Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

INTERNATIONAL CONFERENCE

 INTERNATIONAL CONFERENCE

“MIGRATION MANAGEMENT”
AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE 20
th CENTURY
APRIL 23-25, 2015
“Leonidas Zervas” Amphitheatre
National Hellenic Research Foundation
48 Vassileos Konstantinou Avenue, Athens, Greece


http://mimio.uop.gr/site/sites/default/files/MMIO-PROGRAMME-15.03.28.pdf

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

7ο σεμινάριο 2014-2015 - φωτογραφίες

Εισηγητής: Παντελής Κυπριανός, καθηγητής του ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών
 Θέμα "Από το πανεπιστήμιο στο πολύ-πανεπιστήμιο (Multiversity). Συνέπειες σε επίπεδο διοίκησης και εξουσίας" .
Φωτογραφίες

6ο σεμινάριο 2014-2015 - video

Εισηγήτρια: Βικτωρία Κονιδάρη, μεταδιδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών .
Θέμα: "Η μεταφορά της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο: από την λειτουργική μεταφορά μιας πολιτικής στην κλητική λειτουργία του μεταφράσματος".
video 


GREECE: SOLIDARITY AND ADJUSTMENT IN TIMES OF CRISISTassos Giannitsis - Stavros Zografakis
GREECE: SOLIDARITY AND
ADJUSTMENT IN TIMES OF CRISIS
The Study was supported by the Macroeconomic Policy
Institute of the Hans-Boeckler-Foundation
 
 
 http://www.tovima.gr/files/1/2015/p_imk_study_38_2015%20downloaded.pdf

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Statistiques de l’enseignement supérieur - Édition 2013

Statistiques de l’enseignement supérieur - Édition 2013


  Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie - Québec (Canada)

  02/2015


http://www.mesrs.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/Ministere/acces_info/Statistiques/Statistiques_ES/Statistiques_enseignement_superieur_2013.pdf

Mobility and transition of pedagogical expertise in Finland

Mobility and transition of pedagogical expertise in Finland


  Αnne Martin, Matti Pennanen

   Finnish Institute for Educational Research (Finlande)

   03/2015


 https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2015/g051.pdf

Augmenter l’efficience du réseau universitaire tout en préservant ses missions fondamentales d’enseignement et de recherche

Augmenter l’efficience du réseau universitaire tout en préservant ses missions fondamentales d’enseignement et de recherche


 
Fédération Québécoise des professeures et professeurs d’université ;

  02/2015


 http://www.fqppu.org/wp-content/uploads/2015/03/FQPPU-me--moire-Commission-Robillard-vf-MR-20-02-15.pdf

Apprendre au-delà de l'école : Rapport de synthèse

Apprendre au-delà de l'école : Rapport de synthèse


  Organisation for Economic Co-operation and Development

  03/2015


 http://www.oecd-ilibrary.org/education/apprendre-au-dela-de-l-ecole_9789264230408-fr

Schools for 21st-Century Learners: Strong Leaders, Confident Teachers, Innovative Approaches

Schools for 21st-Century Learners: Strong Leaders, Confident Teachers, Innovative Approaches


  Organisation for Economic Co-operation and Development

  03/2015


http://www.oecd-ilibrary.org/education/schools-for-21st-century-learners_9789264231191-en

Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills

Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills


   Organisation for Economic Co-operation and Development

  03/2015


 http://www.oecd-ilibrary.org/education/skills-for-social-progress_9789264226159-en

The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence

The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence


   Organisation for Economic Co-operation and Development

   03/2015


 http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-abc-of-gender-equality-in-education_9789264229945-en

Rapport annuel 2014 de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement

Rapport annuel 2014 de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement


  SCHLERET Jean-Marie, CHAPUIS Robert

  Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement (France)

  03/2015


 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000161/0000.pdf

Etat des lieux du numérique dans l'enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et paysager

Etat des lieux du numérique dans l'enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et paysager


  GARO Philippe, PENEL Michel, RENOULT Roland, TESSIER Robert, PETIT Nicolas

  Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (France)


 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000151/0000.pdf

La pédagogie numérique : un défi pour l'enseignement supérieur

La pédagogie numérique : un défi pour l'enseignement supérieur


  DUBRAC Danielle, DJEBARA Azwaw

  Conseil économique, social et environnemental (France)

  03/2015


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000158/0000.pdf

Le suivi individualisé des élèves : une ambition à concilier avec l'organisation du système éducatif

Le suivi individualisé des élèves : une ambition à concilier avec l'organisation du système éducatif


   Cour des comptes (France)

   03/2015


 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000169/0000.pdf

L'impact d'internet sur le marché du travail

L'impact d'internet sur le marché du travail


  Conseil d’orientation pour l’emploi (France)

  03/2015  http://www.coe.gouv.fr/.../COE_Rapport_Internet_et_marche_du_travail-2.pdf

L’emploi des jeunes en Europe

L’emploi des jeunes en Europe


  Philip Cordery

  Assemblée nationale (France)

  03/2015

 http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2620.asp#P132_11001

Collège : mieux apprendre pour mieux réussir

Collège : mieux apprendre pour mieux réussir


  Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (France)

  03/2015


 http://www.education.gouv.fr/cid86831/college-mieux-apprendre-pour-mieux-reussir.html

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

European Journal of Education : Research, Development and Policy

European Journal of Education : Research, Development and Policy


   Vol. 50, n°1, 3/2015

  What Is Learning For?

