Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

2ο σεμινάριο - Οκτώβρης 2011 - videos

Εισηγήτρια, η Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κα. Ελένη Πρόκου.
Θέμα εισήγησης: «Διερευνώντας τη μετατόπιση από την ‘ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών’ στην ‘αποδοτικότητα’, στις πολιτικές για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα». 

Videos
Η εισήγησηη συζήτηση, μέρος 1ο


η συζήτηση, μέρος 2ο


Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

2o σεμινάριο - Οκτώβρης 2011 - φωτογραφίες

Εισηγήτρια, η Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κα. Ελένη Πρόκου.
Θέμα εισήγησης: «Διερευνώντας τη μετατόπιση από την ‘ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών’ στην ‘αποδοτικότητα’, στις πολιτικές για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα». 

Φωτογραφίες


Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Overview of Current Marketing Initiatives by Higher Education Institutions (HEI) and National Agencies

Overview of Current
Marketing Initiatives
by Higher Education
Institutions (HEI)
and National Agencies
Within the European
Higher Education Area
(EHEA), Focusing on
“Marketing the EHEA“
Report on survey results of survey carried
out by DAAD for IPN Working Group 1.
Initial survey results were presented in Bonn
in December 2010 and Vienna in January
2011 by Irene Jansen.
Report prepared

http://www.ehea.info/Uploads/presentations/IPN%20Survey%20Report%2025%20March%202011.pdf

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

La formation professionnelle des adultes: pour en finir avec les réformes inabouties

La formation professionnelle des adultes: pour en finir avec les réformes inabouties

Pierre Cahuc, Marc Ferracci, André Zylberberg

Institut Montaigne
10/2011

"Chaque année, 150 000 jeunes quittent notre système éducatif sans qualification ni diplôme. Cette situation intolérable handicape fortement la compétitivité de notre pays. À quoi bon se réjouir d’avoir la plus forte natalité d’Europe si 20 % des enfants à la sortie de l’école primaire ne maîtrisent pas les compétences de base en lecture, écriture et calcul ? Avec un tel échec scolaire, la France ne peut se permettre d’offrir à ses adultes un système de formation professionnelle de mauvaise qualité. Cette situation a pu évoluer dans la période récente, mais malgré plusieurs réformes, le système reste d’une efficacité très discutable pour ceux qui en ont le plus besoin. Depuis bientôt dix ans, l’Institut Montaigne formule des propositions pour en faire un outil de développement des compétences et d’employabilité..."

http://www.institutmontaigne.org/medias/documents/etude_formation_professionnelle.pdf

Mastérisation de la formation initiale des enseignants : enjeux et bilan

Mastérisation de la formation initiale des enseignants : enjeux et bilan

Jean-Michel JOLION

Université de Lyon

10/2011

"Au delà des difficultés inhérentes à toute réforme et à sa phase de construction, cette réforme porte en elle des écueils qui ne pourront être levés par de simples ajustements." (extrait du rapport).

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/rapportjolion111011.pdf

Comment accroître la place du sport à l'école ?

Comment accroître la place du sport à l'école ?

Ambassadeurs du sport à l'école (UNSS)

09/2011

Les Huit propositions pour accroître la place du sport à l'école :

Permettre l’accès de tous aux valeurs universelles du sport
Renforcer le rôle de l’école autour des enjeux sociétaux du sport
établir une relation de confiance entre l’enseignant d’EPS et l’éducateur sportif
Favoriser les passerelles entre l’école et le mouvement sportif
Renforcer la place des parents au sein de l’association sportive
Adapter les offres du sport scolaire aux attentes de la Jeunesse
Valoriser l’engagement des élèves
Permettre à l’élève de faire plus de sport à travers de nouveaux rythmes

http://media.education.gouv.fr/file/2011/71/7/Rapport-UNSS_194717.pdf

American Journal of Education (AJE)

American Journal of Education (AJE)

Vol. 118, n°1, novembre 2011Good Teaching in Difficult Times: Demoralization in the Pursuit of Good Work, Doris A. Santoro
Immigrant Students’ Homework: Ecological Perspective on Facilitators and Impediments to Task Completion, Hee Jin Bang, Carola Suárez-Orozco, Erin O’Connor
From Policy to Practice: Implementation of the Legislative Objectives of Charter Schools, Katherine M. Barghaus, Erling E. Boe

http://www.jstor.org/stable/10.1086/662026

Cambridge Journal of Education

Cambridge Journal of Education

Vol. 41, n°3, septembre 2011

Mirrors for Research in Classrooms


Mirrors for research in classrooms: Reflections of Maurice Galton’s lifework, Linda Hargreaves
Evidence, rhetoric and collateral damage: the problematic pursuit of ‘world class’ standards, Robin Alexander
Rational responses to high stakes testing: the case of curriculum narrowing and the harm that follows, David Berliner
(Using) evidence for educational improvement, Adrienne Alton-Lee
Old anticipations, new anxieties? A contemporary perspective on primary to secondary transfer, David Mellor
Making sense of cluster analysis: revelations from Pakistani science classes, Tony Pell
Close encounters of a congenial kind, John MacBeath

http://www.tandfonline.com/toc/ccje20/41/3

DistanceS

DistanceS

Vol.13, n°1


Transformations du triangle didactique sous l’effet des TIC à l’université tunisienne, Jelmam Yassine
Éducation et multiculturalisme : une dichotomie de sens et de valeurs, Julie Benoit
Formation à distance en Asie, Donald Couture
Persévérance et conflit des réseaux de mémoire en formation à distance, Claude Breault
Aux frontières de la formation à distance : réflexions pour une appellation mieux contrôlée, Claude Potvin
La formation à distance : un apprentissage vert?, Marie-France Garceau
Quelques variables à considérer dans le choix du modèle d’éducation à distance, Alain Claude Ngouem

http://distances.teluq.ca/

Formation et profession

Formation et profession

Vol. 18, n°2, septembre 2011

La science et la technologie

Mot du directeur : L'école bloquée sous le feu des idéologies, Maurice Tardif Dossier: La science et la technologie

La science et la technologie, Abdelkrim Hasni
Rencontre avec Jean-Louis Martinand, Abdelkrim Hasni
L'éducation technoscientifique pour demain: enjeux et défis, Joël Lebeaume
Enjeux et défis liés à l'intégration des préoccupations environnementales en enseignement des sciences et de la technologie au secondaire au Québec, Patrick Charland, Stéphane Cyr
Comment l'éducation scientifique et technologique peut-elle intégrer les problématiques sociales contemporaines ? Le cas de l'éducation relative à l'environnement, Abdelkrim Hasni
Une expérience personnelle de développement professionnel dans le cadre d'une collaboration milieu scolaire-université, Sophie Gravel
L'interdisciplinarité et l'enseignement des sciences-technologie au secondaire,
Diane Gauthier

Chronique sur la formation en éducation :Les enseignants de français du secondaire au Québec: données sociodémographiques et conditions de travail, Suzanne-G. Chartrand, Marie-Andrée Lord
Chronique sur les professions en éducation : Agir dans un monde scolaire incertain, Jean-Paul Payet
Chronique sur l'insertion professionnelle en enseignement : Les groupes collectifs de soutien à l'insertion professionnelle, Stéphane Martineau, Anne-Catherine Vallerand
Chronique sur l’intervention éducative : Entretien avec un éducateur physique: l'autre côté de la médaille en recherche-action, Sylvie Beaudoin, Carlo Spallanzani
Chronique de la recherche étudiante : État des lieux de l'enseignement de l'oral dans la classe de français au secondaire québécois, Kathleen Sénéchal

Revue des sciences de l'éducation (RSE)

Revue des sciences de l'éducation (RSE)

