Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών-τεύχος 62

Στην παρακάτω σύνδεση θα βρείτε το pdf ολόκληρου του τεύχους.
Μερικά άρθρα έχουν ενδιαφέρον!
http://ojs.lib.uth.gr/index.php/tovima/issue/current 

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Perspectivas tecnológicas: educación superior en América Latina 2013-2018 : un análisis regional del Informe Horizon NMC

Perspectivas tecnológicas: educación superior en América Latina 2013-2018 : un análisis regional del Informe Horizon NMC


   New Media Consortium

  New Media Consortium (États-Unis)
Centro Superior para la Enseñanza Virtual et Virtual Educa ;

   12/2013

http://www.nmc.org/publications/2013-technology-outlook-latin-america

PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices (Volume IV)


  Organisation for Economic Co-operation and Development

Date :  12/2013

 http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-iv.htm

PISA 2012 Results: Ready to Learn: Students' Engagement, Drive and Self-Beliefs (Volume III)[Preliminary Version]

PISA 2012 Results: Ready to Learn: Students' Engagement, Drive and Self-Beliefs (Volume III)[Preliminary Version]


   Organisation for Economic Co-operation and Development

   12/2013

 http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-III.pdf

Pisa 2012 results : excellence trough equity, giving every student the chance to succeed. Vol. 2

Pisa 2012 results : excellence trough equity, giving every student the chance to succeed. Vol. 2


  Organisation for Economic Co-operation and Development

   12/2013

 http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-ii.htm

Résultats du PISA 2012 : savoirs et savoir-faire des élèves , performances des élèves en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences (vol. 1)

Résultats du PISA 2012 : savoirs et savoir-faire des élèves , performances des élèves en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en sciences (vol. 1)


   Organisation for Economic Co-operation and Development

   12/2013

 http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-i.htm

L'accueil des enfants de moins de 3 ans : une politique ambitieuse, des priorités à mieux cibler

L'accueil des enfants de moins de 3 ans : une politique ambitieuse, des priorités à mieux cibler


  Cour des comptes

   La Documentation française (France)

  11/2013

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000811/0000.pdf

Le tourisme, "filière d'avenir" - Développer l'emploi dans le tourisme

Le tourisme, "filière d'avenir" - Développer l'emploi dans le tourisme


   NOGUÉ François

   Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social (France)

  11/2013

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000748/0000.pdf

Etudiants étrangers et marché du travail : une comparaison Allemagne, France, Royaume-Uni

 Etudiants étrangers et marché du travail : une comparaison Allemagne, France, Royaume-Uni

  CHARLES Nicolas, JOLLY Cécile, LAINÉ Frédéric

  Commissariat général à la stratégie et à la prospective (France)

   11/2013

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000774/0000.pdf

Rapport d'information déposé (...) par la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens de Campus France

Rapport d'information déposé (...) par la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens de Campus France


  BLOCHE Patrick

  Assemblée nationale (France)

  11/2013

 http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1549.asp

L'offre de places dans les bibliothèques de Paris pour les étudiants de premier cycle

L'offre de places dans les bibliothèques de Paris pour les étudiants de premier cycle


  ALIX Yves, GROGNET Thierry

  Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (France), Ministère de la Culture et de la Communication (France), Inspection générale des bibliothèques (France)

   10/2013

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000730/0000.pdf

Βilan de la mise en oeuvre des programmes issus de la réforme de l'école primaire de 2008

Βilan de la mise en oeuvre des programmes issus de la réforme de l'école primaire de 2008


  CLAUS Philippe

   Inspection générale de l'Éducation nationale (France)

  11/2013

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000806/0000.pdf

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Cultura y Educación. Revista de teoría, investigación y práctica

Cultura y Educación. Revista de teoría, investigación y práctica


  Vol. 25, n° 4, décembre 2013

  El estudio de la interacción en el aprendizaje de la lengua y la literatura: retos metodológicos

  Cambios en el equipo editorial. Más Cultura y Educación / Changes in editorial board: More Cultura y Educación, Montserrat Castelló, Liliana Tolchisnky

