Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Éducation des personnes nées dans le pays de résidence de parents immigrés

Éducation des personnes nées dans le pays de résidence de parents immigrés


  OCDE

  12/2012

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/trouver-ses-marques-les-indicateurs-de-l-ocde-sur-l-integration-des-immigres-2012/education-des-personnes-nees-dans-le-pays-de-residence-de-parents-immigres_9789264073432-9-fr 

Repenser l'éducation - Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats socioéconomiques. Communication de la Comission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions

Repenser l'éducation - Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats socioéconomiques. Communication de la Comission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions


  Commission européenne

  11/2012

 http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm

Global Education Digest 2012. Opportunities lost : The impact of grade repetition and early school leaving

Global Education Digest 2012. Opportunities lost : The impact of grade repetition and early school leaving


   Institut de la statistique de l'Unesco (ISU)

  11/2012

 http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/global-education-digest-opportunities-lost-impact-grade-repetition-early-school-leaving-2012-en.pdf

PIRLS 2011 International Results in Reading

PIRLS 2011 International Results in Reading


   Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Drucker, K.T.

   TIMSS & PIRLS International Study Center, IEA

  12/2012

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/international-results-pirls.html

TIMSS 2011 International Results in Science

TIMSS 2011 International Results in Science


   Martin, M.O., Mullis, I.V.S., Foy, P., & Stanco, G.M.

  TIMSS & PIRLS International Study Center, IEA

  12/2012

 http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-results-science.html

TIMSS 2011 International Results in Mathematics

TIMSS 2011 International Results in Mathematics


   Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Arora, A.

   TIMSS & PIRLS International Study Center, IEA

  12/2012

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-results-mathematics.html

The report of Her Majesty's Chief Inspector of Education, Children's Services and Skills: Schools

The report of Her Majesty's Chief Inspector of Education, Children's Services and Skills: Schools


   Ofsted

   Ofsted

  11/2012

http://www.ofsted.gov.uk/resources/report-of-her-majestys-chief-inspector-of-education-childrens-services-and-skills-schools

Behavioural approaches to understanding student choice

Behavioural approaches to understanding student choice


  Diamond, Abigail ; Vorley, Tim ; Roberts, Jennifer ; Jones, Stephen

  The Higher Education Academy

   12/2012

 http://www.heacademy.ac.uk/news/detail/2012/student_choice

The Annual Report of Her Majesty's Chief Inspector of Education, Children's Services and Skills 2011/12

The Annual Report of Her Majesty's Chief Inspector of Education, Children's Services and Skills 2011/12


  Ofsted

   Ofsted

  11/2012

http://www.ofsted.gov.uk/resources/annualreport1112

Rapport annuel des inspections générales 2011

Rapport annuel des inspections générales 2011


  AMBROGI Pascal-Raphaël, MATHIAS Paul

   Inspection générale de l'éducation nationale ; Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche

   11/2012

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000600/0000.pdf

Bibliothèques universitaires - Learning centres - Guide pour un projet de construction

Bibliothèques universitaires - Learning centres - Guide pour un projet de construction


  Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

  11/2012

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Bibliotheques/19/6/Guide-Bibliotheque_233196.pdf

Rapport 2011 du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

Rapport 2011 du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur


   Monique Sassier

  Ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

  07/2012

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000319/0000.pdf

Rapport d'information déposé (...) par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport d'information (n° 3968) du 17 novembre 2011 sur la médecine scolaire

Rapport d'information déposé (...) par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport d'information (n° 3968) du 17 novembre 2011 sur la médecine scolaire


  BRETON Xavier, PINVILLE Martine

  Assemblée nationale

   12/2012

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0350.asp

Conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale - Groupe de travail "familles vulnérables, enfance et réussite éducative" : Pour une politique de l'enfance au service de l'égalité de tous les enfants

Conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale - Groupe de travail "familles vulnérables, enfance et réussite éducative" : Pour une politique de l'enfance au service de l'égalité de tous les enfants


  VERSINI Dominique, MADIGNIER Pierre-Yves, CYTERMANN Laurent

  Ministère des affaires sociales et de la santé

  12/2012

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000644/0000.pdf

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

European Educational Research Journal (EERJ)

European Educational Research Journal (EERJ)


  Vol.11, n°4, décembre 2012

 
 • A Diminished Self: entrepreneurial and therapeutic ethos operating with a common aim, Kristiina Brunila
 • Governing Education in Europe: a ‘new’ policy space of European schooling, Sofia Carlos
 • Social Inequalities of Post-secondary Educational Aspirations: influence of social background, school composition and institutional context, Vincent Dupriez, Christian Monseur, Maud van Campenhoudt & Dominique Lafontaine
 • Reconstructing Higher Education? The Case of Master’s and PhD Programmes in Education in a Portuguese Institution, Mariana G. Alves, Cláudia Neves, Nair R. Azevedo & Teresa N.R. Gonçalves
 • Suitable Enemies? Governmentality of Youth: youth as a threat, Helena Ostrowicka

 • Understanding the Difficulties of Implementation of a Teachers’ Evaluation System in Greek Primary Education: from national past to European influences, Georgios Stamelos, Andreas Vassilopoulos & Marianna Bartzakli
 • The Discourses of Vocational Education and Training: a developmental response from a European perspective, Aurora López-Fogués
 • Multi-level Steering and Institution Building: the European Union’s approach to research policy, Mitchell Young
 • The Map is the Territory: educational evaluation and the topology of power, Antti Saari
 • ECER 2011 BERLIN: EMERGING RESEARCHERS BEST PAPER
 • Pupil Responses to a Saviour Pedagogy: an ethnographic study, Anneli Schwartz
 • Quantifying Quality: the construction of Europe and the road to the policy of learning, Eszter Neumann
 http://www.wwwords.eu/EERJ/content/pdfs/11/issue11_4.asp

Paedagogica Historica

Paedagogica Historica


  Vol.48, n°6, décembre 2012

 • Longing for the present in the history of history education, Kaat Wils & Tom Verschaffel
 • Teaching the past in the early modern era: two different ways to make use of history, Annie Bruter
 • Old narratives adapted: Post-Napoleonic history education and its relation to the present in the Southern Netherlands (1815–1830), Matthias Meirlaen
 • Le présent, un paradoxe dans l’enseignement de l’histoire? Le cas de l’histoire enseignée dans les lycées français (1870–1940), Evelyne Hery
 • A forced but passionate marriage: The changing relationship between past and present in Dutch history education 1945–1979, Alexander Albicher
 • Progress, Presence and Historical Consciousness: Confronting Past, Present And Future In Postmodern Time, Peter Seixas
 • Negotiating historical distance: Or, how to deal with the past as a foreign country in heritage education, Maria Grever, Pieter de Bruijn & Carla van Boxtel
 http://www.tandfonline.com/toc/cpdh20/48/6

PISA à la loupe

PISA à la loupe

 Référence :  N°22, novembre 2012

Thème :  Où en sont les élèves issus de l'immigration dans les établissements d'enseignement défavorisés ?

http://www.oecd-ilibrary.org/education/ou-en-sont-les-eleves-issus-de-l-immigration-dans-les-etablissements-d-enseignement-defavorises_5k8zpchwjfq0-fr;jsessionid=3hdhtssuovjjd.x-oecd-live-02

Profesorado

Profesorado


  Vol. 16, n° 2, mai-août 2012

   Ambientalización Curricular y Sostenibilidad: Nuevos retos de profesionalización docente

  Ambientalización curricular y sostenibilidad. Nuevos retos de profesionalización docente. Editorial, José Gutiérrez-Pérez y F. Javier Perales-Palacios
 • La ambientalización del currículum escolar: breve recuento de una azarosa historia, Edgar J. González Gaudiano
 • La Educación para la Sostenibilidad en la Universidad: el reto de la formación del profesorado, Amparo Vilches y Daniel Gil Pérez
 • ¿Puede la enseñanza de la ciencia ayudar a construir una sociedad sostenible?, Laura Barraza y Carolina Castaño
 • Estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social en las universidades españolas: una herramienta para su evaluación, David Alba Hidalgo, Rosa Barbeitos Alcántara, María Teresa Barral Silva, Javier Benayas del Álamo, Dora Blanco Heras, Xavier Domènech Antúnez, Isabel Fernández Sánchez, Anna Florensa i Botines, Fuensanta García Orenes, Noelia López Álvarez, Pere Ysern Comas
 • Ambientalización curricular en la educación superior: un estudio cualitativo de las ideas del profesorado, William Manuel Mora Penagos
 • Aproximación al nivel de inclusión de la sostenibilidad en los curricula universitarios, Pilar Azcárate, Antonio Navarrete y Esther García
 • La larga marcha de la acción ambiental en los centros educativos. Un estudio de caso en Aragón, Carmelo Marcén Albero
 • Un modelo formativo para avanzar en la ambientalización curricular, Josep Bonil, Genina Calafell, Jesús Granados, Mercè Junyent y Rosa María Tarín
 • El tratamiento interdisciplinar de lo eco-sostenible en la enseñanza secundaria: Un estudio de caso, Dr. Esteban Vázquez Cano
 • Medición y categorización de la conciencia ambiental del alumnado universitario: contribución de la Universidad a su fortalecimiento, Antonio Gomera Martínez, Francisco Villamandos de la Torre, Manuel Vaquero Abellán
 • Aportes a la identidad de la Educación Ambiental: estudios y enfoques para su didáctica, Alcira Rivarosa, Mónica Astudillo y Carola Astudillo
 • Formación y Educación Ambiental: Una experiencia integradora de aprendizaje basado en los problemas del territorio, Ana Raimondo, F. Javier Perales y José Gutiérrez

