Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

"Κοινωνία, Ανεργία και Κοινωνική Αναπαραγωγή",

Μάνος Σπυριδάκης - Χριστίνα Καρακιουλάφη

 "Κοινωνία, Ανεργία και Κοινωνική Αναπαραγωγή",

10ο σεμινάριο 2016 - 2017. Video

Εισηγήτρια: Γεωργία Λεμπέση. Υποψήφια διδάκτωρ Παν. Πατρών
ΘέμαΜεταφορά εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη: Η περίπτωση των προγραμμάτων για το κοινωνικό φύλο στο σχολείο.


10ο σεμινάριο 2016 - 2017. Φωτογραφίες

Εισηγήτρια: Γεωργία Λεμπέση. Υποψήφια διδάκτωρ Παν. Πατρών
Θέμα: Μεταφορά εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη: Η περίπτωση των προγραμμάτων για το κοινωνικό φύλο στο σχολείο.

Φωτογραφίες


Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

PISA in focus/ PISA à la loupe

PISA in focus/ PISA à la loupe


 N° 71, juin 2017

 Les élèves sont-ils heureux ? Résultats du PISA 2015 : Le bien-être des élèveshttp://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/0c9705f5-fr.pdf?expires=1498411529&id=id&accname=guest&checksum=9DA1700D4DA804D4A745429B3307AC69

Éducation & formation

Éducation & formation 


 N° e-306

 Éducation familiale et technologies numériques


 • Éditorial - Le numérique à l'école est un impératif social, Bruno De Lièvre
 • Introduction : Education familiale et technologies numériques - défis et enjeux de la recherche, Véronique Francis
 • Ecritures parentales et technosocialité : une approche de la blogosphère parentale, Véronique Francis
 • La parentalité dans les blogs : Entre écriture pour soi et lecture des autres, Livia Cadei & Chiara Sità
 • Dynamiques du soutien et échanges dans les communautés de parents en ligne, Chiara Sità & Livia Cadei
 • Parents d'élèves et environnements numériques de travail au collège, Jean-Luc Rinaudo
 • Usages d'Internet au sein de la famille : Entre individualisation et pratiques collectives, Laura Jankeviciute Brochet
 • Les écrans en famille : Education et autonomie des jeunes enfants, Marie-Christine Le Floch
 • Les enjeux scolaires des usages numériques des jeunes au sein de la famille, Séraphin Alava
 • Alphabétisation numérique, résilience et cohésion familiale, Eduard Vaquero, M. Àngels Balsells & F. Xavier Carrera
 • Adolescences numériques ? Génération « Y » et inégalités éducatives, Pascal Plantard & Gwénaëlle André
 • Vers une typologie des classes inversées, Marcel Lebrun, Coralie Gilson & Céline Goffinet


http://revueeducationformation.be/index.php?revue=25&page=3

Review of Education

Review of Education


Vol. 5, n°2, 6/2017


 • How to guide effective student questioning: a review of teacher guidance in primary education, Harry J. M. Stokhof, Bregje De Vries, Rob
 • Context and Implications Document for: How to guide effective student questioning: a review of teacher guidance in primary education, Harry J. M. Stokhof, Bregje De Vries, Rob L. Martens and Theo J. Bastiaens
 • This guide accompanies the following article: Stokhof, H. J. M., De Vries, B., Martens, R. L., & Bastiaens, T. J. (2016) How to guide effective student questioning: a review of teacher guidance in primary education. Review of Education, DOI:10.1002/rev3.3089
 • Shortage or surplus? A long-term perspective on the supply of scientists and engineers in the USA and the UK, Emma Smith
 • Context and Implications Document for: Shortage or surplus? A long-term perspective on the supply of scientists and engineers in the USA and the UK, Emma Smith
 • This guide accompanies the following article: Smith, E., Shortage or surplus? A long-term perspective on the supply of scientists and engineers in the USA and the UK. Review of Education, DOI:10.1002/rev3.3091
 • Is informal education the answer to increasing and widening participation in STEM education?, Pallavi Amitava Banerjee
 • Context and Implications Document for: Is informal education the answer to increasing and widening participation in STEM education?, Pallavi Amitava Banerjee