Artículos / Papers

 • Presentación del monográfico. Análisis de diálogos para el aprendizaje de la lengua y la literatura. Reflexiones metodológicas / Presentations of the Special Issue. Analyses of dialogues for learning language and literature: Methodological reflexions, Juli Palou, Oriol Guasch
 • Investigar la interacción en las clases de lenguas / Research on interaction in language classrooms, Margarida Cambra
 • El diálogo en clase para aprender a escribir y para aprender gramática. Instrumentos para el análisis / Classroom dialogue to learn writing and grammar: Instruments of its analysis,Teresa Ribas, Oriol Guasch
 • Análisis de interacciones verbales en la formación de los docentes de lenguas / Verbal interaction analyses in language teachers' training, Montserrat Fons
 • Cuestiones metodológicas en torno a la investigación de las respuestas lectoras a álbumes ilustrados / Methodological questions regarding research on reading answers to illustrated albums, Ana M. Margallo
 • La compleja relación entre investigación en didáctica de la lengua y formación docente / Complex relationship between research and teacher training in didactics of language, Ana M. Margallo
 • La entrevista en la investigación cualitativa sobre la didáctica de la lengua / Interview in qualitative research on didactics of language, Oriol Guasch, Teresa Ribas
 • Investigar en un escenario social denominado aula / Researching in a social scenario called classroom, Juli Palou, Montserrat Fons
 • Desarrollo y validación de un cuestionario para analizar la percepción de comportamientos positivos en las clases de educación física / Development and validation of a questionnaire to examine perception of positive behaviours in physical education classes, David Sánchez-Oliva, Pedro-Antonio Sánchez-Miguel, Francisco-Miguel Leo, Diana Amado, Tomás García-Calvo
 • Effects of three instructional approaches in adolescents' physical self-concept / Efectos de tres propuestas de enseñanza en el autoconcepto físico de los adolescentes, Javier Fernández-Río, Antonio Méndez-Giménez, David Méndez-Alonso
 • La cultura del esfuerzo en las clases de educación física / The effort culture in the physical education class, José-Antonio Cecchini, Jorge-Luis Fernández, Christian Cecchini
 • Análisis de la práctica educativa en clases de matemáticas españolas de Educación Primaria: una posible explicación para el nivel de competencia de los alumnos / Analyzing educational practice in Spanish Primary Education mathematics classes: A tentative explanation for students' mathematical ability, Santiago Vicente, Javier Rosales, José M. Chamoso, David Múñez
 • Transformar conflictos en educación física en primaria a través del juego. Aplicación del índice de conflictividad / Transforming conflicts in primary school physical education through games: Application of the conflictivity index, Unai Sáez de Ocáriz, Pere Lavega
 • Identidad docente y estrategias de resolución de incidentes críticos en contextos universitarios de alta diversidad sociocultural / Teacher identity and resolution strategies of critical incidents in university context with high cultural diversity, Crista Weise, Sònia Sànchez-Busqués
 •  
 •  http://www.ingentaconnect.com/content/fias/cye/2013/00000025/00000004;jsessionid=2vvj9k0tb0qxf.alice

Journal of School Health

Journal of School Health


  Vol.83,n°12, décembre 2013

 
 • Roles of the State Asthma Program in Implementing Multicomponent, School-Based Asthma Interventions, Laura L. Hester, Maureen A. Wilce, Sarah A. Gill, Sheri L. Disler, Pamela Collins and Gregory Crawford
 • School Nurses' Role in Asthma Management, School Absenteeism, and Cost Savings: A Demonstration Project, Eunice Rodriguez, Diana Austria Rivera, Daniella Perlroth, Edmund Becker, Nancy Ewen Wang and Melinda Landau
 • Data Sharing to Inform School-Based Asthma Services, Sharon G. Portwood and Elissa B. Nelson
 • Sustaining School-Based Asthma Interventions Through Policy and Practice Change, Laurie M. Carpenter, Laurie Lachance, Margaret Wilkin and Noreen M. Clark
 • Challenges of Asthma Management for School Nurses in Districts With High Asthma Hospitalization Rates, Penny Liberatos, Jennifer Leone, Ann Marie Craig, Elizabeth Mary Frei, Natalie Fuentes and India Marie Harris
 • A Randomized Controlled Trial of a Public Health Nurse-Delivered Asthma Program to Elementary Schools, Lisa Cicutto, Teresa To and Suzanne Murphy
 • Enhancing School Asthma Action Plans: Qualitative Results From Southeast Minnesota Beacon Stakeholder Groups, Jason S. Egginton, Lauren Textor, Erin Knoebel, Deborah McWilliams, Marty Aleman and Barbara Yawn
 • Evidence of High Rates of Undiagnosed Asthma in Central Ohio Elementary Schoolchildren, Brenda R. Clark, S. Amanda Burkett, Rebecca R. Andridge and Timothy J. Buckley
 • School-Based Pediatric Asthma Surveillance in Massachusetts From 2005 to 2009, Frances Medaglia, Robert S. Knorr, Suzanne K. Condon and Alicia C. Charleston
 • Increasing Availability to and Ascertaining Value of Asthma Action Plans in Schools Through Use of Technology and Community Collaboration, Tabitha K. Hanson, Martha Aleman, Lacey Hart and Barbara Yawn
 • Adolescent Asthma Self-Management: Patient and Parent-Caregiver Perspectives on Using Social Media to Improve Care, Anthony D. Panzera, Tali K. Schneider, Mary P. Martinasek, James H. Lindenberger, Marisa Couluris, Carol A. Bryant and Robert J. McDermott
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josh.2013.83.issue-12/issuetoc

Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire (RITPU)

Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire (RITPU)


  Vol. 10, n°2, 2013

 
 • MOOC Révolution ou simple effet de mode?, Thierry KARSENTI
 • Genèse d’une communauté de pratique d’étudiants issue d’un forum de discussion : participation, conscience d’autrui et engagement mutuel, Annick Pradeau, Philippe Dessus
 • Intégration des TIC dans l’enseignement des sciences physiques au Maroc dans le cadre du programme GENIE : difficultés et obstacles, Alj Omar , Nadia Benjelloun
 • Impact des TIC sur la motivation et la réussite des étudiants Enquête à l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin, Serge Armel Attenoukon, Thierry Karsenti, Colette Gervais
 •  
 •  

Teaching and Teacher Education

Teaching and Teacher Education


   Vol. 37, n°1, janvier 2014

  Scholarly Work Beyond Written Texts

 
 • Positioning the individual teacher in school-based learning for inclusion, Marietjie Oswald
 • Professional accreditation of initial teacher education programmes: Teacher educators' strategies—Between ‘accountability’ and ‘professional responsibility’?, Tone Dyrdal Solbrekke, Ciaran Sugrue
 • Engaging students: The role of teacher beliefs and interpersonal teacher behavior in fostering student engagement in vocational education, Jolien M. van Uden, Henk Ritzen, Jules M. Pieters
 • Operating in global educational contact zones: How pedagogical adaptation to local contexts may result in the renegotiation of the professional identities of English language teachers, James Scotland
 • A researcher-facilitator's reflection: Implementing a Singapore case of learning study, Yuen Sze Michelle Tan
 • Head start and the intensification of teaching in early childhood education, Robert V. Bullough, Kendra M. Hall-Kenyon, Kathryn L. MacKay, Esther E. Marshall
 • Universal principles transform national priorities: Bologna Process and Russian teacher education, Olena Aydarova
 • Delving into the meaning of productive reflection: A study of future teachers' reflections on representations of teaching, Deborah A. Moore-Russo, Jillian N. Wilsey
 • The impact of the organizational transfer climate on the use of teacher leadership competences developed in a post-initial Master's program, Marco Snoek, Monique Volman
 • Job pressure and ill-health in physical education teachers: The mediating role of psychological need thwarting, Kimberley Jane Bartholomew, Nikos Ntoumanis, Ricardo Cuevas, Chris Lonsdale
 • “Once hired, seldom gone”: The deliberation process of beginning teachers in Taiwan in deciding to stay in teaching, Hsiou-Huai Wang, Bih-Jen Fwu
 • How do teachers promote their students' lifelong learning in class? Development and first application of the LLL Interview, Julia Klug, Noreen Krause, Barbara Schober, Monika Finsterwald, Christiane Spiel
 • Resolving the chicken-or-egg causality dilemma: The longitudinal interplay of teacher knowledge and teacher beliefs, Sigrid Blömeke, Nils Buchholtz, Ute Suhl, Gabriele Kaiser
 • From ugly duckling to swan: Stories of novice teachers, Orna Schatz-Oppenheimer, N
 • urit Dvir
 • Alternative forms of teacher hiring in developing countries and its implications: A review of literature, Amita Chudgar, Madhur Chandra, Ayesha Razzaque
 • Special Issue Section: Scholarly Work Beyond Written Texts
 • Moving beyond text: Editorial for special issue, lisahunter, Theo Wubbels, Jean Clandinin, Mary Lynn Hamilton
 • Better than best practi Developing teaching and learning through dialogue. An Interview with Author, Dr. Adam Lefstein, M. Shaun Murphy
 • Broadening our lenses of perception to advance learning: An introduction to multilectics, Gene Fellner
 • Real-time teacher–student interactions: A Dynamic Systems approach, Helena J.M. Pennings, Jan van Tartwijk, Theo Wubbels, Luce C.A. Claessens, Anna C. van der Want, Mieke Brekelmans
 • Sharing seeing: Exploring photo-elicitation with children in two different cultural contexts, Carolyne Ali-Khan, Christina Siry
 • First steps into understanding teachers' visual perception of classroom events, Niek van den Bogert, Jan van Bruggen, Danny Kostons, Wim Jochems
 • Essential knowledge for academic performan Educating in the virtual world to promote active learning , Gwen Noteborn, Amber Dailey-Hebert, Katerina Bohle Carbonell, Wim Gijselaers
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jope.2013.47.issue-4/issuetoc

Éducation et francophonie

Éducation et francophonie


   Vol. XLI, n°2, automne 2013

   Au coeur de la réussite scolaire: communauté d'apprentissage professionnelle et autres types de communautés