 
 • Editorial, Roberto Carneiro, Richard Desjardins, Jean Gordon and Janet Looney
 • Part I: Thought Pieces
 • Meaning and Mission, Mamphela Ramphele
 • What is Learning For?, Valerie Hannon
 • What is Learning and Why Does It Matter?, Michael Young
 • Epistemic Literacy or a Clash of Clans? A Capability-based View on the Future of Learning and Education, Ilkka Tuomi
 • What Is Learning For? The Promise of a Better Future, Xavier Prats Monné
 • Part II: Original Articles
 • The Development of a Comprehensive and Coherent Theory of Learning, Knud Illeris
 • Competences, Learning Theories and MOOCs: Recent Developments in Lifelong Learning, Karl Steffens
 • Higher Education as a Field of Study and Research in Europe, Barbara M. Kehm
 • What is Education For? On Good Education, Teacher Judgement, and Educational Professionalism, Gert Biesta
 • UNESCO, the Faure Report, the Delors Report, and the Political Utopia of Lifelong Learning, Maren Elfert
 • Learning: The Treasure within — Prospects for Education in the 21st Century, Roberto Carneiro

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.2015.50.issue-1/issuetoc

e-JIREF - Evaluer. Journal international de recherche en éducation et formation

e-JIREF - Evaluer. Journal international de recherche en éducation et formation


  Vol.1, n° 1, janvier-février-mars-avril 2015

  Cultures et politiques de l'évaluation en éducation et en formation

 
 • Éditorial : Un regard pluriel sur l’évaluation offert aux scientifiques francophones et construit par eux, Marc DEMEUSE (Université de Mons, Belgique), Annick FAGNANT (Université de Liège, Belgique) et Vincent DUPRIEZ (Université Catholique de Louvain, Belgique)
Dossier thématique
 • Vers une européanisation de l'évaluation des établissements scolaires ? Éléments de discussion théoriques et empiriques, Xavier PONS, Université Paris-Est (France)
 • Politiques d'accountability et devenir de la profession enseignante aux États-Unis, Régis MALET, Université de Bordeaux - ESPE d’Aquitaine (France)
 • La bibliométrie évaluative : une redéfinition des valeurs scientifiques, Rémi GOASDOUE, Université Paris-Descartes (France)
 • L'hybridation dans l'enseignement supérieur : vers une nouvelle culture de l'évaluation ?, Marcel LEBRUN, Université Catholique de Louvain (Belgique)
 • L'évaluation de l'enseignement par les étudiants : le tournant du partage, Nathalie YOUNES, Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) (France)
Varia
 • Évaluation des enseignements par les étudiants : que nous disent les commentaires écrits des étudiants ?, Marie BOCQUILLON, Antoine DEROBERTMASURE, Frédérique ARTUS & Dorothée KOZLOWSKI, Université de Mons (Belgique)

 http://e-jref.org/index.php?id=81

Revista de Educación a Distancia (RED)

Revista de Educación a Distancia (RED)


  N° 45, 3/2015

 
 • Validación de requisitos funcionales de un Laboratorio Virtual Remoto como apoyo al blended learning, Javier Gamo, Jirina Novakova, Antonio Medina y Covadonga Rodrigo
 • El diseño instruccional de los MOOC y el de los nuevos cursos online abiertos personalizados, Miguel Zapata-Ros
 • Kokori, un serious games. La perspectiva de los estudiantes ante una propuesta de aprendizaje innovadora, María L. Bossolasco, Roxana J. Enrico, Beatríz A. Casanova y Eugenia E. Enrico
 • Importancia de la competencia argumentativa en el ámbito educativo: una propuesta para su enseñanza a través del role playing online, Alba García-Barrera
 • Construcción de conocimiento en educación virtual: Nuevos roles, nuevos cambios, Cristina Hennig Manzuoli y Anna Escofet Roig
 • Motivos de deserción estudiantil en programas virtuales de posgrado: revisión de caso y consideraciones desde el mercadeo educativo y el mercadeo relacional para los programas de retención, Nubia Esther Murcia Agudelo y Pedro Julián Ramírez Angulo
 • Evaluación de un curso de postgrado administrado bajo la modalidad E-learning desde la perspectiva del aprendizaje socializado, Alirio Dávila y Carlos Ruiz Bolívar 
 •  
 •  
 •  http://www.um.es/ead/red/45/