Vol. XXXVI, n°3, 2010

Éducation à la santéUn leadership partagé pour une éducation à la santé, Claire IsaBelle
Comprendre les résistances à l'éducation à la santé : la nature de l'ignorance dans la philosophie de Socrate, Marie Agostini et Jeanne Mallet
Portrait de la violence dans des écoles secondaires montréalaises : enjeux pour l’éducation à la santé, Jean Bélanger, Michel Janosz, Isabelle Archambault et Hélène Riberdy
Validation par les experts et évaluation de l’efficacité d’un jeu éducatif en ligne sur les attitudes des jeunes de 13 et 14 ans, à l’égard de la santé sexuelle, Lise Renaud et Louise Sauvé
L’éducation à la santé à l’école primaire : approche comparative des pratiques au Québec et en France, Caroline Bizzoni-Prévieux, Johanne Grenier, Joanne Otis, Corinne Mérini et Didier Jourdan
Les pratiques pédagogiques d'éducateurs physiques du primaire en éducation à la santé, Sylvain Turcotte, Louise Gaudreau, Joanne Otis et Jean-François Desbiens
Éducation à la santé à l’École : étude des déterminants des pratiques des enseignants du premier degré, Carine Simar et Didier Jourdan
L’Approche école en santé au primaire : points de vue des parents, Marie-Claude Rivard, Rollande Deslandes et Marie Collet

http://www.rse.umontreal.ca/

Les Cahiers de recherche en éducation et formation

Les Cahiers de recherche en éducation et formation

N°84, septembre 2011

Le rôle de l'établissement d'enseignement secondaire dans la construction des aspirations d'études supérieures

Dossier réalisé par Hugues Draelants et Julien Artoisenet.
Ce cahier met en évidence l’existence d’un effet de l’établissement d’enseignement secondaire fréquenté sur la probabilité d’aspirer à poursuivre des études supérieures en Belgique francophone. La recherche présentée montre que cet effet ne tient pas seulement à la structure de l’offre d’études proposées par l’établissement ou aux caractéristiques du public qu’il scolarise mais qu’il s’explique également par l’information que l’établissement dispense en la matière à ses élèves.
Une enquête par questionnaire sur les conceptions et les pratiques mises en place par un échantillon représentatif d’établissements secondaires pour informer leurs élèves sur l’enseignement supérieur permet de cerner différentes façons d’envisager et de faciliter la transition entre enseignement secondaire et enseignement supérieur. La typologie dégagée est ensuite introduite dans un modèle statistique multivarié. L’analyse montre qu’indépendamment de la filière d’études, du retard scolaire, du milieu social d’origine et des attentes familiales, les élèves qui fréquentent un établissement mobilisé autour de la transition secondaire-supérieur doublent leurs chances d’aspirer à suivre des études universitaires par rapport à ceux qui fréquentent un établissement peu préoccupé par cette question. Les implications pratiques et politiques de ces résultats pour la problématique de la production scolaire des inégalités sociales en Communauté française de Belgique sont également discutées.

http://www.uclouvain.be/373309.html

Revue suisse des sciences de l'éducation

Revue suisse des sciences de l'éducation

Vol 32, n°3

Thème : Les contenus disciplinaires de PISA sous la loupe de la recherche: le point en sciences naturelles et en lecture

Dossier

Den Naturwissenschafts- unterricht analysieren, modellieren und neu denken Zusammenfassung,Peter Labudde
L’enseignement des sciences au secondaire obligatoire en Suisse romande, au regard des enquêtes internationales sur la culture scientifique des jeunes, Laura Weiss
Naturwissenschaften in der Sekundarstufe I? Ein Blick auf den Kanton Zürich und die Schweiz, Susanne Metzger
Leseunterricht und seine Orientierungen nach der PISA-Studie. Konzeptionen und Praktiken im Spannungsfeld von alltagsbezogener Kompetenzorientierung und Enkulturation, Andrea Bertschi-Kaufmann
L’enseignement de la lecture à Genève: quel objet enseigné´? quel objet évalué?, Sandrine Aeby Daghé

Varia

Lire dans une langue étrangère (L2) à l’école: quelles stratégies de lecture pour quel genre de texte?, Marianne Jacquin
Wer hat, dem wird gegeben? Zur Problematik von Matthäuseffekten in Förderprogrammen, Margrit Stamm

http://www.szbw.ch/Revues/J10_3/index.html

European Educational Research Journal (EERJ)

European Educational Research Journal (EERJ)

Vol. 10, n°3, septembre 2011

Philosophy of Education and the Transformation of Educational SystemsIntroduction. Philosophy of Education and the Transformation of Educational Systems, Roland Reichenbach
Philosophy of ... Philosophy and ...: taking the conditions we find ourselves in seriously, Paul Smeyers
From the Scientistic to the Humanistic in the Construction of Contemporary Educational Knowledge, David Bridges
Education's Outside, Paul Standish
Philosophy of Education: a thorn in the (clay) foot of the educational system, Michel Soëtard
Philosophy and the Rationalisation of Educative Action: the example of personal autonomy, Philippe Foray
Philosophy of Education as an Exercise in Thought: to not forget oneself when 'things take their course', Jan Masschelein
Necessary Transformation or Safe Permanence? A Philosophical Approach to the Desire for Change, Anne-Marie Drouin
The Research of Transformational Education Processes: exemplary considerations on the relation of the philosophy of education and educational research, Hans-Christoph Koller
Role and Function of 'Philosophy of Education' within the Educational Sciences: a cross-national attempt, Volker Kraft
EU Funding and Issues of 'Marketisation' of Higher Education in Greece, Dionysios Gouvias
Self-Study Research and the Development of Teacher Educators' Professional Identities, Mieke Lunenberg, Fred Korthagen & Rosanne Zwart
The Projectisation, Marketisation and Therapisation of Education, Kristiina Brunila
On the Reception of Foucauldian Ideas in Pedagogical Research, Helena Ostrowicka
Interruptions and Failure in Higher Education: evidence from ISEG-UTL, Margarida Chagas Lopes & Graça Leão Fernandes
Globalization, New Modes of Governance and Educational Challenges: a comparative review,Ana Márcia Pires

http://www.wwwords.co.uk/eerj/content/pdfs/10/issue10_3.asp

International Journal of Qualitative Studies in Education (QSE)

International Journal of Qualitative Studies in Education (QSE)

Vol. 24, n°6, novembre 2011White women speak, black women write: the politics of locution and location in the other researching the not other, Venitha Pillay
Balancing identity, motivation, and internal dialogue in the making of solos: conquering the high wire, Carey E. Andrzejewski
At home with disability: one family’s three generations narrate autism, Chryso Mouzourou, Rosa Milagros Santos & Janet S. Gaffney
How is examination stress experienced by secondary students preparing for their General Certificate of Secondary Education examinations and how can it be explained?, David William Putwain
Interviewing objects: including educational technologies as qualitative research participants, Catherine A. Adams
Voice in qualitative inquiry: challenging conventional, interpretive, and critical conceptions in qualitative research, Kate McCoy
Sexuality matters: paradigms and policies for educational leaders, Jane Bryan Meek
The very thought of education: psychoanalysis and the impossible professions, Nina Asher

http://www.tandfonline.com/toc/tqse20/24/6

Recherches et éducations

Recherches et éducations

N°5, 2011

Le centenaire de la mort d'Alfred Binet

Première partie : Les archives Binet et l'histoire de la psychologie

Comment constituer Alfred Binet en archives?, Bernard Andrieu
Les premières recherches de Binet au laboratoire de psychologie de la Sorbonne(1891-1894), Serge Nicolas
Les apports de la correspondance d'Alfred Binet (1857-1911) à l'histoire de la psychologie, Alexandre Klein
La société et ses présidents, Guy Avanzini

Deuxième partie : Binet et l'éducation

Binet, citoyen indigne ?, Claire Meljac et Robert Voyazopoulos
Adapter l'école, adapter l'élève, Stéphane Jacob
Ovide Decroly et Alfred Binet : deux itinéraires aux racines de la pédagogie expérimentale et des sciences de l'éducation, Sylvain Wagnon et Marcelle Le Boucher-Clarinval
Le laboratoire de pédagogie expérimentale de la Grange-aux-Belles, Régis Ouvrier-Bonnaz

