Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και πράξη

Ανακοινώνεται η προκήρυξη του
Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη"

Μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη στο:

 http://mahep.upatras.gr

Preventing psychosocial risks and work-related stress in secondary schools

Preventing psychosocial risks and work-related stress in secondary schools


 Comité syndical européen de l'éducation (CSEE-ETUCE)

 12/2016

https://www.csee-etuce.org/images/attachments/Report_ETUCE_EFEE_Stress_reduction_project_FFAW-ISTAS_120416_2.pdf

Structural Indicators for Inclusive Systems in and around Schools

Structural Indicators for Inclusive Systems in and around Schools


  Paul Downes, Erna Nairz-Wirth & Viktorija Rusinaitė

  Network of Experts in Social Sciences of Education and Training

 02/2017


https://bookshop.europa.eu/en/structural-indicators-for-inclusive-systems-in-and-around-schools-pbNC0116894/

Research for CULT Committee - Migrant Education: Monitoring and Assessment

Research for CULT Committee - Migrant Education: Monitoring and Assessment


 Miguel Àngel Essomba, Anna Tarrés and Núria Franco-Guillén

 European Parliament

 02/2017


http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/585903/IPOL_STU(2017)585903_EN.pdf

What do we know about teachers’ selection and professional development in high-performing countries?

What do we know about teachers’ selection and professional development in high-performing countries?


 Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)

 03/2017


http://www.oecd-ilibrary.org/education/what-do-we-know-about-teachers-selection-and-professional-development-in-high-performing-countries_87acdc87-en

Institut Pasteur

Institut Pasteur


  Henri HAVARD, David KNECHT, Christine D’AUTUME, Philippe BÉZAGU, Isabelle ROUSSEL

  Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche - Inspection générale des Affaires sociales - Inspection générale des Finances

  03/2017


http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/59/5/Rapport_IG_-_Institut_Pasteur_740595.pdf

Intégrité scientifique au sein des établissements d’enseignement supérieur

Intégrité scientifique au sein des établissements d’enseignement supérieur


 Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

  03/2017

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=114318&cbo=1

Les transformations des universités françaises

Les transformations des universités françaises


 Annie Feyfant, Olivier Rey

 Institut français de l'Éducation (IFE)

 03/2017


http://ife.ens-lyon.fr/ife/actualites/fichiers/rapport-shs-mars-2017

Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les variations du développement sexuel : lever un tabou, lutter contre la stigmatisation et les exclusions

Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les variations du développement sexuel : lever un tabou, lutter contre la stigmatisation et les exclusions


 BLONDIN Maryvonne, BOUCHOUX Corinne

 Sénat

 03/2017


http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-441-notice.html

La force de l'égalité - Les inégalités de rémunération et de parcours professionnels entre femmes et hommes dans la fonction publique

La force de l'égalité - Les inégalités de rémunération et de parcours professionnels entre femmes et hommes dans la fonction publique


  DESCAMPS-CROSNIER Françoise

  Premier Ministre

  03/2017


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000179.pdf

Les Cahiers de recherche du GIRSEF

Les Cahiers de recherche du GIRSEF


 N° 107, février 2017

 Peut-on conciliers proximité et mixité sociale? Simulation d'une procédure numérique d'affectation des élèves aux écoles primaires bruxelloises


https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-girsef/cahier_107_.Hirtt_Delvaux.Final.pdf

School Leadership & Management

School Leadership & Management


  Vol. 37, n°1-2, 2-4/ 2017


 • Leadership in turbulent times: a moment to pause?, Alma Harris & Michelle Jones
 • Enacting educational partnership: collective identity, decision-making (and the importance of muffin chat), Cate Watson & Valerie Drew
 • School principals as mediating agents in education reforms, Haim Shaked & Chen Schechter
 • Progressive education and the case of a bilingual Palestinian-Arab and Jewish co-existence school in Israel, Khalid Arar & Asmahan Massry-Herzalah
 • ‘You’ll see that everywhere’: institutional isomorphism in secondary school subject departments, Steven Puttick
 • Calculating the power of alternative choices by school leaders for improving student achievement, Jingping Sun & Kenneth Leithwood
 • Do teachers need to be leaders? Perceptions of educational leadership and management in the Israeli secondary educational system, Tsafi Timor
 • Designing and using an organisational culture inquiry tool to glimpse the relational nature of leadership and organisational culture within a South Australian primary school, David Giles & Andrew Bills
 • Trust relationships in schools: supporting or subverting implementation of school-wide initiatives, Jess L. Gregory Ed.D.
 • Learning to make change happen in Chinese schools: adapting a problem-based computer simulation for developing school leaders, Philip Hallinger, Tang Shaobing & Lu Jiafang
 • Whatever it takes! Using a component theory approach with public secondary school principals ‘doing schooling differently’, Andrew Bills, David Giles & Bev Rogers