 
 • Liminaire, Martine Leclerc et Jean Labelle
 • L’impact des CAP sur le développement de la compétence des enseignants en évaluation des apprentissages, Sylvie Fontaine, Lorraine Savoie-Zajc, Alain Cadieux
 • L’apport du fonctionnement en communauté d’apprentissage professionnelle de huit écoles inclusives sur l’autoappréciation en enseignement en littératie et sur le sentiment d’auto-efficacité, André C. Moreau, Martine Leclerc, Brigitte Stanké
 • La communauté d’apprentissage professionnelle: une démarche favorisant la réussite éducative des élèves doués?, Jean Labelle, Viktor Freiman Yves Doucet
 • L’accompagnement d'une communauté d’apprentissage professionnelle en réseau au service du développement professionnel de ses membres, Christine Hamel, Sandrine Turcotte, Thérèse Laferrière
 • Vivre une CAP : appréciations de participants sur les retombées professionnelles perçues, Martine Peters, Lorraine Savoie-Zajc
 • La direction d’école comme pilier à l’implantation de la communauté d’apprentissage professionnelle chez les enseignants en adaptation scolaire au secondaire, Martine Leclerc, Ruth Philion, Catherine Dumouchel, Dominique Laflamme , François Giasson
 • CAP: un leadership partagé entre le conseil scolaire, la direction et les enseignants, Claire Isabelle, Éric Genier, Ann-Louise Davidson, Roxane Lamothe
 • Analyse des pratiques des acteurs scolaires travaillant en communauté de pratique (CP) à travers leurs métaphores, Yamina Bouchamma, Clémence Michaud
 • Processus de construction d’une communauté de pratique : l’expérience d’une formation continue en milieu scolaire, Clémence Michaud, Yamina Bouchamma
 • Avantages et défis d’une communauté d’apprentissage pour dynamiser l’enseignement des sciences et de la technologie à l’élémentaire, Liliane Dionne, Christine Couture
 • Les cercles d’apprentissage et d’inclusion: regard sur la transformation des pratiques enseignantes au secondaire, Nancy Granger, Godelieve Debeurme, Jean-Claude Kalubi
 •  
 •  http://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=39#.Uq9pcCezKpp

Revue suisse des sciences de l'éducation

Revue suisse des sciences de l'éducation


  Vol. 35, n° 2, 2013

  Variations autour de trajectoires scolaires

 
 • Elternerwartungen an Vorschulkinder: Eine empirische Studie zu ihrer Rolle und ihren Determinanten, Margrit Stamm und Doris Edelmann
 • Die Implementation einer Intervention zur Veränderung des Selbstkonzepts im Sportunterricht, Esther Oswald, Stefan Valkanover und Achim Conzelmann
 • L’appropriation de prescriptions: le cas du «Plan de Soutien Partagé» (Plan de Apoyo Compartido, PAC) dans le système scolaire chilien, Julia San Martin et Philippe Veyrunes
 • Conception et analyse de dispositifs d’investigation en biologie: comment conjuguer autonomie dans la validation scientifique, approfondissement conceptuel dans le paradigme et couverture curriculaire ?, François Lombard
 • Die prognostische Validität der Sekundarschulempfehlung in Luxemburg: Eine Gegenüberstellung von Verbleibsquoten und Leistungstestdaten, Florian Klapproth, Sabine Krolak-Schwerdt, Sabine Glock, Matthias Böhmer und Romain Martin
 • Effet d’un module de formation sur les croyances de futurs enseignants eu égard au redoublement, Fanny Boraita
 • La négociation de significations professionnelles est-elle envisageable en formation? Propositions théoriques et illustrations, Guillaume Escalié et Sébastien Chaliès
 •  
 •  http://rsse.elearninglab.org/?page_id=3871&lang=fr

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)


   Vol.36,n°1, janvier 2014

 
 • Using Student-Generated Analogies to Investigate Conceptions of Energy: A multidisciplinary study, Rachael Anderman Lancor
 • Understanding Student Approaches to Learning Evolution in the Context of their Perceptions of the Relationship between Science and Religion, Pratchayapong Yasri & Rebecca Mancy
 • The Structure of Scientific Arguments by Secondary Science Teachers: Comparison of experimental and historical science topics, Ron Gray & Nam-Hwa Kang
 • The Effect of Guided-Inquiry Instruction on 6th Grade Turkish Students' Achievement, Science Process Skills, and Attitudes Toward Science, Ela Ayse Koksal & Giray Berberoglu
 • The Efficacy of Problem-based Learning in an Analytical Laboratory Course for Pre-service Chemistry Teachers, Heojeong Yoon, Ae Ja Woo, David Treagust & AL Chandrasegaran
 • ‘All We Did was Things Like Forces and Motion …’: Multiple Discourses in the development of primary science teachers, Anna Danielsson & Paul Warwick
 • ‘We put on the glasses and Moon comes closer!’ Urban Second Graders Exploring the Earth, the Sun and Moon Through 3D Technologies in a Science and Literacy Unit, Zeynep Isik-Ercan, Hatice Zeynep Inan, Jeffrey A. Nowak & Beomjin Kim
 • Students' Understanding of Chemical Formulae: A review of empirical research, Vahide Taskin & Sascha Bernholt
 http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/36/1#.Uq9oxCezKpo