Troisième partie : Binet et l'évolution de la psychologie

Binet : précurseur d'une psychométrie cognitive qualitative, Paulette Rozencwajg
Les trois vies du Binet-Simon , Georges Cognet
Binet, entre la psychologie cognitive et la psychanalyse, Michel Grollier
André de Lorde et Alfred Binet: Quand le théâtre du Grand Guignol passionne les scientifiques Flore Garcin-Marrou
Alfred Binet et le démantèlement du prodige, Denis Poizat
Evolution de l'évaluation de la créativité chez l'enfant de Binet à nos jours, Maud Besançon, Baptiste Barbot et Todd Lubart
Sur le caractère fondateur de l'article de Binet (1887) "Le fétichisme dans l'amour", André Béjin

http://rechercheseducations.revues.org/index803.html

Net.Doc

Net.Doc

N°85, 2012

Évaluation du non-recours au tutorat à l’université

Dossier réalisé par Isabelle Borras.
"Le tutorat est depuis 2008 un des dispositifs d’accompagnement personnalisé et de soutien du Plan pour la réussite en licence. Largement utilisé par les universités, il peine pourtant à attirer les étudiants.
Alors que les réformes en cours de la licence le confortent, il y a urgence à mieux connaitre ce dispositif, jusqu’à présent peu évalué. Atteint-t-il sa cible ? Comment celle-ci est-elle définie ? Quel accueil est réservé à cette aide à la réussite ? Pourquoi les étudiants y ont-ils, ou non, recours ?
C’est par une entrée originale, centrée sur la question du « non-recours » qu’est ici évalué le tutorat. Une enquête par mail a été menée auprès d’étudiants de L1 et de leurs tuteurs dans deux universités (l’une de sciences, l’université Joseph Fourier à Grenoble et l’autre de sciences humaines et sociales, l’université Victor Segalen à Bordeaux). La démarche a consisté à comparer trois groupes d’étudiants, ceux qui ont refusé (33 %), suivi (51 %) ou abandonné (16 %) le tutorat proposé, et à confronter leurs réponses avec celles des tuteurs".

http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Evaluation-du-non-recours-au-tutorat-a-l-universite

Bref

Bref

N°290, 2011

Le tutorat à l’université. Peut-on forcer les étudiants à la réussite ?

"Le tutorat attire peu les étudiants, et encore moins les plus fragiles. Certes, son organisation et sa qualité peuvent toujours être améliorées. Mais c’est avant tout la question du ciblage des étudiants et celle de son caractère facultatif qu’il faut traiter. Pourtant, même ciblé et obligatoire, le tutorat seul n’est pas la panacée. D’autres pistes d’aide à la réussite sont à explorer" (Isabelle Borras).

http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/Le-tutorat-a-l-universite.-Peut-on-forcer-les-etudiants-a-la-reussite

Les Cahiers du Cerfee

Les Cahiers du Cerfee

N°29, 2011

Recherches émergentes en éducation et en formation

Première partie : Vers une définition des recherches émergentes

Michel Fabre : Comment se repérer dans un monde problématique ?
Daniel Bart : Conceptions de la recherche des universitaires de sciences de l’éducation et formes des travaux émergents
Jeanne Mallet et Florence Saint-Luc : La coopération internationale dans la recherche-action en éducation : un autre moyen de concevoir et de mettre en œuvre la formation des enseignants

Deuxième partie : De quelques recherches émergentes en sciences de l’éducation

Emmanuelle Annoot : Nouveaux modèles de formation et enseignement supérieur : l’exemple du tutorat à l’université
Christine Fontanini : Les classes préparatoires scientifiques TB et ATS: des prépas mal connues et reconnues
Luc Jamet : Un métier émergent en éducation : l’accompagnateur de jeunes professeurs recrutés dans le contexte d’un établissement formateur
Isabelle Joing, Jacques Mikulovic et Gilles Bui-Xuan : Une approche conative de la violence en milieu scolaire : une perspective singulière et éclairante sur les problématiques qui touchent l’école
Geneviève Zoïa : Aborder la question des « communautés » en classe et dans l’établissement scolaire : quelles réalités, quels outils?

Troisième partie : En allant du côté de la formation

Cédric Frétigné: Pour une sociologie du travail des agents de la formation
Christine Poplimont: Une recherche-action en pédagogie de l’alternance: une autre façon de se trans-former
Luis Artur Dos Santos Cestari : Efficacité autobiographique et mémoire affirmative : nouvelles perspectives pour la recherche-formation
Valérie Guillemot et Michel Vial : Formation au coaching : quelle place émergente pour les sciences de l’éducation ?

http://recherche.univ-montp3.fr/cerfee/article.php3?id_article=471

Éducation permanente

Éducation permanente

N°188, 2011/3

Formation et professionnalisationLe rôle de la certification dans les processus de professionnalisation, Anne-Marie Charraud
La professionnalisation des études universitaires, Marie-Christine Combes
De la validation des acquis à la professionnalisation des formateurs, Marie-Christine Presse
La professionnalisation par la formalisation de savoirs. Le cas des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, Sylvie Debris, Richard Wittorski
La professionnalisation : entre compétences et savoirs professionnels. Un exemple en « travail social», Eliane Leplay
Le management : figures et contre-figures de la professionnalisation de l’encadrement, Frederik Mispelblom Beyer
Apprendre à agir et à interagir en professionnel compétent et responsable, Guy Le Boterf
Les contextes organisationnels d'insertion des jeunes, Jean-François Giret
L’approche par compétences : essais de modélisation dans le master « métiers de l’éducation et de la formation », Valérie Huard

http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1707

Spirale

Spirale

N°48, 2011

Transmettre les sciences : vulgarisation et enseignement

Coordination : Johann-Günther EGGINGER

La Cigale dans les manuels scolaires : une vulgarisation de la « science » de Jean-Henri FABRE ? Delagrave, Magnard et Hachette, 1902-1952, Philippe ROCHER
Les procédés de diffusion de l’enseignement et de la vulgarisation scientifique: des témoins de stratégies, des vecteurs de contenus, Albine DELANNOY-COURDENT
Enseignement et vulgarisation scientifique : une frontière en cours d’effacement ? Une étude de cas autour de l’effet de serre, Philippe COLIN
L’explication-écho : forme privilégiée du rapprochement entre vulgarisation et enseignement, Laurence VIENNOT
L’écologie en image, Sébastien DUFLOT
Entre vulgarisation et enseignement des sciences à l’école primaire. Le cas d’une animation scientifique auprès d’élèves de Guyane dans le cadre de l’opération « L’espace au fil du fleuve », François-Xavier BERNARD & Rodica AILINCAI
La classe « Archives » des Archives nationales : une éducation non formelle à l’histoire, Annick PEGEON
Quand un didacticien de la technologie devient auteur d’une encyclopédie jeunesse. Analyse d’une intervention sur la ligne de partage entre enseignement et vulgarisation, Joël LEBEAUME
La vulgarisation de la démarche expérimentale dans le mémoire de l’enseignant spécialisé : quel(s) impact(s) sur les pratiques pédagogiques ?, Philippe GARNIER

http://spirale-edu-revue.fr/spip.php?rubrique142

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

6th Teacher Education Policy in Europe (TEPE) Network Conference

The 6th Teacher Education Policy in Europe (TEPE) Network Conference is “Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe” When? 17-19 May 2012 Where? Warsaw, Poland Call for papers: http://tepe.files.wordpress.com/2011/10/tepe-2012-call-for-papers.pdf

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

The State of E-Learning in Canadian Universities, 2011: If Students Are Digital Natives, Why Don't They Like E-Learning?

The State of E-Learning in Canadian Universities, 2011: If Students Are Digital Natives, Why Don't They Like E-Learning? Jason Rogers, Alex Usher Higher Education Strategy Associates 09/2011 http://higheredstrategy.com/wp-content/uploads/2011/09/InsightBrief42.pdf

Education Reform in Japan

Education Reform in Japan Randall S. Jones OCDE 09/2011 http://www.oecd-ilibrary.org/economics/education-reform-in-japan_5kg58z7g95np-en

Is the Persistence of Teacher Effects in Early Grades Larger for Lower-Performing Students?