Revista Iberoamericana de Educación

Revista Iberoamericana de Educación


  N° 67, 1-4/ 2015

  Los modelos de gestión en los centros educativos de Iberoamérica. Retos y posibilidades

  Monográfico: Los modelos de gestión en los centros educativos de Iberoamérica. Retos y posibilidades / Modelos de gestão nas escolas da América ibérica. Desafios e oportunidades. Coordinadora/Coordenadora: Márcia Lopes Reis

 • Presentación / Apresentação
 • Gestão democrática da escola no Brasil: desafios à implementação de um novo modelo, Sofia Lerche Vieira e Eloisa Maia Vidal
 • A gestão escolar e a busca pela melhoria na aferição do IDEB, José Márcio Silva Barbosa e Rita Márcia Andrade Vaz de Mello
 • Liderazgo del profesor: objetivo básico de la gestión educativa, Aurora Bernal Martínez de Soria y Sara Ibarrola García
 • Cultura organizacional de boas escolas: o sentido e as práticas de lideranças, Maria Lopes
 • Modelos y funciones de dirección escolar en España: el caso de Tarragona, Charo Barrios-Arós y otros
 • El modelo de gestión en la educación especial. La calidad de atención de las necesidades educativas especiales, Miguel Angel Castillo Fuentes
 • Aproximaciones sistémicas a la gestión educativa: Un estado del arte desde la perspectiva de género, Elena Surovikina
 • Las tabletas y la gestión de los contenidos digitales en los centros escolares, Ángel San Martín Alonso, José Peirats Chacón y María López Marí
 • Familia y escuela: una alianza necesaria en la gestión escolar, Ruth Milena Páez Martínez
 • Diseño y validación de un instrumento de evaluación del clima organizacional en centros escolares del nivel superior, Ciria Margarita Salazar C. y otros
 •  
 •  http://www.rieoei.org/rie_contenedor.php?numero=rie67

Journal of School Health

Journal of School Health


  Vol. 85, n°4, 4/2015

 
 • Contributing to the Professional Literature Must Be a 2-Way Street, Robert J. McDermott
 • Girls and Boys Gambling With Health and Well-Being in Finland, Tiina R[a WITH DIAERESIS]s[a WITH DIAERESIS]nen, Tomi Lintonen, Katja Joronen and Anne Konu
 • A National Assessment of Colleges and University School Health Education Methods Courses, Christine M. Fisher, James H. Price, Susan K. Telljohann and Joseph A. Dake
 • Food-Based Science Curriculum Yields Gains in Nutrition Knowledge, Virginia Carraway-Stage, Jana Hovland, Carissa Showers, Sebastián Díaz and Melani W. Duffrin
 • Absenteeism, Educational Plans, and Anxiety Among Children With Incontinence and Their Parents, Hollie G. Filce and Leslie LaVergne
 • One Size (Never) Fits All: Segment Differences Observed Following a School-Based Alcohol Social Marketing Program, Timo Dietrich, Sharyn Rundle-Thiele, Cheryl Leo and Jason Connor
 • Coordinated School Health and the Contribution of a District Wellness Coordinator, Lisa Westrich, Monika Sanchez and Karen Strobel
 • School- and Family-Level Socioeconomic Status and Health Behaviors: Multilevel Analysis of a National Survey in Wales, United Kingdom, Graham F. Moore and Hannah J. Littlecott

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josh.2015.85.issue-4/issuetoc?campaign=woletoc

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)


  Vol. 37, n°4, 3/2015

 
 • Promoting Experimental Problem-solving Ability in Sixth-grade Students Through Problem-oriented Teaching of Ecology: Findings of an intervention study in a complex domain, Frank Roesch, Josef Nerb & Werner Riess
 • Supporting Teachers to Attend to Generalisation in Science Classroom Argumentation, Jonathan T. Shemwell, Kalee R. Gwarjanski, Daniel K. Capps, Shirly Avargil & Joanna L. Meyer
 • Formative Assessment and Teachers' Sensitivity to Student Responses, Berit S. Haug & Marianne Ødegaard
 • Chemistry Teaching for the Future: A model for secondary chemistry education for sustainable development, Kirsti Marie Jegstad & Astrid Tonette Sinnes
 • Evaluating Environmental Knowledge Dimension Convergence to Assess Educational Programme Effectiveness, Anne K. Liefländer, Franz X. Bogner, Alexandra Kibbe & Florian G. Kaiser
 • Jordanian Preservice Primary Teachers' Perceptions of Mentoring in Science Teaching, Osama H. Abed & Fouad Abd-El-Khalick
 • Science Lives: School choices and ‘natural tendencies’, Saima Salehjee & Mike Watts