Colaboraciones
 • Valoración docente de los programas extraordinarios de atención a la diversidad y del alumnado que los cursa en la región de Murcia, María Ángeles Moreno Yus
 • ¿Cómo aprenden ahora los estudiantes de magisterio a atender a la diversidad de su alumnado?, José Luis Gallego Ortega y Antonio Rodríguez Fuentes
 • Los formadores de profesores: El desafío de enseñar enseñando, María Gabriela Lorenzo
 • Programa de mentorización de profesorado novel de la Facultad de Ciencias del Deporte, Gracia López Contreras, Cristina Cadenas Sánchez y Raquel Martín Esteban
 • Aprendizaje basado en competencias, una propuesta para su evaluación, Aurora Martínez Martínez, Juan Gabriel Cegarra Navarro y Juan Antonio Rubio Sánchez
 • Una experiencia educativa de aprendizaje cooperativo en la universidad, Diego Vergara Rodríguez
 • La formación permanente del profesorado en el uso innovador de las TIC. Una investigación-acción en Infantil y Primaria, Elia Fernández-Díaz y Adelina Calvo Salvador
 • El recuerdo del aprendizaje de los estudiantes como referente para la reflexión del docente: el caso de la licenciatura de pedagogía de la universidad de Murcia, Ana Torres Soto, Mónica Vallejo Ruiz y Nicolás Martínez Valcárcel
 • El caso de implantación de un Centro Integrado: propuestas para la gestión educativa, Javier Fombona Cadavieco
 • La atención a la diversidad en la educación secundaria obligatoria: valoraciones de los protagonistas, Eva Liesa Hernández, Montserrat Castelló, M. Reyes Carretero Torres, Maribel Cano y Paula Mayoral
 • Conocimiento didáctico general para el diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje significativas en la formación del profesorado, Cristina Moral Santaella
 • Educación de la cultura política en los manuales escolares de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Erika González García
 •  
 •  http://www.ugr.es/~recfpro/?p=1055

Revista Fuentes

Revista Fuentes


  N° 12, décembre 2012

   La autoestima del profesorado

  El bienestar de los docentes en tiempos de crisis, Álvaro Marchesi Ullastres

Firma invitada
 • Sistema emocional, función educativa y educación informal, Joaquín García Carrasco
Monografico
 • Bienestar docente y pensamiento emocional, Carlos Hué García
 • El bienestar subjetivo y las emociones en la enseñanza, Juan de Pablos Pons y Alicia González Pérez
 • La influencia del maestro-tutor del practicum en el bienestar/malestar del futuro docente, María José Ramos Estévez
Campo abierto
 • El sistema escolar de marruecos: Tiempos de reforma, Vicente Llorent Bedmar
 • Buenas prácticas en la formación sobre prevención de riesgos laborales a trabajadores en las empresas: Una revisión sistemática, David Cobos Sanchiz, Jaime Llacuna Morera, Augusto Inés Calzón y Mª Jesús Pérez- Solano Vázquez
 • Concepciones sobre arte-educación en brasil: Caminos entre la teoria y la práctica, de la enseñanza regular a las ONGs, María Cristina da Rosa Fonseca da Silva, Fabíola Sucupira Ferreira Sell y Isadora Gonçalves Azevedo
 • Educar en contextos de exclusión social: Necesidades y cambios desde la perspectiva del profesorado. Un estudio de casos en la provincia de Granada, Francisco Javier Amores Fernández, Julián Luengo Navas y Maximiliano Ritacco Real
 • Transformar los riesgos en oportunidades. Entrevista de orientación para el momento actual, Ricard Marí, Rosa M. Bo y Mireia Marí
 • “Impresiones” de los estudiantes de psicopedagogía sobre su formación en el contexto universitario. Análisis de la reflexión compartida en el ambiente virtual, Lucia Atorrasagasti Alcaraz, Antonio Matas Terrón y Miguel Ángel Ballesteros Moscosio
 •  
 •  http://institucional.us.es/fuentes/index0.php

Cliopsy

Cliopsy


  N° 8, octobre 2012

  Du groupe en éducation et formation (2)

  Dossier :
 • Le groupe dans le monde scolaire : point de vue psychanalytique, Catherine Yelnik
 • " Entretien clinique en groupe " à visée de recherche auprès d'adolescents, Antoine Kattar
 • Pour une clinique groupale du travail enseignant, Claudine Blanchard-Laville
Recherche
 • Enjeux et mutations en protection de l'enfance : place et actions de Myriam David dans les années 1950/1960, Michèle Becquemin
Parcours de chercheur(e)
 • Du rapport au savoir : un exercice, Hubert Vincent
 •  
 •  http://www.revue.cliopsy.fr/

Repères

Repères


   N° 46, 2012 (à paraître)

   Vingt ans de recherches en didactique du français (1990-2010) : quelques aspects des recherches dnas les revues

 
 • Vingt ans de recherches en didactique du français (1990-2010): Quelques aspects des recherches dans les revues, Bertrand Daunay et Francis Grossmann
 • Les objets de la didactique du français
  • La didactique de la grammaire dans 20 ans de la revue Repères , Marie-Laure Elalouf
  • La didactique du français et l’enseignement du vocabulaire,dans vingt ans de revues de didactique du français langue première , Élisabeth Nonnon
  • L’enseignement de la lecture en Suisse romande (1990-2010). Discours alternés de la recherche et de la prescription, Sandrine Aeby Daghé
  • La norme et l’usage. Linguistique et didactique de l’écriture à l’école primaire, Claire Doquet
  • La didactique de l’oral, d’un chantier à un autre ?, Rouba Hassan
  Les dimensions transversales
  • École maternelle et recherches en didactique du français : bilan rétrospectif (1990-2010) et ouverture programmatique , Véronique Boiron et Bernadette Kervyn
  • La formation des enseignants d’un point de vue didactique : bilan de deux décennies d’articles de Repères, Kristine Balslev et Roxane Gagnon
  • Variation et pluralité dans l’enseignement du français : quelle prise en compte?, Marie-Madeleine Bertucci et Véronique Castellotti
  • L’épreuve de synthèse au CRPE, un indicateur de la diffusion des recherches en didactique du français ? , François Quet
  •  
  •  http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/revues/?collection_id=697

  Administration et éducation

  Administration et éducation
   

    N° 135, octobre 2012

   Enjeux internationaux pour les professionnels de l'éducation


    -Éditorial, Françoise MARTIN VAN DER HAEGEN et Lydie KLUCIK
  -Lumières sur l’école. Comment interpréter les débats éducatifs contemporains dans le monde ?, António NÓVOA
  -Savoirs voyageurs, réflexion sur la transmission internationale des savoirs éducatifs, Roger-François GAUTHIER
  -Mieux connaître pour mieux agir : vers une synthèse des travaux colloque, Jean-Marie DE KETELE
  -L’international, un horizon socialement construit, Xavier PONS
  -Se comparer en éducation : pourquoi ? Comment ?, Luisa LOMBARDI
  -Les enquêtes internationales en France : de l’indifférence à la « référence », Jean-Claude EMIN
  -Données chiffrées et gouvernance en Europe, Martin LAWN et Jenny OZGA
  -Former des enseignants : un casse-tête international, Isabelle ROBIN
  -Les financements de l’éducation en France et ailleurs : qui paye quoi ? Comment?, Jean-Richard CYTERMANN et Thierry CHEVAILLIER
  -École inclusive : conceptions croisées, Jean-Claude ROUANET
  -L’école « CHIME » : un modèle d’éducation inclusive, Adie BUCHINSKY et Alisa STEERS
  -L’établissement scolaire en France et ailleurs : autonomies, pilotages, évaluations, Gérard MAMOU
  -L’établissement scolaire en Écosse, Isobel McGREGOR
  -La querelle des redoublements : l’apport de l’économétrie, Robert GARY-BOBO et Jean-Marc ROBIN
  -Une ouverture internationale à l’épreuve des appartenances : quelques observations sur le cas français, Daniel CHARBONNIER
  -Management et éducation, deux univers à réconcilier, Alain BOUVIER et Marie-Caroline MISSIR et Jean-Pierre OBIN

   http://www.education-revue-afae.fr/

  Recherches en didactiques

  Recherches en didactiques


     N°14, décembre 2012

    Activités disciplinaires dans le secondaire

    VARIA
  • La dissertation : déclinaisons disciplinaires d'un objet scolaire, Nathalie Denizot, Béatrice Mabilon-Bonfils
  • Connaissances mathématiques de l'enseignant et bifurcations didactiques : analyse d'un épisode, Stéphane Clivaz
  • Les Éducation à… et la formation au monde social, François Audigier
  • Analyse de réponses d'élèves français à quelques questions de l'évaluation PISA sur la culture scientifique , Florence Le Hebel, Pascale Montpied, Andrée Tiberghien
  • Participer et faire participer : regards croisés d’élèves et d’enseignants sur la participation en classe de seconde, Catherine Charlot, Yves Reuter
  • Moby Dick ou la controverse de la lecture. Apprentissage de la littérature pour deux élèves de la fin du secondaire, Sébastien Marlair
  DOCUMENTS ET TEXTES DE RÉFÉRENCE
  • La forme scolaire : débats et mises au point (seconde partie), Guy Vincent, Bernard Courtebras, Yves Reuter
  TECHNIQUES ET OUTILS
  • La distance à la performance attendue : construction et intérêts d’un indicateur, Audrey Murillo
  •  
  •  http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100238870

