά παραδείγματα του Grove.
Oxford Reference Online Πλήρες κείμενο περισσότερων από 100 τίτλων λεξικών, εγκυκλοπαιδειών και άλλων έργων αναφοράς του Oxford University Press.
Your Dictionary Δωρεάν online λεξικό. Περιλαμβάνει επεξηγήσεις, θησαυρούς, ορθογραφία και συνώνυμα στα ελληνικά και σε πολλές άλλες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά Ισπανικά, Ιταλικά κ.ά.)
Onelook Δωρεάν Λεξικό-Μεταφραστής για Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Κινέζικα
IATE InterActive Terminology for Europe «Λεξικό Εξειδικευμένων Ευρωπαϊκών Όρων»
Logos Δωρεάν Λεξικό με λήμματα σταλμένα από τους χρήστες
ΠΗΓΗ:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ


Όλα αυτά στο:
http://www.alfavita.gr/linksebooks.php

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

Κόμμα και Κράτος (Κ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ)

Στην παρακάτω ηλ. διεύθυνση θα βρείτε από τη στήλη Διάλογοι της Κ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ τρία ενδιαφέροντα άρθρα που διάβασα σήμερα για τη σχέση: πολιτικό κόμμα – κράτος.
Τα 3 άρθρα έχουν στείλει στην εφημερίδα ο Παντελής Κυπριανός, ο Μιχάλης Σπουρδαλάκης και ο Δημήτρης Χαραλάμπης

http://www.enet.gr/?i=arthra-sthles.el.home&id=93145

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

βιβλιογραφική ανασκόπηση

American Journal of evaluation

Contents: September 2009, Volume 30, No. 3
American Evaluation Association: Guiding Principles for Evaluators American Journal of Evaluation 2009 30: 273-274. [PDF] [Request Permission]
Gary J. Skolits, Jennifer Ann Morrow, and Erin Mehalic Burr
Reconceptualizing Evaluator Roles American Journal of Evaluation 2009 30: 275-295. [Abstract] [PDF] [References] [Request Permission]
Lehn M. Benjamin and Jennifer C. Greene
From Program to Network: The Evaluator’s Role in Today’s Public Problem-Solving Environment American Journal of Evaluation 2009 30: 296-309. [Abstract] [PDF] [References] [Request Permission]
Jennifer Eileen Cross, Ellyn Dickmann, Rebecca Newman-Gonchar, and Jesse Michael Fagan
Using Mixed-Method Design and Network Analysis to Measure Development of Interagency Collaboration American Journal of Evaluation 2009 30: 310-329. [Abstract] [PDF] [References] [Request Permission]
Pierre-Marc Daigneault and Steve Jacob
Toward Accurate Measurement of Participation: Rethinking the Conceptualization and Operationalization of Participatory Evaluation American Journal of Evaluation 2009 30: 330-348. [Abstract] [PDF] [References] [Request Permission]
Stacie A. Toal
The Validation of the Evaluation Involvement Scale for Use in Multisite Settings American Journal of Evaluation 2009 30: 349-362. [Abstract] [PDF] [References] [Request Permission]
Rebecca M. Eddy and Tiffany Berry
The Evaluator’s Role in Recommending Program Closure: A Model for Decision Making and Professional Responsibility American Journal of Evaluation 2009 30: 363-376. [Abstract] [PDF] [References] [Request Permission]
Kelli Johnson, Lija O. Greenseid, Stacie A. Toal, Jean A. King, Frances Lawrenz, and Boris Volkov
Research on Evaluation Use: A Review of the Empirical Literature From 1986 to 2005 American Journal of Evaluation 2009 30: 377-410. [Abstract] [PDF] [References] [Request Permission]
Frans J. G. Janssens and Inge F. de Wolf
Analyzing the Assumptions of a Policy Program: An Ex-ante Evaluation of ‘‘Educational Governance’’ in the Netherlands American Journal of Evaluation 2009 30: 411-425. [Abstract] [PDF] [References] [Request Permission]
Tanner LeBaron Wallace
Book Review: Spaulding, D. T. (2008). Program Evaluation in Practice: Core Concepts and Examples for Discussion and Analysis. San Francisco: Jossey-Bass, 176 pp., $40.00 American Journal of Evaluation 2009 30: 437-439. [PDF] [References] [Request Permission]
Andrew J. Hawkins
Retrospective Deflation vs. Situational Inflation American Journal of Evaluation 2009 30: 440-441. [PDF] [Request Permission]


