Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

5ο σεμινάριο 2017 - 2018. Video.

Εισηγητές: Καπογιάννης Δ. και Βάθη Π. από το ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας (Μεσολόγγι).

Θέμα: Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως κοιτίδα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ο ρόλος των ΠΤΔΕ.

Video
5ο σεμινάριο 2017 - 2018. Φωτογραφίες

Εισηγητές: Καπογιάννης Δ. και Βάθη Π. από το ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας (Μεσολόγγι).

Θέμα: Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως κοιτίδα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ο ρόλος των ΠΤΔΕ.

Φωτογραφίες

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Revista Española de Educación Comparada (REEC)

Revista Española de Educación Comparada (REEC)


  N° 30, juillet-décembre 2017


ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
 • La educación infantil en Colombia y España. Una aproximación legislativa, Daniela Cubillos Padilla, Mónica Borjas, Javier Rodríguez Torres
 • Notas para una construcción metodológica en educación comparada, Patricia Ducoing-Watty, Ileana Rojas-Moreno
 • Educar a la ciudadanía global en una perspectiva intercultural, Massimiliano Fiorucci
 • El inglés en educación obligatoria. Una mirada comparada a los casos de España y Holanda, María González Villarón
 • Gobernanza de la formación profesional dual española: entre la descoordinación y la falta de objetivos, Pablo Sanz de Miguel
 • “Bildung”: concepto, evolución e influjo en la pedagogía occidental desde una perspectiva histórica y actual, Alicia Sianes-Bautista
 • Los ciclos de reforma educativa en América Latina: 1960, 1990 y 2000, Claudio Suasnábar
 • Una aproximación al carácter investigativo de la Educación Técnica y Profesional cubana actual, Pedro Luis Yturria Montenegro, Reinaldo Néstor Cueto, Juan Alberto Mena Lorenzo


http://ife.ens-lyon.fr/vst/Sommaires-revues/DetailSommaire.php?parent=actu&id=5113

Revista de Psicodidáctica

Revista de Psicodidáctica


 Vol. 23, n° 1, 1-6/2018


 • The Relationship of Botín Foundation's Emotional Intelligence Test (TIEFBA) with Personal and Scholar Adjustment of Spanish Adolescents / La relación del Test de Inteligencia Emocional de la Fundación Botín (TIEFBA) con el ajuste personal y escolar de adolescentes españoles, Pablo Fernández Berrocal, Desiree Ruiz-Aranda, Jose Martín Salguero, Raquel Palomera, Natalio Extremera
 • Testing the Relationships between Global, Contextual, and Situational Motivation: A Longitudinal Study of the Horizontal, Top-Down, and Bottom-Up Effects / Probando las relaciones entre la motivación global, contextual y situacional: un estudio longitudinal de los efectos horizontal, arriba-abajo y abajo-arriba, Juan L Nuñez, Jaime León
 • Attitudes toward Cultural Diversity in Spanish and Portuguese Adolescents of Secondary Education: The Influence of Heteronormativity and Moral Disengagement in School Bullying / Actitudes hacia la diversidad cultural de adolescentes de secundaria españoles y portugueses: La influencia de la heteronormatividad y la desconexión moral hacia el bullying, María Victoria Carrera-Fernandez, Xosé Manuel Cid, Ana Almeida, Antonio González, María Lameiras
 • Analysis of Sociocultural Stereotypes Towards thin Body and Muscular Body: Differences According to Sex and Weight Discrepancy / Análisis de los estereotipos socioculturales hacia cuerpo delgado y cuerpo musculoso: Diferencias en función del sexo y discrepancia con el peso, Antonio Granero-Gallegos, José Martín-Albo Lucas, Álvaro Sicilia Camacho, Jesús Medina-Casaubón, Manuel Alcaraz-Ibáñez
 • The role of teaching practices in the prevention of school violence among peers / El rol de las prácticas docentes en la prevención de la violencia escolar entre pares, Ángel Alberto Valdés Cuervo, Belén Martínez Ferrer, Ernesto Alonso Carlos Martínez
 • Understanding the Connections between Self-Perceptions and Future Expectations: A Study with Spanish and Portuguese Early Adolescents / Las relaciones entre autopercepciones y expectativas futuras: un estudio con preadolescentes españoles y portugueses, Laura Verdugo, Yolanda Sánchez-Sandoval, Teresa Freire
 • Use of Oral Narrative and Morphosyntactic Activities to Improve Grammar Skills in Pupils with Specific Language Impairment (SLI) / El uso combinado de narraciones orales y actividades morfosintácticas para mejorar habilidades gramaticales de alumnado con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), Gustavo M. Ramírez Santana, Víctor M. Acosta Rodríguez, Ana M. Moreno Santana, Nayarit del Valle Hernández, Ángeles Axpe Caballero
 • Social Adjustment and Cooperative Work in Primary Education: Teachers’ and Parents’ View / Adaptación y trabajo cooperativo en el alumnado de educación primaria desde la percepción del profesorado y la familia, Cira Carrasco Romero, Rafael Alarcón, Mª Victoria Trianes
 • The brief-ACRA scale on learning strategies for university students / Evaluación de estrategias de aprendizaje mediante la escala ACRA abreviada para estudiantes universitarios, Lucía Jiménez García, Alfonso Javier García González, Javier López-Cepero Borrego, Francisco Javier Saavedra García
 • Antisocial behaviour and executive functions in young offenders / Conducta antisocial y funciones ejecutivas de jóvenes infractores, María José Gil Fenoy


