Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

7ο σεμινάριο 2013-2014 - video

Εισηγήτρια: Τέτα Δήμιζα, υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών.


ΘέμαΔημοκρατική Εκπαίδευση. Οι αντιλήψεις και οι εκπαιδευτικές πρακτικές των νηπιαγωγών. Μια εμπειρική έρευνα για τις δημοκρατικές αξίες σε Νηπιαγωγεία της Αττικής.

Video

7ο σεμινάριο 2013-2014 - φωτογραφίες

Εισηγήτρια: Τέτα Δήμιζα, υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών.
ΘέμαΔημοκρατική Εκπαίδευση. Οι αντιλήψεις και οι εκπαιδευτικές πρακτικές των νηπιαγωγών. Μια εμπειρική έρευνα για τις δημοκρατικές αξίες σε Νηπιαγωγεία της Αττικής.

Φωτογραφίες
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Attractiveness of initial vocational education and training: identifying what matters

Attractiveness of initial vocational education and training: identifying what matters


   European Centre for the Development of Vocational Training

  03/2014


 http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5539_en.pdf

Labour market outcomes of vocational education in Europe Evidence from the European Union labour force survey

Labour market outcomes of vocational education in Europe Evidence from the European Union labour force survey


   European Centre for the Development of Vocational Training

  06/2013


http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/21556.aspx

Academic and professional services in partnership literature review and overview of results: Leading the Student Experience

Academic and professional services in partnership literature review and overview of results: Leading the Student Experience


   Sarah Parkes, Julie Blackwell Young, Elizabeth Cleaver and Kenny Archibald

   Higher Education Academy (Royaume-Uni)

   03/2014


 http://www.heacademy.ac.uk/resources/detail/Research/prof_service_partnerships

Mapping and analysing prospective technologies for learning. Results from a consultation with European stakeholders and roadmaps for policy action

Mapping and analysing prospective technologies for learning. Results from a consultation with European stakeholders and roadmaps for policy action


  Stefania Aceto, Spiros Borotis, Jim Devine & Thomas Fischer

  JRC Institute for Prospective Technological Studies

   01/2014


http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC88469.pdf

NMC Horizon Report - 2014 Higher Education Edition

NMC Horizon Report - 2014 Higher Education Edition


  New Media Consortium (États-Unis)

   01/2014


http://www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-higher-ed

Predictors of Postsecondary Success

Predictors of Postsecondary Success


  American Institutes for Research (États-Unis)

  11/2013


 http://www.ccrscenter.org/sites/default/files/CCRS%20Center_Predictors%20of%20Postsecondary%20Success_final_0.pdf

Inside the Black Box of Class Size

Inside the Black Box of Class Size


   Fredriksson Peter, Ockert Björn, Oosterbeek Hessel

   Institute for the Study of Labor (Allemagne)

  03/2014


 http://ftp.iza.org/dp8019.pdf

Right-sizing the Classroom: Making the Most of Great Teachers

Right-sizing the Classroom: Making the Most of Great Teachers


   Michael Hansen

   American Institutes for Research (États-Unis)

  02/2014
  http://www.air.org/sites/default/files/downloads/report/AIR-CALDER-right-sizing-the-classroom-Jan14.pdf

Teacher Analysis of Student Knowledge

Teacher Analysis of Student Knowledge


   Jonathan Supovitz, Caroline B. Ebby, Philip Sirinides

   Consortium for Policy Research in Education (États-Unis)

  02/2014
http://www.cpre.org/sites/default/files/researchreport/1446_taskreport.pdf

  

Les relations des bibliothèques des collectivités territoriales avec les établissements scolaires

Les relations des bibliothèques des collectivités territoriales avec les établissements scolaires


  AROT Dominique, GROGNET Thierry

  Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (France), Inspection générale des bibliothèques (France)

  02/2014


 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000141/0000.pdf

L'alternance dans l'éducation

L'alternance dans l'éducation


  MONTEIL Jean-Marc

  Conseil économique, social et environnemental (France)

   03/2014


 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000155/0000.pdf

Les freins non financiers au développement de l'apprentissage

Les freins non financiers au développement de l'apprentissage


  DESFORGES Corinne, MARTIN Hélène, VILLE Christian, DUPAYS Stéphanie, BENAC Miriam, COLLIGNON Jean-Pierre, PLAUD Alain

  Inspection générale de l'Éducation nationale (France), Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche (France), Inspection générale des Affaires sociales (France)

   03/2014http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000160/0000.pdf

La pratique des SMS des collégiens et des lycéens

La pratique des SMS des collégiens et des lycéens


   Josie BERNICOT

   Université de Poitiers (France)

  03/2014


http://cha.unsa-education.com/IMG/pdf/unsabernicotrapportfinal_161213.pdf

Des effets de la loi LRU sur les processus de recrutement des enseignants-chercheurs

Des effets de la loi LRU sur les processus de recrutement des enseignants-chercheurs


  Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche (France)

   11/2013


 http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2013/07/2/2013-089_rapport_GRH-EC_300072.pdf

History of Education

History of Education


   Vol.43, n°2, 3/2014

 
 • The origins of the ‘two cultures’ debate in the adult education movement: the case of the Working Men’s College, Marcella Pellegrino Sutcliffe
 • The English Miss, German Fräulein and French Mademoiselle: foreign governesses and national stereotyping in nineteenth- and early twentieth-century Europe, Susan N. Bayley
 • ‘We alone are passive’: the Committee of Vice-chancellors and Principals and the organisation of British universities, c.1918–1939, Keith Vernon
 • ‘Against fascism, war and economies’: the Communist Party of Great Britain’s schoolteachers during the Popular Front, 1935–1939, Matthew Kavanagh
 • The NS-Ordensburgen: training for political leadership, Lisa Pine
 • Ethnic contestation and language policy in a plural society: the Chinese language movement in Malaysia, 1952–1967, Tan Yao Sua & Teoh Hooi See

http://www.tandfonline.com/toc/thed20/43/2#.Uy3SKM57Spo

Educational Research

Educational Research


  Vol.56, n°1, 1/2014

 
 • Transition to higher education: the role of initiation practices, Diana Dias & Maria José Sá
 • Examining communication privacy management in the middle school classroom: perceived gains and consequences, Renee Kaufmann & Derek Lane
 • I’m teaching, but I’m not really a teacher’. Teaching assistants and the construction of professional identities in Hong Kong schools, John Trent
 • Addressing bullying problems in Irish schools and in cyberspace: a challenge for school management, Lucie Corcoran & Conor Mc Guckin
 • Student identity development in higher education: implications for graduate attributes and work-readiness, Jeannie Daniels & Jennifer Brooker
 • International mindedness in an Asian context: the case of the International Baccalaureate in Hong Kong, Chun Lai, Mark S.K. Shum & Bennan Zhang
 • Reconceptualising out-of-field teaching: experiences of rural teachers in Western Australia, Elaine Denise Sharplin
http://www.tandfonline.com/toc/rere20/56/1#.Uy3R4M57Spo