 http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/37/4#.VQqx7Y7LLIs

History of Education

History of Education


  Vol.44, n°3, 5/2015

 
 • History, nation and school inspections: the introduction of citizenship education in elementary schools in late nineteenth-century Sweden, Jakob Evertsson
 • Forging Habsburg Muslim girls: gender, education and empire in Bosnia and Herzegovina (1878–1918), Fabio Giomi
 • ‘Listen to the voice of reason’: the New Orleans Tribune as advocate for public, integrated education, Kristi Richard Melancon & Petra Munro Hendry
 • Mexican Americans and the push for culturally relevant education: the bilingual education movement in Tucson, 1958–1969, Maritza De La Trinidad
 • Activism, identity and service: the influence of the Asian American Movement on the educational experiences of college students, Thai-Huy Nguyen & Marybeth Gasman
 • A foreign model of teacher education and its local appropriation: the English teachers’ centres in Spain, Tamar Groves
 • Continuity and change in disaster education in Japan, Kaori Kitagawa
 • The impact and legacy of educational sloyd: head and hands in harness, Richard Aldrich
 • The architectures of childhood: children, modern architecture and reconstruction in postwar England, Catherine Burke
 • Generational conflict and university reform: Oxford in the age of revolution, Robert Anderson
 • The beginnings of university English: extramural study, 1885–1910, Jonathan Godshaw Memel
 • Language teaching through the ages, Charlotte V.T. Murakami
 • Comparative historical methods, Tanya Fitzgerald

 http://www.tandfonline.com/toc/thed20/44/3#.VQqxmI7LLIs

Journal of Research in Science Teaching (JRST)

Journal of Research in Science Teaching (JRST)


   Vol. 52, n°3, 3/2015

 
 • New Horizons for the Journal of Research in Science Teaching, Fouad Abd-El-Khalick and Dana L. Zeidler
 • Enacting acts of authentication in a robotics competition: An interpretivist study, Geeta Verma, Anton Puvirajah and Horace Webb
 • NGSS and the landscape of engineering in K-12 state science standards, Tamara J. Moore, Kristina M. Tank, Aran W. Glancy and Jennifer A. Kersten
 • Effect of peer-led team learning (PLTL) on student achievement, attitude, and self-concept in college general chemistry in randomized and quasi experimental designs, Julia Y. K. Chan and Christopher F. Bauer
 • Positionings of racial, ethnic, and linguistic minority students in high school biology class: Implications for science education in diverse classrooms, Minjung Ryu
 • Development and validation of a measure of elementary teachers' science content knowledge in two multiyear teacher professional development intervention projects, Jaime Lynn Maerten-Rivera, Anne Corinne Huggins-Manley, Karen Adamson, Okhee Lee and Lorena Llosa
 • Examining the nexus of science communication and science education: A content analysis of genetics news articles, Nicole A. Shea
 • Development of a cognition-priming model describing learning in a STEM classroom, Richard Lamb, Tariq Akmal and Kaylan Petrie
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.v52.3/issuetoc?campaign=woletoc

Educational Researcher (ER)

Educational Researcher (ER)


   Vol. 44, n°2, 3/2015

  Value Added Meets the Schools: The Effects of Using Test-Based Teacher Evaluation on the Work of Teachers and Leaders

 
 • Editors’ Introduction: The Use of Teacher Value-Added Measures in Schools: New Evidence, Unanswered Questions, and Future Prospects, Douglas N. Harris and Carolyn D. Herrington
 • Using Student Test Scores to Measure Teacher Performance: Some Problems in the Design and Implementation of Evaluation Systems, Dale Ballou and Matthew G. Springer
 • Exploring the Potential of Value-Added Performance Measures to Affect the Quality of the Teacher Workforce, Dan Goldhaber
 • Make Room Value Added: Principals’ Human Capital Decisions and the Emergence of Teacher Observation Data, Ellen Goldring, Jason A. Grissom, Mollie Rubin, Christine M. Neumerski, Marisa Cannata, Timothy Drake, and Patrick Schuermann
 • Teacher Perspectives on Evaluation Reform: Chicago’s REACH Students, Jennie Y. Jiang, Susan E. Sporte, and Stuart Luppescu
 • Will VAMS Reinforce the Walls of the Egg-Crate School?, Susan Moore Johnson
 • The Value in Value Added Depends on the Ecology, Henry Braun
 • Can Value Added Add Value to Teacher Evaluation?, Linda Darling-Hammond
 • Value Added: A Case Study in the Mismatch Between Education Research and Policy, Stephen W. Raudenbush

 •  http://edr.sagepub.com/content/44/2?etoc

  British Journal of Sociology of Education (BJSE)

  British Journal of Sociology of Education (BJSE)