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rev3.2017.5.issue-2/issuetoc?campaign=woletoc

Phronesis

Phronesis


 Vol. 6, n° 1-2, 2°17

 Les recherches collaboratives en éducation et en formation


 • De la cohérence épistémologique de la posture collaborativ, Joëlle Morrissette, Maria Pagoni, et Matthias Pepin
 • La conciliation des intérêts et enjeux entre chercheurs et professionnels lors de la phase initiale de recherches participatives en éducation, Pierre Lapointe, Joëlle Morrissette
 • Processus de co-construction et rôle de l’objet biface en recherche collaborative, Corinne Marlot, Marie Toullec-Théry, Marc Daguzon
 • La lesson study, une démarche de recherche collaborative en formation des enseignants ? Daniel Martin, Anne Clerc-Georgy
 • Faire de la recherche « avec » ou de la recherche « sur » ? Une recherche sur l’exclusion ponctuelle de cours en France, Arnaud Dubois, Antoine Kattar
 • Accompagner les groupes de recherche collaborative : en quoi consiste ce « faire avec » ? Bruno Bourrassa, France Picard, Yann Le Bossé, Geneviève Fournier
 • La recherche collaborative en éducation et formation Instrument ou enjeu éthique de la recherche ? Nina Asloum, Daniel Guy
 • Les effets d’une recherche-action sur la collaboration entre acteurs du sanitaire et du social, Vincent Enrico
 • Construire une recherche collaborative dans une structure expérimentale de raccrochage scolaire en mobilisant une approche biographique, Valérie Melin
 • Le rôle du chercheur dans l’accompagnement des enseignants en pédagogie Freinet : questionnement autour de l’entretien d’auto-confrontation, Catherine Boyer, Maria Pagoni
 • La double vraisemblance au fondement de la collaboration de recherche : retour sur la démarche de coconstruction d’un projet entrepreneurial à l’école primaire, Matthias Pepin, Serge Desgagné
 • Construction de bénéfices mutuels en contexte collaboratif : pistes théoriques et méthodologiques, Isabelle Nizet, Réjane Monod-Ansaldi
 • L’entretien de co-explicitation au service de la recherche collaborative, Christine Pierrisnard
 • L’accueil du chercheur dans une recherche collaborative, Corinne Rougerie
 • L’approche écocollaborative en éducation : un métissage culturel en quête d’homéostasie, d’émancipation et de self-empowerment, Geneviève Lessard, Julie Bergeron, Stéphanie Demers, Nathalie Anwandter Cuellar


http://www.cairn.info/revue-phronesis-2017-1.htm

Enjeux pédagogiques

Enjeux pédagogiques


 N° 28, 2017

 La psychologie cognitive s'invite en classe


Les neuromythes
 • Présentation du thème par l’expert, Eric Tardif
 • Discours raccourcis et raccourcis de pensée : l’exemple de la réification, Alaric Kohler
 • Les neuromythes : mieux les comprendre pour mieux les appréhender, Jessica Massonnié
 • Connaître les neuromythes pour mieux enseigner, Jérémie Blanchette Sarrasin et Steve Masson
 • Nouvelle option pédagogique ou menace pour l’égalité ? Le retour de la non-mixité à l’école, Antoine Bréau et Vanessa Lentillon-Kaestner
Mémoire et apprentissage
 • Mémoires et méthodes d’apprentissages, Eric Tardif
 • L’indispensable mémoire de travail, Gérald Bussy
 • Les sciences cognitives pour l’école : mieux comprendre le cerveau des élèves, Olivier Houdé
Les troubles
 • La dyscalculie: les avancées scientifiques et des pistes pratiques, Anne-Françoise de Chambrier
 • Mieux connaître et comprendre la dyslexie-dysorthographie développementale, Catherine Martinet
Le plein de ressources
 • Cinq nouveaux ouvrages à découvrir, Ariane Peter-Torriani
Les pratiques du terrain
 • Entretien avec Rachel Delétroz & Entretien avec Monica Macary, propos recueillis par Céline Miserez-Caperos
Regards croisés
 • Caroline Scariglia / François Joliat / Brigitte Tombez, propos recueillis par Céline Miserez-Capero