Is the Persistence of Teacher Effects in Early Grades Larger for Lower-Performing Students? Spyros Konstantopoulos, Min Sun Institute for the Study of Labor 09/2011 http://ftp.iza.org/dp5974.pdf

Examining Quality Culture Part II: Processes and Tools - Participation, Ownership and Bureaucracy

Examining Quality Culture Part II: Processes and Tools - Participation, Ownership and Bureaucracy Andrée Sursock European University Association 09/2011 http://www.eua.be/pubs/Examining_Quality_Culture_Part_II.pdf

Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and the Social Dimension 2011

Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and the Social Dimension 2011 Eurydice 09/2011 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/131EN.pdf

Funding Research Excellence: Research group size, critical mass and performance

Funding Research Excellence: Research group size, critical mass and performance Reuters University Alliance 07/2011 http://www.university-alliance.ac.uk/wp-content/uploads/2011/07/University-Alliance-Funding-Research-Excellence-July-2011.pdf

Les inégalités à l'école

Les inégalités à l'école Xavier NAU Conseil économique, social et environnemental 09/2011 Le système éducatif peine aujourd'hui à remplir sa fonction intégratrice. Un grand nombre de situations d’échec se révèlent pendant la scolarité obligatoire et les inégalités de réussite sont très nettement corrélées aux inégalités sociales et culturelles des familles. L'école ne parvient plus à atténuer ces inégalités de départ et tend même à les accentuer entre le début du primaire et la fin du collège. L'école doit renouer avec une ambition éducative pour tous, en assurant un enseignement de qualité sur l'ensemble du territoire. Ce rapport du Conseil économique, social et environnemental formule des préconisations en ce sens. http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000564/0000.pdf

Le temps périscolaire et les contraintes professionnelles des parents

Le temps périscolaire et les contraintes professionnelles des parents Olivia Sautory, Drees, Vincent Biausque et Joëlle Vidalenc INSEE 09/2011 "Les parents qui travaillent doivent s’organiser pour assurer la prise en charge de leurs enfants avant l’école, le midi, à la sortie des cours ou encore le mercredi. C’est d’autant plus nécessaire que les enfants sont jeunes. Ainsi, sept élèves de maternelle ou de primaire sur dix déjeunent à la cantine lorsque leurs deux parents travaillent, contre un peu plus d’un tiers lorsqu’au moins un des parents ne travaille pas. La plupart vont à l’école et rentrent chez eux avec leurs parents. Lorsque les deux parents travaillent à temps complet, près d’un élève de primaire sur deux ne les retrouve pas directement après la journée de classe, et quatre sur dix ne les voient ni l’un ni l’autre le mercredi en journée. La grande majorité des collégiens déjeunent à la cantine, se rendent au collège et rentrent chez eux seuls. Une fois rentrés, 16 % d’entre eux sont seuls." http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1370/ip1370.pdf

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur (RIPES)

Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur (RIPES) N°27/1, 2011 Caractéristiques d’activités d’évaluation de la compétence langagière à l’université, Martine Peters et Louise Bélair Effet du format de structuration de l’information sur la créativité de la présentation personnelle de l’étudiant, Stéphanie Mailles-Viard Metz, Catherine Loisy et Laurence Leiterer Qu’attendent les enseignants universitaires français en termes de formation et d’accompagnement pédagogiques ?, Joelle Demougeot-Lebel et Cathy Perret Focus sur les déclencheurs de l’évolution des actions d’accompagnement pédagogique, Mireille Houart, Dorothée Baillet, Bernard Cobut, Céline Vanden Eynde, Dominique Duchâteau, Sabine Goemaere, Anne-France Lanotte, Laurence Oger, Jim Plumat, Marie-Christine Pollet, Pauline Slosse et Didier Salmon http://ripes.revues.org/436

School Leadership & Management

School Leadership & Management Vol. 31, n°4, octobre 2011 School leadership in Asia Pacific: identifying challenges and formulating a research agenda School leadership in Asia Pacific: identifying challenges and formulating a research agenda, Philip Hallinger & Allan D. Walker Developing a knowledge base for educational leadership and management in East Asia, Philip Hallinger Formulating a research agenda in school leadership and organisational change for school improvement in Singapore, Clive Dimmock Challenges and research agenda of school leadership in Taiwan, Hui-Ling Wendy Pan & Peiying Chen Theory and practice of successful school leadership in Australia, Lawrie Drysdale & David Gurr Principal leadership in an era of accountability: a perspective from the Hong Kong context, Allan Walker & James Ko Exploring the role of leadership in facilitating teacher learning in Hong Kong, Edmond H.F. Law http://www.tandfonline.com/loi/cslm20

European Journal of Teacher Education

European Journal of Teacher Education Vol. 34,n°3, 7- 2011 Beginning teachers as enquirers: m-level work in initial teacher education, Beth Dickson Emerging: the impact of the Artist Teacher Scheme MA on students’ pedagogical and artistic practices, Tara Page, Jeff Adams & Wendy Hyde The teaching profession against the background of educationalisation: an exploratory study, Edith Helena Hooge, Marlies Elisabeth Honingh & Berber Nadia Langelaan Intercultural competence among sports and PE teachers. Theoretical foundations and empirical verification, Elke Grimminger The impact of foreign language mediated teaching on teachers’ sense of professional integrity in the CLIL classroom, Josephine Marie Moate Questions asked by primary student teachers about observations of a science demonstration, Maija Ahtee, Kalle Juuti, Jari Lavonen & Liisa Suomela http://www.tandfonline.com/toc/cete20/34/3

European Journal of Teacher Education

European Journal of Teacher Education Vol. 34, n°4, novembre 2011 Editorial, Kay Livingston The diverse facets of power in early childhood mentor–student teacher relationships, Eleni Loizou Investigating teachers’ professional learning in an advanced Master’s degree programme, C. Stephen White A case study of beginning science teachers’ subject matter (SMK) and pedagogical content knowledge (PCK) of teaching chemical reaction in Turkey, Muhammet Usak Emerging teachers–emerging identities: trust and accountability in the construction of newly qualified teachers in Norway, Germany, and England, Gerry Czerniawski Classroom observation: desirable conditions established by teachers, David Lasagabaster Pre-service teachers’ greater power to act in the classroom: analysis of the circumstances for professional development, Sylvie Moussay Factors that influence pre-service teachers’ ICT usage in education, Erdogan Tezci The importance of respect in teaching and learning: perspectives of final year pre-service teachers in a regional university in Ireland, Emmanuel O’Grady http://www.tandfonline.com/toc/cete20/34/4

International Journal of Qualitative Studies in Education (QSE)

International Journal of Qualitative Studies in Education (QSE) Vol. 24, n°5, octobre 2011 Youth resistance revisited: new theories of youth negotiations of educational injustices Youth resistance revisited: new theories of youth negotiations of educational injustices, Eve Tuck Looking for learning in all the wrong places: urban Native youths’ cultured response to Western-oriented place-based learning, Tracy L. Friedel LGBTQ street youth talk back: a meditation on resistance and witnessing, Cindy Cruz Oppositional behavior in urban schooling: toward a theory of resistance for new times, Kathleen M. Nolan Transcending an urban–rural divide: rural youth’s resistance to townization and schooling, a case study of a middle school in Northwest China, Jingjing Lou Bullshit as resistance: justifying unearned privilege among students at an elite boarding school, Rubén Gaztambide-Fernández Resist this! Embodying the contradictory positions and collective possibilities of transformative resistance, David Alberto Quijada Cerecer Valuing youth resistance before and afterpublic protest, Jen Weiss Uneven youth resistance across uneven school contexts, Nicole Hidalgo “Crafting is a luxury that many women cannot afford”: campus knitivism and an aesthetic of civic engagement, Stephanie Springgay Toward a performance of possibilities: resisting gendered (in)justice, MaishaT. Winn Resisting colonial education: Zitkala-Sa and Native Feminist archival refusal, LauraL. Terrance Mapping the biopolitics of school dropout and youth resistance, Jessica Ruglis Notes from the Ethnic Studies home front: student protests, texting, and subtexts of oppression, LydiaR. Otero Studying resistance: some cautionary notes, Greg Dimitriadis http://www.tandfonline.com/toc/tqse20/24/5

School Leadership & Management

School Leadership & Management Vol. 31, n°2, 5- 2011 School leadership in the twenty-first century: thinking and acting both locally and globally Changing times: new issues for school leaders, Tony Townsend School leadership in the twenty-first century: different approaches to common problems?, Tony Townsend No lack of principles: leadership development in England and Scotland, John MacBeath The state of the art: leadership training and development: US perspectives: above and beyond recorded history, Ira E. Bogotch Breakthroughs in school leadership development in Australia, Stephen Dinham, Michelle Anderson, Brian Caldwell & Paul Weldon Educating Danish school leaders to meet new expectations? Lejf Moos Development of school leaders in Hong Kong: contextual changes and future challenges, Paula Kwan http://www.tandfonline.com/toc/cslm20/31/2