American Sociological Review
Volume 74, Number * 5 October 2009
ARTICLES
683
Social Class, School and Non-School Environments, and Black/White Inequalities in Children's LearningDennis J. Condron
709
Low-Income Students and the Socioeconomic Composition of Public High SchoolsRobert Crosnoe
731
The Evolution of Class Inequality in Higher Education: Competition, Exclusion, and AdaptationSigal AlonClick here for the Online Supplement (PDF file).
756
Immigrant Bureaucratic Incorporation: The Dual Roles of Professional Missions and Government PoliciesHelen B. Marrow
777
Discrination in a Low-Wage Labor Market: A Field ExperimentDevah Pager, Bruce Western, and Bart Bonikowski

800
Intersections of Power and Privelege: Long-Term Trends in Managerial RepresentationKevin Stainback and Donald Tomaskovic-Devey
821

842

Why Targets Matter: Toward a More Inclusive Model of Collective ViolenceAndrew W. Martin, John D. McCarthy, and Clark McPhail
The Politics of Union Decline: The Contingent Determinants of Union Recognition Elections and VictoriesDaniel Tope and David Jacobs

American Jouranl of Education
November 2009
Linking Parent and Community Involvement with Student Achievement: Comparing Principal and Teacher Perceptions of Stakeholder Influence
Molly F. Gordon and Karen Seashore Louis
Abstract-Full Text-PDF Version (163 kB)
·
33
Using Elections as Teachable Moments: A Randomized Evaluation of the Student Voices Civic Education Program
Amy K. Syvertsen, Michael D. Stout, Constance A. Flanagan, Dana L. Mitra, Mary Beth Oliver, and S. Shyam Sundar
Abstract-Full Text-PDF Version (144 kB)
·
69
Following Different Pathways: Social Integration, Achievement, and the Transition to High School
Amy G. Langenkamp
Abstract-Full Text-PDF Version (214 kB)
·
99
The Expanding Polity: Theorizing the Links between Expanded Higher Education and the New Politics of the Post‐1970s
David H. Kamens
Abstract-Full Text-PDF Version (164 kB)
·
125
What Are the Long‐Term Effects of Small Classes on the Achievement Gap? Evidence from the Lasting Benefits Study
Spyros Konstantopoulos and Vicki Chung
Abstract-Full Text-PDF Version (125 kB)
· Book Reviews
155
Grading Education: Getting Accountability Right by Richard Rothstein
Michael W. Kirst
Citation-Full Text-PDF Version (30 kB)
·
159
Our Results‐Driven Testing Culture: How It Adversely Affects Students' Personal Experience by Lyn Lesch
Laurence B. Boggess and Mindy L. Kornhaber


Australian journal of teacher education Volume 34
Skip to next section
1. Volume 34, No.5, October 2009