    Vol. 36, n°3, 4/2015

   
  • Clandestine Readers: boys and girls going ‘undercover’ in school spaces, Laura Scholes
  • Education as a ‘risky business’: Theorising student and teacher learning in complex times, Ian Hardy
  • School choice: neoliberal education policy and imagined futures, Lawrence Angus
  • Intercultural interactions of mono-cultural, mono-lingual local students in small group learning activities: a Bourdieusian analysis, Cassandra Colvin, Farida Fozdar & Simone Volet
  • Widening participation in higher education: the role of professional and social class identities and commitments, Andrew Wilkins & Penny Jane Burke
  • Critical incidents as formative influences on the work of educational researchers: understanding an insider perspective through narrative enquiry, Chris Holligan & Michael Wilson
  • Norbert Elias and social theory, Henrietta O’Connor, David Ashton & Daniel R. Smith
  • The knowledge paradox: Bernstein, Bourdieu, and beyond, Parlo Singh
  • Knowledge politics, Ken Jones

   http://www.tandfonline.com/toc/cbse20/36/3#.VQqwn47LLIs

  Science Education

  Science Education


    Vol. 99, n°2, 3/2015

   
  • Is Science for Us? Black Students’ and Parents’ Views of Science and Science Careers, LOUISE ARCHER, JENNIFER DEWITT and JONATHAN OSBORNE
  • Language, Access, and Power in the Elementary Science Classroom, EMILY SCHOERNING, BRIAN HAND, MACK SHELLEY and WILLIAM THERRIEN
  • Human–Nature Relationships in School Science: A Critical Discourse Analysis of a Middle-Grade Science Textbook, AJAY SHARMA and CORY A. BUXTON
  • Supporting Use of Evidence in Argumentation Through Practice in Argumentation and Reflection in the Context of SOCRATES Learning Environment, KALYPSO IORDANOU and COSTAS P. CONSTANTINOU
  • Encouraging Greater Student Inquiry Engagement in Science Through Motivational Support by Online Scientist-Mentors, STEPHEN C. SCOGIN and CAROL L. STUESSY
  • Understanding Korean Transnational Girls in High School Science Classes: Beyond the Model Minority Stereotype, MINJUNG RYU
  • The Joint Work of Connecting Multiple (Re)presentations in Science Classrooms ALFREDO JORNET and WOLFF-MICHAEL ROTH
   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.2015.99.issue-2/issuetoc?campaign=woletoc

  Formation Emploi : revue française de sciences sociales

  Formation Emploi : revue française de sciences sociales


    N° 129, 2015

   
  • Quels sont les effets de l’inflation des stages dans l’enseignement supérieur?, D. Glaymann
  • Quel est l’impact des contrats temporaires en agriculture ?, S. Bellit
  • Quelle professionnalisation dans les universités québécoises ?, P. Doray, E. Tremblay, A. Groleau
  • Les enjeux d’une évaluation commanditée : immersion au sein d’une recherche-intervention en sciences de l’éducation, L. Aussel
  • Intégrer une Ecole normale supérieure... et aprés ?, P. Bataille
  •  
  •  
  •  http://www.cereq.fr/index.php/publications/Formation-emploi/Pele-mele-n-129

  Les Documents de travail de l'IREDU

  Les Documents de travail de l'IREDU


    DT 2015/2, janvier 2015

    Les compétences sociales : Quels apports dans la compréhension des différences de réussite à l'école primaire ?

    Sophie Morlaix
    http://iredu.u-bourgogne.fr/images/stories/Documents/Publications_iredu/documents_travail_iredu/DT_2015-2.pdf

  Recherches en éducation

  Recherches en éducation


    Hors série n° 7, mars 2015

    Diversité des recherches actuelles en sciences de l’éducation : contribution doctorale

    Dossier coordonné par James Masy
  • ALAIN BÉCUE : L’accompagnement des enseignants débutants du primaire : comment s’élaborent, lors des entretiens-conseils, les processus permettant la construction de savoirs professionnels
  • MAGALI BOUTRAIS: Du vécu subjectif aux savoir-faire professionnels des professeurs d’école débutants
  • SANDRINE PREVEL : Controverse et formation : une étude empirique autour d'un format d'entretien professionnel
  • ROLAND EMERY & GRETA PELGRIMS : Collaboration multiprofessionnelle dans un contexte d’enseignement spécialisé : activité déployée pour la conception, la mise en œuvre et la régulation d’un projet d’élève
  • ANNE GLAUDEL : Analyser la « co-activité didactique » des enseignants du premier degré : l’exemple de l’enseignement de la géographie au cycle 3
  • CAROLINE GANIÈRE & MARC CIZERON Quel cadre d’analyse de l’activité motrice de l’élève en EPS ? Étude de cas en enseignement scolaire de la natation
  • PIERRE SÉMIDOR : Enseignement de l'hétérographie distinctive et genèse orthographique au cycle 2
  • GUILLAUME DUPUY : Densités des offres scolaires locales et politiques scolaires localisées
  • LAURE MINASSIAN : Permanence des ordres d’enseignement : réseaux, orientation et classes sociales. L’exemple de la formation agricole
  • PIERRE CARION : Des enseignants d’histoire face à une question socialement vive: ressources et supports de travail en classe. Les traites négrières en 5e et 4e
  • DORIANE MONTMASSON : La réception de la littérature de jeunesse : du lecteur supposé aux lecteurs réels
  • JULIEN BERTHAUD & CATHERINE BLAYA : Pratiques numériques, perception de la violence en ligne et victimation chez les étudiants
  • JEREMY POUILLE & MARINE HASCOËT : Influence du soutien conditionnel parental perçu sur l'anxiété-trait : rôle du perfectionnisme
   http://www.recherches-en-education.net/spip.php?article311