School Leadership & Management

School Leadership & Management Vol. 31, n°3, 7- 2011 Succession planning in England: new leaders and new forms of leadership, Tony Bush Getting emotional: a critical evaluation of recent trends in the development of school leaders, Marlene Morrison & Kathryn Ecclestone Transformative pedagogy, leadership and school organisation for the twenty-first-century knowledge-based economy: the case of Singapore, Clive Dimmock & Jonathan W.P. Goh Five years on: leadership challenges of an experienced CEO, James C. Sarros & Anne M. Sarros Romanian women head teachers and the ethics of care, Ana-Cristina Popescu & Helen M. Gunter Promoting community cohesion in England, Andrew B. Morris, Maggie McDaid & Hugh Potter http://www.tandfonline.com/toc/cslm20/31/3

American Journal of Education (AJE)

American Journal of Education (AJE) Vol. 117, n°3, mai 2011 Suburban Advantage: Opportunity Hoarding and Secondary Attainment in the Postwar Metropolitan North , John L. Rury, Argun Saatcioglu Working the Crevices: Granting Students Authority in Authoritarian Schools, Joan F. Goodman, Jessica Hoagland, Nadel Pierre-Toussaint, Celeste Rodriguez, Christina Sanabria Content Coverage Differences across Districts/States: A Persisting Challenge for U.S. Education Policy, William H. Schmidt, Leland S. Cogan, Richard T. Houang, Curtis C. McKnight http://www.jstor.org/stable/10.1086/659150

Les Cahiers de recherche en éducation et formation

Les Cahiers de recherche en éducation et formation n°83, mai 2011 L’effet du contexte institutionnel sur les aspirations d’études : Une répétition de l’analyse de Buchmann et Dalto Dossier réalisé par Hughes Draelants "Selon une étude comparée réalisée par Claudia Buchmann et Ben Dalton (2002), les aspirations d’études supérieures seraient d’autant plus sensibles à l’influence parentale ainsi qu’à l’influence des pairs lorsque la structure de l’enseignement secondaire se caractérise par de faibles possibilités de différenciation des parcours scolaires . En revanche , l’influen ce de ces deux catégories d’acteurs serait négligeable dans des systèmes autorisant des différences de trajectoires importantes durant l’enseignement secondaire, notamment par le jeu des filières et des options scolaires . La répétit ion de cette analyse pour le cas de la Belgique francophone contredit l’hypothèse des auteurs et montre que la Belgique se singularise tant par rapport au cas de la France que par rapport à celui de l’Allemagne, malgré un système scolaire dont l’organisation sur ce point peut être considéré comme intermédiaire à celui de ces deux pays. L’auteur suggère que la compréhension des aspirations d’études ultérieures, notamment universitaires, suppose de ne pas se limiter à considérer les spécificités institutionnell es de l’enseigneme nt secondaire mais de tenir compte également des spécificités institutionnell es d’accès à l’enseignement supérieur." http://www.uclouvain.be/373306.html

Éducation & formation

Éducation & formation N° e-295, août 2011 Inégalités scolaires et processus de relégation Dossier Les blessures de la relégation :Introduction au volume « Inégalités scolaires et processus de relégation », Anne Van Haecht, Philippe Vienne Les tensions du jugement professoral, Géraldine André La sociabilité à l'épreuve de la relégation scolaire, Jean-Louis Siroux La stigmatisation comme processus combinatoire, Miguel Souto-Lopez Les pièges et dilemmes de l'exclusion scolaire, Philippe Vienne La carrière des enfants des rues au Rwanda, Véronique Tumusabyimana Comment concilier liberté de choix parental et mixité sociale ?, Tatiana Willems, Serhadlioglu, Eliz, Leyens, Stéphane La discrimination positive en question, Sébastien Thilmany L'injustice scolaire : quels sentiments chez les élèves ?, Johan Vanoutrive, Nathanaël Friant, Antoine Derobertmasure Varia Vers quelles pratiques de stage en formation initiale des enseignants du secondaire ? Analyse des conceptions des enseignants de l'ENS au Burundi, Fides Nitonde, Léoplod Paquay http://ute3.umh.ac.be/revues/

Science Education

Science Education Vol. 95, n°6, novembre 2011 Students' views of the nature of science: A critical review of research, Feng Deng, Der-Thanq Chen, Chin-Chung Tsai and Ching Sing Chai Secondary students' responses to perceptions of the relationship between science and religion: Stances identified from an interview study, Keith S. Taber, Berry Billingsley, Fran Riga and Helen Newdick Epistemological beliefs of third-grade students in an investigation-rich classroom, Julie M. Kittleson Motivation, achievement, and advanced placement intent of high school students learning science, Robert R. Bryan, Shawn M. Glynn and Julie M. Kittleson Earth systems science: An analytic framework, Fred N. Finley, Younkeyong Nam and John Oughton Portraying real science in science communication, Esther M. van Dijk Common interest, common visions? Chinese science teacher educators' views about the values of teaching nature of science to prospective science teachers, Zhi Hong Wan, Siu Ling Wong and Benny Hin Wai Yung Early career secondary science teachers: A longitudinal study of beliefs in relation to field experiences, Steven S. Fletcher and Julie A. Luft http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.v95.6/issuetoc

Higher Education

Higher Education Vol. 62, n°6, Dec 2011 A positive postdoctoral experience is related to quality supervision and career mentoring, collaborations, networking and a nurturing research environment, Amelia Scaffidi, Judith Berman Awhina: a programme for Maori and Pacific tertiary science graduate and postgraduate success , Marc Wilson, Maree Hunt, Liz Richardson, Hazel Phillips, Ken Richardson, Danna Challies Different research markets: a disciplinary perspective, Oili-Helena Ylijoki, Anu Lyytinen, Liisa Marttila Student socialization in interdisciplinary doctoral education, Daniel Boden, Maura Borrego, Lynita Newswander Faculty-graduate student mentoring relationships: mentors’ perceived roles and responsibilities, Vicente Lechuga The impact of a peer-tutoring program on quality standards in higher education, José Arco-Tirado, Francisco Fernández-Martín, Juan-Miguel Fernández-Balboa Global recession and higher education in eastern Asia: China, Mongolia and Vietnam, Gerard Postiglione Widening participation and the media student experience, Angela Devas http://www.springerlink.com/content/0018-1560/62/6/

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

1o σεμινάριο - Σεπτέμβρης 2011 - videos


1ο σεμινάριο 2011-2012, Σεπτέμβρης 2011
Εισηγήτρια: Αντιγόνη Σαρακινιώτη με θέμα:
Η φυσιογνωμία των Παιδαγωγικών Τμημάτων: Διερευνώντας τα μαθησιακά αποτελέσματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών.

 Videos
Μέρος1ο

Μέρος 2ο
Μέρος 3ο

1o σεμινάριο - Σεπτέμβρης 2011 - φωτογραφίες

1ο σεμινάριο 2011 - 2012, Σεπτέμβρης 2011
Εισηγήτρια: Αντιγόνη Σαρακινιώτη με θέμα:
Η φυσιογνωμία των Παιδαγωγικών Τμημάτων: Διερευνώντας τα μαθησιακά αποτελέσματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών. 