British Journal of Sociology of Education (BJSE)

British Journal of Sociology of Education (BJSE)


   Vol.35, n°2, 3-2014

 • Standpoint theory, realism and the search for objectivity in the sociology of education, Gail Edwards
 • Transitional experiences of post-16 sports education: Jack’s story, David C.R. Aldous, Andrew C. Sparkes & David H.K. Brown
 • ‘Hot’, ‘cold’ and ‘warm’ information and higher education decision-making, K. Slack, J. Mangan, A. Hughes & P. Davies
 • ‘It’ll look good on your personal statement’: self-marketing amongst university applicants in the United Kingdom, Lucie Shuker
 • The preschool bathroom: making ‘problem bodies’ and the limit of the disciplinary regime over children, Zsuzsa Millei & Ken Cliff
 • Mothering and the work of educational care – an integrative approach, Deborah Golden & Lauren Erdreich
 • Unfinished business: re-positioning gender on the education equity agenda, Judith Gill & Deborah Tranter
 • Vygotsky and sociology, Gemma Moss, Romuald Normand & Paul Dowling
 • Education, ‘consumerism’ and ‘personalisation’, Sara Bragg
 • Identities of, in, and through higher education, David James
 •  
 http://www.tandfonline.com/toc/cbse20/35/2#.Uy3RDs57Spo

British Journal of Educational Technology (BJET)

British Journal of Educational Technology (BJET)


  Vol.45, n°2, 3-2014

 
 • Editorial: The year in retrospect, Nick Rushby
 • Introducing ICT in schools in England: Rationale and consequences, Michael Hammond
 • ICT-supported learning for inclusion of people with special needs: Review of seven educational technology journals, 1970–2011, Andreja Istenic Starcic and Spela Bagon
 • Evaluation of mobile assessment in a learning management system, Zorica Bogdanović, Dušan Barać, Branislav Jovanić, Snežana Popović and Božidar Radenković
 • Exploring the role and influence of expectations in achieving VLE benefit success, Stephen Jackson and Colm Fearon
 • Facilitating in a demanding environment: Experiences of teaching in virtual classrooms using web conferencing, Sarah Cornelius
 • Incorporating technologies into a flexible teaching space, Mike Joy, Jonathan Foss, Emma King, Jane Sinclair, Jirarat Sitthiworachart and Rachel Davis
 • The effects of goal specificity and scaffolding on programming performance and self-regulation in game design, Chia-Yen Feng and Ming-Puu Chen
 • From high school to university: Impact of social networking sites on social capital in the transitions of emerging adults, Elvis Mazzoni and Maria Iannone
 • Effects of student-generated questions as the source of online drill-and-practice activities on learning, Fu-Yun Yu and Yi-Jun Chen
 • Effects of primer podcasts on stimulating learning from lectures: How do students engage?, Anguelina Popova, Paul A. Kirschner and Richard Joiner
 • The learning benefits of using eye trackers to enhance the geospatial abilities of elementary school students, Hsiao-shen Wang, Yi-Ting Chen and Chih-Hung Lin
 • Co-evolution of mobile language learning: Going global with games consoles in higher education, Akiko Hemmi, Fumiko Narumi-Munro, Wilma Alexander, Helen Parker and Yoko Yamauchi
 • Usability testing of a multimedia e-learning resource for electrolyte and acid-base disorders, Mogamat Razeen Davids, Usuf Chikte, Karen Grimmer-Somers and Mitchell L Halperin
 •  
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.2014.45.issue-2/issuetoc

Science Education

Science Education


   Vol. 98, n°2,3-2014

 
 • Children's Motivation Toward Science Across Contexts, Manner of Interaction, and Topic, MEGHAN E. BATHGATE, CHRISTIAN D. SCHUNN and RICHARD CORRENTI
 • Expectancy-Value Models for the STEM Persistence Plans of Ninth-Grade, High-Ability Students: A Comparison Between Black, Hispanic, and White Students, LORI ANDERSEN and THOMAS J. WARD
 • Inviting Argument by Analogy: Analogical-Mapping-Based Comparison Activities as a Scaffold for Small-Group Argumentation, BRANDON R. EMIG, SCOTT McDONALD, CARLA ZEMBAL-SAUL and SUSAN G. STRAUSS
 • When Relationships Depicted Diagrammatically Conflict With Prior Knowledge: An Investigation of Students’ Interpretations of Evolutionary Trees, LAURA R. NOVICK and KEFYN M. CATLEY
 • An Integrative Framework for the Analysis of Multiple and Multimodal Representations for Meaning-Making in Science Education, KOK-SING TANG, CESAR DELGADO and ELIZABETH BIRR MOJE
 • The Distinction Between Experimental and Historical Sciences as a Framework for Improving Classroom Inquiry, RON GRAY
 • Epistemology, Sociology, and Learning and Teaching in Physics, CRISTINA SIN

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.2014.98.issue-2/issuetoc

Revista Iberoamericana de Educación

Revista Iberoamericana de Educación


   N° 64, 1-4/2014

  Evaluación educativa: nuevos escenarios, tendencias y desafíos en el siglo XXI

  Monográfico / Monográfico
Evaluación educativa: nuevos escenarios, tendencias y desafíos en el siglo XXI / Avaliação educativa: novos cenários, tendências e desafios no século XXI
Coordinadores: Tamara Díaz y Lilia Toranzos