http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/issue/view/1618

Revista Fuentes

Revista Fuentes


 Vol. 19, n° 2, juillet-décembre 2017

 ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y COMPETENCIA DIGITAL


PRESENTACIÓN
 • Presentación, Juan De Pablos Pons 
FIRMA INVITADA
 • La formación en alfabetización mediática y competencia digital, Irma Vélez 
MONOGRÁFICO
 • Visible Design, Pier Giuseppe Rossi 
 • Políticas públicas en alfabetización mediática e informacional : el legado de John Dewey Public Policies in Media and Information Literacy: John Dewey’s legacy, Irma Velez 
 • Competencias mediática y digital del profesorado e integración curricular de la tecnologías digitales, Rafael González Rivallo, Alfonso Gutiérrez Martín 
 • The role of civil society organisations in promoting media literacy, transliteracy and media and information literacy in EU, Igor Kanizaj 
 • Educación mediática: un enfoque feminista para deconstruir la violencia simbólica de los medios, Aquilina Fueyo, Susana de Andrés 
 • Los "serious games" como instrumento cultural de empoderamiento y apredizaje socio-laboral inclusivo, Teresa Rojo, Selda Dudu 
 • Desplazamientos y tensiones en las gramáticas formativas de futuros profesores: análisis de una experiencia didáctica en la Universidad, Ana Griselda Diaz, José Alberto Yuni 
 • Iniciativas de alfabetización cinematográfica: Una cartografía metodológica actual de las entidades dedicadas a la film literacy con públicos no profesionales en España, Tamara Moya Jorge 
 • Un modelo integrador para la alfabetización mediática y la competencia digital en Educación Primaria, Javier Ballesta Pagán, Jesús Martínez Buendía, Raúl Céspedes Venturahttps://revistascientificas.us.es/index.php/fuentes/issue/view/391

School Leadership & Management

School Leadership & Management


  Vol. 38, n°1, février 2018


 • Leading against the odds, Alma Harris & Michelle Jones
 • Beyond turnaround: a synthesis of relevant frameworks for leaders of sustained improvement in previously low-performing schools, Dallas Hambrick Hitt & Coby V. Meyers
 • Successful secondary school principalship in disadvantaged contexts from a leadership for learning perspective, Cristina Moral, Ana Martín-Romera, Estefanía Martínez-Valdivia & Marta Olmo-Extremera
 • Teacher leaders’ work with peers in a Quasi-formal teacher leadership model, Jonathan A. Supovitz
 • The heart of school improvement: a multi-site case study of leadership for teacher learning in Vietnam, Ngoc H. Tran, Philip Hallinger & Thang TruongTeachers’ perception of distributed leadership in Hong Kong primary schools, Sally Wai-Yan Wan, Edmond Hau-Fai Law & Keith Ki Chan


http://www.tandfonline.com/toc/cslm20/38/1

Journal of Research in Science Teaching (JRST)

Journal of Research in Science Teaching (JRST)


  Vol. 55, n°2, février 2018


 • Gender, complexity, and science for all: Systemizing and its impact on motivation to learn science for different science subjects, Albert Zeyer
 • Development and validation of an instrument to assess student attitudes toward science across grades 5 through 10, Ryan Summers and Fouad Abd-El-Khalick
 • Counterspaces for women of color in STEM higher education: Marginal and central spaces for persistence and success, Maria Ong, Janet M. Smith and Lily T. Ko


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.v55.2/issuetoc?campaign=woletoc