  Questions Vives, recherches en éducation

  Questions Vives, recherches en éducation


     N°17, 2012

    Des usages des TIC à la certification des compétences numériques : quels processus de formation et de validation ?

  • Cathia Papi: Des référentiels à la validation des compétences numériques : questionnements et dispositifs
  • Jean-Yves Causer : Le titre, le poste et la compétence
  • Florian Dauphin : Culture et pratiques numériques juvéniles : Quels usages pour quelles compétences ?
  • Étienne Vandeput et Julie Henry : Pistes pour une mesure de la compétence numérique
  • Cédric Fluckiger et Daniel Bart : L’introduction du B2i à l’école primaire : évaluer des compétences hors d’une discipline d’enseignement ?
  • Thierry Gobert : Après la certification B2i, vers des compétences sous-jacentes et socio-numériques ?
  • Chrysta Pélissier et Stéphanie Mailles-Viard Metz: Le C2i en IUT : une aide aux acteurs impliqués
  • Claire IsaBelle, François Desjardins et Freddy Bofili : Utilisation des TIC : sentiment d’efficacité personnelle des directions d’école franco-canadienne 
    http://questionsvives.revues.org/
    

  Net.Doc

  Net.Doc


    N°105, décembre 2012

     Visa Coméptences Jeunes

  http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Visa-Competences-Jeunes

  L'Orientation scolaire et professionnelle

  L'Orientation scolaire et professionnelle


    N° 41/4-2012

  • Biljana Stevanovic: L'insertion professionnelle des diplômés de l'EPF-École d'ingénieurs : l'insertion au féminin et au masculin
  • Laurent Auzoult, Sid Abdellaoui et Florent Lheureux: Représentation de l’autonomie dans le champ de l’orientation scolaire et professionnelle
  • Carole Daverne et James Masy: Les classes préparatoires aux grandes écoles : entre proximité et prestige
  • Amélie Courtinat-Camps et Yves Prêteur : Diversité des expériences scolaires chez des collégien(ne)s scolarisés en 3e
  • Valérie Haas, Christine Morin-Messabel, Nicolas Fieulaine et Amélie Demoures: L’entrée à l'université et ses difficultés : regards croisés à partir d’un dispositif du Plan Réussite Licence
  http://osp.revues.org/index3891.html

  Les Langues modernes

  Les Langues modernes


    N°3/2012

    L’« autonomie » en langues : processus et dispositifs d’apprentissage

  • Introduction par Monica Masperi
  • Scénario pédagogique responsabilisant : une aide au processus d’autonomisation par Elsa Chachkine
  • Autonomie dans une formation hybride : qu’en dit l’apprenant ? par Elke Nissen
  • Auto-évaluer l’autonomie d’apprentissage : un modèle dynamique par Maria Giovanna Tassinari
  • Les interventions tutorales dans un dispositif de formation à distance par Frédéric Entenmann et Jean-Jacques Quintin
  • Guider l’autonomie par les forums de discussions électroniques par Nathalie Gettliffe, Julie Dittel et Anne Delhaye
  • Apprentissage autonome : du savoir à la compétence pragmatique par Isabelle Puozzo Capron et René Barioni
  • Autonomie d’apprentissage de langues en CRL : voie unique ou chemins multiples ? par Anne Chateau et Sophie Bailly
  • Le CRL : un espace privilégié pour aller vers l’autonomie par Annick Rivens Mompean
  • Autonomiser l’enseignant de FLE pour autonomiser l’apprenant, en Lettonie par Jonathan Durandin
  • La construction de l’autonomie : une révolution conceptuelle par Patrick Chambaretaud
  • Écrire une nouvelle et la faire publier par Pascale Abdelkhirane 
  •  
  •  http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4688

  Tréma

  Tréma


    N°38, décembre 2012

    Épistémologie et didactique de la physique : le constructivisme en question

  • Manuel Bächtold : Les fondements constructivistes de l’enseignement des sciences basé sur l’investigation
  • Michael R. Matthews: Philosophical and Pedagogical Problems with Constructivism in Science Education
  • Alberto Martínez Delgado : Le constructivisme radical et Socrate : aspects pédagogiques et idéologiques
  • Amparo Vilches and Daniel Gil-Pérez : The Supremacy of the Constructivist Approach in the Field of Physics Education: Myths and Real Challenges
  • Valérie Munier et Dominique Passelaigue : Réflexions sur l’articulation entre didactique et épistémologie dans le domaine des grandeurs et mesures dans l’enseignement primaire et secondaire
   http://www.montpellier.iufm.fr/internet/site/recherche/revuetrema/modele/index.php?f=parutions

  Pratiques

  Pratiques


    N°155/156, décembre 2012

    Lexique et écriture

    Numéro coordonné par Caroline Masseron
  Indicateurs lexicaux et écriture
  • Dominic Anctil : Portrait des erreurs lexicales d’élèves de 3e secondaire en production écrite et proposition de pistes didactiques
  • Pascale Hadermann, Ariane Ruyffelaert :Vides lexicaux et stratégies de remédiation dans l’interlangue française d’apprenants néerlandophones
  • Stéphanie Pahud Apprentissage du lexique et genres de discours
  • Marie Veniard Questionnements croisés sur le sens et la phraséologie: lexique et axe syntagmatique dans la perspective de l’analyse du discours
  • Vincent Verselle À la croisée des pans de cohésion textuelle : les variations lexicales du Règne de l’esprit malin, de C. F. Ramuz
  • Renée Gagnon, Hélène Ziarko Indicateurs lexicaux dans les textes de comparaison et de problème-solution produits par des élèves de 8-9 ans
  Lexique et apprentissages
  • Marceline Laparra Une étude de cas : le lexique d'une classe de cours préparatoire en ZEP
  • Marie-Noëlle Roubaud, Marie-José Moussu Un enseignement structuré du lexique dès la maternelle au service de l’écriture
  • Anne Sardier Favoriser l'accès lexical en situation de production écrite
  • Christine Vénérin-Guénez Mémoire narrative et performances lexicales (un conte gabonais entendu puis réécrit par des élèves de seconde)
  • Véronique Rey, Leila Lions, Sandra Radmache Influence de l'enseignement du lexique en familles de mots sur la constitution du lexique orthographique
  • Xinxia Wang Réflexions sur la conception d’un nouveau dictionnaire bilingue français-chinois d’aide à la production du FLE 
   http://www.pratiques-cresef.com/

  Éducation permanente

  Éducation permanente


    N°193 - 2012-4

    L'alternance : du discours à l'épreuve

   
 • Les conditions de développement de l’alternance, Jeanne Schneider
 • Les discours analytique et normatif sur l’alternance, Francis Tilman
 • L’alternance : une métaphore prometteuse d’innovation sociale et éducative, Marc Durand
 • L’alternance éducative : tensions et développements, Jean Clénet
 • Questions d’apprentissage dans les formations par alternance, Patrick Mayen
 • Du travail au travail pour apprendre, Paul Olry, Claire Masson
 • Alternance entre contextes d’apprentissage : une approche didactique, Laurent Veillard
 • L’alternance travail et formation : des espaces transitionnels négociés ?, Joseph Pirson
 • Alternance dialogique et épistémologie de la continuité expérientielle, Noël Denoyel
 • Devenir magistrat. Alternance et genèse des compétences, Philippe Astier
 • Piloter l’alternance, Béatrice Tira
 • L'apprentissage dual en Suisse : pourquoi ça marche ?, Grégoire Evéquoz
 • La formalisation de l’expérience au risque de l’alternance, Anne-Catherine Oudart
 • L’alternance à l’université à l’épreuve de ses limites, Anne-Lise Ulmann
 • Alternance et territoire : une économie en construction, Emmanuel Triby
 • Le partenariat école-entreprise : une construction sociale transférable ?, Régine Michaux
 • Écarts épistémiques et écarts identitaires de l’alternance, Mokhtar Kaddouri
 •  
 •  http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1714
 • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