 • Presentación / Apresentação, Tamara Díaz y Lilia Toranzos
 • La evaluación auténtica de los procesos educativos, Mónica Vallejo Ruiz y Jesús Molina Saorín
 • A avaliação da aprendizagem na educação pré-escolar. O portefólio da criança, Amélia de Jesus G. Marchão y Ana Cristina Presumido Fitas
 • Evaluación de habilidades prelectoras en proyectos de intervención pedagógica. Finalidades metodológicas y pedagógicas en el nivel inicial, María Elsa Porta
 • La evaluación de un programa de formación permanente del profesorado en España: metodología y diseño, Estela D’Angelo y Gabriel Rusinek
 • El desarrollo de competencias socioemocionales y su evaluación como elementos clave en los planes de formación docente. Algunas conclusiones derivadas de la evaluación SIMCE 2011, Tamara Díaz Fouz
 • Evaluación por estándares de la gestión directiva en secundaria, Araiza y otros
 • ¿Es posible una evaluación más rica a nivel universitario?, Silvia del Puerto y Silvia Seminara
 • Evaluación educativa de los estudiantes en una red social en línea. Un estudio en la educación superior, Jorge García-González
 • Políticas de TIC en la educación: una perspectiva dinámica, abierta y multidimensional, Georgina Vivanco
 • IBERTIC: una iniciativa de autoevaluación de proyectos de incorporación de TIC, Lilia Toranzos y otros
 • Evaluación y formación para la ciudadanía: una relación necesaria, Fabiola Cabra-Torres
 • Avaliação e conselhos municipais de educação: interfaces entre formação continuada, qualidade e gestão, Marilene Gabriel Dalla Corte e outros
 •  
 •  http://www.rieoei.org/rie_contenedor.php?numero=rie64

Les Cahiers de recherche du GIRSEF

Les Cahiers de recherche du GIRSEF


  N° 96, février 2014

   D'un arbitraire à l'autre. Réflexion sur la pertinence du concept de "violence symbolique" en sociologie de l'éducation. http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/girsef/documents/cahier_96_Hambye-Siroux.pdf

Note d'information

Note d'information


  N° 05, mars 2014

   Diplômés de l'enseignement supérieur: situations contrastées en Europe


http://www.education.gouv.fr/cid77375/diplomes-de-l-enseignement-superieur-situations-contrastees-en-europe.html

Formation Emploi : revue française de sciences sociales

Formation Emploi : revue française de sciences sociales


   N°125,

  Pêle-mêle
 
 • Le rôle de la concurrence dans l'essor des écoles supérieures de commerce, M. Blanchard
 • Les facteurs de risques psycho-sociaux chez les personnels de l'enseignement et de la recherche, F. Brunet, L. Durat
 • Le rôle de l'accompagnement dans la réussite des parcours de validation des acquis de l'expérience, N. Havet
 • De la construction à la légitimation d'une nouvelle fonction du social : les coordinateurs de réussite éducative à Toulouse, S. Goirand
 • Au sortir du chômage : précaires malgré un contrat à durée indéterminée ?, L. Lizé, N. Prokovas
 •  
 •  
 •  http://www.cereq.fr/index.php/publications/Formation-emploi/Pele-mele-n-125

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

"Governing Academic Life"

Conference at the London School of Economics and British Library - 25 & 26th June 2014

"June 25, 2014 is the thirtieth anniversary of the death of Michel Foucault. Governing Academic Life marks this anniversary by providing an occasion for academics to reflect on our present situation through our reflections on Foucault’s legacy."
  
Deadline for Abstracts: 31st March

http://www.governing-academic-life.org/

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Delivering Education across Borders in the European Union

Delivering Education across Borders in the European Union


  Uwe Brandenburg, Andrew McCoshan, Lukas Bischof, Anne Kreft, Ulrike Storost, Hannah Leichsenring, Frederic Neuss, Britta Morzick, Sabine Noe

  European Commission
CHE Consult ;

  07/2013


 http://ec.europa.eu/education/library/study/borders_en.pdf

e Rapport eLearning Africa 2013

e Rapport eLearning Africa 2013


  Shafika Issacs (dir.)

  ICWE ;

  06/2013


 http://www.elearning-africa.com/fra/media_library_publications_ela_report_2013.php

Education to employment: Getting Europe’s youth into work

Education to employment: Getting Europe’s youth into work


  European Commission
  McKinsey Center for Government ;

  01/2014


http://www.mckinsey.de/sites/mck_files/files/a4e2e_2014.pdf

Transformer l'éducation: le pouvoir des politiques relatives aux TIC

Transformer l'éducation: le pouvoir des politiques relatives aux TIC


   Robert Kozma (dir.)

   United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

  09/2013


 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002218/221860f.pdf

Apprendre en maternelle - 2013. Dépasser la bienveillance

Apprendre en maternelle - 2013. Dépasser la bienveillance


  Sandrine Grosjean (dir.)

ChanGements pour l’égalité, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

  01/2014

 http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2720&lang=fr#.Ux8_lc6ymB5

Positionnement des hautes écoles spécialisées au sein du paysage suisse des hautes écoles : recommandations du CSST

Positionnement des hautes écoles spécialisées au sein du paysage suisse des hautes écoles : recommandations du CSST


  Confédération suisse (Suisse)
Conseil suisse de la science et de la technologie ;

   02/2014


http://edudoc.ch/record/111227?ln=fr

Taux de certification secondaire II. Rapport de synthèse

Taux de certification secondaire II. Rapport de synthèse


   Alexandre Jaunin, Odile Le Roy-Zen Ruffinen

   Service de la recherche en éducation, Canton de Genève (Suisse)

   12/2013

http://edudoc.ch/record/110110

L'éducation en Suisse – rapport 2014

L'éducation en Suisse – rapport 2014


  Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (Suisse)

  02/2014


http://www.skbf-csre.ch/fr/monitorage-de-leducation/rapport-2014/

MOOCs Massive Open Online Courses. An update of EUA's first paper

MOOCs Massive Open Online Courses. An update of EUA's first paper


   Michael Gaebel

   European University Association

  02/2014


  http://www.eua.be/.../MOOCs_Update_January_2014.sflb.ashx

Time for the U.S. to Reskill? What the Survey of Adult Skills Says

Time for the U.S. to Reskill? What the Survey of Adult Skills Says


  Organisation for Economic Co-operation and Development

  11/2013

http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264204904-en

Financial Education for Youth: The Role of Schools

Financial Education for Youth: The Role of Schools


  Organisation for Economic Co-operation and Development

  03/2014

http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264174825-en

Handbook for the inspection of further education and skills from September 2012

Handbook for the inspection of further education and skills from September 2012


   Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (Royaume-Uni)

  01/2014

 http://www.ofsted.gov.uk/resources/handbook-for-inspection-of-further-education-and-skills-september-2012

La scolarisation des élèves en situation de handicap

La scolarisation des élèves en situation de handicap


  LAIR Sandrine

   Premier Ministre (France)

   02/2014

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000118/0000.pdf

L'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

L'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur


  PUMAIN Denise, DARDEL Frédéric

   Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (France)

   01/2014

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000101/0000.pdf

Panorama du PISA 2009

Panorama du PISA 2009


   Organisation for Economic Co-operation and Development

   03/2014

http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264200579-fr

Les formations paramédicales : bilan et poursuite du processus d'intégration dans le dispositif LMD

Les formations paramédicales : bilan et poursuite du processus d'intégration dans le dispositif LMD


   Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche (France), Inspection générale des Affaires sociales (France)

 02/2014

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000114/0000.pdf

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Les Cahiers de recherche du GIRSEF

Les Cahiers de recherche du GIRSEF


  N° 96, février 2014

  D'un arbitraire à l'autre. Réflexion sur la pertinence du concept de "violence symbolique" en sociologie de l'éducation.