http://www.hep-bejune.ch/boutique/enjeux-pedagogiques/pdf/hepb_bull_no_20.pdf

Formation et pratiques d’enseignement en questions

Formation et pratiques d’enseignement en questions


 Hors série n° 2, 2017

 La verbalisation au coeur de l’apprentissage et de la formation


 • Edmée Runzt-Christan et Pierre-François Coen, La verbalisation au cœur de l’apprentissage et la formation
 • Elisabeth Nonnon, Les activités de verbalisation dans les formations d’enseignants
 • Gaëlle Jeanmart, Vers une véritable formation à l’oralité ?
 • Anne Clerc-Georgy, Verbalisons … mais de quoi parle-t-on ?
 • Daniel Martin, Converser pour former et se former
 • Kristine Balslev, Comprendre l’articulation entre théorie et pratique dans les verbalisations des enseignants en formation par une approche énonciative
 • Marcelo Giglio & Francesco Arcidiacono, Explorer la verbalisation, le dialogue et la discussion dans l’enseignement et la formation d’enseignants
 • Thierry Dias, La place de la verbalisation dans les situations didactiques en mathématiques
 • Sandrine Cortessis, Quand la verbalisation devient un obstacle à la reconnaissance de l’expérience
 • Nathalie Frieden, Université de Fribourg, A la découverte de l’oralité d’un cours


http://www.revuedeshep.ch/site-fpeq-n/Site_FPEQ/HS2.html

Revue suisse des sciences de l'éducation

Revue suisse des sciences de l'éducation


 Vol. 39, n°1, 2017

 Varia


 • Les apports et les limites liés aux pratiques inclusives et la place de la collaboration dans ces pratiques: une métasynthèse, Nadia Rousseau, Mathieu Point, Raymond Vienneau, Marie-Élaine Desmarais, Karelle Desmarais
 • L’éducation à l’épreuve des flux migratoires dans les destinations de langue française. La situation des enfants sans-papiers en France et au Québec, Mihaela-Viorica Ruşitoru
 • Le stress au travail chez les enseignants des collèges en Tunisie, Alma Hafsi, Noëlle Lallemand, Valérie Cohen-Scali
 • Negative Beanspruchung von Schweizer Lehrpersonen. Trends von 2006 bis 2014, Anita Sandmeier, Doris Kunz Heim, Béat Windlin, Andreas Krause
 • Soziale Arbeitsbedingungen der Schweizer Lehrpersonen − Ergebnisse einer nationalen Studie, Sophie Baeriswyl, Doris Kunz Heim, Andreas Krause
 • Le mécanisme de basculement, à l’origine du rapport à l’activité?, Christine Thess Raujol
 • L’utilisation de la vidéo pour développer la compétence réflexive des enseignants: une recension des écrits, Anabelle Viau-Guay et Christine Hamel
 • Catégorisation des apprenants: une étude de la structure interne des cognitions des enseignants sur les élèves, Lara Laflotte, Angela Mossaz, Marie-Lousie Aliprandi, Philippe Wanlin
 • Qualitätsvolles Lehrhandeln im Französischunterricht, Mehrsprachigkeitsdidaktik und Kompetenzentwicklung auf der elementaren Bildungsstufe, Bettina Imgrund
 • Débat sur une question sociocientifique: expertise de l’information dans le cadre d’une Éducation Citoyenne, Catherine Barrué


http://www.rsse.ch/past-issues/39-1-2017-forschung-zu-unterricht-und-lehrpersonen/?lang=fr

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)


