Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Τελευταίο σεμινάριο 2017 - 2018. Video


Εισηγήτρια: Γιούλη Παπαδιαμαντάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν. Πελοποννήσου.
Θέμα: Bologna goes East …. Η προώθηση του επιχειρηματικού πανεπιστημίου μέσα από τα προγράμματα ΕΡΑSMUS+

Video

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Τελευταίο σεμινάριο 2017 - 2018. Φωτογραφίες


Εισηγήτρια: Γιούλη Παπαδιαμαντάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν. Πελοποννήσου.
Θέμα: Bologna goes East …. Η προώθηση του επιχειρηματικού πανεπιστημίου μέσα από τα προγράμματα ΕΡΑSMUS+


ΦωτογραφίεςΚυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Developing Computational Thinking in Compulsory Education - Implications for policy and practice


  Stefania Bocconi, Augusto Chioccariello, Giuliana Dettori, Anusca Ferrari & Katja Engelhardt

 Joint Research Centre (JRC)

 03/2018


https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/developing-computational-thinking-compulsory-education-implications-policy-and-practice

Study on the feasibility of Erasmus+ virtual exchanges. Final report


 European Commission (EC)

 06/2017


https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/erasmus-virtual-exchange-study_en.pdf

Handbook on Measuring Equity in Education


 UNESCO Institute for Statistics ( UIS)

 03/2018


http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/handbook-measuring-equity-education-2018-en.pdf

European Alliance for Apprenticeships - Assessment of progress and planning the future - Final Report


  European Commission (EC)

  09/2017


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fe71bc6c-9376-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en

La laïcité à l'école - Vademecum


 Ministère de l'Éducation nationale

  05/2018


http://cache.media.eduscol.education.fr/file/laicite/89/4/Vademecum_laicite_VF2_955894.pdf

Les femmes et les sciences


 Céline Calvez et Stéphane Viry

  05/2018


http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1016.asp

Les effectifs en Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education en 2017-2018


 Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

 05/2018


http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid130761/les-effectifs-en-espe-en-2017-2018.html

Australian Educational Research Funding Trends Report - A National Stocktake and Review of Category Funding in Education


 Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie - Québec

 05/2018


http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/universitaire/Politique-financement-universites.pdf

 Le recours croissant aux personnels contractuels dans l’Éducation nationale - Un enjeu désormais significatif pour l’éducation nationale


 Cour des comptes

 03/2018

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-05/20180530-rapport-personnels-contractuels-education-nationale.pdf

Enseñanza de las ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas


 Vol. 36, n° 2, 5-8/ 2018
 
Historia y Epistemología
 • La siempre cambiante contextualización de la naturaleza de la ciencia: documentos recientes sobre la reforma de la educación científica en los Estados Unidos y su impacto en el logro de la alfabetización científica, Norman G Lederman
Investigaciones Didácticas
 • Influencia de distintas estrategias de andamiaje para promover la participación del alumnado de secundaria en las prácticas científicas, Beatriz Crujeiras Pérez, María Pilar Jiménez Aleixandre
 • ¿Cómo utilizan los maestros en formación inicial sus conocimientos didácticos en el diseño de una prueba experiencial para evaluar subcompetencias de estudiantes de educación primaria?, Carlos de Pro Chereguini, Antonio de Pro Bueno, Francisca José Serrano Pastor
 • Comprensión del valor esperado y variabilidad de la proporción muestral por estudiantes de educación secundaria obligatoria, Nuria Begué, Carmen Batanero, María Gea
 • Abriendo la «caja negra» del aula de ciencias: un estudio sobre la relación entre las prácticas de enseñanza sobre el cuerpo humano y las capacidades de pensamiento que se promueven en los alumnos de séptimo grado, Melina Furman, Mariana Luzuriaga, Inés Taylor, María Victoria Anauati, María Eugenia Podestá
 • Relaciones entre el conocimiento de la enseñanza y el conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas: caso de una profesora de secundaria, Diana Zakaryan, Soledad Estrella, Gonzalo Espinoza-Vásquez, Sergio Morales, Raimundo Olfos, Eric Flores-Medrano, José Carrillo
 • ¿Qué investigación didáctica en el aula de física se publica en España? Una revisión crítica de la última década para el caso de educación secundaria, Alejandro F. Manchón-Gordón, Antonio García-Carmona
 • Competencia metarrepresentacional en los primeros grados: representaciones externas de datos y sus componentes, Soledad Estrella, Raimundo Olfos, Pedro Vidal-Szabó, Sergio Morales, Patricia Estrella
 • La prueba conceptual de electricidad y magnetismo: análisis de confiabilidad y estudio de las dificultades más frecuentes, Pablo Barniol, Esmeralda Campos, Genaro Zavala
Innovaciones Didácticas
 • Concepciones de alumnado de secundaria sobre energía. Una experiencia de Aprendizaje Basado en Proyectos con globos aerostáticos, Jordi Domènech Casal

http://ensciencias.uab.es/issue/view/v36-n2

Revista de Sociología de la Educación (RASE)