British Journal of Sociology of Education (BJSE)

British Journal of Sociology of Education (BJSE)


  Vol. 39, n°1, janvier 2018


 • Teacher responsibility: shifting care from student to (professional) self?, Stephen Chatelier & Sophie Rudolph
 • ‘Teaching’ the path towards university: understanding student access through storied-futures and meritocratic grand narratives, Neil Anthony Buddel
 • Caught in the triangle of mobility: social, residential and pupil mobility, Bálint Ábel Bereményi & Silvia Carrasco
 • Little room for capacitation: rethinking Bourdieu on pedagogy as symbolic violence, Megan Watkins
 • ‘Control must be maintained’: exploring teachers’ pedagogical practice outside the classroom, Melissa Glackin
 • Teaching the nation: history and nationalism in Polish school history education, Krzysztof Jaskułowski, Piotr Majewski & Adrianna Surmiak
 • The curriculum as a site of counter politics: theorising the ‘domain of the sayable’, Laura Teague
 • Critical realism and school effectiveness research in Colombia: the difference it should make, Juan David Parra
 • Access and retention in French higher education: student drop-out as a form of regulation, Romuald Bodin & Sophie Orange
 • School bullying and fitting into the peer landscape: a grounded theory field study, Robert Thornberg


http://www.tandfonline.com/toc/cbse20/39/1

British Journal of Educational Technology (BJET)

British Journal of Educational Technology (BJET)


 Vol. 49, n°1, janvier 2018


 • Mobile games and science learning: A comparative study of 4 and 5 years old playing the game Angry Birds, Christothea Herodotou
 • Integrating eye trackers with handwriting tablets to discover difficulties of solving geometry problems, John J. H. Lin and Sunny S. J. Lin
 • Teaching and learning logic programming in virtual worlds using interactive microworld representations, pyros Vosinakis, George Anastassakis and Panayiotis Koutsabasis
 • Young children's everyday concepts of the internet: A platform for cyber-safety education in the early years, Susan Edwards, Andrea Nolan, Michael Henderson, Ana Mantilla, Lydia Plowman and Helen Skouteris
 • Which students benefit most from a flipped classroom approach to language learning?, sueh-Hua Chuang, Chih-Yuan Weng and Ching-Huei Chen
 • The effectiveness of digital game-based vocabulary learning: A framework-based view of meta-analysis, Meng-Hua Chen, Wen-Ta Tseng and Tsung-Yuan Hsiao
 • Instructor and adult learner perceptions of the use of Internet-enabled devices in residential outdoor education programs, Doris U. Bolliger and Craig E. Shepherd
 • Exploring the relevance of single-gender group formation: What we learn from a massive open online course (MOOC), Rebecca Yvonne Bayeck, Adelina Hristova, Kathryn W. Jablokow and Fernanda Bonafini
 • Peer assessment in MOOCs: The relationship between peer reviewers’ ability and authors’ essay performance, Bart Huisman, Wilfried Admiraal, Olga Pilli, Maarten van de Ven and Nadira Saab
 • An inquiry into the efficiency of WhatsApp for self- and peer-assessments of oral language proficiency, Mahmoud Samaie, Ali Mansouri Nejad and Mahmoud Qaracholloo
 • Tutoring online tutors: Using digital badges to encourage the development of online tutoring skills, Stefan Hrastinski, Martha Cleveland-Innes and Stefan Stenbom
 • Pre-service teachers’ intention to adopt mobile learning: A motivational model, Ozlem Baydas and Rabia M. Yilmaz
 • Empirical evaluation of different classroom spaces on students' perceptions of the use and effectiveness of 1-to-1 technology, Terry Byers, Elizabeth Hartnell-Young and Wesley Imms
 • Dimensions of personalisation in technology-enhanced learning: A framework and implications for design, Elizabeth FitzGerald, Natalia Kucirkova, Ann Jones, Simon Cross, Rebecca Ferguson, Christothea Herodotou, Garron Hillaire and Eileen Scanlon
 • Are academics ready for smart learning?, iyukta Raghunath, Connie Anker and Anne Nortcliffehttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.2018.49.issue-1/issuetoc?campaign=woletoc

Éducation et didactique

Éducation et didactique


 N°11-2, 2017

 Dossier : pratiques fondées sur la preuve, preuves fondées sur la pratique ?