  La Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation

  La Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation


    N°59, octobre 2012

    Des enseignants et des élèves... en prison

    Dossier dirigé par Daniel Beauvais et Cécile Rambourg
  • Une approche socio-historique de l’enseignement en prison, Michel Febrer
  • 1992-2012 : évolutions de l’enseignement en milieu pénitentiaire, Entretien avec Jean-Pierre Laurent
  • Unité pédagogique interrégionale de Lille : concilier étendue administrative et unité de prise en charge, Philippe Scholasch
  • Une approche sociologique du monde carcéral, Corinne Rostaing
  • Le profil psychologique des personnes détenues, Sabine Chéné
  • Enfants de justice et scolarité : le cas de l’Internat approprié (1891-1979), Élise Yvorel, Jean-Jacques Yvorel
  • « Comme un poisson dans l’eau »: L’Éducation nationale au sein des Établissements pénitentiaires pour mineurs, Francis Bailleau, Nathalie Gourmelon, Philip Milburn
  • L’expression du surcodage sexué au cours de l’activité « musculation » en EPM
  • « Moi, j’veux des pecs lourds, t’as vu! », Laurent Solini, Jean-Charles Basson
  • Conjuguer le verbe enseigner en maison d’arrêt : carnets d’une expérience professionnelle, Françoise Leclerc du Sablon
  • Les pratiques de l’alphabétisation en milieu carcéral, Laurence Cavieux
  • « Faire son temps » au quartier des mineurs: Vers une dialectique des temps par l’épistémologie des sciences ?, Jérôme Fatet, Romuald Josserand
  • Pour une éducation physique au service de l’insertion des jeunes détenus en établissement pénitentiaire, Didier Séguillon, Éric Marchetti
  • Être étudiant en prison : trois modèles d’entrée et d’installation dans les études, Fanny Salane
  Varia
  • Apprentissage d’une langue étrangère par les élèves sourds : regard quantitatif sur la situation actuelle, Diane Bedoin
  • Seuils de difficulté et aides pédagogiques adaptées : pour une phénoménologie de l’apprentissage, José Seknadjé-Askénazi
  • Les technologies usuelles de l’information et de la communication au service des élèves autistes et de leurs enseignants, Patrice Renaud
  • Mise en œuvre de la méthodologie de l’observation participante dans le cadre d’un mémoire de M2, Christine Philip, Pierre De Battista
  •  
  •  http://laboutique.inshea.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=N59&type=31&code_lg=lg_fr&num=11

  5ème congrès de l’Association française de sociologie « Les dominations »

  5ème congrès de l’Association française de sociologie « Les dominations »


    du 02-09-2013 au 05-09-2013

     Nantes

   
  Réseau RT4Sociologie de l'éducation et de la formation de l'AFS (association française de sociologie)

  Programme : 
  Le Réseau de travail Sociologie de l’éducation et de la formation de l’AFS (RT4) cherche à favoriser le dialogue entre différents courants théoriques et méthodologiques et les conditions d’une plus grande cumulation des données et des interprétations en sociologie de l’éducation et de la formation. Comme lors des précédents congrès de l'AFS, les séances de ce 5ème congrès seront l'occasion de faire connaître et de discuter des travaux récents des membres du réseau mais aussi de tous ceux qui mènent des recherches qui touchent aux questions d’éducation et de formation, scolaires, universitaires et non scolaires.
  Quatre grands thèmes ont été privilégiés (déclinés en trois appels à communications et une table ronde), qui veulent répondre à des préoccupations variées et créer des espaces d’échange avec nos collègues d’autres réseaux de travail :
  - L'école, un lieu et un enjeu de dominations sociales : permanences et renouvellements
  - L’éducation dominée par la forme scolaire ?
  - Jeunesses et discriminations : les inégalités de traitement dans la formation scolaire et l'insertion professionnelle (appel commun avec le RT15)
  - Les injustices de la méritocratie. Formes et ressentis de la domination à l'égard des jeunes dans la France contemporaine
  Date limite de propositions de communications : 1er février 2013.

   http://www.afs-socio.fr/?q=RT4

  6th International Barcelona Conference on Higher Education - Knowledge, Engagement & Higher Education

  6th International Barcelona Conference on Higher Education - Knowledge, Engagement & Higher Education


    13-05-2013  --15-05-2013

    Barcelone

    Global University Network for Innovation (GUNI)


  Programme : 
  This edition is focused on Knowledge, Engagement & Higher Education. The Conference will provide visibility and will critically examine one of the most significant trends: the growth of the theory and practice of engagement as a key feature in the evolution of higher education.
  In the Conference, GUNi aims to approach the challenge of engagements by higher education institutions in the larger society in an integrated manner: it will explore ways in which engagement enhances teaching, learning and research; it will approach engagement in ways that accept the multiple sites and epistemologies of knowledge, as well as the reciprocity and mutuality in learning and education through engagement.
  In exploring this contemporary issue, the Conference will attempt to describe how university-community engagement is evolving nowadays and will propose to go beyond by offering new visions and ways for the future. GUNi invites the international academic community to jointly analyze how to build transformative knowledge to drive social change.
  Two main aims can be formulated:
  The first aim of the Conference is to call upon policy-makers, leaders and practitioners of HEIs around the world to ‘rethink’ social responsibilities of higher education and to become a part of a hub of societal innovation. We aim to move towards a more just, equitable and sustainable planet over the next decades. Thus, the Conference hopes to present experiences and ideas that suggest directions for transformation of higher education (and its diverse institutions) to exercise its social responsibility to citizens and societies locally and globally.

  The second aim of the Conference is to provide visibility and to critically examine one of the most significant trends in higher education over the past 10-15 years: the growth of the theory and practice of engagement as a key feature in the evolution of higher education.

  Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

  Des compétences meilleures pour des emplois meilleurs et une vie meilleure. Une approche stratégique des politiques sur les compétences

  Des compétences meilleures pour des emplois meilleurs et une vie meilleure. Une approche stratégique des politiques sur les compétences


    OCDE

    10/2012

   http://www.oecd-ilibrary.org/education/les-strategies-de-l-ocde-en-faveur-des-competences_9789264178717-fr

  Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy

  Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy


    Eurydice

     11/2012

  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145EN.pdf

  Objetivos Educativos Europeos y Españoles. Estrategia Educación y Formación 2020. Informe español 2010-2011

  Objetivos Educativos Europeos y Españoles. Estrategia Educación y Formación 2020. Informe español 2010-2011


    Secretaría general técnica del Ministerio de Educación

     Ministerio de Educación

    12/2011

   http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/indicadores-educativos/Indicadores-Internacionales/UE.html

  Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe - 2011/12

  Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe - 2011/12


    Eurydice

     10/2012

   http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf

  The State of Teacher Evaluation Reform: State Education Agency Capacity and the Implementation of New Teacher-Evaluation Systems

  The State of Teacher Evaluation Reform: State Education Agency Capacity and the Implementation of New Teacher-Evaluation Systems


     Patrick McGuinn

     Center for American Progress

     11/2012

  http://www.americanprogress.org/wp-content/uploads/2012/11/McGuinn_TheStateofEvaluation-1.pdf

  Parce que je suis une fille : la situation des filles dans le monde 2012. Apprendre pour la vie

  Parce que je suis une fille : la situation des filles dans le monde 2012. Apprendre pour la vie


    Khadijah Fancy et al.