  "Cet article interroge la valeur heuristique et la pertinence du concept de « violence symbolique » en sociologie de l’éducation. Dans une première section, les auteurs discutent le concept en le restituant dans la théorie bourdieusienne de la domination symbolique. Ils examinent ensuite deux modalités par lesquelles l’institution scolaire produit de la violence symbolique. En premier lieu, la conviction que les résultats scolaires dépendent de l’intelligence et du mérite individuel a pour conséquence que l’inégalité des chances reste relativement épargnée par les critiques des élèves. En second lieu, et de manière plus décisive encore, la naturalisation du processus de conversion des performances scolaires en privilèges sociaux tend à soustraire la question de l’inégalité (des places) du débat démocratique".
Auteur : Philippe HAMBYE et Jean-Louis SIROUX

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/girsef/documents/cahier_96_Hambye-Siroux.pdf

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)


   Vo. 36, n°7, 3/2014

 
 • Representing Nature of Science in a Science Textbook: Exploring author–editor–publisher interactions, Maurice DiGiuseppe
 • Learning to Explain Astronomy Across Moving Frames of Reference: Exploring the role of classroom and planetarium-based instructional contexts, Julia Diane Plummer, Alicia Kocareli & Cynthia Slagle
 • Developing an Understanding of Chemistry: A case study of one Swedish student's rich conceptualisation for making sense of upper secondary school chemistry, Karina Adbo & Keith S. Taber
 • Socioscientific Issues and Multidisciplinarity in School Science Textbooks, Helen Morris
 • Talking Science in Multilingual Contexts in South Africa: Possibilities and challenges for engagement in learners home languages in high school classrooms, Audrey Msimanga & Anthony Lelliott
 • Instructional Experiences of Graduate Assistants Implementing Explicit and Reflective Introductory Biology Laboratories, Nazan Uludag Bautista, Elisabeth E. Schussler & Stephen M. Rybczynski
 • The Inter-relationship of Science and Religion: A typology of engagement, Pam Hanley, Judith Bennett & Mary Ratcliffe
 http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/36/7#.UxzCvs6ymB4

Journal of Research in Science Teaching (JRST)

Journal of Research in Science Teaching (JRST)


   Vol.51, n°3, 3/2014

   Learning Science in Everyday Life

 
 • Learning Science in Everyday Life, Tali Tal and Lynn D. Dierking
 • “What comes to mind when you think of science? The perfumery!”: Documenting science-related cultural learning pathways across contexts and timescales, Leah A. Bricker and Philip Bell
 • Putting on a green carnival: Youth taking educated action on socioscientific issues, Daniel Birmingham and Angela Calabrese Barton
 • Science news stories as boundary objects affecting engagement with science, Joseph L. Polman and Jennifer M.G. Hope
 • Clarifying the complexities of school–museum interactions: Perspectives from two communities, James F. Kisiel
 • Science for what public? Addressing equity in American science museums and science centers, Noah Weeth Feinstein and David Meshoulam
 • Reframing research on informal teaching and learning in science: Comments and commentary at the heart of a new vision for the field, Jrène Rahm
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.v51.3/issuetoc

Economics of Education Review

Economics of Education Review


   Vol.38, n°1, 1/2014

 
 • Educational attainment of children of immigrants: Evidence from the national longitudinal survey of youth, Freddy Siahaan, Daniel Y. Lee, David E. Kalist
 • Value-added models and the measurement of teacher productivity, Tim R. Sass, Anastasia Semykina, Douglas N. Harris
 • Differentiated demand for private supplementary tutoring: Patterns and implications in Hong Kong secondary education, Mark Bray, Shengli Zhan, Chad Lykins, Dan Wang, Ora Kwo
 • Working (and studying) day and night: Heterogeneous effects of working on the academic performance of full-time and part-time students, Rajeev Darolia
 • Gender peer effects in university: Evidence from a randomized experiment, Hessel Oosterbeek, Reyn van Ewijk
 • A regression discontinuity analysis of graduation standards and their impact on students’ academic trajectories, Tom Ahn
 • The kid's speech: The effect of stuttering on human capital acquisition, Daniel I. Rees, Joseph J. Sabia
 • The externalities of crime: The effect of criminal involvement of parents on the educational attainment of their children, Iryna Rud, Chris Van Klaveren, Wim Groot, Henriëtte Maassen van den Brink
 • The effects of tuition reforms on school enrollment in rural China, Hau Chyi, Bo Zhou
 • The impact of the Gates Millennium Scholars Program on college and post-college related choices of high ability, low-income minority students, Stephen L. DesJardins, Brian P. McCall
 • School choice and student wellbeing, Colin P. Green, María Navarro-Paniagua, Domingo P. Ximénez-de-Embún, María-Jesús Mancebón
 • 2004 Minority Education Reform and pupil performance in Latvia, Artjoms Ivlevs, Roswitha M. King
 http://www.sciencedirect.com/science/journal/02727757/38

Educational Researcher (ER)

Educational Researcher (ER)


   Vol.43, n°2, 3/2014

 
 • Promoting Human Capital Development: A Typology of International Scholarship Programs in Higher Education, Laura W. Perna, Kata Orosz, Bryan Gopaul, Zakir Jumakulov, Adil Ashirbekov, and Marina Kishkentayeva
 • C
 • hanging “Course”: Reconceptualizing Educational Variables for Massive Open Online Courses, Jennifer DeBoer, Andrew D. Ho, Glenda S. Stump, and Lori Breslow
 • Employing Multilevel Intersectionality in Educational Research: Latino Identities, Contexts, and College Access, Anne-Marie Núñez
 • Conceptual and Methodological Problems in Research on College Undermatch, Michael N. Bastedo and Allyson Flaster
 • Teacher Evaluation Policy and Conflicting Theories of Motivation, William A. Firestone
 http://edr.sagepub.com/content/43/2?etoc