Teacher Educators Embrace Philosophy: Reflections on a New Way of Looking at Preparing Pre-Service Teachers
Amanda MerglerElizabeth CurtisRebecca Spooner-LaneQueensland University of TechnologyAbstractOver the last decade in Australia, the role of the teacher has changed. Teachers are now expected to model and foster in their students a wide range of skills such as critical thinking, self-regulated learning, knowledge of self and others and lifelong learning. These changes are having a significant impact on the design of pre-service teacher education programmes, with university educators re-evaluating the teacher training curriculum and embedded pedagogical processes in order to consider how they might develop these skills in pre-service teachers. One approach is to consider the processes and practices inherent in philosophical inquiry. This paper reports on three participants’ reflections of a 12-week philosophy programme that was conducted for teacher educators at Queensland’s University of Technology (QUT) in 2008. The programme was facilitated by teachers from Buranda State School who have been teaching philosophy in their P-7 school for more than ten years. This paper provides insight into teacher educators’ reflections on the philosophy programme and the associated changes and challenges of implementing such a programme in pre-service teacher education degrees.
The Attractors of Teaching Biology: A Perspective From a Turkish Context
Ahmet Kilinc Ahi Evran University-TURKEYahmet_tr@yahoo.com
Ahmet MahirogluGazi University-TURKEYAbstractBecause the teaching occupation plays a crucial role in a country’s development, policymakers and teacher recruitment units all around the world strive to understand how to attract individuals to this profession. However, research regarding the attractors of teaching has been conducted almost entirely in developed countries and has not focused on particular subject areas to be taught. In addition, only limited lists of attractors have been used. Accordingly, the main purpose of this study was to examine what attractors influence people who choose teaching biology as a career, and what about the Turkish culture has caused people to make this career choice. The sample consisted of 37 freshman biology student teachers (31 female, 6 male). The questionnaire included open-ended questions that were used to determine the student teachers’ ideas about their career decisions. According to the results of this qualitative study, enjoy working with children or adolescents, enjoy biology and light workload were attractors that were mostly reported by student biology teachers. In addition, competitive job market, national examination system, family customs, and religious beliefs in Turkey were determinants of some attractors.
Sustainability in an Online Community of Practice: the Case Study of a Group of Secondary School Educators in Victoria
Ria Hanewald,The University of Melbourne
Roland GesthuizenWestall Secondary CollegeAbstractThis paper reports on Information Technology (IT) secondary school educators in Victoria and their involvement in an online community of practice. It examined the social effects of the online mailing list technology on their participation and factors that influenced their collaboration with other colleagues. In mapping these elements, the motivations of educators and the effects on online communities of practice can be distilled and then used to build and sustain other architectures of participation. It was found that mailing list subscribers seem to trade a currency of support, thoughts, ideas and answers, which helped them in their day-to-day teaching. Online communities of practice provide a convenient way to keep up professional networks while continuing to stay abreast with subject specific knowledge and skills. The findings of this case study may be generalised to other educational mailing lists to guide designers and managers and inspire educators to join and ultimately benefit from these text based online environments.
E-portfolios as a Pedagogical Device in Primary Teacher Education: The AUT University Experience
Marguerite MaherCharles Darwin University
Philippa GerbicAUT University, New ZealandAbstractPortfolios have a long tradition in teacher education and now these are available in electronic form. At the same time, there are increasing demands for primary teachers to be technologically capable and confident in classrooms. When teacher educators wish to respond through the introduction of new technologies such as e-portfolios, there are significant issues of professional learning. This paper discusses one response, a collaborative self-study, around the introduction of an e-portfolio as a pedagogical device. It highlights two key aspects of the study: first, it considers how collaborative self-study as a methodology proved crucial for sustaining lecturer motivation and commitment to the innovation; second, it describes how the e-portfolio was used to enhance the student experience in the science curriculum area which can be a challenging curriculum area for some students. Finally, some recommendations for practice are put forward for consideration.
Indicators of Late Emerging Reading-Accuracy Difficulties in Australian Schools
Susan A GalletlyBruce Allen KnightJohn DekkersTracey A GalletlyCentral Queensland UniversityAbstractLate-emerging reading-accuracy difficulties are those found present in older students not showing reading-accuracy difficulties when tested in earlier years (Leach, Scarborough and Rescorla, 2003). This paper discusses the constructs of reading-accuracy and late-emerging reading-accuracy difficulties. It then discusses data from a cross-sectional study of Australian readers from Years 1 to 8, which suggests a likelihood of late-emerging reading-accuracy difficulties being present in Australian readers. Results showed a steady increase in the proportion of low achievers (SS<90), and a higher number of boys than girls being low achievers. The results provide evidence for the importance of reading-accuracy screening of students in primary and middle school years, and for reading instruction at all year levels to be focussed where needed on reading accuracy.
How can Preservice Teachers be Measured against Advocated Professional Teaching Standards?
Peter HudsonQueensland University of TechnologyKelvin GroveAbstractAustralia has had many inquiries into teaching and teacher education over the last decade. Standards for teaching have been produced by national education systems with many state systems following suit. The Queensland College of Teachers (QCT) advocates ten professional teaching standards for teachers and preservice teachers. How can preservice teachers be measured against advocated professional standards? This study investigated 106 second-year preservice teachers’ perceptions of their development against the QCT standards. A pretest-posttest survey instrument was developed based on the QCT standards and administered to these preservice teachers before and after their science education coursework. Percentages, ANOVAs and t-tests were generated to analyse the results. Findings indicated that 22 of the 24 paired pretest-posttest items were highly significant (p<.001). Percentage increases ranged from as low as 27% in the pretest to as high as 97% in the posttest, yet, there were two items with lower significance (i.e., working in professional science education teams and supporting students’ participation in society). Understanding preservice teachers’ perceptions of their abilities to implement these standards may be a step towards the process of determining the achievement of teaching standards; however, more rigorous measurements will need to be developed for both teachers and preservice teachers. University coursework and related assessments can provide an indication of achieving these standards, especially authentic assessment of preservice teachers’ practices.
Skip to next section
Quality in Higher Education
Contents:Sets of Standards for External Quality Assurance Agencies in Higher Education: A comparisonGuy AeltermanThe European Standards and Guidelines and the Evaluation of Agencies in GermanyAchim HopbachThe INQAAHE Guidelines of Good Practice for External Quality Assurance Agencies: Assessment and next stepsJean Avnet MorseMutual Recognition of Accreditation Decisions in EuropeRolf HeusserQuality Assurance of Cross-border Higher EducationAntony StellaThe Quality of Transnational Education: A provider viewDavid WoodhouseFilleting the Transnational Education SteakPeter P. T. CheungImpact of Quality Assurance: Overview of a discussion between representatives of external quality assurance agenciesLee HarveyWant to Know About Quality in Higher Education? Ask an Academic?Kim WattyContrasting Faculty Quality Views and Practices over a Five-year IntervalGerrie J. Jacobs & Anci Du ToitCompetence-based Assessment in Professional Education ValidationRuffina Thilakaratne & Thomas Kvan