  Bref

  Bref


    N° 333, 2015

    40 ans d'apprentissage à l'Éducation nationale


   http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/40-ans-d-apprentissage-a-l-Education-nationale

  Note d'information

  Note d'information


    N°9, mars 2015

    La lutte contre les sorties précoces dans l'Union européenne   http://www.education.gouv.fr/cid86649/la-lutte-contre-les-sorties-precoces-dans-l-union-europeenne.html

  Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

  Δελτίου InfoNews για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο

  Το Διαπανεπιστημαικό Δίκτυο HepNet
  ενημερώνει για την έκδοση του μηνιαίου ενημερωτικού του Δελτίου InfoNews
  για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο.
  Το Ενημερωτικό Δελτίο Infonews θα χρησιμοποιήσει στοιχεία από τις πιο σημαντικές διεθνείςηλεκτρονικές πηγές ενημέρωσης στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από αυτές
  • ACA Newsletter (Academic Cooperation Association)
  • EUA Newsletter (European University Association)
  • ESU “The Student Voice” (European Students’ Union)
  • OECD “What’s New from OECD”
  • University World News
  • Times Higher Education.
  Το 1ο τεύχος του ενημερωτικού Δελτίου InfoNews μπορεί κανείς να το βρει στην ιστοσελίδα του Δικτύου: http://hepnet.upatras.gr/ 

  Ο συντονιστής του Δικτύου

  Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

  Statistiques de l’enseignement supérieur - Édition 2013

  Statistiques de l’enseignement supérieur - Édition 2013


    Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie - Québec (Canada)

    02/2015


   http://www.mesrs.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/Ministere/acces_info/Statistiques/Statistiques_ES/Statistiques_enseignement_superieur_2013.pdf

  Le contrôle par les OPCA du service fait par les organismes de formation

  Le contrôle par les OPCA du service fait par les organismes de formation


    GOSSELIN Hervé, RABINEAU Yves, VINCENT Bruno

    Inspection générale des Affaires sociales (France)

     02/2015


   http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000126/0000.pdf

  Mise en oeuvre des conventions entre lycées disposant de formations d'enseignement supérieur et établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

  Mise en oeuvre des conventions entre lycées disposant de formations d'enseignement supérieur et établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel


    BILLY Nicolas, MIOCHE Antoine, ROMULUS Anne-Marie, YEBBOU Johan, RINGARD Jean-Charles, SALLÉ Joël, SULTAN Philippe

     Inspection générale de l'Éducation nationale (France), Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche (France)

     02/2015

   http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000119/0000.pdf

  Conférence nationale sur l'évaluation des élèves : rapport du jury

  Conférence nationale sur l'évaluation des élèves : rapport du jury


    KLEIN Etienne

     Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (France)

     02/2015

   http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000113/0000.pdf

  PISA à la loupe

  PISA à la loupe


    N° 48, 2/2015

     Plus de peur que de maths


   http://www.oecd-ilibrary.org/content/workingpaper/5js67b4thzd5-fr

  Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)

  Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)


    Vol. 59, n°2, 4/2015

   
  • School-external Factors in Finnish Content and Language Integrated Learning (CLIL) Programs, Sophie Aro & Mirjamaija Mikkilä-Erdmann
  • Is Anglophone Complacency a Virtue of Necessity?: The Gap Between the Need for and Supply of Occupational Second Foreign Language Skills in Norwegian Business and Government, Glenn Ole Hellekjær & Anne-Inger Hellekjær
  • Silenced Truths: Relational and Emotional Dimensions of a Beginning Teacher's Identity as Part of the Micropolitical Context of School, Minna Uitto, Saara-Leena Kaunisto, Leena Syrjälä & Eila Estola
  • Developing Research Relationships toward a Learning Partnership, Raimo Kaasila & Sonja Lutovac
  • The Dimensionality of Language Ability in Four-Year-Olds: Construct Validation of a Language Screening Tool, Marianne Klem, Jan-Eric Gustafsson & Bente Hagtvet
  • Predictors of Gender Inequalities in the Rank of Full Professor, Thamar Heijstra, Thoroddur Bjarnason & Gudbjörg Linda Rafnsdóttir
  • Teachers' Questions and Responses during Teacher-Student Feedback Dialogues, Agaath Dekker-Groen, Marieke Van der Schaaf & Karel Stokking
   http://www.tandfonline.com/toc/csje20/59/2#.VP9n4Y7LLIs