φωτογραφίεςCahiers pédagogiques

Cahiers pédagogiques N°491, septembre 2011 Évaluer à l’heure des compétences Se lancer en solo Cibler pour évaluer, Nicolas Prévost Quand Élodie évalue la récitation de David, Marcelin Hamon Jordan aux commandes, Guillaume Caron Les compétences et les ceintures, c’est comme le chocolat, Christine Vallin Se regarder apprendre, Mireille Laporte-Davin À la folie, un peu, pas du tout Faire apprendre plus qu’enseigner, Sylvain Connac Pour comprendre comment on apprend, Bernard Rey Viser l’expertise, André Gagneux Du conférencier au maitre nageur, Dominique Raulin Des élèves compétents dès la maternelle  ?, Stéphanie Pheng Peut-on échapper à l’évaluationnite  ?, Maria-Alice Médioni L’art du funambule, Sabine Kahn Polyphonies Quatorze professeurs, deux classes, zéro note Camille Génété, Stéphanie Michieletto, Antoine Vandewalle, Nicolas Vanlancker L’outil ne fait pas l’ouvrier, Céline Walkowiak, Francis Blanquart Changer de posture, Benoît Becquart, Marie Yessad Évaluation formative : une mutation professionnelle  ? Martine Watrelot, Jean-Pierre Bourreau, Michèle Sanchez La part du chef d’établissement, Stéphane Ravache Compétences et pôles interdisciplinaires, Emmanuel Rouault Quel travail d’équipe  ? Gilles Aldon, Clotilde Mercier-Dequidt, Rim Hammoud, Catherine Loisy, Alain Pastor, Michèle Prieur, Hussein Sabra Vadémécum avant de se lancer, Vincent Guédé Notes et compétences sont sur un bateau... Des signes pour communiquer, Bertrand Gimonnet Entre notes et grille, Olivier Lacroix Des paroles plutôt que des notes, Microlycée de Sénart Compétences et constante macabre, André Antibi L’essentiel : l’évaluation formative, Xavier Nicquevert Dix conditions pour un livret utile, Jean-Michel Zakhartchouk Les articles à lire en ligne Corriger au quotidien, Marcelin Hamon Vous allez trop vite, monsieur !, Gilles Gane Mettre en œuvre le livret de compétences, Laetitia Ferrari En recherche documentaire, Alix El Yahmidi et Françoise Rainaud Évaluer les langues vivantes au primaire, Christine Clemens-Corbi À chacun selon ses besoins, Virginie Hervé, Gilles Maranges, Sabrina Nouni, Fabien Martignoles, Guillaume Perron, Philippe Taddéi Précieux portefeuille, Christophe Blanc Anne, Léa, Dylan et les autres : les compétences à la carte, Christine Bobey-Gérard Des unités capitalisables aux compétences, Xavier Nicquevert http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article7550

L'Orientation scolaire et professionnelle

L'Orientation scolaire et professionnelle Vol. 40, n°3, 2011 Quelle insertion pour les publics dits de "bas niveau de qualification" ? - I Dossier Introduction : Quelle insertion pour les publics dits de « bas niveau de qualification » ?, Christine Delory-Momberger et Jérôme Mbiatong Les dispositifs d’accompagnement à destination des publics de « bas niveau de qualification » : évaluation et proposition d’actions, Martine Roques Bilan de compétences, construction personnelle pour une dynamique professionnelle, Catherine Ruffin-Beck et Claude Lemoine Évaluation d’un programme de formation à la clairvoyance normative pour demandeurs d’emploi, Nadia Férec, Pascal Pansu, Jacques Py et Alain Somat Analyse cognitive et linguistique de l’illettrisme : bilan des études et implications pour la formation, Elsa Eme, Nicolas Nantes et Christine Delliaux Hors thème Conceptualiser les parcours scolaires à l’enseignement supérieur, France Picard, Claude Trottier et Pierre Doray http://osp.revues.org/index3475.html

Carrefours de l'éducation

Carrefours de l'éducation Hors série n° 1, 2011 Vivre et apprendre ensemble à l'école Introduction Vivre et apprendre ensemble à l'école, Joël Bisault et Émile-Henri Riard Découverte du monde et interactions langagières à l'école maternelle : construire ensemble un objet d'investigation scientifique, Joël Bisault et Catherine Rebiffé Réforme éducative au Maroc et refonte des curricula dans les disciplines scientifiques, Fouad Chafiqi et Abdelhakim Alagui Comment permettre à des élèves de moyenne et de grande sections de maternelle d'exprimer autrement leurs émotions, Christine Brisset et Florence Moureaux Éducation au développement durable : éléments pour une problématisation de la formation des enseignants, Jean-Marc Lange Les choses et les mots à l'école primaire. Exploration de la connexité des enseignements de français et de sciences (1880-2000), Joël Lebeaume Comprendre la naissance du projet européen au CM1, Roselyne Le Bourgeois-Viron et Danièle Badia Interactions et apprentissages disciplinaires : la médiation de l'enseignant, Michel Grandaty Moments scolaires, objets du monde et langage à l'école maternelle, Philippe Legrand Situations difficiles à l'école et jugement moral : aspects relationnel et développemental, Line Numa-Bocage Situations scolaires « ordinaires » et imaginaire des enfants à la période de latence, Émile-Henri Riard La violence des jeunes et le sentiment d'abandon : le dépit, la rage, la haine, Jean-William Wallet et al. http://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2011-3.htm

Histoire de l'éducation

Histoire de l'éducation n°128, 2011 L'enseignement dans l'Empire colonial français (XIXe-XXe siècles) L’enseignement dans l’Empire colonial français : une vieille histoire ?, Pascale BARTHÉLÉMY Peut-on parler d’un « désir d’école » en Casamance ? (1860-1930), Céline LABRUNE-BADIANE Un colonialisme « glottophage » ? L’enseignement de la langue française dans les écoles indigènes en Nouvelle-Calédonie (1863-1945), Marie SALAÜN De la mission laïque à la mission civilisatrice. Un instituteur colonial à Madagascar au début du XXe siècle, Simon DUTEIL Entre la plume et l’angady (la bêche). Les jardins scolaires des écoles du premier degré à Madagascar (1916-1951), Marie-Christine DELEIGNE La crise de l’enseignement en Afrique occidentale française (1944-1950), Harry GAMBLE La politique française pour l’adaptation de l’enseignement en Afrique après les indépendances (1958-1964), Laurent MANIÈRE http://www.inrp.fr//editions/revues/histoire-de-l-education

A rapid review of the Greek research and development system

A rapid review of the Greek research and development system Jonathan Grant, Tom Ling, Dimitris Potoglou, September 2011 http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/documented_briefings/2011/RAND_DB631.pdf

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Revue internationale d'éducation - Sèvres

Revue internationale d'éducation - Sèvres N°57, septembre 2011 Le plaisir et l'ennui à l'école L'école, le plaisir et l'ennui, Mona Ozouf Lecture par plaisir et performances scolaires à 15 ans dans les pays de l'OCDE, Sophie Vayssettes, Éric Charbonnier Douleurs et espoirs de l'apprentissage scolaire: l'exemple de l'Inde, D.S. Muley, Daya Pant Rejet et demande d'école, Réflexions sur l'histoire de l'institution et le statut du savoir au Sénégal, Abdoulaye Elimane Kane Le plaisir et l'ennui comme choix pédagogiques: France et Angleterre, deux traditions éducatives contrastées, Maroussia Raveaud Plaisir et engagement à l'école : une politique d'établissement; un entretien entre Pierre-Louis Gauthier et Karali Pia Pitzele, directrice d'une High School à Brooklyn Scolarité "protégé" et abandon scolaire : les paradoxes norvégiens, Anne-Lise Høstmark Tarrou Plaisir et souffrance à l'université brésilienne : une enquête sur des réponses d'étudiants, Vera Esther Ireland Souffrance et gestion de la souffrance à l'école au Portugal:les stratégies des enseignants, José Alberto Correia, João Caramelo Faire connaître et aimer la littérature en classe : un exemple en France, Anne Maurel http://www.ciep.fr/ries/

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

17e congrès international de l’AMSE-AMCE-WAER - Recherches en Education et en Formation : Enjeux et défis aujourd'hui dans le monde

17e congrès international de l’AMSE-AMCE-WAER - Recherches en Education et en Formation : Enjeux et défis aujourd'hui dans le monde Date : du 03-06-2012 au 08-06-2012 Lieu : Reims Organisation : Association mondiale des sciences de l'éducation (AMSE-AMCE-WAER) Programme : Durant ces dernières décennies, la recherche en éducation et en formation a connu un essor important pour accompagner notamment les processus de développement économique[...] mais aussi pour répondre à une demande politique et sociale". Détails Les enjeux : celui des références disciplinaires celui des objets, ou des champs couverts qui fourniront matière à analyser les enjeux des recherches sur l’école entendue au sens large celui des types de recherche ou de démarche Les sous-thèmes 1. La recherche en éducation et en formation : enjeux politiques 2. La recherche en éducation et en formation : enjeux épistémologiques 3. La recherche en éducation et en formation : enjeux pragmatiques 4. La recherche en éducation et en formation : Les enjeux philosophiques et idéologiques http://www.univ-reims.fr/site/evenement/amse/accueil,11390,20486.html?