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)


   Vol.36, n°2, janvier 2014

 
 • To Choose or Not to Choose Science: Constructions of desirable identities among young people considering a STEM higher education programme, Henriette Tolstrup Holmegaard, Lene Møller Madsen & Lars Ulriksen
 • The Effects of Aesthetic Science Activities on Improving At-Risk Families Children's Anxiety About Learning Science and Positive Thinking, Zuway-R. Hong, Huann-shyang Lin, Hsiang-Ting Chen, Hsin-Hui Wang & Chia-Jung Lin
 • What Third-Grade Students of Differing Ability Levels Learn about Nature of Science after a Year of Instruction, Valarie Akerson, Vanashri Nargund-Joshi, Ingrid Weiland, Khemmawadee Pongsanon & Banu Avsar
 • Understanding the Greenhouse Effect by Embodiment – Analysing and Using Students' and Scientists' Conceptual Resources, Kai Niebert & Harald Gropengießer
 • The Impact of Secondary School Students' Preconceptions on the Evolution of their Mental Models of the Greenhouse effect and Global Warming, Sibylle Reinfried & Sebastian Tempelmann
 • The Development of Experimentation and Evidence Evaluation Skills at Preschool Age, Jeanette Piekny, Dietmar Grube & Claudia Maehler
 http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/36/2#.Uq9oYiezKpo

History of Education

History of Education


   Vol.42,n°5, septembre 2013

 
 • The grammar school at the Cathedral of the Canary Islands (1563–1851), Maria Jesus Vera-Cazorla
 • ‘Schools are no longer merely educational institutions’: the rhetoric of social efficiency in Ontario education, 1931–1935, Theodore Michael Christou
 • Education for liberal democracy: Fred Clarke and the 1944 Education Act, Hsiao-Yuh Ku
 • ‘Fratricidal warfare’: English-Canadian textbook publishers take on the Americans, 1970–1980, Penney Clark & Wayne Knights
 • Technology for all: turning a keyword into a school subject in post-war Sweden, Magnus Hultén
 • ‘Micro’ politics: mapping the origins of schools computing as a field of education policy, Neil Selwyn
 • ‘Photographers are the devil’: an essay in the historiography of photographing schools, John Hardcastle
 http://www.tandfonline.com/toc/thed20/42/5#.Uq9oGyezKpo

Economics of Education Review

Economics of Education Review


  Vol.37, Special issue, décembre 2013

   Economic Research for Education Policy

 
 • Introduction to the special issue on Economic Research for Education Policy, Bruce Chapman, Kiatanantha Lounkaew
 • Economic growth in developing countries: The role of human capital, Eric A. Hanushek
 • Explaining urban–rural differences in educational achievement in Thailand: Evidence from PISA literacy data, Kiatanantha Lounkaew
 • What is behind the decline in student achievement in Australia?, Chris Ryan
 • The influence of family wealth on the educational attainments of youths in Thailand, Dilaka Lathapipat
 • Impact of household factors on youth's school decisions in Thailand, Rubkwan Tharmmapornphilas
 • Modeling income dynamics for public policy design: An application to income contingent student loans, Tim Higgins, Mathias Sinning
 • Educating bright students in urban schools, Kalena E. Cortes, Wael S. Moussa, Jeffrey M. Weinstein
 • Repayment burdens of student loans for Vietnamese higher education, Bruce Chapman, Amy Y.C. Liu
 http://www.sciencedirect.com/science/journal/02727757/37