  Vol. 11, n° 2, mai-août 2018

  BIOGRAFICIDAD Y EDUCACIÓN

 
PRESENTACIÓN
 • Presentación, Francesc J. Hernàndez i Dobon, María Eugenia Cardenal de la Nuez
MONOGRÁFICO
 • «Cuando los hechos cambian…». Imágenes futuras de la investigación en educación: entre la continuidad, la salida y la contemplación, Rolf Arnold
 • Taking the Biographical approach seriously – what does it mean for the concept of biographicity?, Barbara Stauber
 • ¿Por qué las corrientes sociológicas soslayaron la investigación biográfica?, María Eugenia Cardenal de la Nuez, Francesc J. Hernàndez
 • El «paradigma biográfico» en la investigación educativa, Peter Alheit
 • Aprender pensando sobre a própria vida – Um ateliê biográfico na formação de educadores/professores, Conceição Leal da Costa, Constança Biscaia, Andrés Argüello Parra
 • The life–course formation of teachers’ profession. How emotions affect VET teachers’ social identity, Michalis Christodoulou, Christina Bousia, Pandelis Kiprianos
 • ¿Life coachers? Padres de alumnos y trabajo de apoyo a la construcción biográfica de los hijos, Maria Manuel Vieira
 • Turning Migration Disadvantage into Educational Advantage. Autobiographies of Successful Students with an Immigrant Background, Mariagrazia Santagati
 • Enculturación y educación como trayectorias divergentes en la construcción de la identidad de género en el patriarcado gitano, María Esther López Rodríguez, Alexia Sanz Hernández
 • Contenidos biográficos de valor formativo para la educación del siglo xxi. Memorias escritas por mujeres de tiempos en que han sido olvidadas, Paquita Sanvicén-Torné
 • Jóvenes migrantes al habla: trayectorias educativas y vidas con género, Anna Tarrés Vallespí