EDUQUER ET FORMER AU "VIVRE ENSEMBLE"

APPEL A COMMUNICATION EDUQUER ET FORMER AU "VIVRE ENSEMBLE" Colloque international GREE/AFEC 7-11 mai 2012 * Montréal (Canada) Date limite: 28 octobre 2011 Contact: Nancy Bouchard Site colloque: http://www.gree.uqam.ca/accueil Le colloque "Analyse de conceptions théoriques, de politiques et de pratiques éducatives dans l'espace francophone et ailleurs" est organisé conjointement par : • le Groupe de recherche sur l'éducation et éthique et éthique en éducation (GREE) et • l'Association Francophone d'éducation comparée (AFEC) Ce colloque est proposé dans le cadre du 80e Congrès de l’Association francophone pour le savoir (Acfas) qui se tiendra au Palais des Congrès de Montréal. La langue officielle du congrès est le français. Objet A partir d'ancrages théoriques spécifiques, de travaux de recherches empiriques et d'analyses comparatives, le colloque vise à apporter de nouveaux éléments de réflexion et présenter des résultats de recherche sur "éducation et en éducation" à propos de cet enjeu "Éthique et social" que représente la coexistence dans nos sociétés contemporaines et que l'on nomme le "vivre ensemble". Texte complet de appel: http://www.gree.uqam.ca/accueil/74-appel-de-proposition-darticles.html Description À partir d'ancrages théoriques spécifiques, de travaux de recherches empiriques et d'analyses comparatives: • le colloque a pour buts de dégager des éléments porteurs: o pour penser les fondements et visées, o pour analyser les contextes, les orientations et les pratiques et o pour développer des outils pour éduquer au "vivre ensemble". • Le colloque vise à traiter de la question de l'éducation et la formation au vivre ensemble, tant aux plans théorique et philosophique que par des analyses sociopolitiques, historiques et pédagogiques. • Exemples de contributions recherchées : o ancrages théoriques liées aux conceptions du vivre ensemble ou aux conceptions de l'éducation au vivre ensemble ; o politiques et pratiques éducatives relatives au vivre ensemble ; o influence des contextes sociopolitiques et culturels dans lesquels se posent les questions liées aux conceptions du vivre ensemble et à la diversité. Comité scientifique • Les professeur-e-s Nancy Bouchard (responsable pour le GREE), José-Luis Wolfs (responsable pour l'AFEC) • Claude Gendron, Bruce Maxwell, Marie-France Daniel, Jean-Claude Desruisseaux, Abdel Baba-Moussa, Clément Bah, Alain Carry, Moussa Daff, Marc Demeuse, Vincent Dupriez, Henri Folliet, Afsate Kaboré, Adila Kreso, Régis Malet, Michel Soëtard, Julia Resnik, Jurgen Schriewer. Comité organisateur • UQAM : Nancy Bouchard, Jenny Desrochers, Raymonde Venditti, Maxime Plante. • AFEC : Eve Commandé, Astrid Flénon, Catalin Nache, Pierre-David Desjardins, Aristote Dakpo, Nouzha Evans. Calendrier • Date limite de dépôt d'une proposition (titre et résumé) : 28 octobre 2011 • Retour des avis du comité scientifique : du 15 au 30 janvier 2012 • Diffusion du programme définitif: 15 mars 2012 • À venir: Deux appels de textes sur ce même thème suivront au cours de l'année 2012, en l'occurrence, la Revue des sciences de l'éducation de McGill et la Revue Éducation comparée. Nous vous en informerons ultériement

THE ROLE OF HIGHER EDUCATION IN NATIONAL DEVELOPMENT

THE ROLE OF HIGHER EDUCATION IN NATIONAL DEVELOPMENT South-Eastern Europe and Reconstruction of the Western Balkans Pavel Zgaga http://www.educationarena.com/pdf/sample/sample-essay-zgaga.pdf

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Policy Studies Journal 39(3)

Policy Studies Journal
Volume 39, Issue 3
Pages 349–564
A Quarter Century of the Advocacy Coalition Framework: An Introduction to the Special Issue (pages 349–360)
Christopher M. Weible, Paul A. Sabatier, Hank C. Jenkins-Smith, Daniel Nohrstedt, Adam Douglas Henry and Peter deLeon
Ideology, Power, and the Structure of Policy Networks (pages 361–383)
Adam Douglas Henry
The Rationale Determining Advocacy Coalitions: Examining Coordination Networks and Corresponding Beliefs (pages 385–410)
Simon Matti and Annica Sandström
Coalition Stability and Belief Change: Advocacy Coalitions in U.S. Foreign Policy and the Creation of Israel, 1922–44 (pages 411–434)
Jonathan J. Pierce
Network Structures within Policy Processes: Coalitions, Power, and Brokerage in Swiss Climate Policy (pages 435–459)
Karin Ingold
Shifting Resources and Venues Producing Policy Change in Contested Subsystems: A Case Study of Swedish Signals Intelligence Policy (pages 461–484)
Daniel Nohrstedt
Policy Change and Learning in Response to Extreme Flood Events in Hungary: An Advocacy Coalition Approach (pages 485–511)
Elizabeth A. Albright
Scientific Credibility, Disagreement, and Error Costs in 17 Biotechnology Policy Subsystems (pages 513–533)
Éric Montpetit
Policy Narratives and Policy Processes (pages 535–561)
Elizabeth A. Shanahan, Michael D. Jones and Mark K. McBeth

Policy Sciences 44(2)

Policy Sciences
Volume 44, Number 2 / June 2011
• 103-133
Leaders’ perspectives in the Yellowstone to Yukon Conservation Initiative
D. J. Mattson, S. G. Clark, K. L. Byrd, S. R. Brown and B. Robinson
• 135-155
How can leaders’ perceptions guide policy analysis in an era of governance?
Lihi Lahat
• 157-177
Open Access
Technology assessment in Australia: the case for a formal agency to improve advice to policy makers
A. Wendy Russell, Frank M. Vanclay, Janet G. Salisbury and Heather J. Aslin
• 179-198
Open Access
The evaluation of climate policy: theory and emerging practice in Europe
Dave Huitema, Andrew Jordan, Eric Massey, Tim Rayner and Harro van Asselt, et al.
• 199-202
Book review blowout in the gulf
Garry D. Brewer

Oxford Review of Education 37(4)

Oxford Review of Education
Volume 37, Issue 4, 2011

W. D. Halls (1918–2011)
David Phillips
page 437

Articles

The coming of the ecological university
Ronald Barnett
pages 439-455

Mathematics and science inequalities in the United Kingdom: when elitism, sexism and culture collide
Jo Boaler, Lori Altendorff & Geoff Kent
pages 457-484

The impact of mothers’ adult learning on their children’s academic performance at Key Stage 3: evidence from ALSPAC
Ricardo Sabates, Kathryn Duckworth & Leon Feinstein
pages 485-504

The black box revelation: in search of conceptual clarity regarding climate and culture in school effectiveness research
Mieke Van Houtte & Dimitri Van Maele
pages 505-524

Policies shaping South African scholarship: production and reproduction, or diversity in the pursuit of knowledge?
Everard Weber
pages 525-542

Beyond ‘doing time’: investigating the concept of student engagement with feedback
Karen Handley, Margaret Price & Jill Millar
pages 543-560

Core values, education and research: a response to Mark Pike
Sara Bragg, Daniel Allington, Katy Simmons & Ken Jones
pages 561-565

Reading research on core values, Christian ethos and school transformation at England’s most improved academy: a reply to Bragg, Allington, Simmons and Jones
Mark A. Pike
pages 567-570

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

Q.H.E. 17 (2)

QUALITY IN HIGHER EDUCATION
Volume 17, Issue 2, 2011

Editorial
James Williams
pages 135-137

Articles

Finding quality in ‘being good enough’ conversations
Paul Gibbs
pages 139-150

Conceptions and practices in teaching and learning: implications for the evaluation of teaching quality
Zenawi Zerihun, Jos Beishuizen & Willem Van Os
pages 151-161

The award of the PhD degree in Kenyan universities: a quality assurance perspective
Laban P. Ayiro & James K. Sang
pages 163-178