School Leadership & Management

School Leadership & Management


   Vol.34, n°1, 1/ 2014

 
 • The governing of international schools: the implications of ownership and profit motive, Chris James & Paul Sheppard
 • An independent inspectorate? Addressing the paradoxes of educational inspection in 2013, Jacqueline Aundrée Baxter
 • Managing mandated educational change, Jennifer Clement
 • Sustaining emotional resilience for school leadership, Julia Steward
 • Changing perceptions is one thing…: barriers to transforming leadership and learning in Ghanaian basic schools, Stephen Jull, Sue Swaffield & John MacBeath
 • Teacher loyalty of elementary schools in Taiwan: the contribution of gratitude and relationship quality, Shueh-Chin Ting & Liang-Yin Yeh

http://www.tandfonline.com/toc/cslm20/34/1#.UxzBU86ymB4

Teaching and Teacher Education

Teaching and Teacher Education


   Vol.39, n°3, 4/2014

 
 • Teachers' motivation to participate in training and to implement innovations, Georgios Gorozidis, Athanasios G. Papaioannou
 • Self-efficacy of early childhood special education teachers: Links to classroom quality and children's learning for children with language impairment, Ying Guo, Jaclyn M. Dynia, Christina Yeager Pelatti, Laura M. Justice
 • Exploring the antecedents of boredom: Do teachers know why students are bored?, Elena C. Daschmann, Thomas Goetz, Robert H. Stupnisky
 • Beginning teachers who stay: Beliefs about students, Alyson Leah Lavigne
 • Kindergarten teachers' literacy beliefs and self-reported practices: On the heels of a new national literacy curriculum, Aviva Sverdlov, Dorit Aram, Iris Levin
 • Enhancing young children's arithmetic skills through non-intensive, computerised kindergarten interventions: A randomised controlled study, Magda Praet, Annemie Desoete
 • Joint observation of student teaching and related tripartite dialogue during field experien Partner perspectives, Peter Mtika, Dean Robson, Roseanne Fitzpatrick
 • The efficacy of training cooperating teachers, Christopher R. Gareis, Leslie W. Grant
 • Beyond the dichotomy of teacher- versus student-focused education: A survey study on physics teachers' beliefs about the goals and pedagogy of physics education, Nelleke A.H. Belo, Jan H. van Driel, Klaas van Veen, Nico Verloop
 • Unifying cognition, emotion, and activity in language teacher professional development, Paula Golombek, Meredith Doran
 • Talking culture? Egalitarianism, color-blindness and racism in Australian elementary schools, Jessica Walton, Naomi Priest, Emma Kowal, Fiona White, Katie Brickwood, Brandi Fox, Yin Paradies
 • Understanding (in)formal learning in an academic development programme: A social network perspective, Bart Rienties, Ian Kinchin
 http://www.sciencedirect.com/science/journal/0742051X/39

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)


   Vol.36, n°5 et 6, 3-4/ 2014

 
 • Understanding Possibilities and Limitations of Abstract Chemical Representations for Achieving Conceptual Understanding, David M. J. Corradi, Jan Elen, Beno Schraepen & Geraldine Clarebout
 • What is ‘Agency’? Perspectives in Science Education Research, Jenny Arnold & David John Clarke
 • An Exploratory Investigation of 12-Year-Old Students' Ability to Appreciate Certain Aspects of the Nature of Science through a Specially Designed Approach in the Context of Energy, Nicos Papadouris & Costas P. Constantinou
 • Words or Pictures: A comparison of written and pictorial explanations of physical and chemical equilibria, Sevil Akaygun & Loretta L. Jones
 • Status of Integrated Science Instruction in Junior Secondary Schools of China: An exploratory study, Daner Sun, Zu Hao Wang, Wen Ting Xie & Chirn Chye Boon
 • The Effects of Using Concept Mapping for Improving Advanced Level Biology Students' Lower- and Higher-Order Cognitive Skills, Sharon Bramwell-Lalor & Marcia Rainford
 • Computer Technology-Integrated Projects Should not Supplant Craft Projects in Science Education, Tabatha J. Klopp, Audrey C. Rule, Jean Suchsland Schneider & Robert M. Boody
 • Successful in Science Education and Still Popular: A pattern that is possible in China rather than in Germany or Russia, Marion Händel, Xiaoju Duan, Margaret Sutherland & Albert Ziegler
 • Scale of Academic Emotion in Science Education: Development and Validation, Wen-Wei Chiang & Chia-Ju Liu
 • Perceptions of Science Graduating Students on their Learning Gains, Cristina Varsavsky, Kelly E. Matthews & Yvonne Hodgson
 • Understanding the Language Demands on Science Students from an Integrated Science and Language Perspective, Lay Hoon Seah, David John Clarke & Christina Eugene Hart
 • Explicit Nature of Science and Argumentation Instruction in the Context of Socioscientific Issues: An effect on student learning and transfer, Rola Khishfe
 • Science Teaching and Argumentation: One-sided versus dialectical argumentation in Chilean middle-school science lessons, Antonia Larrain, Paulina Freire & Christine Howe
 • Refining Inquiry with Multi-Form Assessment: Formative and summative assessment functions for flexible inquiry, Steven Zuiker & J. Reid Whitaker
 http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/36/5#.UxzAys6ymB4

History of Education

History of Education


  Vol.43, n°2,3/2014

 
 • The origins of the ‘two cultures’ debate in the adult education movement: the case of the Working Men’s College, Marcella Pellegrino Sutcliffe
 • The English Miss, German Fräulein and French Mademoiselle: foreign governesses and national stereotyping in nineteenth- and early twentieth-century Europe, Susan N. Bayley
 • ‘We alone are passive’: the Committee of Vice-chancellors and Principals and the organisation of British universities, c.1918–1939, Keith Vernon
 • ‘Against fascism, war and economies’: the Communist Party of Great Britain’s schoolteachers during the Popular Front, 1935–1939, Matthew Kavanagh
 • The NS-Ordensburgen: training for political leadership, Lisa Pine
 • Ethnic contestation and language policy in a plural society: the Chinese language movement in Malaysia, 1952–1967, Tan Yao Sua & Teoh Hooi See
 •  
http://www.tandfonline.com/toc/thed20/43/2#.UxzAdc6ymB4

Educational Research

Educational Research


   Vol.56, n°1, 1/2014

 
 • Transition to higher education: the role of initiation practices, Diana Dias & Maria José Sá
 • Examining communication privacy management in the middle school classroom: perceived gains and consequences, Renee Kaufmann & Derek Lane
 • I’m teaching, but I’m not really a teacher’. Teaching assistants and the construction of professional identities in Hong Kong schools, John Trent
 • Addressing bullying problems in Irish schools and in cyberspace: a challenge for school management, Lucie Corcoran & Conor Mc Guckin
 • Student identity development in higher education: implications for graduate attributes and work-readiness, Jeannie Daniels & Jennifer Brooker
 • International mindedness in an Asian context: the case of the International Baccalaureate in Hong Kong, Chun Lai, Mark S.K. Shum & Bennan Zhang
 • Reconceptualising out-of-field teaching: experiences of rural teachers in Western Australia, Elaine Denise Sharplin
 http://www.tandfonline.com/toc/rere20/56/1#.UxzAPs6ymB4