http://www.tandfonline.com/toc/cslm20/37/1-2

European Journal of Teacher Education

European Journal of Teacher Education


 Vol. 40, n°2, 4/2017


 • The complexity of learning and teaching: challenges for teacher education, Kay Livingston
 • Bibliometric characteristics of articles on key competences indexed in ERIC from 1990 to 2013, Francesc Buscà Donet, Alba Ambròs Pallares & Sílvia Burset Burillo
 • Raising the standard: contradictions in the theory of student-teacher learning, Alaster Scott Douglas
 • If I experience formative assessment whilst studying at university, will I put it into practice later as a teacher? Formative and shared assessment in Initial Teacher Education (ITE), Carolina Hamodi, Víctor Manuel López-Pastor & Ana Teresa López-Pastor
 • Inquiry of pre-service teachers’ concern about integrating Web 2.0 into instruction, Yungwei Hao & Kathryn S. Lee
 • Challenges faced by pre-service chemistry teachers teaching in a laboratory and their solution proposals, Ayse Yalcin-Celik, Hakki Kadayifci, Sinem Uner & Nurcan Turan-Oluk
 • Discomfort as a means of pre-service teachers’ professional development – an action research as part of the ‘Research Literacy’ course, Aliza Amir, Daphna Mandler, Sara Hauptman & Dvora Gorev
 • Teachers’ intuitive interaction competence and how to learn it, Anne Marit Valle
 • Positionings in an immature triad in teacher education, Torunn Klemp & Vivi Nilssen
 • ‘Trying, failing, succeeding, and trying again and again’: perspectives of teachers of pupils with severe profound multiple learning difficulties, Phyllis Jones & Michael W. Riley


http://www.tandfonline.com/toc/cete20/40/2

Revista Iberoamericana de Educación

Revista Iberoamericana de Educación


 N° especial 73/2, 3/2017


 • La tertulia pedagógica dialógica en el practicum de la formación inicial de maestras y maestros, Consol Aguilar Ródenas
 • A implementação e funcionamento dos conselhos escolares: dificuldades, potencialidades e desafios, Gislene Silva Dutra e Maria Lúcia Miranda Afonso
 • Reconstruyendo prácticas investigativas sobre representaciones del TD en la educación especial, Belarmina Benítez de Vendrell y Luis Justo Le Gall
 • Medición del uso pedagógico de las TIC en una universidad privada de Colombia, Diego Fernando Ávila Clavijo y Maricarmen Cantú Valadez
 • El autoconcepto de docentes universitarios, Alicia Rivera Morales y Gustavo Hernández Durán
 • Autoetnografía de un formador de maestros, Olga María Alegre de la Rosa y Luis Miguel Villar Angulo
 • Ensino da química no Brasil. Interferência historiográfica no perfil acadêmico dos professores que lecionam química na cidade de Valença/BA, Giovanni Gomes Lessa e Tania Renata Prochnow


http://rieoei.org/rie_contenedor.php?numero=rie732

Revista Iberoamericana de Educación

Revista Iberoamericana de Educación


  N° 73, 1-4/2017

Thème :  Desarrollo sostenible y educación superior en un mundo global / Desenvolvimento sustentável e ensino superior num mundo global