  Vol. 39, n°7, 5/2017


 • The effects of different types of text and individual differences on view complexity about genetically modified organisms, Daniel L. Dinsmore, Brian P. Zoellner, Meghan M. Parkinson, Anthony M. Rossi, Mary J. Monk & Jenelle Vinnachi
 • When procedures discourage insight: epistemological consequences of prompting novice physics students to construct force diagrams, Eric Kuo http://orcid.org/0000-0001-5292-6188, Nicole R. Hallinen & Luke D. Conlin
 • Analysing teachers' operations when teaching students: what constitutes scientific theories?, Mona O. Holmqvist 
 • The role of involvement and emotional well-being for preschool children’s scientific observation competency in biology, Janina Klemm & Birgit J. Neuhaus
 • Scaffolding for argumentation in hypothetical and theoretical biology concepts, Wan-Yun Weng, Yu-Ren Lin & Hsiao-Ching She
 • Students’ motivational beliefs in science learning, school motivational contexts, and science achievement in Taiwan, Cheng-Lung Wang & Pey-Yan Liou
 • A review and evaluation of the internal structure and consistency of the Approaches to Teaching Inventory, Jordan Harshman & Marilyne Stains
 • What do science teachers think about developing scientific competences through context-based teaching? A case study
  Teresa Lupión-Cobos, Rafael López-Castilla & Ángel Blanco-López
 • Prompting students to make socioscientific decisions: embedding metacognitive guidance in an e-learning environment, Ying-Shao Hsu & Shu-Sheng Lin


http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/39/7

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)


  Vol. 39, n°8, 5/2017


 • Students’ ideas about prismatic images: teaching experiments for an image-based approach, Sascha Grusche
 • Scale and the evolutionarily based approximate number system: an exploratory study, Cesar Delgado, M. Gail Jones, Hye Sun You, Laura Robertson, Katherine Chesnutt & Justin Halberda
 • Exploring the emotions in Pedagogical Content Knowledge about the electric field, Lina Melo Florentina Cañada & Vicente Mellado
 • Science engagement and science achievement in the context of science instruction: a multilevel analysis of U.S. students and schools, Larry J. Grabau & Xin Ma
 • What is motivating middle-school science teachers to teach climate change?, Peggy McNeal, Heather Petcovic & Patricia Reeves
 • Using psychological constructs from the MUSIC Model of Motivation to predict students’ science identification and career goals: results from the U.S. and Iceland, Brett D. Jones, Sumeyra Sahbaz, Asta B. Schram & Jessica R. Chittum

http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/39/8

History of Education

History of Education


 Vol. 46, n°4, 7/2017


 • ‘“Navvy” import alions [sic]’: the schooling of navvy children in the Midlands in the 1890s, Bryan John Ayres
 • Enriching the historiography of Religious Education: insights from oral life history, Jonathan Doney, Stephen G. Parker & Rob Freathy
 • The formation, development and contribution of the New Ideals in Education conferences, 1914–1937, John Howlett
 • Primary school teachers as a tool of secularisation of society in communist Czechoslovakia, Jiří Zounek, Michal Šimáně & Dana Knotová
 • A legal odyssey: denazification law, Nazi elite schools, and the construction of postwar memory, Tim Mueller
 • Strange encounters on the road to lifelong learning: the European economic community meets permanent education in 1973
  Barry J. Hake


http://www.tandfonline.com/toc/thed20/46/4

Educational Researcher (ER)

Educational Researcher (ER)


 Vol. 46, n°4, 5/2017

 Teacher Reforms in a Global Context: Research and Policy Dialogues


 • Editor’s Introduction: Understanding Cross-National Differences in Globalized Teacher Reforms, Motoko Akiba
 • Feature ArticlesTeaching Versus Teachers as a Lever for Change: Comparing a Japanese and a U.S. Perspective on Improving
 • Instruction, James Hiebert, James W. Stigler
 • Quality Assurance in Teacher Education and Outcomes: A Study of 17 Countries Lawrence Ingvarson, Glenn Rowley
 • Teacher Educators’ Practice and Vision of Good Teaching in Teacher Education Reform Context in Ghana, Kwame AkyeampongBritish Journal of Educational Technology (BJET)