https://ojs.uv.es/index.php/RASE/issue/view/918/showToc

Educación XXI


  Vol. 21, n° 2, 7-12/2018

 
Estudios
 • TREINTA AÑOS DE EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN ESPAÑA, Alejandro Tiana Ferrer
 • IMPLICACIONES DE LA ACTITUD DOCENTE EN LA CALIDAD DE VIDA DEL ALUMNADO CON ALTERACIONES DEL DESARROLLO INTELECTUAL, Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada-Puente
 • OCIO, REDES SOCIALES Y ESTUDIANTES ESPAÑOLES, Eva Sanz Arazuri, Rosa Ana Alonso Ruiz, Magdalena Saénz de Jubera Ocón, Ana Ponce de León Elizondo, Mª Ángeles Valdemoros San Emeterio
 • STUDENTS’ PERCEPTION OF AUTO-SCORED ONLINE EXAMS IN BLENDED ASSESSMENT: FEEDBACK FOR IMPROVEMENT, Jaime Riera Guasp, Miguel Ardid Ramírez, Ana Jesús Vidaurre Garayo, Jose María Meseguer-Dueñas, Jose Antonio Gómez-Tejedor
 • PERCEPCIÓN SOBRE EL PLAGIO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES, Violeta Cebrián-Robles, Manuela Raposo-Rivas, Manuel Cebrián-de-la-Serna, José Antonio Sarmiento-Campos
 • ¿POR QUÉ ABANDONAN LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS? VARIABLES DE INFLUENCIA EN EL PLANTEAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL ABANDONO, Ellián Tuero Herrero, Antonio Cervero, María Esteban, Ana Bernardo
 • EMPLOYABILITY OF RECENT GRADUATES. OPINIONS OF CATALONIAN COMPANIES AND INSTITUTIONS, Joan Guàrdia-Olmos, Maribel Peró-Cebollero, Mar Martínez-Ricart, Cristina Cañete-Massé, Jaume Turbany-Oset, Vanesa Berlanga-Silvente
 • EVALUACIÓN DEL DISEÑO, PROCESO Y RESULTADOS DE UNA ASIGNATURA TÉCNICA CON APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS, Antonio Delgado Trujillo, Enrique de Justo Moscardó
 • IMPROVING UNIVERSITY STUDENTS’ RESULTS: A CLIENT-BASED EXPERIMENT THROUGH DESIGN THINKING AND VISUAL STORYTELLING IN COMMUNICATION, Laura Cortés-Selva, Gonzalo Wandosell-Fernández de Bobadilla
 • DETERMINING FACTORS OF TEACHERS’ SELF-EFFICACY IN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION. RESULTS FROM TALIS 2013, Inmaculada Egido Gálvez, Esther López-Martín, Jesús Manso Ayuso, Javier Manuel Valle López
 • OPINIÓN DEL PROFESORADO SOBRE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS DE APRENDIZAJE EN ESPAÑA
 • Héctor Monarca, María Fernández-Agüero
 • EDUCACIÓN SUPERIOR EN ALTERNANCIA TRANSFRONTERIZA ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA, Elisenda Tarrats-Pons Tarrats-Pons, Núria Arimany-Serrat Arimany-Serrat, Saioa Arando-Lasagabaster Arando-Lasagabaster, Mariangélica Martínez-González Martínez-González, Marion Samonneau Samonneau, Veronique Pilniere Pilniere, Laetitia Mathieu Mathieu
 • COMPETENCIA MEDIÁTICA Y NECESIDADES DE ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL DE DOCENTES Y FAMILIAS ESPAÑOLAS, Natalia González-Fernández, Antonia Ramírez-García, Irina Salcines Talledo
 • LA INSERCIÓN LABORAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. LA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA, Miriam García-Blanco, Elsa Beatriz Cárdenas Sempértegui
 • FORMALIZACIÓN DE UN MARCO METODOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO EDUCATIVO VIRTUAL ACCESIBLE, Héctor Roderico Amado-Salvatierra, José Hilera González, Salvador Otón Tortosa
 • EL BURNOUT EN LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CÓRDOBA (ESPAÑA). INFLUENCIA DE LAS VARIABLES LABORALES, Inmaculada Ruiz-Calzado, Vicente J. Llorent
 • EL PROCESO DE INTEGRACIÓN Y USO PEDAGÓGICO DE LAS TIC EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MADRILEÑOS, Francisco José Fernández Cruz, María José Fernández Díaz, Jesús Miguel Rodríguez Mantilla
 • EVALUACIÓN DE ENTORNOS INMERSIVOS 3D COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE B-LEARNING, Óscar González-Yebra, Manuel Ángel Aguilar, Fernando José Aguilar, Manuel Lucas Matheu

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/issue/view/1210

Journal of School Health


   Vol. 88, n°6, 6/2018

 
 • The Link Between Nutrition and Physical Activity in Increasing Academic Achievement, Fiona M. Asigbee, Stephen D. Whitney and Catherine E. Peterson
 • School-Level Practices and Perceptions Associated With Salad Bars in Schools, Meg Bruening, Marc A. Adams, Punam Ohri-Vachaspati and Jane Hurley
 • Sexting Rates and Predictors From an Urban Midwest High School, David Gregg, Cheryl L. Somers, Francesca Maria Pernice, Stephen B. Hillman and Poco Kernsmith
 • Analyzing Multilevel Factors Underlying Adolescent Smoking Behaviors: The Roles of Friendship Network, Family Relations, and School Environment, Harris H.-S. Kim and JongSerl Chun
 • The Apples of Academic Performance: Associations Between Dietary Patterns and Academic Performance in Australian Children, Karma Pearce, Rebecca Golley, Lucy Lewis, Leah Cassidy, Timothy Olds and Carol Maher
 • Formative Research to Create a Farm-to-School Program for High School Students in a Lower Income, Diverse, Urban Community, Anna E. Greer, Stacey Davis, Cristina Sandolo, Nicole Gaudet and Brianna Castrogivanni
 • The Influence of Organizational Culture on School-Based Obesity Prevention Interventions: A Systematic Review of the Literature, Kayla N. Fair, Kayce D. Solari Williams, Judith Warren, E. Lisako Jones McKyer and Marcia G. Ory
 • The Use of a Brief Alcohol Use Screener to Identify Adolescents at Risk for School Discipline due to Externalizing Behaviors, Jonathan G. Tubman, Alan Meca, Seth J. Schwartz and Andrew W. Egbert

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17461561/88/6