Monográfico / Monográfico
Desarrollo sostenible y educación superior en un mundo global / Desenvolvimento sustentável e ensino superior num mundo global
Coordinadora / Coordenadora: Belén Sáenz-Rico de Santiago
 • Presentación / Apresentação
 • Hacia una fundamentación de la sostenibilidad en la educación superior, David Alba Hidalgo
 • Do desenvolvimento sustentável ao envolvimento integrado. Ecopedagogias como opções decoloniais, Elson Santos Silva Carvalho y Dernival Venâncio Ramos Júnior
 • Universidades en transición. Hacia una transformación institucional orientada al logro de la sostenibilidad, Mª Ángeles Murga-Menoyo
 • Revisión sistemática sobre competencias en desarrollo sostenible en educación superior, Valentín Gonzalo Muñoz y otros
 • Sostenibilización del perfil profesional del educador social. Necesidades y demandas compartidas, Bienvenida Sánchez Alba y otros
 • Avanzar en la educación para la sostenibilidad. Combinación de metodologías para trabajar el pensamiento crítico y autónomo, la reflexión y la capacidad de transformación del sistema, Leslie Mahe Collazo Expósito e Anna Maria Geli de Ciurana
 • Educar para la sostenibilidad desde las Ciencias Económicas La práctica docente en el punto de mira, Esther García-González, Rocío Jiménez-Fontana y Antonio Navarrete
 • Sostenibilidad, ingeniería y enseñanza de las ciencias básicas. Marco teórico conceptual, Francisco O. Machín Armas y otros
 • O desenvolvimento sustentável na educação superior. Propostas biomiméticas e transdisciplinares, Javier Collado Ruano
 • La evaluación de la formación de formadores. Un catalizador en el proceso de cambio curricular hacia la sostenibilidad, Pilar Aznar Minguet y otros
 • Barreras para la sostenibilidad integral en la Universidad, Sílvia Albareda Tiana y otroshttp://rieoei.org/rie_contenedor.php?numero=rie73

Economics of Education Review

Economics of Education Review


 Vol. 57, n°1, avril 2017


 • Risk-sharing and student loan policy: Consequences for students and institutions, Douglas A. Webber
 • The effects of computers on children's social development and school participation: Evidence from a randomized control experiment, Robert W. Fairlie, Ariel Kalil
 • Workload and teacher absence, Ben Ost, Jeffrey C. Schiman
 • State affirmative action bans and STEM degree completions, Andrew J. Hill
 • The effects of Greek affiliation on academic performance, Andrew De Donato, James Thomas
 • The effect of choice options in training curricula on the demand for and supply of apprentices, Anika Jansen, Andries de Grip, Ben Kriechel
 • Computers and productivity: Evidence from laptop use in the college classroom, Richard W. Patterson, Robert M. Patterson
 • Knowledge of earnings risk and major choice: Evidence from an information experiment, Alexander I. Ruder, Michelle Van Noy
 • The academic progress of Hispanic immigrants, Marie C. Hullhttp://www.sciencedirect.com/science/journal/02727757/57/supp/C?dgcid=raven_sd_via_email

Educational Researcher (ER)

Educational Researcher (ER)


 Vol. 46, n°2, mars 2017


 • Improving Admission of Low-SES Students at Selective Colleges, Michael N. Bastedo, Nicholas A. Bowman
 • Literacy Achievement Trends at Entry to First Grade, Jerome V. D’Agostino, Emily Rodgers
 • Common Core State Standards for ELA/Literacy and Next Generation Science Standards, Okhee Lee
 • Racial and Socioeconomic Gaps in Executive Function Skills in Early Elementary School Michael Littlhttp://journals.sagepub.com/toc/edra/46/2

Éducation et francophonie

Éducation et francophonie


 Vol. XLIV, n° 2, automne 2016

 Le développement de compétencesen éducation et en formation


 • La notion de compétence: une approche épistémologique, Sabine Kahn & Bernard Rey
 • Le développement de compétences à l’école primaire au regard de la théorie de l’enquête de Dewey, Matthias Pepin
 • L’enseignement ayant comme visée la compétence à résoudre des problèmes mathématiques : quels enjeux? Lucie DeBlois, Sylvie Barma & Simon Lavallée
 • Une approche énactive du développement des compétences en milieu scolaire, Nicolas Terré, Carole Sève & Jacques Saury
 • Évaluer des compétences : un jugement d’adaptabilité, Christian Chauvigné
 • Le développement de compétences professionnelles par des enseignants en exercice : le cas de l’évaluation des apprentissages, Isabelle Nizet
 • Développement de compétences avancées dans la formation des futurs médecins : l’exemple de la médecine familiale au Canada, Miriam Lacass, Jean-Sébastien Renaud, Adrien Cantat & Danielle Saucier
 • La compétence à l’école pensée à partir de la perspective située de l’apprentissage, Lucie Mottier Lopez
 • La formation interculturelle et inclusive du personnel enseignant : conceptualisation et opérationnalisation de compétences professionnelles, Julie Larochelle-Audet, Corina Borri-Anadon & Maryse Potvinhttp://www.acelf.ca/c/revue/pdf/EF_44-2_complet-Web.pdf