Economics of Education Review

Economics of Education Review


   Vol.37, n°1, décembre 2013

 
 • Do you get what you pay for with school-based health programs? Evidence from a child nutrition experiment in rural China, Sean Sylvia, Renfu Luo, Linxiu Zhang, Yaojiang Shi, Alexis Medina, Scott Rozelle
 • Education policy and early fertility: Lessons from an expansion of upper secondary schooling, Hans Grönqvist, Caroline Hall
 • Catholic school effectiveness in Australia: A reassessment using selection on observed and unobserved variables, Buly A. Cardak, Joe Vecci
 • The impact of online learning on students’ course outcomes: Evidence from a large community and technical college system, Di Xu, Shanna Smith Jaggars
 • The impact of peer achievement and peer heterogeneity on own achievement growth: Evidence from school transitions,David Kiss
 • The returns to education for opportunity entrepreneurs, necessity entrepreneurs, and paid employees, Frank M. Fossen, Tobias J.M. Büttner
 • Disability and returns to education in a developing country, Kamal Lamichhane, Yasuyuki Sawada
 • Aid and Universal Primary Education, Rohen d’Aiglepierre, Laurent Wagner
 • The effect of Teach for America on the distribution of student achievement in primary school: Evidence from a randomized experiment, Heather Antecol, Ozkan Eren, Serkan Ozbeklik
 • Do in-state tuition benefits affect the enrollment of non-citizens? Evidence from universities in Texas, Lisa Dickson, Matea Pender
 • Math skills and market and non-market outcomes: Evidence from an Amazonian society of forager-farmers, Eduardo A. Undurraga, Jere R. Behrman, Elena L. Grigorenko, Alan Schultz, Julie Yiu, TAPS Bolivia Study Team, Ricardo A. Godoy
 • Teacher behavior under performance pay incentives, Michael D. Jones
 • The effect of household hospitalizations on the educational attainment of youth, Eric Johnson, C. Lockwood Reynolds
 • The impact of pre-school on adolescents’ outcomes: Evidence from a recent English cohort, Patricia Apps, Silvia Mendolia, Ian Walker
 http://www.sciencedirect.com/science/journal/02727757/37

British Journal of Educational Studies (BJES)

British Journal of Educational Studies (BJES)


  Vol.61,n°4, décembre 2013

 
 • Editorial: Teacher Education, James Arthur
 • The Journey Travelled: A View of Two Settings a Decade Apart, John Parry, Jonathan Rix, Kieron Sheehy & Katy Simmons
 • Fred Clarke’s Ideals of Liberal Democracy: State and Community in Education, Hsiao-Yuh Ku
 • The Origins of Critical Theory in Education: Fabian Socialism as Social Reconstructionism in Nineteenth-Century Britain, James A. McKernan
 • A Professional Learning Community for the New Teacher Professionalism: The Case of a State-Led Initiative in Singapore Schools, Daphnee Lee & Wing On Lee
 • Educating for Good Work: From Research to Practice, Daniel Mucinskas & Howard Gardner
 • The Professional Status of Educational Research: Professionalism and Developmentalism in Twenty-First-Century Working Life, Linda Evans
 • The Routledge international handbook of religious education, Liam Gearon
 • 14–18: a new vision for secondary education, David Raffe
 • Education policy, John Howlett
 • Clifton College: foundation to evacuation, Stephen Parker
 • Overcoming exclusion: social justice through education, Sarah Parsons
 • Counting them in: isolated bilingual learners in schools, Jean Conteh
 • Studying education: an introduction to the key disciplines in education studies, Ioanna Palaiologou
 • The method of shared concern: a positive approach to bullying in schools, Neil Duncan
 • England’s citizenship education experiment: state, school and student perspectives, Chris Waller
 • Understanding White privilege: creating pathways to authentic relationships across race, David Gillborn
 http://www.tandfonline.com/toc/rbje20/61/4#.Uq9nTyezKpo

Paedagogica Historica

Paedagogica Historica


  Vol.49, n°6, décembre 2013

   Modes and Meaning: Displays of Evidence in Education

 
 • Mobilising meaning: multimodality, translocation, technology and heritage, Geert Thyssen & Karin Priem
 • A poetic journey: the transfer and transformation of German strategies for moral education in late eighteenth-century Dutch poetry for children, Sanne Parlevliet & Jeroen J.H. Dekker
 • Moving frontiers of empire: production, travel and transformation through technologies of display, Natasha Macnab, Ian Grosvenor & Kevin Myers
 • Activism, agency and archive: British activists and the representation of educational colonies in Spain during and after the Spanish Civil War, Siân Roberts
 • The Decorated School: cross-disciplinary research in the history of art as integral to the design of educational environments, Catherine Burke
 • Puppets on a string in a theatre of display? Interactions of image, text, material, space and motion in The Family of Man, Karin Priem & Geert Thyssen
 http://www.tandfonline.com/toc/cpdh20/49/6#.Uq9nCSezKpo

Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs (CRES)

Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs (CRES)