British Journal of Sociology of Education (BJSE)

British Journal of Sociology of Education (BJSE)


  Vol.35, n°2, mars 2014

 
 • Standpoint theory, realism and the search for objectivity in the sociology of education, Gail Edwards
 • Transitional experiences of post-16 sports education: Jack’s story, David C.R. Aldous, Andrew C. Sparkes & David H.K. Brown
 • ‘Hot’, ‘cold’ and ‘warm’ information and higher education decision-making, K. Slack, J. Mangan, A. Hughes & P. Davies
 • ‘It’ll look good on your personal statement’: self-marketing amongst university applicants in the United Kingdom, Lucie Shuker
 • The preschool bathroom: making ‘problem bodies’ and the limit of the disciplinary regime over children, Zsuzsa Millei & Ken Cliff
 • Mothering and the work of educational care – an integrative approach, Deborah Golden & Lauren Erdreich
 • Unfinished business: re-positioning gender on the education equity agenda, Judith Gill & Deborah Tranter
 • Vygotsky and sociology, Gemma Moss, Romuald Normand & Paul Dowling
 • Education, ‘consumerism’ and ‘personalisation’, Sara Bragg
 • Identities of, in, and through higher education, David James
 http://www.tandfonline.com/toc/cbse20/35/2#.Uxy__86ymB4

British Journal of Educational Technology (BJET)

British Journal of Educational Technology (BJET)


  Vol.45, n°2, mars 2014

 
 • Editorial: The year in retrospect, Nick Rushby
 • Introducing ICT in schools in England: Rationale and consequences, Michael Hammond
 • ICT-supported learning for inclusion of people with special needs: Review of seven educational technology journals, 1970–2011, Andreja Istenic Starcic and Spela Bagon
 • Evaluation of mobile assessment in a learning management system, Zorica Bogdanović, Dušan Barać, Branislav Jovanić, Snežana Popović and Božidar Radenković
 • Exploring the role and influence of expectations in achieving VLE benefit success, Stephen Jackson and Colm Fearon
 • Facilitating in a demanding environment: Experiences of teaching in virtual classrooms using web conferencing, Sarah Cornelius
 • Incorporating technologies into a flexible teaching space, Mike Joy, Jonathan Foss, Emma King, Jane Sinclair, Jirarat Sitthiworachart and Rachel Davis
 • The effects of goal specificity and scaffolding on programming performance and self-regulation in game design, Chia-Yen Feng and Ming-Puu Chen
 • From high school to university: Impact of social networking sites on social capital in the transitions of emerging adults, Elvis Mazzoni and Maria Iannone
 • Effects of student-generated questions as the source of online drill-and-practice activities on learning, Fu-Yun Yu and Yi-Jun Chen
 • Effects of primer podcasts on stimulating learning from lectures: How do students engage?, Anguelina Popova, Paul A. Kirschner and Richard Joiner
 • The learning benefits of using eye trackers to enhance the geospatial abilities of elementary school students, Hsiao-shen Wang, Yi-Ting Chen and Chih-Hung Lin
 • Co-evolution of mobile language learning: Going global with games consoles in higher education, Akiko Hemmi, Fumiko Narumi-Munro, Wilma Alexander, Helen Parker and Yoko Yamauchi
 • Usability testing of a multimedia e-learning resource for electrolyte and acid-base disorders, Mogamat Razeen Davids, Usuf Chikte, Karen Grimmer-Somers and Mitchell L Halperin
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.2014.45.issue-2/issuetoc

Science Education

Science Education


   Vol. 98, n°2,3/2014

 
 • Children's Motivation Toward Science Across Contexts, Manner of Interaction, and Topic, MEGHAN E. BATHGATE, CHRISTIAN D. SCHUNN and RICHARD CORRENTI
 • Expectancy-Value Models for the STEM Persistence Plans of Ninth-Grade, High-Ability Students: A Comparison Between Black, Hispanic, and White Students, LORI ANDERSEN and THOMAS J. WARD
 • Inviting Argument by Analogy: Analogical-Mapping-Based Comparison Activities as a Scaffold for Small-Group Argumentation, BRANDON R. EMIG, SCOTT McDONALD, CARLA ZEMBAL-SAUL and SUSAN G. STRAUSS
 • When Relationships Depicted Diagrammatically Conflict With Prior Knowledge: An Investigation of Students’ Interpretations of Evolutionary Trees, LAURA R. NOVICK and KEFYN M. CATLEY
 • An Integrative Framework for the Analysis of Multiple and Multimodal Representations for Meaning-Making in Science Education, KOK-SING TANG, CESAR DELGADO and ELIZABETH BIRR MOJE
 • The Distinction Between Experimental and Historical Sciences as a Framework for Improving Classroom Inquiry, RON GRAY
 • Epistemology, Sociology, and Learning and Teaching in Physics, CRISTINA SIN
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.2014.98.issue-2/issuetoc

Note d'information - Enseignement supérieur et recherche

Note d'information - Enseignement supérieur et recherche


   n° 14.01, février 2014

   Les effectifs d'étudiants dans le supérieur en 2012-2013 : afflux de nouveaux bacheliers, attractivité des grandes écoles et du privé


 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid77397/les-effectifs-d-etudiants-dans-le-superieur-en-2012-2013.html

Spiral-E

Spiral-E


  2014- Supplément électronique au N° 53 (3-17)

  "Évaluer une pratique en situation "

  Texte de BOYER Simon, RIX-LIÈVRE Géraldine et RÉCOPÉ Michel: L’ACTIVITÉ DE SUPERVISION D’ARBITRES DE RUGBY : ENTRE ATTRIBUTION SPONTANÉE DE VALEUR ET DÉLIBÉRATION.http://spirale-edu-revue.fr/spip.php?article1181

Les Dossiers évaluations et statistiques

Les Dossiers évaluations et statistiques


   N° 203, décembre 2013

  L'évolution des compétences en anglais et en allemand des élèves en fin d'école

  Ce Dossier présente les résultats obtenus par les élèves de fin d'école au cycle d’évaluations disciplinaires réalisées sur échantillon (Cedre) de 2010 en anglais et en allemand dans trois des cinq activités langagières : compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit et expression écrite. Il analyse les performances des élèves et l'évolution de leurs compétences entre les deux cycles d'évaluation de 2004 et de 2010.