Éducation relative à l'environnement : Regards - Recherches - Réflexions

Éducation relative à l'environnement : Regards - Recherches - Réflexions


 Vol. 13, n°1, 2016

 Entre deux mondes, la recherche associative en éducation à l'environnement


 • Entre deux mondes : la recherche et les associations en éducation à l’environnement, Jean-Étienne Bidou
 • Recherches-actions associatives : Le praticien réflexif ou la recherche sans « chercheur », Dominique Cottereau
 • Construction d'un partenariat de connaissances sur les questions de justice environnementale : Exemple du projet européen EJOLT, Jean-Marc
 • Douguet, Vahinala Raharinirina, Martin O'Connor et Philippe Roman
 • Recherches collaboratives en éducation à l’environnement et au développement durable : L’enjeu de la modélisation de l’ingénierie éducative pour une transférabilité d’un territoire à un autre, Christine Vergnolle Mainar, Marie-Pierre Julien, Raphaël Chalmeau, Anne Calvet et Jean-Yves Léna
 • Effet d’engagement des acteurs et support de réflexivité : L’exemple d’une conférence de citoyens sur l’eau, Laura Seguin


http://ere.revues.org/298

Penser l'éducation : Philosophie de l’éducation et histoires des idées pédagogiques

Penser l'éducation : Philosophie de l’éducation et histoires des idées pédagogiques 


 N° 38, 2016


 • Angélique Blanc-Serra, « Entre pouvoir local et central : le réseau éducatif briançonnais (1592-1902) » ;
 • Filipe Ceppas, « L'expérience de l'émancipation peut-elle trouver place dans la transmission scolaire ? Une lecture de Jacques Rancière » ;
 • Gabriel Di Patrizio, « D'une élaboration intersubjective et communicationnelle de la 'connaissance de soi' par l'éducation tout au long de la vie » ;
 • Sonia Kebaïli, « Approche pluridimensionnelle de l’évolution biologique. Au-delà d’une exposition science versus croyance » ;
 • Caroline Ladage, « Les fondements épistémologiques de la pédagogie de l’enquête en question » ;
 • Alain Trouvé, « L’éducation au risque de la ‘société de la connaissance’. Examen de la politique éducative de l’Union européenne ».

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100528460&fa=sommaire

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Προκήρυξη Δ.Δ.ΠΜΣ "Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη"

Ανακοινώνεται η προκήρυξη του
Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη"

Μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη στο:

http://www.elemedu.upatras.gr/index.php/ανακοινώσεις/cat_view/8-ανακοινώσεις_/10-ανακοινώσεις-για-μεταπτυχιακά

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Αυτοκριτική της ΕπιστήμηςΑυτοκριτική της Επιστήμης 


28-29 Απριλίου 2017, Πανεπιστήμιο Πατρών, Κτίριο Βιολογίας - Μαθηματικού, 3ος όροφος 


http://sciencecritique.upatras.gr

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση – Studying, Teaching, Learning the Europe Union»

Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση – Studying, Teaching, Learning the Europe Union» που θα πραγματοποιηθεί στις 1-3 Σεπτεμβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

             http://edutrip.eu/en/conference   
 

Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Teaching excellence framework (TEF)

Teaching excellence framework (TEF): everything you need to know


https://www.timeshighereducation.com/news/teaching-excellence-framework-tef-everything-you-need-to-know

RECHERCHE OU ENSEIGNEMENT : FAUT-IL CHOISIR ?


RECHERCHE OU ENSEIGNEMENT : FAUT-IL CHOISIR ?

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/116-mars-2017.pdf  

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Global University Network for Innovation - Higher Education in the World 6 - Towards a Socially Responsible University: Balancing the Global with the Local

Global University Network for Innovation - Higher Education in the World 6 - Towards a Socially Responsible University: Balancing the Global with the Local


 Global University Network for Innovation (GUNI)

 03/2017http://www.guninetwork.org/report/higher-education-world-6

L'enseignement supérieur et la recherche en Suisse

L'enseignement supérieur et la recherche en Suisse


 Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)

 Confédération suisse

  04/2017
 https://www.sbfi.admin.ch/.../HE_fr.pdf 

Cartographie des pratiques et des activités d’éducation aux médias dans l’UE-28

Cartographie des pratiques et des activités d’éducation aux médias dans l’UE-28


 Observatoire européen de l'audiovisuel

 Conseil de l'Europe (CoE)