    Plan International

    10/2012

  http://plan-international.org/girls/pdfs/2012-report/La-situation-des-filles-dans-le-monde-2012-Apprendre-pour-la-vie.pdf

  National student fee and support systems 2011/2012

  National student fee and support systems 2011/2012


     Eurydice

    09/2012

  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_and_support.pdf

  Working and Ageing. The benefits of investing in an ageing workforce

   Working and Ageing. The benefits of investing in an ageing workforce

    
  Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

     11/2012  http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20649.aspx  Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative au plan d'études cadre pour la maturité professionnelle (PEC-MP)

  Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative au plan d'études cadre pour la maturité professionnelle (PEC-MP)


    P. Bonati (dir.)

    Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)

    09/2012

  http://edudoc.ch/record/104629/files/Resultate_und_Entscheide_Vernehmlassung_12_09_24_def_F.pdf

  La recherche au sein des hautes écoles spécialisées 2012 : descriptions, analyses, conclusions : rapport final

  La recherche au sein des hautes écoles spécialisées 2012 : descriptions, analyses, conclusions : rapport final


    U. Kiener, M. Benninghoff, C. Müller, R. Felli & S. Christen

    Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) ; Commission fédérale des hautes écoles spécialisées (CFHES)

    10/2012

   http://edudoc.ch/record/104627/files/FHF-Schlussbericht-lang-9_12-f.pdf

  Les défis du financement de l'enseignement de base

  Les défis du financement de l'enseignement de base


    Ilona Genevois et Anne Thévenin

     Institut international de planification de l'éducation (Unesco)

    11/2012

   http://www.iiep.unesco.org/fr/services-dinformation/publications/abstracts/2012/les-defis-du-financement-de-lenseignement-de-base.html

  Marchandisation de l’enseignement supérieur : l’impact de l’Accord général sur le commence des services (AGCS)

  Marchandisation de l’enseignement supérieur : l’impact de l’Accord général sur le commence des services (AGCS)


     Jandhyala B.G. Tilak

     Institut international de planification de l'éducation (Unesco)

    09/2012

  http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/Info_Services_Publications/pdf/2012/Fund95FR.pdf

  Les pays en développement à l’ère de l’e-learning

  Les pays en développement à l’ère de l’e-learning


    Christian Depover et François Orivel

    Institut international de planification de l'éducation (Unesco)

    10/2012

   http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/Info_Services_Publications/pdf/2012/Fund96_FR.pdf

  Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

  Rapport d'information sur la politique de santé à l'école

  Rapport d'information sur la politique de santé à l'école
   

    Xavier BRETON et Martine PINVILLE

    Assemblée nationale

     11/2012
  http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0350.asp

  Enfants et écrans : grandir dans le monde numérique - Rapport 2012 consacré aux droits de l'enfant

  Enfants et écrans : grandir dans le monde numérique - Rapport 2012 consacré aux droits de l'enfant


    BAUDIS Dominique, DERAIN Marie

    La documentation française

    11/2012

   http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000617/0000.pdf

  La valorisation du doctorat hors du monde académique

  La valorisation du doctorat hors du monde académique


    Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie

     06/2012

   http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2012/69/1/Rapport_docteurs_233691.pdf

  Contribution du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie aux « Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche »

  Contribution du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie aux « Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche »


    Conseil supérieur de la recherche et de la technologie

    10/2012

   http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2012/69/7/Assises_de_la_recherche_233697.pdf

  Comment lutter contre le décrochage ?

  Comment lutter contre le décrochage ?


     La ligue de l'enseignement

    11/2012

   http://blogcom.laligue.org/wp-content/uploads/2012/10/Decrochage-BR.pdf

  Les élections des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

  Les élections des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche


    DÉROCHE Jean, ROUSSEL Isabelle

    Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

    10/2012

   http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000620/0000.pdf

  Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

  4ο σεμινάριο 2012-2013 - video


  Εισηγητής: Χρήστος Τερέζης, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

  Θέμα: "Η συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης κατά Πλάτωνα και Gaston Bachelard".

  Video

  εισήγηση - μέρος 1ο

  εισήγηση - μέρος 2ο
  εισήγηση - μέρος 3ο
  εισήγηση - μέρος 4ο
  συζήτηση  Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

  4o σεμινάριο Δεκέμβρης 2012 - φωτογραφίες


  Εισηγητής: Χρήστος Τερέζης, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

  Θέμα: "Η συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης κατά Πλάτωνα και Gaston Bachelard".

  Φωτογραφίες
  Culture and the school: The degree of educational integration of Roma and Gypsies in the Peloponnese region of Greece

  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11159-012-9326-0

  Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

  EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL

  EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL
  Volume 11 Number 4  2012  
  ISSN 1474-9041
  Kristiina Brunila. A Diminished Self: entrepreneurial and therapeutic ethos operating with a common aim
  Sofia Carlos. Governing Education in Europe: a ‘new’ policy space of European schooling
  Vincent Dupriez, Christian Monseur, Maud van Campenhoudt & Dominique Lafontaine. Social Inequalities of Post-secondary Educational Aspirations: influence of social background, school composition and institutional context
  Mariana G. Alves, Cláudia Neves, Nair R. Azevedo & Teresa N.R. Gonçalves. Reconstructing Higher Education? The Case of Master’s and PhD Programmes in Education in a Portuguese Institution
  Helena Ostrowicka. Suitable Enemies? Governmentality of Youth: youth as a threat
  Georgios Stamelos, Andreas Vassilopoulos & Marianna Bartzakli. Understanding the Difficulties of Implementation of a Teachers’ Evaluation System in Greek Primary Education: from national past to European influences
  Aurora López-Fogués. The Discourses of Vocational Education and Training: a developmental response from a European perspective
  Mitchell Young. Multi-level Steering and Institution Building: the European Union’s approach to research policy
  Antti Saari. The Map is the Territory: educational evaluation and the topology of power
  ECER 2011 BERLIN: EMERGING RESEARCHERS BEST PAPER
  Anneli Schwartz. Pupil Responses to a Saviour Pedagogy: an ethnographic study
  REVIEW ESSAY
  Eszter Neumann. Quantifying Quality: the construction of Europe and the road to the policy of learning

  Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

  Economics of Education Review

  Economics of Education Review


    Vol.31, n°6, 12/2012

  • The effects of high school math curriculum on college atte
  • ndance: Evidence from the NLSY97, Alison Aughinbaugh
  • Funding higher education and wage uncertainty: Income contingent loan versus mortgage loan, Giuseppe Migali
  • Does generosity beget generosity? Alumni giving and undergraduate financial aid Original Research Article, Jonathan Meer, Harvey S. Rosen
  • Federal policies, state responses, and community college outcomes: Testing an augmented Bennett hypothesis, Allison B. Frederick, Stephen J. Schmidt, Lewis S. Davis
  • The impact of educational mismatch on firm productivity: Evidence from linked panel data, Stephan Kampelmann, François Rycx
  • Every child matters? An evaluation of “Special Educational Needs” programmes in England, Francois Keslair, Eric Maurin, Sandra McNally
  • Do tuition fees affect enrollment behavior? Evidence from a ‘natural experiment’ in Germany, Malte Hübner
  • Adolescent drug use and the deterrent effect of school-imposed penalties, G.R. Waddell
  • Early to rise? The effect of daily start times on academic performance, Finley Edwards
  • The spatial geography of teacher labor markets: Evidence from a developing country, Miguel Jaramillo
  • College major choice and ability: Why is general ability not enough?, Tjaša Bartolj, Sašo Polanec
  • Sibling composition and child educational attainment: Evidence from native Amazonians in Bolivia, Wu Zeng, Eduardo A. Undurraga, Dan T.A. Eisenberg, Karla Rubio-Jovel, Victoria Reyes-García, Tsimane’ Amazonian Panel Study, Correo
  • Evidence on the efficacy of school-based incentives for healthy living, H.E. Cuffe, W.T. Harbaugh, J.M. Lindo, G. Musto, G.R. Waddell
  • Maternal work conditions and child development, Christina Felfe, Amy Hsin

 • Combination classes and educational achievement, Jaime L. Thomas
 • Strategic pay reform: A student outcomes-based evaluation of Denver's ProComp teacher pay initiative, Dan Goldhaber, Joe Walch
 • Choice of for-profit college, Anna S. Chung
 • Peer effects in college academic outcomes – Gender matters!,Carlena Cochi Ficano
 • High Schools That Work and college preparedness: Measuring the model's impact on mathematics and science pipeline progressionn, Luke C. Miller, Joel Mittleman
 • Peer effects and measurement error: The impact of sampling variation in school survey data (evidence from PISA), John Micklewright, Sylke V. Schnepf, Pedro N. Silva
 • Earnings benefits of Tulsa's pre-K program for different income groups, Timothy J. Bartik, William Gormley, Shirley Adelstein
 • University rankings in action? The importance of rankings and an excellence competition for university choice of high-ability students, Julia Horstschräer
 • Does competition improve public school efficiency? A spatial analysis, Kaustav Misra, Paul W. Grimes, Kevin E. Rogers
 •  
 •  
 •  http://www.sciencedirect.com/science/journal/02727757/31/6

  Journal of Computer Assisted Learning (JCAL)

  Journal of Computer Assisted Learning (JCAL)


   Vol.28, n°6, 12/ 2012

  • Enabling people who are blind to experience science inquiry learning through sound-based mediation, S.T. Levy and O. Lahav
  • Understanding the online information-seeking behaviours of young people: the role of networks of support, R. Eynon and L.-E. Malmberg
  • Using TPACK as a framework to understand teacher candidates' technology integration decisions, C.R. Graham, J. Borup and N.B. Smith
  • Learning at the digital frontier: a review of digital literacies in theory and practice, A. Littlejohn, H. Beetham and L. McGill
  • Supporting self-regulated learning in computer-based learning environments: systematic review of effects of scaffolding in the domain of science education, A. Devolder, J. van Braak and J. Tondeur
  • Dyslexic students in higher education and virtual learning environments: an exploratory study, L. Habib, G. Berget, F. E. Sandnes, N. Sanderson, P. Kahn, S. Fagernes and A. Olcay
   http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291365-2729