Responsables de ce numéro : Sylvie Beuzon, Émilie Garcia et Corinne Marchoishttp://www.education.gouv.fr/cid76891/l-evolution-des-competences-en-anglais-et-en-allemand-des-eleves-en-fin-d-ecole.html

Note d'information

Note d'information


  N° 14.02, février 2014

  L'absentéisme des élèves dans le second degré public

  "En 2012-2013, l’absentéisme scolaire concerne, en moyenne, environ 4 % des élèves du second degré public, un résultat stable depuis 3 ans. Cette proportion varie fortement d’un établissement à l’autre et d’un mois à l’autre."
Auteur : Sophie Cristofoli, DEPP B3


 http://www.education.gouv.fr/cid56912/l-absenteisme-des-eleves-du-second-degre.html

Recherches en éducation

Recherches en éducation


  Hors séie n°6, mars 2014

   Éducation et minimalisme moral

 
 • Édito - Éducation et minimalisme moral - GUILLAUME DURAND & MICHEL FABRE
 • RUWEN OGIEN - La morale minimale à l’école
 • EIRICK PRAIRAT - Déontologie et minimalisme
 • GUILLAUME DURAND & GERARD DABOUIS - Qu’est-ce qu’une éthique médicale minimaliste?
 • JEAN-PASCAL ALCANTARA - L’éthique minimale est-elle compatible avec l’éducation ?
 • ROGER MONJO - Que nul ne puisse se plaindre d’avoir été écarté
 • DIDIER MOREAU - Éthique et pédagogie : entre l’institution de moralité et le désengagement éthique, comment ouvrir le champ d’un perfectionnement moral à l’école ?
 • MICHEL FABRE - Minimalisme moral et maximalisme éthique chez John Dewey
 • PIERRE BILLOUET - Le minimalisme dans l’éthique de la discussion
 • VINCENT LORIUS - Éduquer dans un monde pluraliste : le minimalisme moral au secours de l’école républicaine
 http://www.recherches-en-education.net/spip.php?article167

L'Orientation scolaire et professionnelle

L'Orientation scolaire et professionnelle


  N° 42/3, 2013

 
 • Redoublement et stigmatisation : conséquences pour l’image de soi des élèves, Marion Dutrévis and Marcel Crahay
 • Le raccrochage scolaire au Québec : le discours de jeunes adultes québécois inscrits en Centres d'Éducation aux Adultes, Aude Villatte and Julie Marcotte
 • Bulletins scolaires et orientation au prisme du genre, Céline Daniel
 • Les projets d'orientation d'adolescents handicapés : l'opportunité d'une nouvelle appropriation du temps, Catherine Bon
 • Intérêt des valeurs, valeurs et intérêts dans un bilan d'orientation, Marie-Hélène Gros and Monique Wach
 •  
 •  http://osp.revues.org/

Repères

Repères


  N° 48, 2013

  Fictions historiques en classe de français

 
 • Dossier coordonné par Martine Jaubert, Sylvie Lalagüe-Dulac et Brigitte Louichon
 • Les fictions historiques : un objet littéraire, éditorial et scolaire qui interroge les frontières, Martine Jaubert, Sylvie Lalagüe-Dulac et Brigitte Louichon
 • Collections – corpus – obstacles: La collection « Mon Histoire » : quand « l'effet collection » favorise l'individu au détriment de l'Histoire, Anne Vignard
 • L'album historique ou le paradoxe d'une mémoire de l'esclavage. Perspectives littéraires et didactiques, Christiane Connan-Pintado et Gersende Plissonneau
 • Enjeux mémoriaux et littéraires des fictions pour la jeunesse autour de la Shoah, Agnès Cambier
 • La Shoah racontée aux enfants : un cas particulier de fiction historique, Béatrice Finet
 • 'Histoire d'Histoire', une collection d’albums historiques composites : quelles caractéristiques et quels apprentissages en français ?, Patricia Richard-Principalli et Marie-Françoise Fradet
 • Disciplinarité – interdisciplinarité – brouillages disciplinaires: La fiction historique dans les manuels de français à l’école et au collège (du cours moyen à la 5e), Lydie Laroque
 • Lecture des histoires, lecture de l’Histoire.Encyclopédisme et interprétation, Pierre Sève
 • Quelles articulations entre lecture littéraire Perspective diachronique et étude de cas, Pascal Dupont
 • La mémoire trouée d’Élisabeth Combres, une fiction historique sur le génocide des Tutsi au Rwanda en classe de 3e, Virginie Brinker et Sandrine Meslet
 • Lire-Voir-Écrire l’Histoire et/ou une histoire en classe de troisième, Jean-Luc Pilorgé et Anne-Catherine Reguerre
 • La fiction historique de jeunesse et les « grands hommes » de l’Histoire : quels intérêts didactiques dans l’appropriation des savoirs en français ? Le cas Molière, Magali Brunel
 •  
 •  http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100869450

Le Français aujourd'hui

Le Français aujourd'hui


   N° 183, 2013/4

  Penser et combattre les inégalités

 
 • Penser et combattre les inégalités. Pour un « faire société » plus égalitaire, Pierre Bruno, Bénédicte Etienne, Viviane Youx
Appréhender les inégalités à l'école
 • Des inégalités scolaires, des moyens de les mesurer et d'en étudier les processus de production, Jean-Yves Rochex
 • Les inégalités sociales en France. Entretiens, Louis Maurin, François Dubet, Laurent Mucchielli, Pierre Bruno
 • Littératie, forme et inégalités scolaires : le cas de la « scolarisation » de l'école maternelle, Christophe Joigneaux
 • Les inégalités dans l'enseignement supérieur, Gérard Aschieri
Inégalités et refondation de la discipline
 • Les inégalités scolaires aux sources de la réflexion didactique: Le cas de la rénovation du français à l'école élémentaire, Marie-France Bishop
 • Lutter contre les inégalités, toute une histoire: De la genèse de l'AFEF à son actualité, Viviane Youx
Les langages de l'école et leurs entours
 • La validité de la notion de « handicap linguistique » en question, Emmanuelle Guerin
 • Prendre en compte les pratiques personnelles d'écriture numérique des élèves en lycée professionnel, Cécile Perret, Vincent Massart-Laluc 
 •  
 •  http://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2013-4.htm