   Hors série n°4, 2013

   Les "petits" diplômes professionnels en France et en Europe

 
 • Introduction : Du CAP à l’Europe, Guy Brucy, Fabienne Maillard et Gilles Moreau
 • Convergence ou divergence ? Analyse comparée du rôle des « résultats d’apprentissage » dans les curriculums de l’enseignement professionnel de base de neuf pays européens, Léna Krichewsky et Dietmar Frommberger
 • L’Europe des certifications professionnelles : coordination des systèmes nationaux ou promotion d’un modèle européen ?, Pascal Caillaud
 • Le CAP, portrait sociographique, Claire Lemêtre et Gilles Moreau
 • La disgrâce d’un diplôme professionnel français : le brevet d’études professionnelles, Fabienne Maillard
 • Le certificat fédéral de capacité en Suisse – Quelles significations sociales pour un diplôme hétérogène ?, Sasha Cortesi et Christian Imdorf
 • L’alternance en Allemagne: différenciation de la formation sans différenciation des diplômes ?, Mona Granato et Stephan Kroll
 • Nouveaux métiers et nouveaux diplômes dans le contexte de la reconversion du secteur minier allemand dans les années 1970, Jean-Luc Malvache
 • Chances of young adults from lower secondary schools with basic intellectual requirements in Switzerland and Germany: Mastering (or failing) the second threshold, Boris Geier, Sandra Hupka-Brunner et Nora Gaupp
 • Les « petits » diplômes professionnels français dans la politique éducative et sur le marché du travail, Fabienne Maillard
 •  
 •  

Note d'information

Note d'information


   N° 13.30, décembre 2013

   PISA 2012 : les performances des élèves français de 15 ans restent stables en compréhension de l'écrit et en culture scientifique

http://www.education.gouv.fr/cid54176/pisa-2012-les-performances-des-eleves-francais-de-15-ans-restent-stables-en-comprehension-de-l-ecrit-et-en-culture-scientifique.html

Note d'information

Note d'information


  N° 13.31, décembre 2013

Thème :  PISA 2012 : baisse des performances des élèves de 15 ans en culture mathématique et augmentation des inégalités scolaires en France

 http://www.education.gouv.fr/cid54175/pisa-2012-baisse-des-performances-des-eleves-de-15-ans-en-culture-mathematique-et-augmentation-des-inegalites-scolaires-en-france.html

Cahiers pédagogiques

Cahiers pédagogiques


   Hors série n°33, décembre 2013

  Enseignant: quel métier!

  Des métiers en mouvement par Michèle Amiel et Patrice Bride 1. Liberté pédagogique, liberté chérie
 • Désespérément libre, Kristel Godefroy
 • Chantons sous la pluie, Chantal Dulibine
 • La ligne de vie professionnelle, Yannick Mével
 • De la libre soumission, Sylvie Premisler
 • Vous avez dit fonctionnaire ?, Françoise Carraud
 • « Ce que vous dites, vous le faites ? », Bernard Defrance
 • On enseigne aussi comme on n'est pas, Jean-Michel Zakhartchouk
 • Comment je m'accorde un pouvoir, Odile Brouet
 • Je ne veux plus être autonome !, Richard Étienne
2. Du métier rêvé au rêve de métier
 • Maintenant, moi aussi je tricote !, Kristel Godefroy
 • Cela avait pourtant mal commencé, Florence Castincaud
 • Le blues des blouses, Hervé Hamon
 • CPE, que du bonheur !, Collectif CPE de Brie-Sénart
 • C'est Difficile d'Innover, Lise Golomb
 • En saigner pour ne pas mourir d'ennui, Anne-Claude Genest
 • En formation continue, Sylvie Floc'hlay
 • Des doutes professionnels, Aziz Jellab
 • Fragilisation identitaire, Florence Giust-Desprairies
 • De nouveaux professeurs ?, Patrick Rayou
3. Vers une communauté professionnelle d'apprentissage
 • Qui a l'initiative pédagogique ?, Roger-François Gauthier
 • Peut-on se former à travailler collectivement ?, Michèle Amiel et Florence Castincaud
 • Vie scolaire, conditions de travail : repenser les établissements, Françoise Clerc
 • Tous autour d'un projet d'établissement, Roberte Cermeno
 • Le proviseur et les professeurs, petit conte avec morale, Jacqueline Poveda
 • Le travail coopératif des enseignants, François Le Ménahèze, Pierrick Descottes
 • Vers une communauté professionnelle d'apprentissage, Monica Gather Thurler
 •  
 •  http://www.cahiers-pedagogiques.com/Enseignant-quel-metier
 • Cahiers pédagogiques