British Journal of Educational Technology (BJET)


 Vol. 38, n°5, 7/2017


 • British citizenship, gender and migration: the containment of cultural differences and the stratification of belonging, Linda Morrice
 • Mainland Chinese students at an elite Hong Kong university: habitus–field disjuncture in a transborder context, Cora Lingling Xu
 • Honourable mobility or shameless entitlement? Habitus and graduate employment, Jessie Abrahams
 • The odyssey: school to work transitions, serendipity and position in the field, Liz Atkins 
 • Framing young people’s educational transitions: the role of local and contemporary economic contexts, Ceryn Evans
 • The ‘doublethink’ of data: educational performativity and the field of schooling practices, Ian Hardy & Steven Lewis
 • From parents to children: the impact of mothers’ and fathers’ educational attainments on those of their sons and daughters in West Germany, Alessandra Minello & Hans-Peter Blossfeld
 • Ahead of the pack? Explaining the unequal distribution of scholarships in Germany, Christina Haas & Herman Van De Werfhorst
 • Cultural capital, family background and education: choosing university subjects in China, Xiaoming Sheng
 • Review Symposium Religion in the primary school: ethos, diversity, citizenship, Gerald Grace, Carol Vincent & Richard Race
 • Religion in the primary school: ethos, diversity, citizenship, Carol Vincent
 • Religion in the primary school: ethos, diversity, citizenship, Richard Race
 • Extended Review Not all pedagogies are created equal: researching and resisting teacher-led early childhood education for urban communities, Alice Bradbury


http://www.tandfonline.com/toc/cbse20/38/5

Note d'information - DEPP

Note d'information - DEPP


 N° 17.12, juin 2017

 Le niveau de formation et de diplôme : déterminant dans l'insertion des lycéens professionnels


http://www.education.gouv.fr/cid61014/le-niveau-de-formation-et-de-diplome-determinant-dans-l-insertion-des-lyceens-professionnels.html

Note d'information - DEPP

Note d'information - DEPP


  N° 17.11, juin

  Le niveau de formation et de diplôme demeure toujours déterminant dans l'insertion des apprentis


http://www.education.gouv.fr/cid53598/le-niveau-de-formation-et-de-diplome-demeure-toujours-determinant-dans-l-insertion-des-apprentis.html

Histoire de l'éducation

Histoire de l'éducation


 N° 144, 2015

 Éducation privée et pratiques préceptorales du XVe au XIXe siècle : volume 2


Dossier
 • Pierre Caspard, Le paradigme institutionnel et ses effets en histoire de l'éducation. Un exemple: les apprentissages élémentaires avant 1850
 • André D. Robert, Jean-Yves Seguy, L'instruction dans les familles et la loi du 28 mars 1882 : paradoxe, controverses, mise en œuvre (1880-1914)
Varia
 • Jean Le Bihan, Le recrutement des boursiers des collèges royaux sous la monarchie de Juillet : nouveau regard à partir des ordonnances de nomination
 • Pierre Verschueren, La science comme vocation ? Les élèves scientifiques de l'École normale supérieure et l'espace de leurs carrières (1944-1962)


http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100520890

Savoirs

Savoirs 


 N° 43, 2017/1

  Les communautés d’apprentissage : apprendre ensemble


 • Note de synthèse : Les communautés d’apprentissage : apprendre ensemble, Denis Cristol
 • Article de recherche : Modèle interactif de l’insertion et littéracie professionnelle restreinte. Le contexte de l’insertion par l’activité économique, Katell Bellegarde