  Research Intelligence (RI)

  Research Intelligence (RI)


    n°118,  summer 2012

     Ethics and Emotions in Educational Research

  • Editorial: Guided or misguided?, Oancea
  • Research as Thought and Emotion in Researchers’ Learning, Neumann
  • The Nexus Between Emotional Labour and Ethical Practice in Educational Research, Jarzabkowski
  • Doctoral Journey: The emotional roller coaster of a lone mother and a lone researcher, Bibi-Nawaz
  • Ethics and Action Research, Erler
  • Ambition, Boredom, Friendship and Love: What they tell us about research ethics, Macfarlane
  • Some Thoughts on Ethics Review and Contemporary Ethical Concerns in Research in Education, Sikes
  • The Ethics of Qualitative Research in the Classroom, Rea
  • The Ethics of Consent and Classroom-based Research, Hutchison
  • Human Ethics, Ethnography, Education and the Issue of Power, Whelen
  • Managing the Emotion of Collaboration: The only way is ethics, Georgeson
  • Educational Research Needs ‘Fire in the Belly’, Bassey
   http://www.bera.ac.uk/publications/research-intelligence/2012

  European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA)

  European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA)

    Vol.3, n°2, 10/2012

   The effects of policies for the education and learning of adults - from 'adult education' to 'lifelong learning', from 'emancipation' to 'empowerment'

  • Editorial: The effects of policies for the education and learning of adults - from 'adult education' to 'lifelong learning', from 'emancipation' to 'empowerment', Danny Wildemeersch and Henning Salling Olesen
  • Political globalization and the shift from adult education to lifelong learning, Marcella Milana
  • From lifelong education to lifelong learning: Discussion of some effects of today's neoliberal policies, Rosanna Barros
  • Discursive turns from 'Bildung' to managerialism: Memory-work of the Finnish adult education generations, Karin Filander
  • Subordinating careers to market forces? A critical analysis of European career guidance policy, Ingela Bergmo-Prvulovic
   http://www.rela.ep.liu.se/issues/10.3384rela.2000-7426.201232/10.3384rela.2000-7426.201232.pdf

  School Leadership & Management

  School Leadership & Management


     Vol.32, n°5, 11/2012

  • Tensions and dilemmas in leading Australia's schools, David Gurr & Lawrie Drysdale
  • Drowning or waving? Coping strategies among Scottish head teachers, John MacBeath, Jim O'Brien & Peter Gronn
  • Should leadership talent management in schools also include the management of self-belief?, Christopher Rhodes
  • Principalship in an Indonesian school context: can principal decision-making styles significantly predict teacher job satisfaction?, Hasan Hariri, Richard Monypenny & Murray Prideaux
  • Independent state-funded schools: some reflections on recent developments, Christopher Chapman & Maija Salokangas
  • Lessons from crisis recovery in schools: how hurricanes impacted schools, families and the community, Holly Howat, Nikki Curtis, Shauna Landry, Kara Farmer, Tobias Kroll & Jill Douglass
  • Instructional leadership in Indonesian school reform: overcoming the problems to move forward, Francesco Sofo, Robert Fitzgerald & Umiati Jawas
  • Symbolic leadership and leadership culture in one unified comprehensive school in Finland, Tapio Juhani Lahtero & Mika Risku
   http://www.tandfonline.com/toc/cslm20/32/5

  Policy Futures in Education

  Policy Futures in Education


    Vol.10, n°5, novembre 2012
    The School in the Plural and Divided Society

  • Introduction: The School in the Plural and Divided Society, Joanne Hughes & Caitlin Donnelly
  • Faith Schools: democracy, human rights and social cohesion, Gerald Grace
  • Catholic Schools and Sectarianism in Scotland: educational places and the production and negotiation of urban space, John Flint
  • Faith Schools and the Plural Society: exploring notions of diversity in school provision in England, Andrew B. Morris
  • Sharing Classes between Separate Schools: a mechanism for improving inter-group relations in Northern Ireland? , Joanne Hughes, Simon Lolliot, Miles Hewstone, Katharina Schmid & Karen Carlisle
  • Defending Identity and Ethos: an analysis of teacher perceptions of school collaboration in Northern Ireland, Caitlin Donnelly
  • Teachers’ ‘Contact’ at the Integrated Bilingual Schools in Israel, Zvi Bekerman
  • Anger and Political Culture: a time for outrage!, Michael A. Peters
  • Complementary Evaluation: the development of a conceptual framework to integrate external and internal evaluation in the New Zealand school context, Carol Mutch
  • The Wisdom of Sages: nuclear physics education, knowledge-inquiry, and wisdom-inquiry, Alan Cottey
   http://www.wwwords.co.uk/pfie/content/pdfs/10/issue10_5.asp

  American Journal of Education (AJE)

  American Journal of Education (AJE)


    Vol.119, n°1, 11/2012

    Social networks

  • Social Networks in Education: Exploring the Social Side of the Reform Equation, Nienke M. Moolenaar and Alan J. Daly
  • A Social Network Perspective on Teacher Collaboration in Schools: Theory, Methodology, and Applications, Nienke M. Moolenaar
  • Mind the Gap: Organizational Learning and Improvement in an Underperforming Urban System, Kara S. Finnigan and Alan J. Daly
  • An Exploratory Analysis of Formal School Leaders’ Positioning in Instructional Advice and Information Networks in Elementary Schools, James P. Spillane and Chong Min Kim
  • Using Social Network Analysis to Study How Collegial Interactions Can Augment Teacher Learning from External Professional Development, William R. Penuel, Min Sun, Kenneth A. Frank, and H. Alix Gallagher
  • Supporting Sustainability: Teachers’ Advice Networks and Ambitious Instructional Reform, Cynthia E. Coburn, Jennifer L. Russell, Julia Heath Kaufman, and Mary Kay Stein
  • Social Networks in “Nested Learning Organizations”—a Commentary, Lauren B. Resnick and Jimmy Scherrer
  • Teacher Agency in Educational Reform: Lessons from Social Networks Research, Amanda Datnow
   http://www.jstor.org/stable/10.1086/667854

  Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

  Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)

  Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)


    Vol.56, n°6, 12/2012

  • Parents' Role in Adolescents' Educational Expectations, Laura Rimkute, Riikka Hirvonen, Asko Tolvanen, Kaisa Aunola & Jari-Erik Nurmi
  • Naturally-Occurring Comprehension Strategies Instruction in 9th-Grade Language Arts Classrooms, Øistein Anmarkrud & Ivar Bråten
  • Cross Informant Agreement of Behavioral and Emotional Strengths between Finnish Students and Teachers, Erkko T. Sointu, Hannu Savolainen, Kristiina Lappalainen & Michael H. Epstein
  • Gender Segregation Within Different Educational Levels: Austrian and Finnish Trends in the Light of Educational Reform, Irene Prix
  • Sociology of Education: Outlines Towards a Diagnosis and Thoughts on Some Major Challenges, Unn-Doris Karlsen Bæck
  • Leading and Supporting the Implementation of the Norwegian Network of Health Promoting Schools, Nina Grieg Viig, Elisabeth Fosse, Oddrun Samdal & Bente Wold
   http://www.tandfonline.com/toc/csje20/56/6

  Journal of Curriculum Studies

  Journal of Curriculum Studies


    Vol.44, n°5, 12/ 2012

  • Policy networks and boundary objects: Enacting curriculum reform in the absence of consensus, Indira Banner, Jim Donnelly & Jim Ryder
  • ‘You’ve got to teach people that racism is wrong and then they won’t be racist’: Curricular representations and young people’s understandings of ‘race’ and racism, Audrey Bryan
  • Economic wellbeing: Critical reflections upon policy and practice in English primary schools, Howard Gibson
  • Building Potemkin schools: Science curriculum reform in a STEM school, Tang Wee Teo
  • Curriculum-making in pre-vocational education in the lower secondary school: A regional comparative analysis within Europe, Susanne Berger, Roy Canning, Michael Dolan, SŁAWOMIR Kurek, Matthias Pilz & Tomasz Rachwał
  • Curriculum change and climate change: Inside outside pressures in higher education, Shireen J. Fahey
  http://www.tandfonline.com/toc/tcus20/44/5

  Journal of Education Policy (JEP)

  Journal of Education Policy (JEP)