Dossier : pratiques fondées sur la preuve, preuves fondées sur la pratique 
 • Anthony S. Bryk : Accélérer la manière dont nous apprenons à améliorer
 • Yrjö Engeström : Improvement versus transformation
 • Denis Meuret : Comment améliorer l’enseignement? Considérations à partir de Bryk, A., 2015, Accelerating how we learn to improve
 • Patrick Rayou : S’améliorer pour améliorer l’école des réseaux et des savoirs
 • Sur l’ouvrage d’Anthony S. Bryk, Accelerating How We Learn to Improve
 • Robert E. Slavin : Evidence-Based Practice Meets Improvement Science
 • Andrée Tiberghien : Points de vue sur l’approche « Practice-based evidence » : choix de points essentiels et commentaires
 • Marie Toullec-Théry : Commentaire à l’article de A. S. Bryk, Accelerating How We Learn to Improve
 • André Tricot : La connaissance et la solution
Varia
 • Gunhan Caglayan : Meta-Representational Fluency: Math Majors’ Visualization of the l’Hospital’s Rule in a Dynamic Geometry Environment
 • Sylvain Doussot : Savoirs vs pratiques en histoire : effets et conditions didactiques de dépassement d’un inconscient scolaire disciplinaire
 • Thomas Hausberger : La dialectique objets-structures comme cadre de référence pour une étude didactique du structuralisme algébrique
 • Pierre Gégout : Le « temps de tâtonnement » Un nouveau paradigme didactique pour de nouvelles normes d’enseignement : le cas de Noël
 • Isabelle Kermen, Philippe Colin : Trois mises en œuvre d’une transformation chimique pour introduire le thème des piles : des choix didactiques très contrastés
 • Ghislaine Gueudet : Présentation du texte de Adrea A. diSessa
 • Andrea A. diSessa : Une introduction accessible à la « Connaissance par Morceaux »
 • Modélisation des types de connaissances et de leurs rôles dans l’apprentissagehttps://www.cairn.info/revue-education-et-didactique-2017-2.htm

Recherches en éducation

Recherches en éducation


 N°31 - Janvier 2018

 Aux sources de la confiance dans la relation éducative


 • HUBERT VINCENT - Édito
 • DIDIER MOREAU - Confiance en soi et métamorphose éducative
 • WANDERLEY C. OLIVEIRA - La salle de classe et le discours de l’enseignant
 • SILVIO GALLO & ALEXANDRE FILORDI DE CARVALHO - Confier et dire la vérité : pour réussir une communauté politique de production du lien éthique dans la relation pédagogique
 • ALAIN FIRODE - Le maître incertain : remarques sur la figure poppérienne de l’enseignant
 • FILIPE CEPPAS - Confiance, anthropophagie et pédagogie
 • HUBERT VINCENT - Confiance, langage, résistance.
VARIA
 • RITA KHANFOUR-ARMALÉ & JEAN FRANÇOIS LE MARÉCHAL - Débriefer l’activité des élèves : une étude conversationnelle et didactique du débriefing de type corrigé des activités expérimentales lors de l’enseignement de la chimie en seconde
 • ANGELA BARTHES & JEAN-MARC LANGE - Développement durable, postures et responsabilité sociale des chercheurs en éducation
 • JOSIAS NDIKUMASABO, AGATHE EVIN & JACQUES SAURY - L’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap au Burundi : ressources et obstacles du point de vue des acteurs du système éducatif
 • GILBERT NGUEMA ENDAMNE - École et Citoyenneté au Gabon : le grand hiatus entre orientations officielles et contenus enseignés dans les salles de classe. Analyse des curricula de l’éducation à la citoyenneté en troisième, quatrième et cinquième années du primaire
RECENSIONS
 • Industrialiser l’éducation. Anthologie commentée - Pierre Moeglin (dir.) - Recension par Jacques Kerneis
 • Professionnalisation des métiers du cirque. Des processus de formation et d’insertion aux épreuves identitaires - Thérèse Perez-Roux, Richard Etienne & Josiane Vitali - Recension par Vincent Grosstephan
 • Le lycée en régime numérique. Usages et compositions des acteurs - Philippe Cottier & François Burban (coord.) - Recension par Laurence Le Douarinhttp://www.recherches-en-education.net/spip.php?article366

Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur (RIPES)

Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur (RIPES)