  British Journal of Educational Studies (BJES)

  British Journal of Educational Studies (BJES)


     Vol. 63, n°1, 3/2015

   
  • Michael Young and the Politics of the School Curriculum, John Morgan
  • Paying for Higher Education in England: Funding Policy and Families, Anne West, Jonathan Roberts, Jane Lewis & Philip Noden
  • Democratic Governance for Inclusion: a Case Study of a Greek Primary School Welcoming Roma Pupils, Ioanna Noula, Steven Cowan & Christos Govaris
  • Emotion as a Student Resource in Higher Education, Brendan Bartram
  • Civilising the Natives? Liberal Studies in Further Education Revisited, Robin Simmons
  • African American women educators: a critical examination of their pedagogies, educational ideas, and activism from the nineteenth to the mid-twentieth century, Benjamin Justice
  • Education and the common good: essays in honour of Robin Barrow, Alison MacKenzie
  • The philosophy of physical education: a new perspective, Andrew Edgar
  • Masterclass in religious education: transforming teaching and learning, Geoff Teece
  • Embracing the social and the creative: new scenarios for teacher education, Ralph Leighton
  • L. S. Vygotsky and education, Renhua Wang
  • International perspectives on transition to school: reconceptualising beliefs, policy and practice, Maria Evangelou
  • Education policy research: design and practice at a time of rapid change, Liz Browne
  • Reading circles, novels and adult reading development, Candice Satchwell
   http://www.tandfonline.com/toc/rbje20/63/1#.VP9ngI7LLIs

  Paedagogica Historica

  Paedagogica Historica


    Vol. 51, n°1-2, 2-4/ 2015

    Education and Power: Historical Perspectives

   
  • Richard Aldrich (1937–2014), Ruth E. Watts & Jeroen J.H. Dekker
  • Introduction: power – invisible architecture of education, Iveta Kestere, Zanda Rubene & Irena Stonkuviene
  • Demythologising the educational past: an attempt to assess the “power of education” in the Congo (DRC) with a nod to the history of interwar pedagogy in Catholic Flanders, Marc Depaepe & Karen Hulstaert
  • Using knowledge of the past to improve education today: US education history and policy-making, Maris A. Vinovskis
  • Education policy in the Republic of Latvia: lessons from experience, Tatjana Koķe & Irēna Saleniece
  • Evidence as source of power in school reforms: the quest for the extension of compulsory education in Zurich, Flavian Imlig & Thomas Ruoss
  • From colonialism to developing countries: surveys and educational reform in British Tropical Africa, 1910–1990, Joseph Watras
   http://www.tandfonline.com/toc/cpdh20/51/1-2#.VP9nIo7LLIs

  Repères

  Repères


    N° 50/ 2014

    Lire en maternelle : la lecture avant que de savoir lire

    DOSSIER coordonné par Pierre Sève et Sylvie Cèbe
  Des points à enseigner parfois méconnus
  • La co-construction de mondes dans la lecture conjointe d'album de fiction en petite et toute petite sections, Marie-Claude Javerzat
  • S'essayer à utiliser un texte documentaire en petite section, Martine Jaubert, Maryse Rebière et Hélène Guillou-Kérédan
  • Parler / lire en toute petite section de maternelle : de l'intersubjectif à l’intrasubjectif. Quelques éléments de réflexion à partir de trois exemples de lecture d’imagier, Véronique Bourhis
  Sur les modalités de médiation
  • Raconter et lire des récits de fiction : effets comparés sur la compréhension d’élèves de maternelle, Véronique Boiron
  • Comparaison des conduites de récit d’adultes et d’enfants dans deux situations de lecture d’albums, Élise Vinel
  Propositions d’ingénierie didactique
  • Entrer dans l’album L’intrus de C. Boujon en Grande Section de maternelle: une situation potentielle de problématisation, Annette Schmehl-Postaï, François Simon et Catherine Huchet
  • Justifications des élèves et médiations de l’enseignante dans une tâche de compréhension en lecture d’un conte en maternelle, Glaís Sales Cordeiro
  • Un répertoire d’albums québécois propices au développement des habiletés interprétatives des élèves de maternelle, Elaine Turgeon
  Les représentations des élèves
  • Comment des élèves de grande section s’approprient-ils l’acte de lire lorsqu’on leur demande de lire un récit illustré qu’ils connaissent ?, Maria Kreza
  VARIA
  • Contradictions et nécessités de l’enseignement de la grammaire : la difficulté empirique des énoncés complexes en production, entre morphosyntaxe, lexique et pragmatique, Caroline Masseron
  •  
  •  http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100352200

  Questions Vives, recherches en éducation

  Questions Vives, recherches en éducation


    N° 22, 2014

    Questionner le curriculum en éducation physique et sportive : Quelle dynamique en contexte ? Quelle autonomie ?