http://www.cairn.info/revue-savoirs-2017-1.htm

Cahiers pédagogiques

Cahiers pédagogiques


 N° 538, juin 2017

 La parole des élèves


 • Avant-propos par Bastien Sueur et Michel Tozzi
Introduction
 • Les défis de l’oral Dominique Bucheton
 • Prendre la parole, apprendre la parole, apprendre par la parole Pierre Madiot
La parole pour se construire
 • Paroles partagées dans les ateliers Psycho-Lévine Maryse Métra
 • Le référent décrochage, un médiateur de la parole ? Monica Lévy
 • Pour une rééducation collective de la parole Jessica Vilarroig, Teddy Gustave
 • La parole de l’élève et les espaces informels Jean-Luc Denny
 • Mettre le parcours en parole Xavier Gassmann
 • «  La confiance est le pilier de la relation  » Margaux et Mourad
 • Un espace de parole pour se reconstruire Emmanuelle Catinois, Odile Paillet, Pierre-Antoine Pettesch, Valérie Melin
 • Écouter sa classe dans les moments difficiles Anne-Marie Sanchez
 • C’est quoi, un ami ? Pascale Gossin, Amalia Naas Halbmeyer
La parole pour réfléchir
 • L’entretien d’explicitation : un outil réflexif Anne Philippon
 • La parole pour s’impliquer en classe Matthieu Karl Fonvieille
 • La parole avec des témoins de l’Histoire Loétitia Dupont
 • Le débat philo en bac pro Anne Thoman
 • Prêcher la mauvaise parole Guillaume von der Weid
 • Graines de philo Claude Escot
La parole pour décider et agir
 • «  Tu m’avais donné ta parole  » Caroline Faivre
 • Entre autonomie et contrôle Éric Flavier, Constance Pimmel
 • La voix des lycéens Vincent Levrault
 • L’assemblée du «  Je dis  » Manon
 • La parole, enjeu citoyen L’équipe de l’école Vitruve
 • Reconnaitre leur parole Isabelle Gonne
 • La parole au centre de pratiques diversifiées Angeline Mazzoli, Agnès Gilson
 • Une parole qui engage Emmanuelle Rozier
 • «  Un professeur, il va essayer de vous consoler, mais bon…  » Yannick Mével
Les articles en ligne :
 • Paroles de lycéens engagés Jade Crespin, Clémentine Malo, Nolwenn Yziquel
 • Des mots et des murs Pascal Le Bert
 • À Malika Catherine Hollard
 • Paroles d’élèves et coconstruction des savoirs Danielle Arnoux-Lang
 • Bibliographie et sitographiehttp://www.cahiers-pedagogiques.com/No-538-La-parole-des-eleves

Dialogue

Dialogue


  N° 164, avril

  Objets disciplinaires / Pensée complexe


Passerelles  
 • Trans- Pluri- et Inter-disciplinarités. Quelques repères pour réfléchir... et agir, Laurent CARCELES
 • Le transfert : un processus naturel ? Jean-Pierre ASTOLFI
 • Biathlon français / EPS : un derby gagnant en double mixt, Valérie SULTAN
 • Qui est cette personne ? Céline PICARD
 • Le théâtre comme forme privilégiée de médiation pédagogique : où la transversalité fait corps,Émeline VIMEUX
Des disciplines en contexte 
 • Savoirs disciplinaires et autres savoirs à l'école, Catherine LEDRAPIER
 • Définir sans finir, Jean-Louis CORDONNIER
 • Savoirs, disciplines, interdisciplinarité, culture commune , Denis PAGET
 • Aimer / détester une matière : une approche inédite du décrochage scolaire, Yves REUTER
Entrer dans la complexité du monde  
 • Darwin et l'interdisciplinarité, Interview de Pascal DIARD et Jean-Charles ROYER par Nicole GRATALOUP
 • Tous à polytechnique, Jean-Jacques VIDAL
 • La COP21 des élèves au lycée Chérioux. Au-delà des évidences, construire l'intérêt du croisement disciplinaire, Romain GEFFROUAIS
 • Ramon Llull, un auteur pour travailler la complexité , Roger FUSTÉ SUNÉ


http://www.gfen.asso.fr/fr/dialogue_164

ALSIC -Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication (ALSIC)

ALSIC -Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication (ALSIC)