School Effectivenss and School Imrpovement
20(2), 2009
Editorial article for special issue on alternative methods for assessing school effects and schooling effects pp. 133-143(11) Authors: Sammons, Pam; Luyten, Hans
Assessing school effects without controlling for prior achievement? pp. 145-165(21) Authors: Luyten, Hans; Tymms, Peter; Jones, Paul
The contribution of schooling to the cognitive development of secondary education students in Cyprus: an application of regression discontinuity with multiple cut-off points pp. 167-186(20) Authors: Kyriakides, Leonidas; Luyten, Hans
Achievement, learning, and seasonal impact as measures of school effectiveness: it's better to be valid than reliable pp. 187-213(27) Author: von Hippel, Paul
A seasonal perspective on school effectiveness: evidence from a Flemish longitudinal study in kindergarten and first grade pp. 215-233(19) Authors: Verachtert, Pieter; Van Damme, Jan; Onghena, Patrick; Ghesquiere, Pol
School effects on the development of motivation toward learning tasks and the development of academic self-concept in secondary education: a multivariate latent growth curve approach pp. 235-253(19) Authors: Van de gaer, Eva; De Fraine, Bieke; Pustjens, Heidi; Van Damme, Jan; De Munter, Agnes; Onghena, Patrick
School effects on students' progress - a dynamic perspective pp. 255-268(14) Authors: Guldemond, Henk; Bosker, Roel
Reliability and validity in measuring the value added of schools pp. 269-285(17) Author: van de Grift, Wim
Notes on contributors pp. 287-289(3)

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Έκθεση Επιτροπής για τη διασφάλιση της ποιότητας

Στην παρακάτω διεύθυνση υπάρχει μια πρόσφατη έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής (21.9.2009) για την πρόοδο στη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση

στα αγγλικά:
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/report09_en.pdf
και στα ελληνικά:
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/report09_el.pdf

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

Αφού το λέει ο ΟΟΣΑ....

Περί κοινωνικής κιντικότητας

http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/LinkTo/NT00004E86/$FILE/JT03269664.PDF

Να αξιολογείς ή να μην εξιολογείς (;)

εδώ η γαλλική εκδοχή μπορείτε να βρείτε και την αντίστοιχη αγγλική:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/109FR.pdf

British Educational Research Journal (αποδελτίωση)

British Educational Research Journal

Vol. 35, n°5, octobre 2009

* The effect of support staff on pupil engagement and individual attention, Peter Blatchford, Paul Bassett, Penelope Brown, Rob Webster
* The role of social capital in sustaining partnership, Jaswinder Dhillon
* Negotiating textual talk: conversation analysis, pedagogy and the organisation of online asynchronous discourse, Will Gibson
* White British; dual heritage; British Muslim: young Britons' conceptualisation of identity and citizenship, Tehmina Basit
* How times change: secondary teachers' job satisfaction and dissatisfaction in 1962 and 2007, Robert Klassen, Colin Anderson
* Conceptualizing the transition from education to work as vocational practice: lessons from the UK's creative and cultural sector, David Guile
* Schooling effects on degree performance: a comparison of the predictive validity of aptitude testing and secondary school grades at Oxford University, Tom Ogg, Anna Zimdars, Anthony Heath

Higher Education (αποδελτίωση)

* Gender and the 2003 Quality Reform in higher education in Norway, Anne-Catherine Lehre, Arvid Hansen, Petter Laake
* The balance between teaching and research in Dutch and English universities in the context of university governance reforms, Liudvika Leisyte, Jürgen Enders, Harry de Boer
* Micro processes of learning: exploring the interplay between conceptions, meanings and expressions, Elsie Anderberg, Christer Alvegård, Lennart Svensson, Thorsten Johansson
* Holding a post-doctoral position before becoming a faculty member: does it bring benefits for the scholarly enterprise?, Hugo Horta
* Jussi Valimaa, Oili-Helena Ylijoki (Eds): Cultural perspectives on higher education, Jenny Lee
* Charles M. Vest: The American Research University from World War II to World Wide Web: Governments, the Private Sector, and the Emerging Meta-University, Wanhua Ma

http://www.springerlink.com/content/q676754332q7/?p=861e7586ad5d4bd4806199d488b2e740&pi=0

Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα (2)

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php

Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα

Συσγκρτική προσέγγιση από την Ευρυδίκη

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/diagrams/108EN.pdf