  Cahiers pédagogiques


     N° 509, décembre 2013

     Ce qui fait changer un établissement

    Quel est la question?
  • Le changement : progrès ou nouvelle norme?, Anne Barrère
  • Le besoin d'apprendre, Alain Bouvier
  • Carte postale de Finlande, Cathy Marret, Philippe Picard
  • La grammaire du changement, Richard Étienne
  • Dix propositions, François Muller
  • L'herbe est-elle plus verte ailleurs, Romuald Normand
  S'organiser pour changer
  • Faire institution, Danielle Hans
  • Des conseils partout!, Marie-Claude Cortial
  • S'engager dans un projet commun, Michèle Amiel
  • Question de patron, Catherine Ravelli
  • Le levier de la formation, Philippe Verdier
  • Chef de quoi?,Pascal Thomas
  • Un collège en stage, l'équipe pédagogique du collège Le Village, à Trappes
  Des équipes, des élèves, des idées
  • Et sans les notes?, Benjamin Paul
  • L'essentiel: l'envie d'apprendre, Christelle Thiriet, Lara Massartic, Geneviève Sotom
  • Qu'a-t-on à y gagner?, Philippe Picard
  • Moduler les temps, Agnès Born
  • Les savoirs en équipe, Francis Blanquart, Céline Walkowiak
  • Tout déménager? L'équipe pédagogique du collège Sophie-Germain, à Nantes
  • Un collège acceuillant, Johanna Barthas
  • Changer l'espace pour changer les pratiques, Gérard Heinz
  • Raccrocher tout le monde, Anne Desmas, Véronique Godet
  • Rideau!, Agnès Michon
  Articles en ligne sur le site :
  • Changer l'établissement pour changer le système éducatif, Paul Robert
  • Plus de notes: l'affaire de tous, Goulven Allée
  • Pêcheurs de perles et joaillers, Dominique Seghetchain, Élisabeth Régibier, Catherine Le Gal, Claude Lala, Georges Desmazes
  • L'alchimie des molécules peut-elle redynamiser un collège?, Thierry Braillon
  • Ne plus noter pour mieux évaluer, François Baritiu, Claude Vidon
  • Changer, c’est apprendre, Evelyne Barratier, Gilles Grosson
  • Former et impliquer les équipes, Sylvain Ladent
  • Pilotage ou alchimie moderne?, Philippe Vanzetti
  • Du mouvement et de la performance!, Viviane Alric
  • Une histoire en devenir, Collège Les Aigurelles, Montpellier
  •  
  •   http://www.cahiers-pedagogiques.com/-Les-dossiers-des-Cahiers-

  Spirale

  Spirale


    N° 53, janvier 2014

     Littéracies en contexte d'enseignement et d'apprentissages

    Coordination : Isabelle DELCAMBRE et Marie-Christine POLLET
  • Littératie précoce, albums et lectures partagées à l’école maternelle, Isabelle BASTIDE et Christophe JOIGNEAUX
  • Des textes composites à l’école : nouvelle littéracie scolaire, apprentissages et inégalités, Caroline VIRIOT-GOELDEL et Catherine DELARUE-BRETON
  • Influence de la forme éditoriale dans la réception d’un poème en cycle 3 : quelles pratiques littéraciques ?, Marie-Claude JAVERZAT
  • Littératie et aide aux apprentissages : la délégation d’outils langagiers à l’école primaire, Pascal DUPONT
  • Y a-t-il une littéracie adolescente ?, Élisabeth SCHNEIDER
  • Pratiques de littératies multiples en atelier d’écriture plurielle : une fenêtre ouverte à l’expression d’identités plurilingues, Noëlle MATHIS
  • De l’alphabétisation à la littératie : les ingrédients de l’entrée dans l’écrit chez des adultes non scolarisés. Entre forme scolaire et pratiques sociales, Samra TABBAL AMELLA
  • La notion de littéracie dans le champ des formations de base pour adultes : référence explicite ou influence diffuse ?, Véronique LECLERCQ
  • La littéracie dans PISA : entre essentialisation du réel et mobilisation diffuse de contenus disciplinaires, Daniel BART
  • Littératie informatique : quels ancrages théoriques pour quels apprentissages?, Béatrice DROT-DELANGE
  • Pour une littéracie visuelle, Jean-Paul MEYER
  • La translittératie, à la convergence des cultures de l’information : supports, contextes et modalités, Éric DELAMOTTE, Vincent LIQUÈTE et Divina FRAU-MEIGS
  •  
  •  http://spirale-edu-revue.fr/spip.php?rubrique156

  Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

  Assessing the impact of the memoranda on Greek labour market and labour relations

  Assessing the impact of the memoranda on Greek labour market and labour relations

  Apostolos Dedoussopoulos
  in collaboration with
  Valia Aranitou
  Franciscos Koutentakis
  Marina Maropoulou

  Governance and Tripartism Department
  International Labour Office • Geneva
  November 2013

  http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2013/113B09_291_engl.pdf

  Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

  4ο σεμινάριο 2013-2014 - video

  Εισηγήτρια: Χαρά Πίτσου, Υποψήφια Διδάκτωρ του Παν. Πατρών
  Θέμα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (1995-2009): Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ «ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ» ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ.


  4ο σεμινάριο 2013-2014 - φωτογραφίες

  Εισηγήτρια: Χαρά Πίτσου, Υποψήφια Διδάκτωρ του Παν. Πατρών
  Θέμα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (1995-2009): Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ «ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ» ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ.

  Φωτογραφίες