 Vol. 20, 2017Recherche 
 • Synchronous Telecollaboration for Novice Language Learners: Effects on Speaking Skills and Language Learning Interests, Theresa Schenker
Identity construction in social media
 • The Effects of Social Media on the Dynamics of Identity: Discourse, Interaction and Digital Traces, Heike Baldauf, Christine Develotte et Magali Ollagnier-Beldame
 • How to be virtually French: Australian Facebook users' co-construction of a Francophile identity, Juliana de Nooy
 • Identity and engagement in networked Open Educational Practice, Katerina Zourou
 • Performing Identities in Social Media: Focusing on Language Learners' Identity Construction Onlin, Melinda Dooly
Journée d'étude webinaire "Environnements numériques pour l’enseignement-apprentissage des langues"
 • Journée d'étude webinaire "Environnements numériques pour l'enseignement-apprentissage des langues" – Une rencontre scientifique innovante, Sophie Othman
 • Numérique et enseignement-apprentissage des langues. Quelle valeur ajoutée ? Muriel Grosbois
 • Conception d’une formation hybride : quelques grandes lignes, Elke Nissen
 • Potentiel du web 2.0 – Vers une double authenticité avec des tâches ancrées dans la vie réelle, Christian Ollivier
 • Le Centre de Ressources en Langues : missions d'un espace d'apprentissage en évolution, Annick Rivens Mompean
 • Développer la compétence d'interaction à l'oral grâce à la visioconférence poste à poste, Nicolas Guichon
 • Enjeux de la conception et de l'intégration dans la classe de jeux pour l'apprentissage des langues, Mathieu Loiseau
 • Les choix technico-pédagogiques dans l’ingénierie du dispositif de FOAD CIEP+, Anna Vetter
 • De la conception de ressources numériques à la conception de Mooc/Clom pour l'apprentissage des langues : promesses, bilan et questionnements, Martine Eisenbeis
 • Apprentissages non formels en réseaux, Anthippi Potolia et Katerina Zourouhttp://alsic.revues.org/3053

Revue française de pédagogie (RFP)

Revue française de pédagogie (RFP)


  N° 194, 2016

 Le retour de la non mixité à l'école.


Varia
 • Hugues Draelants – Formes et évolutions de la transmission culturelle. Le « modèle des héritiers » à l'épreuve des données PISA 2009
 • Nicolas Mascret, Christophe Maïano & Olivier Vors – Buts motivationnels d'accomplissement des enseignants : l'influence de l'appartenance à un établissement « difficile » et de l'ancienneté
 • Céline Piquée & Caroline Viriot-Goeldel – La fréquentation des dispositifs d’aide aux élèves en difficulté au cours préparatoire : un révélateur de l’organisation scolaire contemporaine
 • Esteban Rozenwajn & Xavier Dumay – Les évaluations externes à faibles enjeux : les enseignants confrontés à eux-mêmes ?
Positions, débats et controverses
 • Jean-Yves Rochex – Faut-il crier haro sur l’éducation prioritaire ? Analyses et controverses sur une politique incertaine
Note de synthèse
 • Antoine Bréau, Vanessa Lentillon-Kaestner & Denis Hauw – Le retour de la non-mixité à l’école. État des recherches, maintien des tabous et « doing gender »http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100731060

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

9ο σεμινάριο 2016 - 2017. Video

Εισηγήτρια: Πρόκου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια Πάντειου Πανεπιστημίου. 


ΘέμαΗ πιστοποίηση των προσόντων ως πολιτική προώθησης ενός «κατευθυνόμενου από την αγορά» μοντέλου δια βίου μάθησης.

Video

9ο σεμινάριο 2016 - 2017. Φωτογραφίες

Εισηγήτρια: Πρόκου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια Πάντειου Πανεπιστημίου. 
ΘέμαΗ πιστοποίηση των προσόντων ως πολιτική προώθησης ενός «κατευθυνόμενου από την αγορά» μοντέλου δια βίου μάθησης.
 Φωτογραφίες