 03/2017


http://ec.europa.eu/.../document.cfm?doc_id=43879 

Multilingual Education in the Light of Diversity: Lessons Learned

Multilingual Education in the Light of Diversity: Lessons Learned


 Barbara Herzog-Punzenberger, Emmanuelle Le Pichon-Vorstman, Hanna Siarova

 Network of Experts in Social Sciences of Education and Training

 02/2017http://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2015/08/Multilingualism-Report.pdf

Le numérique en pédagogie universitaire : du constat d’efficacité à l’adoption

Le numérique en pédagogie universitaire : du constat d’efficacité à l’adoption


 Simon Collin et Hamdi Saffari

 Université du Québec à Montréal (UQAM) - Consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur

 04/2017


http://www.capres.ca/2017/04/numerique-pedagogie-universitaire-constat-defficacite-a-ladoption/

A General Agent-Based Model of Social Learning

A General Agent-Based Model of Social Learning


 Sarah Nowak, Luke Joseph Matthews, Andrew Parker

 RAND Corporation

 04/2017


https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1700/RR1768/RAND_RR1768.pdf

Pour une réforme des modalités d'accès au corps des professeurs en science politique

Pour une réforme des modalités d'accès au corps des professeurs en science politique


  Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

  04/2017http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000228.pdf

Liaisons entre l'enseignement supérieur du Ministère chargé de l'agriculture et les entreprises - Etat des lieux et propositions

Liaisons entre l'enseignement supérieur du Ministère chargé de l'agriculture et les entreprises - Etat des lieux et propositions


  ROMAN-AMAT Bernard, GARO Philippe, ANDRAL Bruno, SAÏ Pierre

 Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux

 04/2017http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000245.pdf

Arrêtons de les mettre dans des cases ! Pour un choc de simplification en faveur de la jeunesse

Arrêtons de les mettre dans des cases ! Pour un choc de simplification en faveur de la jeunesse


  VEROT Célia, DULIN Antoine

  Premier Ministre

 04/2017http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000231.pdf

Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2016-2017

Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2016-2017


 BIANCO Jean-Louis

 Observatoire de la laïcité

  04/2017http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000265.pdf

Éducation et francophonie

Éducation et francophonie


 Vol. XLIV, n° 2, automne 2016

 Le développement de compétencesen éducation et en formation


 • La notion de compétence: une approche épistémologique, Sabine Kahn & Bernard Rey
 • Le développement de compétences à l’école primaire au regard de la théorie de l’enquête de Dewey, Matthias Pepin
 • L’enseignement ayant comme visée la compétence à résoudre des problèmes mathématiques : quels enjeux? Lucie DeBlois, Sylvie Barma & Simon Lavallée
 • Une approche énactive du développement des compétences en milieu scolaire, Nicolas Terré, Carole Sève & Jacques Saury
 • Évaluer des compétences : un jugement d’adaptabilité, Christian Chauvigné
 • Le développement de compétences professionnelles par des enseignants en exercice : le cas de l’évaluation des apprentissages, Isabelle Nizet
 • Développement de compétences avancées dans la formation des futurs médecins : l’exemple de la médecine familiale au Canada, Miriam Lacass, Jean-Sébastien Renaud, Adrien Cantat & Danielle Saucier
 • La compétence à l’école pensée à partir de la perspective située de l’apprentissage, Lucie Mottier Lopez
 • La formation interculturelle et inclusive du personnel enseignant : conceptualisation et opérationnalisation de compétences professionnelles, Julie Larochelle-Audet, Corina Borri-Anadon & Maryse Potvinhttp://www.acelf.ca/c/revue/pdf/EF_44-2_complet-Web.pdf

Les Cahiers de recherche du GIRSEF

Les Cahiers de recherche du GIRSEF


 N° 108, mars 2017

 Que font les écoles accueillant des élèves défavorisés des moyens supplémentaires qui leur sont alloués?https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-girsef/cahier_108_Desmet-Dupriez-Galand_final.pdf

Teaching in focus/ L'enseignement à la loupe

Teaching in focus/ L'enseignement à la loupe


 N° 16, 2017

 How can professional development enhance teachers’ classroom practices?http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2745d679-en.pdf?expires=1492107468&id=id&accname=guest&checksum=0A2A6F3C98CD748B84D29FA4DB21E767