Recherche et formation

Recherche et formation


   N°72, 2013

  La déprofessionnalisation

  Dossier
 • Présentation par Pascal ROQUET et Richard WITTORSKI
 • L'anomie professionnelle, François ABALLÉA
 • Accompagner les enseignants stagiaires, Stéphane BRAU-ANTONY, Claire MIEUSSET
 • Professionnalisation-Déprofesssionnalisation. Une comparaison entre enseignants et médecins, Geneviève ZOÏA, Laurent VISIER
 • Une professionnalisation dans son inverse, Patrice DE LA BROISE
 • Professionnalisation et déprofessionnalisation. Des liens consubstantiels, Pascal ROQUET et Richard WITTORSKI
 • Autour des mots de la formation « Déprofessionnalisation », Philippe MAUBANT, Lucie ROGER, Michel LEJEUNE
 • Entretien avec Marilyn OSBORN, England: teachers' Work under conditions of constraint, Pascal ROQUET et Richard WITTORSKI
Débats & controverses
 • Formation à l'autorité : « l'assujettissement scolaire », un modèle impensé ?, Jean-François NORDMANN
 • Varia
  • Formation et évolution des représentations professionnelles, Thierry MICHALOT, Arnaud SIMEONE
  •  
  •  http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100288430

Revue française de sociologie

Revue française de sociologie


  N°55, 2014/1


  On lira notamment :
 • La réforme de 1999 du système éducatif polonais : Effets sur les inégalités sociales de compétences scolaires, Noémie Le Donné
 •  
 •  
 • http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2014-1.htm

Revue française de pédagogie (RFP)

Revue française de pédagogie (RFP)


   N° 183, 2013

   Les formations par apprentissage

  Dossier coordonné par Prisca Kergoat et Valérie Capdevielle-Mougnibas
 • Prisca Kergoat & Valérie Capdevielle-Mougnibas – Les formations par apprentissage : un domaine de recherche à développer
 • Guy Brucy – L'apprentissage ou… les apprentissages ?
 • Lucie Tanguy – Apprentissage en entreprise et formation professionnelle en école : une mise en perspective des années 1950 aux années 1990
 • Gilles Moreau – Apprentissage(s). Homogénéité et hétérogénéité d'un dispositif
 • Jean-Jacques Arrighi – L'apprentissage et le chômage des jeunes : en finir avec les illusions
 • Christian Imdorf – Lorsque les entreprises formatrices sélectionnent en fonction du genre. Le recrutement des apprenti(e)s dans le secteur de la réparation automobile en Suisse
Varia
 • Gaële Henri-Panabière, Fanny Renard & Daniel Thin – Des détours pour un retour ? Pratiques pédagogiques et socialisatrices en ateliers relais
 • Cathy Perret, Julien Berthaud & Stéphanie Benoist – Essai de mesure de l’efficacité différenciée d’un plan « Réussite en licence » selon les acquis initiaux des étudiants
Note de synthèse
 • Fanny Boraita & Marcel Crahay – Les croyances des futurs enseignants : est-il possible de les faire évoluer en cours de formation initiale et, si oui, comment ?
 http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100224290

Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

U21 Rankings of National Higher Education Systems 2012

U21 Rankings of National Higher Education Systems 2012

 http://www.universitas21.com/news/details/61/

 


Policy Futures in Education

Policy Futures in Education

Volume 12 Number 1  2014  ISSN 1478-2103
SPECIAL ISSUE
ISLAM AND THE END OF EUROPEAN MULTICULTURALISM?
Edited by MICHAEL A. PETERS & TINA BESLEY
Michael A. Peters & Tina Besley. Editorial. Islam and the End of European Multiculturalism? From Multiculturalism to Civic Integration OPEN ACCESS
Danielle Zay. Is the Decline of European Multiculturalism the Beginning of a More Secular Europe?
Carsten Ljunggren. Citizenship Education and National Identity: teaching ambivalence
Donald K. Sharpes & Lotte R. Schou. Teacher Attitudes toward Muslim Student Integration into Civil Society: a report from six European countries
Sabine Gruber & Annika Rabo. Multiculturalism Swedish Style: shifts and sediments in educational policies and textbooks
Louise Chircop. Muslim Students in Malta: citizens at the margins
Mike Cole. Austerity/Immiseration Capitalism and Islamophobia – or Twenty-first-century Multicultural Socialism?
David Gabbard & Sarah Ritter. The Market, Multiculturalism, and Leitkultur: responding to Zizek’s challenge
Mayida Zaal. In the Shadow of Tolerance: the discursive context of Dutch-born Muslim youth
Yusef Waghid & Nuraan Davids. Muslim Education and its (In)commensurability with Multiculturalism: some thoughts on the imaginative madrassah
Anis Bajrektarevic. Multiculturalism is D(r)ead in Europe
Anne Beate Reinertsen, Ann Merete Otterstad & Oded Ben-Horin. Our Little Land and the Urgency of Showing, Not Telling, Our Subjectivities
Driss Habti. The Religious Aspects of Diasporic Experience of Muslims in Europe within the Crisis of Multiculturalism
Renée DePalma & Laura Cruz López. The Hijab and the Integration of the Muslim Other in Spanish Schools
VIEWPOINT
Michael A. Peters. Criticism and the Ethics of Negative Reviews
BOOK REVIEW
Education, Democracy and Development: does education contribute to democratization in developing countries? (Clive Harber & Vusi Mncube), reviewed by Mauricio Pino Yancovic OPEN ACCESS

Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL

EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL
Volume 13 Number 1  2014 
  ISSN 1474-9041
SPECIAL ISSUE
MOBILE SOCIOLOGIES OF EDUCATION
Guest Editors: PAOLO LANDRI & ESZTER NEUMANN
Paolo Landri & Eszter Neumann. Introduction. Mobile Sociologies of Education OPEN ACCESS
Terri Seddon. Renewing Sociology of Education? Knowledge Spaces, Situated Enactments, and Sociological Practice in a World on the Move
Emiliano Grimaldi & Giovanna Barzanò. Making Sense of the Educational Present: problematizing the ‘merit turn’ in the Italian eduscape
Orazio Giancola & Assunta Viteritti. Distal and Proximal Vision: a multi-perspective research in sociology of education
Radhika Gorur. Towards a Sociology of Measurement in Education Policy
Carlijne Ceulemans, Maarten Simons & Elke Struyf. What – If Anything – Do Standards Do in Education? Topological Registrations of Standardizing Work in Teacher Education
Mathias Decuypere & Maarten Simons. On the Composition of Academic Work in Digital Times
KEYNOTES, ECER ISTANBUL 2013
Lene Tanggaard. A Situated Model of Creative Learning
Morwenna Griffiths. Encouraging Imagination and Creativity in the Teaching Profession