  33-2 | 2017

  Varia


   Editorial
 •        Christelle Lison En pédagogie de l’enseignement, toutes sortes de questions se posent…
   Articles
 •        Jean-Pierre Bourgade Les conseillers pédagogiques de l’enseignement supérieur entre unité et variété : étude clinique
 •        Lucie Gouttenoire et Marion Guillot Mettre en situation et accompagner la construction de connaissances : un parti pris pour la formation à l’accompagnement de projets en agriculture
 •        Patricia Rached Pratiques harmonisées d’accompagnement des étudiants et impact sur leur sentiment de sécurité
 •        Mireille Houart L’apprentissage autorégulé : quand la métacognition orchestre motivation, volition et cognition
 •        Loïse Jeannin Défis de l’enseignement universitaire dans un contexte multiculturel : une étude de cas en Asie
 •        Nicole Racette, Bruno Poellhuber et Marie-Pierre Bourdages-Sylvain. La coopération entre tuteurs et équipes de conception pour un meilleur suivi des cours à distance
 •        Dina Adinda et Pascal Marquet. Les stratégies d’accompagnement vers l’autonomie : le cas d’une formation hybride de réorientation des néo-bacheliers à l’universitéhttp://journals.openedition.org/ripes/1218

Distances et médiations des savoirs- Distance and mediation of knowledge (DMS-DMK)

Distances et médiations des savoirs- Distance and mediation of knowledge (DMS-DMK)


  20 - 2017

 Varia


 • Viviane Glikman Éditorial
 • Certifications et badges en formation à distance, quelles réalités ? Thierry Gobert
 •    Badges et certifications : ressentis d’apprenants ayant suivi des MOOC Badges and certifications: what do learners say after validating a MOOC? De Lièvre Bruno, Temperman Gaëtan et Palm Catherine
 •    Open Badges : Analyse des effets de leur mise à disposition selon deux modalités de tutorat (proactive ou réactive) Open Badges: Analysis of the effects of their provision according to two modalities of tutoring (proactive or reactive) Philippe Ruffieux
 •    Validation mutuelle des compétences dans une institution de formation d’enseignants Mutual validation of skills in a teacher-training institution Un point de vue Serge Ravet
 •        Réflexions sur la genèse des Open Badges De la valorisation des apprentissages informels à celle des reconnaissances informelles — point de vue d’un praticien. Reflections on the genesis of Open Badges. From the valorisation of informal learning to that of informal recognition – a practitioner’s point of view.
 Entretien
 •        Entretien avec Mathieu Nebra, cofondateur du site de e‑learning OpenClassrooms
 Varia
 •    Matthieu Cise. Interactions entre utilisateurs de MOOC : appréhender la partie immergée de l’iceberg Interactions between MOOC users: comprehending the hidden part of the iceberg
 •    Xavière Lanéelle. Utilisations et représentations spatio-temporelles du numérique par des enseignants du secondaire Uses and representations spatio-temporal of digital technologies by secondary school teachers
 •    Julia Ndibnu-Messina Ethé Approche hybride et supervision des mémoires de DiPES et DiPET II : essai d’évaluation des activités de tutorat menant aux productions des écrits par les élèves professeurs Hybrid approach and supervision of thesis of DiPES II and DiPET II : evaluation of the tutoring activities leading to the production of writings by the student professors
Débat-discussion
 •    Daniel Peraya Mooc, capsules vidéo, attributs des médias. Enjeux et perspectives d’un débat.
 •    Entretien avec Michel Hottelier, Professeur à la faculté de droit de l’université de Genève
 •    Barbara Class   Changement de focus : de la capsule vidéo à une conception pédagogique intégrée
 •    Bruno Poellhuber   Une réflexion et une expérimentation à partir du contexte des enseignants concepteurs de leurs propres vidéos pédagogiques
 •    Mathieu Cisel   Caractériser les vidéos de MOOC et leur place dans les dispositifs pour mieux interpréter les analyses de traces d’interaction
 •  
Notes de lecture
 •    Alain Garcia   Une méthodologie de construction de parcours de formation en ligne, dans le domaine des langues mais pas uniquement…
 •    Sonia Huguenin   Le phénomène MOOC expliqué aux néophytes : invitation à la réflexion et à l’approfondissement
 •    Magali Loffreda   Penser, classer ?! La discipline de l’organisation

http://journals.openedition.org/dms/1982

Notes du CREN

Notes du CREN


  N°26

  Laïcité et valeurs communes : quelques exemples européens

 
 1.   Irlande et Pologne : l’Église catholique contre les libertés individuelles
 2.   France et Angleterre : laïcité, identité, valeurs communes
 3.   Conclusion


http://cren.univ-nantes.fr/notes-cren/laicite-valeurs-communes-quelques-exemples-europeens/