Bordón. Revista de Pedagogía

Bordón. Revista de Pedagogía


 Vol. 69, n° 2, 4-6/2017


Artículos
 • TOMA DE DECISIONES ACADÉMICO-PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS, Pilar Alejandra Cortés Pascual
 • DIÁLOGO Y EMPATÍA EN ESTUDIANTES DE 10 A 14 AÑOS, María Ángeles De la Caba Collado, Rafael López Atxurra
 • TEJIENDO PUENTES ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA. EL PAPEL DEL PROFESORADO, Mª Ángeles Gomariz Vicente, Mª Ángeles Hernández Prados, Mª Paz García Sanz, Joaquín Parra Martínez
 • LAS FAMILIAS ANTE EL ABANDONO ESCOLAR, María Luz Martínez Seijo, Laura Rayón Rumayor, Juan Carlos Torrego Seijo
 • SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO DE LA ESCUELA RURAL DE LA PROVINCIA DE GRANADA (ESPAÑA) RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR, Francisco Raso Sánchez, Tomás Sola Martínez, Francisco Javier Hinojo Lucena
 • PERFILES DOCENTES UNIVERSITARIOS: CONOCIMIENTO Y USO PROFESIONAL DEL SMARTPHONE, Irina Salcines Talledo, Natalia González Fernández, Elena Briones Pérez
 • LA CULTURA DE PAZ EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. ESTUDIO COMPARADO DE LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA, Sebastián Sánchez Fernández, Miriam Vargas Sánchez
 • LA IDENTIDAD NACIONAL EN LOS MANUALES ESCOLARES DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA, Carlos Sanz Simón, Teresa Rabazas Romero
 • OCIO DIGITAL EN LOS JÓVENES EN DIFICULTAD SOCIAL, Margarita Vasco, Gloria Pérez Serrano

Conferencia inaugural del XVI Congreso Nacional y VII Congreso Iberoamericano de Pedagogía
 • EXPERIENCIA Y EDUCACIÓN, Gregorio Luri Medrano
https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/issue/view/2998

Comunicar

Comunicar


 N° 51, 4/2017

 E-innovación en la educación superior


Dossier
 • La investigación formativa en ambientes ubicuos y virtuales en Educación Superior / Formative Research in Ubiquitous and Virtual Environments in Higher Education, Cristian Velandia-Mesa, Bogotá (Colombia), Francisca-José Serrano-Pastor, Murcia (España) & María-José Martínez-Segura, Murcia (España)
 • Uso de Twitter en Educación Superior en España y Estados Unidos / Using Twitter in Higher Education in Spain and the USA, Gemma Tur, Palma de Mallorca (España), Victoria Marín-Juarros, Oldenburg (Alemania) & Jeffrey Carpenter, Elon (Estados Unidos)
 • Laboratorios sociales en universidades: Innovación e impacto en Medialab UGR / Social Labs in Universities: Innovation and impact in Medialab UGR, Esteban Romero-Frías, Granada (España) & Nicolás Robinson-García, Valencia (España)
 • La educación superior a distancia y el e-Learning en las prisiones en Portugal / Higher Education Distance Learning and e-Learning in Prisons in Portugal, José-António Moreira, Lisboa (Portugal), Angélica Reis-Monteiro, Oporto (Portugal) & Ana Machado, Lisboa (Portugal)
 • Uso de cuestionarios online con feedback automático para la e-innovación en el alumnado universitario / Online Questionnaires Use with Automatic Feedback for e-Innovation in University Students, Ana Remesal, Barcelona (España), Rosa M. Colomina, Barcelona (España), Teresa Mauri, Barcelona (España) & M. José Rochera, Barcelona (España)
Caleidoscopio
 • El uso de las redes sociales y la cultura popular para una mejor comprensión intercultural / The Use of Social Media and Popular Culture to Advance Cross-Cultural Understanding, Sait Tuzel, Rhode Island (Estados Unidos) & Renee Hobbs, Rhode Island (Estados Unidos)
 • El rol del cine en versión original en el espacio digital europeo / The Role of Original Version Cinema into the European Digital Space, Margarita Ledo-Andión, Santiago de Compostela (España), Antía López-Gómez, Santiago de Compostela (España) & Enrique Castelló-Mayo, Santiago de Compostela (España)
 • La percepción de los periodistas españoles acerca de sus roles profesionales / Spanish Journalists’ Perception about their Professional Roles, Rosa Berganza, Madrid (España), Eva Lavín, Madrid (España) & Valeriano Piñeiro-Naval, Covilhã (Portugal)
 • Stop-motion para la alfabetización digital en Educación Primaria / Stop-motion to Foster Digital Literacy in Elementary School, Koun-Tem Sun, Tainan (Taiwán), Chun-Huang Wang, Tainan (Taiwán) & Ming-Chi Liu, Tainan (Taiwán)
 • Ecosistemas de formación y competencia mediática: Valoración internacional sobre su implementación en la educación superior / Ecosystems of Media Training and Competence: International Assessment of Its Implementation in Higher Education, Emilio Álvarez-Arregui, Oviedo (España), Alejandro Rodríguez-Martín, Oviedo (España), Rafael Madrigal-Maldonado, México D.F. (México), Beatriz-Ángeles Grossi-Sampedro, Oviedo (España) & Xavier Arreguit, Neuchatel (Suiza)