Linking assessment for learning, improvement and accountability
Hamish Coates & Tricia Seifert
pages 179-194

What kind of universities in Greece invited external evaluation (EUA-IEP)? Isomorphic pressures and leadership: the Greek case
Antigoni Papadimitriou & Don F. Westerheijden
pages 195-212

The new English quality assurance régime
Roger Brown
pages 213-229
View full textDownload full text
Full access

Assessing quality in higher education: new criteria for evaluating students’ satisfaction
Mosad Zineldin, Hatice Camgoz Akdag & Valentina Vasicheva
pages 231-243

Student evaluation of teaching from the actors’ perspective
Ingrid Maria Hanken
pages 245-256
Forum

Student participation in developing student feedback
Kristina Josefson, Jenny Pobiega & Christian Stråhlman
pages 257-262

Journal of Education Policy 26 (5)

Journal of Education Policy
Volume 26, Issue 5, 2011
Articles

Economies of racism: grounding education policy research in the complex dialectic of race, class, and capital
Anthony L. Brown & Noah De Lissovoy
pages 595-619

Running risks of gender inequity: knowledge transfer policy in Australian higher education
Beth Gaze & Carolyn Stevens
pages 621-639

Educational policy for citizenship in the early years in Australia
Jo Ailwood, Jo Brownlee, Eva Johansson, Charlotte Cobb-Moore, Sue Walker & Gillian Boulton-Lewis
pages 641-653

Rethinking assessment and inequality: the production of disparities in attainment in early years education
Alice Bradbury
pages 655-676

Who is studying science? The impact of widening participation policies on the social composition of UK undergraduate science programmes
Emma Smith & Patrick White
pages 677-699
View full textDownload full text

Generating, comparing, manipulating, categorizing: reporting, and sometimes fabricating data to comply with No Child Left Behind mandates
Jill P. Koyama
pages 701-720

Reply to O’Neill: The privatisation of public schooling in New Zealand
Rob Strathdee
pages 721-724

Response to ‘Reply to O’Neill: The privatisation of public schooling in New Zealand’
John O’Neill
pages 725-728
Book reviews

Lost generation? New strategies for youth and education
Colin Waugh
pages 729-730

Educational research by association: AARE presidential addresses and the field of educational research
Pamela Munn
pages 730-732

Schooling in disadvantaged communities. Playing the game from the back of the field
Martin Thrupp
pages 732-733

The Review of Higher Education 35 (1)

The Review of Higher Education
Volume 35, Number 1, Fall 2011
Table of Contents
If You Build It, They Will Assess It (or, An Open Letter to George Kuh, with Love and Respect)
Michael A. Olivas
pp. 1-15

Theoretical Foundations and a Research Agenda to Validate Measures of Intercultural Effort
Alicia C. Dowd
Misty Sawatzky
Randi Korn
pp. 17-44

Do College Student Surveys Have Any Validity?
Stephen R. Porter
pp. 45-76

How Sound Is NSSE?: Investigating the Psychometric Properties of NSSE at a Public, Research-Extensive Institution
Corbin M. Campbell
Alberto F. Cabrera
pp. 77-103

A Reconceptualization of CCSSE's Benchmarks of Student Engagement
Amaury Nora
Gloria Crisp
Cissy Matthews
pp. 105-130

What Does It Mean to Be Accountable?: Dimensions and Implications of Higher Education's Public Accountability
William M. Zumeta
pp. 131-148

Research in Higher Education 52 (7)

Research in Higher Education
Volume 52, Number 7 / November 2011
• 659-674
Finding Quality Responses: The Problem of Low-Quality Survey Responses and Its Impact on Accountability Measures
Pu-Shih Daniel Chen
• 675-692
The Pell and the Poor: A Regression-Discontinuity Analysis of On-Time College Enrollment
Rachel B. Rubin

• 693-716
Methodological Options and their Implications: An Example Using Secondary Data to Analyze Latino Educational Expectations
Ryan S. Wells, Cassie M. Lynch and Tricia A. Seifert

• 717-737
Counseling University Instructors Based on Student Evaluations of Their Teaching Effectiveness: A Multilevel Test of its Effectiveness Under Consideration of Bias and Unfairness Variables
Markus Dresel and Heiner Rindermann

• 738-759
Predictors of Alumni Association Membership
Melissa D. Newman and Joseph M. Petrosko

The Journal of Higher Education 82 (5)

The Journal of Higher Education
Volume 82, Number 5, September/October 2011
Table of Contents
Scholarship Awards, Student Engagement, and Leadership Capacity of High-Achieving Low-Income Students of Color
Shouping Hu
pp. 511-534

What Matters for Excellence in PhD Programs?: Latent Constructs of Doctoral Program Quality Used by Early Career Social Scientists
Emory Morrison
Elizabeth Rudd
William Zumeta
Maresi Nerad
pp. 535-563

Considering the Impact of Racial Stigmas and Science Identity: Persistence Among Biomedical and Behavioral Science Aspirants
Mitchell J. Chang
M. Kevin Eagan
Monica H. Lin
Sylvia Hurtado
pp. 564-596

The Impact of Philosophy and Theology Service-Learning Experiences upon the Public Service Motivation of Participating College Students
Scott C. Seider
Samantha A. Rabinowicz
Susan C. Gillmor
pp. 597-628

State Financial Policies and College Student Persistence: A National Study
Rong Chen
Edward P. St. John
pp. 629-660

Rethinking the MBA: Business Education at a Crossroads (review)
Stephen L. Mangum
Karen H. Wruck
pp. 661-664

American Higher Education, Leadership, and Policy: Critical Issues and the Public Good (review)
Tatiana Suspitsyna
pp. 664-665

Higher Education Quarterly 65 (3)

Higher Education Quarterly 65 (3)

Higher Education Quarterly
July 2011
Volume 65, Issue 3
Pages 229–330
EDITORIAL
Editorial – Global themes, local issues (page 229)
Dr Celia Whitchurch and Professor Lee Harvey
Articles
Do Pre-entry Interventions such as ‘Aimhigher’ Impact on Student Retention and Success? A Review of the Literature (pages 230–250)
Liz Thomas
The New Independent Higher Education Institutions in China: Dilemmas and Challenges (pages 251–266)
Luxi Zhang and Bob Adamson
Evaluating the Efficiency of Research in Academic Departments: an Empirical Analysis in an Italian Region (pages 267–289)
10. Tommaso Agasisti, Antonio Dal Bianco, Paolo Landoni, Alessandro
Development of Manager-Academics at Institutions of Higher Education in Catalonia (pages 290–307)
Diego Castro and Marina Tomàs
Endpiece
Success Without ‘A’ Pass: an Educational Experiment Revisited (pages 308–324)
Mary Nash
Reviews
Lifelong Learning and Development: A Southern Perspective – By Julia Preece (pages 325–327)
Brenda Morgan-Klein
The Development of Higher Education in the United Kingdom since 1945 – By Tight Malcolm (pages 327–330)
Peter Scott

Higher Education 62(5) / November 2011

Higher Education
Volume 62, Number 5 / November 2011

• 551-561
The effect of problem-based video instruction on student satisfaction, empathy, and learning achievement in the Korean teacher education context
Hee Jun Choi and Minwha Yang
• 563-571
Business sustainability and undergraduate management education: an Australian study
Josie Fisher and Ingrid Bonn
• 573-592
Student mobility reviewed: attraction and satisfaction of international students in Turkey
Yasar Kondakci
593-606
The complexities and challenges of regional education hubs: focus on Malaysia
Jane Knight and Sirat Morshidi
• 607-618
US higher education in a budgetary vortex—1992–2007: tracing the positioning of academe in the context of growing inequality
Miguel de Oliver and Felecia M. Briscoe
• 619-633
Honouring the incomparable: honours in Australian universities
Margaret Kiley, David Boud, Catherine Manathunga and Robert Cantwell
• 635-647
Study of factors influencing research productivity of agriculture faculty members in Iran
Yousef Hedjazi and Jaleh Behravan
• 649-663
How many universities are there in the United Kingdom? How many should there be?
Malcolm Tight
• 665-683
An analytical framework for the cross-country comparison of higher education governance
Michael Dobbins, Christoph Knill and Eva Maria Vögtle