    Vol.27, n°6, 12/2012

  • Education policy racialisations: Afrocentric schools, Islamic schools, and the new enunciations of equity, Kalervo N. Gulson & P. Taylor Webb
  • Relays and relations: tracking a policy initiative for improving teacher professionalism, Jenny Reeves & Valerie Drew
  • Safety in numbers? Middle-class parents and social mix in London primary schools Kim James Vowden
  • Overcoming resistance to change: PISA, school reform in Germany and the example of Lower Saxony, Sigrid Hartong
  • Recognition of prior learning (RPL) policy in Australian higher education: the dynamics of position-taking, Tim Pitman & Lesley Vidovich
  • Centrifugal schooling: third sector policy networks and the reassembling of curriculum policy in England, Ben Williamson
  • The new compulsory schooling age policy in NSW, Australia: ethnicity, ability and gender considerations, Carol Reid & Helen Young
  • Contested discourses of teacher professionalism: current tensions between education policy and teachers’ union, Sølvi Mausethagen & Lise Granlund
  • Professionalism and partnership: panaceas for teacher education in Scotland?, Aileen Kennedy & Robert Doherty
  • Truth telling in Foucault and Arendt: parrhesia, the pariah and academics in dark times, Maria Tamboukou
   http://www.tandfonline.com/toc/tedp20/27/6

  Cambridge Journal of Education

  Cambridge Journal of Education


    Vol.42, n°3, 11/2012

    The Capability Approach and Education

   
  • The capability approach and education, Caroline Sarojini Hart
  • Sen and the art of educational maintenance: evidencing a capability, as opposed to an effectiveness, approach to schooling, Anthony Kelly
  • Capabilities and the global challenges of girls’ school enrolment and women’s literacy, John Cameron
  • Inequality, capabilities and poverty in four African countries: girls’ voice, schooling, and strategies for institutional change, Elaine Unterhalter
  • Putting Nussbaum’s Capability Approach to work: re-visiting inclusion, Nicki Hedge & Alison MacKenzie
  • ‘Delivering’ education; maintaining inequality. The case of children with disabilities in Afghanistan, Jean-Francois Trani, Parul Bakhshi & Anand Nandipati
  • Choosing a life one has reason to value: the role of the arts in fostering capability development in four small urban high schools, Cindy Maguire, Corinne Donovan, Jacob Mishook, Genevieve de Gaillande & Ivonne Garcia
  • Educational leadership and the Capabilities Approach: evidence from Ghana, Michael Fertig
  • Childcare, children and capability, Hazel R. Wright
  • Individual freedom and institutional frameworks in development, Nicholas Allen
   http://www.tandfonline.com/toc/ccje20/current

  Language and Education

  Language and Education


     vol.26, n°6, 12/2012

  • Towards new ideologies and pedagogies of multilingualism: innovations in interdisciplinary language education in Luxembourg, Haley De Korne
  • Space, scale and languages: identity construction of cross-boundary students in a multilingual university in Hong Kong, Mingyue Michelle Gu & Ho Kin Tong
  • Co-constructing bilingual learning: an equal exchange of strategies between complementary and mainstream teachers, Charmian Kenner & Mahera Ruby
  • An analysis of non-native English-speaking graduate teaching assistants’ online journal entries, Burcu Ates & Zohreh R. Eslami
  • Ways with words: teachers’ personal epistemologies of the role of metalanguage in the teaching of poetry writing, Anthony Wilson & Debra Ann Myhill
   http://www.tandfonline.com/toc/rlae20/26/6

  Higher Education

  Higher Education
   

    Vol.64, n°6, 12/2012
   
  • Examining the role of authenticity in supporting the development of professional identity: an example from teacher education, Louise Sutherland, Lina Markauskaite
  • Is there a gap between students’ preference and university presidents’ concern over college ranking indicators?: a case study of “College Navigator in Taiwan”, Angela Yung-Chi Hou, Robert Morse, Yueh-jen E. Shao
  • Developmental patterns of privatization in higher education: a comparative study, Laleh Jamshidi, Hamidreza Arasteh, Abdolrahim NavehEbrahim
  • Did they sell their soul to the devil? Some comparative case-studies on academic entrepreneurs in the life sciences in Europe, Giancarlo Provasi, Flaminio Squazzoni, Beatrice Tosio
  • Tuition fees and the challenge of making higher education a popular commodity in South Africa, Gerald Wangenge-Ouma
  • Re-situation challenges for international students ‘becoming’ researchers, Margaret Franken
  • Graduateness: an empirical examination of the formative function of university education, J. M. Steur, E. P. W. A. Jansen, W. H. A. Hofman
  • Recasting the academic workforce: why the attractiveness of the academic profession needs to be increased and eight possible strategies for how to go about this from an Australian perspective, Hamish Coates, Leo Goedegebuure
  • Exploring emotion in the higher education workplace: capturing contrasting perspectives using Q methodology, Charlotte Woods
  • Mutual recognition of quality assurance decisions on higher education institutions in three regions: a lesson for Asia, Angela Yung-Chi Hou
   http://link.springer.com/journal/10734/64/6/page/1

  Educational Research

  Educational Research


    Vol.54, n°4, novembre 2012

  • Teenagers’ web questions compared with a sexuality curriculum: an exploration, Juliette D. G. Goldman & Lisa E. McCutchen
  • More than canons: teacher knowledge and the literary domain of the secondary English curriculum, John Gordon
  • Teaching assistants’ roles in daily mathematics lessons, Jenny Houssart
  • Teachers’ professional development: a theoretical review, May Britt Postholm
  • Flemish primary teachers’ use of school performance feedback and the relationship with school characteristics, Jan Vanhoof, Goedele Verhaeghe, Peter Van Petegem & Martin Valcke
  • Intercultural education? An analysis of Cypriot educational policy, Christina Hajisoteriou
  • Mastery goal, value and self-concept: what do they predict?, Alexander S. Yeung, Rhonda G. Craven & Gurvinder Kaur
   http://www.tandfonline.com/toc/rere20/54/4

  Educational Studies in Mathematics

  Educational Studies in Mathematics


     Vol.81, n°3, novembre 2012

  • Developing fluency in the mathematical register through conversation in a tenth-grade classroom, Codruta Temple, Helen M. Doerr
  • Situated learning in an abstract algebra classroom, Cindy S. Ticknor
  • A case study of one instructor’s lecture-based teaching of proof in abstract algebra: making sense of her pedagogical moves, Timothy Patrick Fukawa-Connelly
  • Absolute value inequalities: high school students’ solutions and misconceptions, Nava Almog, Bat-Sheva Ilany
  • Students’ understanding of the general notion of a function of two variables, Rafael Martínez-Planell, María Trigueros Gaisman
  • Unpacking understanding: the (re)search for the Holy Grail of mathematics education, Anna Llewellyn 
  http://link.springer.com/journal/10649/81/3/page/1

  Revista Iberoamericana de Educación

  Revista Iberoamericana de Educación


    N° 60, septembre-décembre 2012

     Entornos Virtuales de Aprendizaje en Iberoamérica

   
  • Eduardo Díaz y Joaquín Asenjo, Presentación
  • José Sánchez Santamaría, Pablo Sánchez-Antolín y Francisco Javier Ramos Pardo, Usos pedagógicos de Moodle en la docencia universitaria desde la perspectiva de los estudiantes
  • Cristina Menéndez Vega, Mediadores y mediadoras del aprendizaje. Competencias docentes en los entornos virtuales de aprendizaje
  • Jesús Valverde Berrocoso, Francisco Ignacio Revuelta Domínguez y María Rosa Fernández Sánchez, Modelos de evaluación por competencias a través de un sistema de gestión de aprendizaje. Experiencias en la formación inicial del profesorado
  • Maribel Santos Miranda-Pinto, Modelo de Análise de Interacções para comunidades de prática online
  • Iris Linhares Pimenta e outros, Utilização das ferramentas de um ambiente virtual: um estudo sob a perspectivada prática docente
  • María Cristina López de la Madrid y otros, Análisis de una experiencia de entornos virtuales de aprendizaje en educación superior: El Programa de Cursos en Línea del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, México
  • Ricardo F. Peña, Implementación de los entornos virtuales de aprendizaje en cursos de capacitación docente
  • José Vicente Lafuente y otros, Entorno virtual de aprendizaje eValpa. Un proyecto de b-learning con vocación de futuro
  • Rosa Mayo Cuellar y Luis Joyanes Aguilar, dace, un modelo de aplicación de entornos virtuales de aprendizaje para la transferencia de conocimiento entre centros de formación profesional y empresas
  • Janaina de Oliveira y otros, Meandros de la interacción: Desafíos del uso pedagógico de los entornos virtuales 3D
  • Soraya Calvo González, Entornos personales de aprendizaje en red: relación y reflexión dialéctico-didáctica a partir de plataformas virtuales
  • Inés Gil-Jaurena y Daniel Domínguez Figaredo, Open Social Learning y educación superior. Oportunidades y retos
   http://www.rieoei.org/rie_contenedor.php?numero=rie60

  International Journal of Science Education (IJSE)

  International Journal of Science Education (IJSE)