ANAE Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant

ANAE Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant


  Vol 29 – Tome III Octobre-Novembre 2017

 Dyslexies-Dysorthographies Interventions


 • De l’évaluation des difficultés en lecture-écriture à la remédiation DESROCHERS & B. STANKÉ
 • Une progression pédagogique construite à partir de statistiques sur l’orthographe du français (d’après Manulex-Morpho) : pour les lecteurs débutants et atypiques SPRENGER-CHAROLLES
 • Remédiation audiophonologique de la dyslexie (RapDys©COLLET, C. COLIN & W. SERNICLAES
 • Entraîner l’attention visuelle pour remédier aux troubles de la lecture VALDOIS
 • Rééquilibrer les analyses visuo-attentionnelles globales et locales pour améliorer la lecture chez des enfants dyslexiques de surface BEDOIN
 • Dyslexie et déficits de la mémoire à court terme/de travail : implications pour la remédiation MAJERUS, M. PONCELET
 • L’entraînement à l’analyse morphologique chez les élèves dyslexiques-dysorthographiques : une revue de la littérature en lecture et en orthographe RASSEL, S. CASALIS
 • Intervention en orthographe grammaticale chez les enfants dyslexiques : entre coût cognitif et motivation VAN REYBROECK, S. BIRECKI
 • La compréhension de l’écrit chez l’élève dyslexique : quelques pistes pour la remédiation BIANCO, H. BRETHES, P. COLÉ
 • GraphoGame : un outil numérique pour enfants en difficultés d’apprentissage de la lecture J.-P. RUIZ, J. LASSAULT, L. SPRENGER-CHAROLLES, U.A RICHARDSON, H. LYYTINEN, J.C. ZIEGLER
 • Traitement graphosyllabique et discrimination phonologique chez les dyslexiques : des recherches fondamentales à la remédiation MAGNAN, J. ECALLE
 • Le sentiment de bien-être subjectif d’élèves dyslexiques et dysorthographiques en situation d’écriture : quel apport des technologies d’aide ? ROUSSEAU, M. DUMONT, S. PAQUIN, M.-É. DESMARAIS, B. STANKÉ, P. BOYER
VARIA
 • Les troubles de la lecture : de la pratique à la théorie  S. RAYNAUhttps://www.anae-revue.com/abonnement-2017/

Questions Vives, recherches en éducation

Questions Vives, recherches en éducation


  N°26/ 2016

 Questions à la didactique de l’histoire


 •    Christian Roux Questions à la didactique de l’histoire
 •    Charles Heimberg   Reconstruire à l’école, autant que possible, l’authenticité d’un passé rendu intelligible    Rebuilding in school, whenever possible, the authenticity of a past rendered intelligible
 •    Sylvain Doussot et Anne Vézier   L’apprentissage par problématisation en histoire : proximité et distance avec la didactique des sciences de la nature    Learning by problematization in history: close and far from natural sciences education
 •    Brigitte Morand et Guillaume Serres   « Entre prouesses et petits arrangements » : des professeurs d’histoire-géographie face au changement de prescription    “Between prowess and small arrangements”: history teachers facing the change of prescription
 •    Souplet Catherine   Une pratique de l’histoire à l’école élémentaire : entre contenus ambigus et tensions    A practice of history in elementary school: between ambiguous contents and tensions
 •    Alexia Panagiotounakos Les élèves face à l’histoire de l’immigration : entre jugements moraux et stéréotypes, quelle mise à distance du sens commun ?    Pupils dealing with the history of immigration: which possible critical detachment between stereotypes and moral judgements?
 •    Anna Zadora   L’enseignement de questions socialement vives en Biélorussie : enjeux et spécificités    Teaching controversial issues in Belarus, stakes and specificitieshttp://journals.openedition.org/questionsvives/1989

eJRIEPS - L e Journal de la recherche sur l'intervention en éducation physique et sport (eJRIEPS)

eJRIEPS - L e Journal de la recherche sur l'intervention en éducation physique et sport (eJRIEPS)


 janvier 2018


 • Edito
 • Déterminants de l’activité décisionnelle régulatrice des enseignants stagiaires d’éducation physique et sportive Candy Laure et Mouchet Alain
 • Analyse didactique clinique de pratiques déclarées par des enseignants d’EPS : un déjà-là en tension dans l’enseignement du football en Tunisie Guerchi Maher, Lengliz Hanene, Loizon Denis et Marie-France Carnus
 • Identifier la singularité du rapport au savoir d’un étudiant-stagiaire en éducation physique en situation d’enseignement Frédéric Leroy et Ghislain Carlier
 • Influence des messages électroniques sur l’activité physique aérobie personnelle et les performances en éducation physique et sportive Nicolas Robin, Joris Laurent et Shelly Ruart
 • Summaries
 • Actualités de la recherche en interventionhttp://elliadd.univ-fcomte.fr/ejrieps/dernier_numero