https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=51

Journal of School Health

Journal of School Health


 Vol. 87, n°5, 5/2017


 • Substance Use Among Transgender Students in California Public Middle and High Schools, Kris Tunac De Pedro, Tamika D. Gilreath, Christopher Jackson and Monica Christina Esqueda
 • Marijuana and Alcohol Use as Predictors of Academic Achievement: A Longitudinal Analysis Among Youth in the COMPASS Study, Karen A. Patte, Wei Qian and Scott T. Leatherdale
 • Relationships Among Student, Staff, and Administrative Measures of School Climate and Student Health and Academic Outcomes, Lauren N. Gase, Louis M. Gomez, Tony Kuo, Beth A. Glenn, Moira Inkelas and Ninez A. Ponce
 • Association of School Characteristics and Implementation in the X:IT Study—A School-Randomized Smoking Prevention Program, Lotus S. Bast, Pernille Due, Annette K. Ersbøll, Mogens T. Damsgaard and Anette Andersen
 • Effectiveness of a Playground Intervention for Antisocial, Prosocial, and Physical Activity Behaviors, Carlene A. Mayfield, Stephanie Child, Robert G. Weaver, Nicole Zarrett, Michael W. Beets and Justin B. Moore
 • Patterns in Vegetable Consumption: Implications for Tailored School Meal Interventions, Marietta Orlowski, Miryoung Lee, William Spears, Roopsi Narayan, Rebecca S. Pobocik, Julie Kennel, Erin Krafka and Susan Patton
 • Reported Motivations for and Locations of Healthy Eating Among Georgia High School Students, Gayathri S. Kumar, Michael Bryan, Rana Bayakly, Cherie Drenzek, Caitlin Merlo and Geraldine S. Perry
 • Improving School Experiences for Adolescents With Type 1 Diabetes, Saori S. Kise, Amanda Hopkins and Sandra Burke
 • A Multidisciplinary Research Framework on Green Schools: Infrastructure, Social Environment, Occupant Health, and Performance, Sheryl Magzamen, Adam P. Mayer, Stephanie Barr, Lenora Bohren, Brian Dunbar, Dale Manning, Stephen J. Reynolds, Joshua W. Schaeffer, Jordan Suter and Jennifer E. Cross
 • The Association of Physical Activity and Academic Behavior: A Systematic Review, Rachel A. Sullivan, AnnMarie H. Kuzel, Michael E. Vaandering and Weiyun Chenhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josh.2017.87.issue-5/issuetoc?campaign=woletoc

History of Education

History of Education


 Vol. 46, n°3, 5/2017


 • Articles ‘Fathers and sons’ in Xenophon’s teaching of the man taking care of himself, Victoria Pichugina & Vitaly Bezrogov
 • Patterns of and influences on elementary school attendance in early Victorian industrial Monmouthshire 1839–1865, David C. James & Brian Davies
 • Languages, script and national identity: struggles over linguistic heterogeneity in Switzerland in the nineteenth and twentieth centuries, Lukas Boser & Ingrid Brühwiler
 • British teachers’ transnational work within and beyond the British Empire after the Second World War, Kay Whitehead
 • Americanisation, sovietisation, and resistance at Kabul University: limits of the educational reforms, Natalia Tsvetkova
 • ‘I never heard the word methodology’: personal accounts of teacher training in Ireland 1943–1980, Brendan Walsh


http://www.tandfonline.com/toc/thed20/46/3