     Vol.34, n°18, décembre 2012

  • Leisure and Pleasure: Science events in unusual locations, Karen Bultitude & Ana Margarida Sardo
  • Lessons with Living Harvest Mice: An empirical study of their effects on intrinsic motivation and knowledge acquisition, Matthias Wilde, Jona Samuel Hußmann, Simone Lorenzen, Annika Meyer & Christoph Randler
  • Major Strands in Scientific Inquiry through Cluster Analysis of Research Abstracts, Yi-Fen Yeh, Tsung-Hau Jen & Ying-Shao Hsu
  • Student Conceptions of Ionic Bonding: Patterns of thinking across three European contexts, Keith S. Taber, Georgios Tsaparlis & Canan Nakiboğlu
  • Nature of Technology: Implications for design, development, and enactment of technological tools in school science classrooms, Noemi Waight & Fouad Abd-El-Khalick
   http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/34/18

  International Journal of Science Education (IJSE)

  International Journal of Science Education (IJSE)


    Vol.34, n°17, novembre 2012

  • Inquiry-Based Science Education Competencies of Primary School Teachers: A literature study and critical review of the American National Science Education Standards, Ester Alake-Tuenter, Harm J.A. Biemans, Hilde Tobi, Arjen E.J. Wals, Ida Oosterheert & Martin Mulder
  • A Perspective on the Intended Science Curriculum in Iceland and its ‘Transformation’ over a Period of 50 Years, Meyvant Thorolfsson, Gunnar E. Finnbogason & Allyson Macdonald
  • Apprenticeships, Collaboration and Scientific Discovery in Academic Field Studies, Derek Scott Madden, Diane J. Grayson, Erinn H. Madden, Antoni V. Milewski & Cathy Ann Snyder
  • Assessing Students' Understanding of Macroevolution: Concerns regarding the validity of the MUM, Laura R. Novick & Kefyn M. Catley
  • Diagnosing Portuguese Students' Misconceptions about the Mineral Concept, António Monteiro, Clévio Nóbrega, Isabel Abrantes & Celeste Gomes
  • From Teaching Physics to Teaching Children: Beginning teachers learning from pupils, Morag Findlay & Tom G.K. Bryce
  • Learning Through Constructing Representations in Science: A framework of representational construction affordances, Vaughan Prain & Russell Tytler
   http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/34/17

  Journal of School Health

  Journal of School Health


    Vol.82, n°12, novembre 2012

   
  • Self-Injury Among Early Adolescents: Identifying Segments Protected and at Risk, Moya L. Alfonso and Ravneet Kaur
  • SNAP Participation in Preschool-Aged Children and Prevalence of Overweight and Obesity, Shannon Simmons, Jeffrey L. Alexander, Helen Ewing and Stephanie Whetzel
  • Physical Activity and BMI: Evidence From the Panel Study of Income Dynamics Child Development Supplement, Caroline W. Hohensee and Mary A. Nies
  • A Modified Obesity Proneness Model Predicts Adolescent Weight Concerns and Inability to Self-Regulate Eating, Jen Nickelson, Carol A. Bryant, Robert J. McDermott, Eric R. Buhi and Rita D. DeBate
  • Promoting Healthy Lifestyle Behaviors: The Heart Smart Discussion Activity, Judith R. McCalla, Cheryl L. Juarez, Lúcia E. Williams, Judy Brown, Katie Chipungu and Patrice G. Saab
  • Bring Food and Culture to the Classroom, Gina Pazzaglia and Christine Williams
   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josh.2012.82.issue-12/issuetoc

  The Internet and Higher Education

  The Internet and Higher Education


     Vol.16, n°1, janvier 2013

   
  • Comparing a large- and small-scale online language course: An examination of teacher and learner perceptions, Victoria Russell, Wesley Curtis
  • Online interaction arrangements on quality of online interactions performed by diverse learners across disciplines, Fengfeng Ke
  • Understanding management students' reflective practice through blogging, Gihan Osman, Joyce Hwee Ling Koh
  • Strengthening the research-practice nexus: A special issue as a springboard for building the capacity of teacher education institutions in Asia Original, Cher Ping Lim
  • A structural equation model of predictors of online learning retention, Youngju Lee, Jaeho Choi
  • Scholars and faculty members' lived experiences in online social networks, George Veletsianos, Royce Kimmons
  • A study of the effects of goal orientation on the reflective ability of electronic portfolio users, Gary Cheng, Juliana Chau
  • Gender divide and acceptance of collaborative Web 2.0 applications for learning in higher education, Wen-Hao David Huang, Denice Ward Hood, Sun Joo Yoo
  • Student–student online coaching: Conceptualizing an emerging learning activity, Stefan Hrastinski, Stefan Stenbom
  • University students' online academic help seeking: The role of self-regulation and information commitments, Kun-Hung Cheng, Jyh-Chong Liang, Chin-Chung Tsai
  • From ‘hello’ to higher-order thinking: The effect of coaching and feedback on online chats, David S. Stein, Constance E. Wanstreet, Paula Slagle, Lynn A. Trinko, Michelle Lutz
   http://www.sciencedirect.com/science/journal/10967516

  Curriculum inquiry

  Curriculum inquiry


    Vol.42, n°5, décembre 2012

   
  • Critical Studies and Curriculum Reform: Trailers and Clips, Dennis Thiessen
  • From Gouldner to Gramsci: The Making of Michael Apple's Ideology and Curriculum, Isaac Gottesman
  • But How Do We Talk About It?: Critical Literacy Practices for Addressing Sexuality With Youth, Catherine Ashcraft
  • Limiting Opportunities to Learn in Upper-Secondary Schooling: Differentiation and Performance Assessment in the Context of Standards-Based Curriculum Reform, Lisl Fenwick
  • Governing Suzhi and Curriculum Reform in Rural Ethnic China: Viewpoints From the Miao and Dong Communities in Qiandongnan, Jinting Wu
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/curi.2012.42.issue-5/issuetoc

  Journal of Research in Science Teaching (JRST)

  Journal of Research in Science Teaching (JRST)


    Vol.49, n°10, décembre 2012

   
  • Pedagogical content knowledge as reflected in teacher–student interactions: Analysis of two video cases, Alicia C. Alonzo, Mareike Kobarg and Tina Seidel
  • Assessment as learning: Enhancing discourse, understanding, and achievement in innovative science curricula, Daniel T. Hickey, Gita Taasoobshirazi and Dionne Cross
  • From the contribution to the action approach: White teachers' experiences influencing the development of multicultural science curricula, Regina L. Suriel and Mary M. Atwater
  • Separating the research question from the laboratory techniques: Advancing high-school biology teachers' ability to ask research questions, Eilat Hasson and Anat Yarden
  • International assessment: A Rasch model and teachers' evaluation of TIMSS science achievement items, Shawn M. Glynn
   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.v49.10/issuetoc

  Notes du CREN

  Notes du CREN

    N°12, novembre 2012

    Les enseignants du premier degré face à la politique de la performance


  http://www.cren.univ-nantes.fr/.../com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1352884952951&ID_FICHE=531745

  Net.Doc

  Net.Doc


    N°102, novembre 2012

    Prévenir le décrochage scolaire et organiser les collaborations dans l'académie de Clermont-Ferrand


   http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Prevenir-le-decrochage-scolaire-et-organiser-les-collaborations-dans-l-academie-de-Clermont-Ferrand

  Note d'analyse

  Note d'analyse


    N° 302, novembre 2012

     Le service public de l'orientation tout au long de la vie


   http://www.strategie.gouv.fr/content/service-public-orientation-na302

  Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

  Learning from NCLB: School Responses to Accountability Pressure and Student Subgroup Performance

  Learning from NCLB: School Responses to Accountability Pressure and Student Subgroup Performance


    Elliot H. Weinbaum, Michael J. Weiss and Jessica K. Beaver

     Consortium for Policy Research in Education

     10/2012

   http://cpre.org/learning-nclb-school-responses-accountability-pressure-and-student-subgroup-performance

  Ready for Success: Creating Collaborative and Thoughtful Transitions into Kindergarten

  Ready for Success: Creating Collaborative and Thoughtful Transitions into Kindergarten


     Christine Patton, Senior Research Analyst Justina Wang, Graduate Research Assistant

    Harvard Graduate School of Education

    09/2012

   http://www.hfrp.org/publications-resources/browse-our-publications/ready-for-success-creating-collaborative-and-thoughtful-transitions-into-kindergarten

  Looking Beyond the Numbers: Stakeholders and Multiple School Accountability

  Looking Beyond the Numbers: Stakeholders and Multiple School Accountability


    Edith Hooge, Tracey Burns, Harald Wilkoszewski

     OCDE

     10/2012

   http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/looking-beyond-the-numbers-stakeholders-and-multiple-school-accountability_5k91dl7ct6q6-en

  Making the difference : the impact of staff qualifications on children's learning in early years

  Making the difference : the impact of staff qualifications on children's learning in early years


    Education Scotland

    Education Scotland

    11/2012

  http://www.educationscotland.gov.uk/inspectionandreview/Images/Making%20the%20Difference_tcm4-735922.pdf

  Enseignement scolaire : rapport législatif

  Enseignement scolaire : rapport législatif 
   

    Christian Eckert;Carole Delga
    France : Assemblée nationale

    11/2012

  http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-tiii-a26.asp