Diversité Ville-École-Intégration

Diversité Ville-École-Intégration


 N°190 – 4e Trimestre 2017

 À l'école des dispositifs


 • Éditorial Régis Guyon
 • Entretien avec Anne Barrère « Les dispositifs se justfient par l’idée qu’il faut agir sur des difficultés insolubles sans eux »
 • Entretien avec Dominique Glasman « Le dispositif est l’occasion de dire, de nommer des problèmes spécifiques »
 • Entretien avec Sylvain Broccolichi « Les usages des dispositifs dépendent fortement des visions et dispositions induites par les formations et l’expérience »
Qu’e -ce qu’un dispositif ?
 • Cahiers ou classeurs ?
 • Le pouvoir d’un dispositif ordinaire. Anne-Marie Chartier
 • Des dispositifs entre action éducative et pacification des parcours. Mathias Millet Daniel Thin
 • Les microlycées : ruptures alternatives ou dispositifs innovants ? Bastien Sueur
 • Les ruptures de retour à l’école Institutions ou dispositifs ? Valérie Melin
 • Un Mammouth, un dispositif, et un curriculum Roger-François Gauthier
 • L’autorégulation : vers une évolution des dispositifs en éducation. Sophie Romero Pinazo
 • Évaluations plurielles d’un dispositif d’éducation à l’égalité en sciences. Clémence Perronet
Dispositifs et lutte contre les inégalités scolaires
 • Co-enseignement : transformation des dispositifs inclusifs Philippe Tremblay
 • Un dispositif de lutte contre les inégalités scolaires ? « Plus de maîtres que de classes » Marie Toullec-Théry
 • Entretien avec Julien Maraval « Trouver une formule de dispositif qui soit la plus intégrée, et la plus intégratrice, possible »
 • Les dispositifs dans le primaire Pour une nouvelle façon de penser le monde ? Julien Netter
 • Réflexions sur la liaison école- collège comme dispositif. Virginie Volf
 • Inclure ou contrôler ? L’encadrement ambigu de l’instruction dans la famille. Géraldine Farges Élise Tenret
 • « Les âges parentaux » : une politique éducative d’exception ? Jessica Pothet
Pratiques et parcours à travers les dispositifs
 • Décrocher ou prendre place Un dispositif expérimental au sein d’un lycée pro. Carine Saint-Martin Véronique Bordes
 • Une scolarisation sous contrainte judiciaire. Guillaume Teillet
Témoignages
 • L’école et les Voyageurs. De l’écrit, au-delà du geste Emmanuel Fabre
 • Un dispositif passerelle pour les élèves allophones arrivants. Marion Avrillier
 • Agir sur le climat scolaire... l’affaire de toute la communauté éducative. Valérie Ragaleux
 • Co-construction d’une recherche avec des collégiens. Gaëlle Espinosa Claire Ribrault
 • Bibliographie


https://www.reseau-canope.fr/notice/diversite-n-190-4e-trimestre-2017.html#content

Éducation permanente

Éducation permanente


 N°213, 2017-4

 Politiques de l'emploi et formation


 • Comment rendre compte des changements qui affectent les systèmes nationaux de formation tout au long de la vie ? Entre cohérences structurelles et hybridation Eric Verdier 
 • La formation professionnelle au défi des parcours Jean-Louis Dayan, Michèle Tallard 
 • Formation professionnelle et parcours d’emploi : sécuriser les territoires Carole Tuchszirer 
 • La formation des demandeurs d’emploi : objectifs, pratiques et évolutions François Aventur 
 • Les titres professionnels : de la certification au métier Benoît Willaume
 • Deux ou trois choses que l’on sait de la formation Danielle Kaisergruber
 • La formation, une fonction supplétive des politiques d’emploi           Paul Santelmann
 • Prévenir le risque d’obsolescence des connaissances. Que peut-on attendre du droit ? Jean-Marie Luttringer 
 • Chômage et formation professionnelle : quels choix stratégiques ? Bernard Gazier 
 • Les conditions de mobilisation de la formation et de l’expérience pour l’emploi Laurent Duclos 
 • Emploi et formation à l’heure de la RSE : pour une employabilité socialement responsable Martin Richer
 • Emploi, chômage et formation Quelques jalons réflexifs à partir de cinq articles déjà anciens et toujours actuels 
 • Le développement professionnel des formateurs à la Fédération française de football Jérémy Lesellier, Guillaume Escalié, Pascal Legrain http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1748

La Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation

La Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation


  N°79/80, 2017/ 3/4

 Scolariser les enfants et adolescents malades ou accidentés


 • Hervé Benoit : Éditorial
Dossier
 • Patrice Bourdon, Danièle Toubert-Duffort : Scolariser les enfants et adolescents malades ou accidentés
Présentation du dossier
 • Patrice Bourdon, Marie Toullec-Théry : La scolarisation des enfants et adolescents avec une maladie grave : que disent de leurs pratiques des enseignants confrontés à ces élèves ?
 • Laurence Bossy, Nathalie Duponchel : Éclairages sur les pratiques inclusives de scolarisation des adolescents malades ou accidentés L’expérience du collège-lycée Élie Vignal de Caluire-et-Cuire (69)
 • Reine Feugère : Scolariser l’enfant ou l’adolescent malade en milieu hospitalier
 • Témoignage d’une directrice pédagogique en milieu hospitalier (Hôpital de la Timone, Marseille)
 • Henri-Pierre Bass : Impacts de la maladie grave sur les enfants et adolescents, leurs familles et les professionnels Quel espace médiateur possible pour maintenir le lien groupal ?
 • Claudine Moroni : Scolariser les enfants et les adolescents malades ou accidentés dans le cadre de l’Apad
 • Caroline Genet : L’accompagnement des élèves porteurs d’une maladie par le médecin de l’Éducation nationale
 • Danièle Toubert-Duffort : Enjeux du travail pédagogique en petit groupe pour des enfants ou des adolescents malades en milieu hospitalier
 • Christine Bataille : Apprendre à jouer, jouer pour apprendre : des pratiques théâtrales à l’hôpital
 • Christian Sarralié : Le retour aux apprentissages après des lésions cérébrales acquises
 • L’apport pour l’enseignant d’une réflexion sur une discipline et sa didactique
 • Hélène Terrat : L’école à l’hôpital : des démarches et des outils numériques pour scolariser et développer la métacognition
 • Laurent Gallon, Françoise Dubergey, Maïté Negui : Robot de téléprésence : un outil numérique utilisé par le Sapad pour rendre présent l’élève absent
 • Anne Boissel : Reprise de la scolarité après un traumatisme crânien La souffrance silencieuse des enfants
 • Florence Labrell : La parentalité à l’épreuve de la maladie grave de l’enfant
 • L’exemple des tumeurs cérébrales
 • Évelyne Bouteyre : À la recherche de la résilience familiale : l’exemple des familles confrontées à un cancer pédiatrique
 • Patrice Bourdon, Danièle Toubert-Duffort : Scolariser les enfants et adolescents malades ou accidentés Évolutions, enjeux et perspectives. Conclusion du dossier
Chronique de l’international
 • Edith Jolicœur : Connotation des facettes de la représentation sociale du trouble du spectre de l’autisme chez un groupe d’acteurs scolaire
Études
 • Alexandre Ployé, Valérie Barry : Concilier la transmission de connaissances et la construction de compétences dans un contexte d’école inclusive Une étude en histoire et en mathématiques
Politiques inclusives d’éducation
 • Christiane Montandon, Floriane Buvat : Bien vivre ensemble à l’école/collège Decroly : pratiques et témoignages
Pédagogie et psychopédagogie
 • Thierry Marot, Florence Ferran : Les compétences cachées d’une production d’écrit. Lucas au collège
 • Marie-Hélène Heitz : L’imprimante 3D pour la scolarisation des élèves en situation de handicap : des expérimentations en classe
Lire, voir, entendre
 • Christian Sarralié : Comptes rendus de lecture
Parutions récentes
 • Présentées par le centre de resources de l’Institut national supérieur de Suresnes (INS HEA), octobre 2017.
 • Thérèse Barbier, Marie-Anne Sandrin-Bui :Ressources documentaires pour les enseignements adaptés et l’éducation des jeunes handicapés ou en difficulté
 • Éléments bibliographiques : Scolarisation des élèves malades


https://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revue-de-l-adaptation-et-de-la-scolarisation-2017-3.htm