    Dossier
  • Questionner le curriculum en éducation physique et sportive : Quelle dynamique en contexte ? Quelle autonomie ?, Chantal Amade-Escot et Fabienne Brière-Guenoun
  • Enseigner l’EPS en milieu difficile : vers une confrontation en actes de différents niveaux de contexte dans le cadre d’une approche socio-didactique, Marie-Paule Poggi
  • L’implémentation des nouveaux programmes par compétences en EPS au Bénin : une analyse des contenus enseignés, Basile Agbodjogbé, Kossivi Attiklémé et Carlos Atoun
  • L’articulation des systèmes didactiques dans la construction de la référence en classe. Le cas de l’enseignement de l’éducation physique, en coresponsabilité et en alternance, à l’école primaire genevoise, Adrián Cordoba, Benoît Lenzen, Bernard Poussin et Hervé Denervaud
  • Curriculum en Education Physique et Sportive et évaluation certificative au baccalauréat, Stéphane Brau-Antony et Benoît Hubert
  • Organisateurs de l’activité et rapport au curriculum recommandé des étudiants-stagiaires d’EPS en formation par alternance, Elisabeth Magendie
  • Le rapport aux œuvres en danse au collège : contrainte et autonomie du curriculum. Le cas de la monstration de la proposition dansée, Dominique Montaud et Chantal Amade-Escot
  • Le curriculum d’EPS en actes à l’école primaire : quels savoirs enseignés ?, Odile Devos-Prieur et Christine Amans-Passaga
  • Le curriculum en actes révélé par les gestes didactiques de métier : étude des pratiques didactiques d’un enseignant débutant en EPS, Fabienne Brière-Guenoun
  • Curriculum et construction différentielle des savoirs selon le genre en EPS, Vinson Martine et Elandoulsi Souha
  • Vers un curriculum « réel », ou comment se rendre intelligible l’activité de l’élève ?, Marc Cizeron et Caroline Ganière
  Varia
  • Apprentissage en autonomie et stratégies d’évitement de l’obstacle, Raphaëlle Raab
  •  
  •  http://questionsvives.revues.org/

  Recherches et éducations

  Recherches et éducations


    N° 11, juin 2014

     Le conseiller principal d'éducation : un acteur éducatif méconnu

   
  • Editorial, Emmanuel Triby
  • Conseiller(e) principal(e) d’éducation : Evolutions et enjeux professionnels d’un métier méconnu, Sylvie Condette
  • Ce « rôle tout négatif » d’un « personnel à part » ? Le surveillant général à la fin du XIXe siècle, Jean-François Condette
  • Entre figures littéraires et données archivistiques :L’image mythique du surveillant général, « ancêtre » du conseiller principal d’éducation, à l’épreuve des traces historiques, Christine Focquenoy-Simonnet
  • Réguler les désordres au collège. Pourquoi la coopération entre enseignants et conseillers principaux d’éducation est-elle problématique ?, Agnès Grimault-Leprince
  • Le Conseiller Principal d’Education au cœur de la vie scolaire : Electron libre ou atome crochu dans ses relations aux acteurs ?, Véronique Barthélémy
  • L’évaluation des Conseillers principaux d’éducation. De l’adéquation d’un outil en décalage avec l’évolution de la professionnalisation des CPE , Loïc Clavier
  • La formation des conseillers principaux d’éducation Enjeux et perspectives, Céline Chauvigné
  • La formation peut-elle changer le métier ? Analyse du référentiel des compétences du conseiller principal d’éducation, Christian Vitali
  •  
  •  http://rechercheseducations.revues.org/2045

  Note d'information

  Note d'information


    N° 06, février 2015

     La dépense pour le parcours d'un élève ou d'un étudiant en France et dans l'OCDE en 2011


   http://www.education.gouv.fr/cid58241/la-depense-pour-le-parcours-d-un-eleve-ou-d-un-etudiant-en-france-et-dans-l-ocde-en-2011.html

  Diversité Ville-École-Intégration

  Diversité Ville-École-Intégration


    N° 178, 4e trimestre 2014

    Les ultramarins. Ici et là-bas

   http://www.reseau-canope.fr/notice/diversite-n-178-4e-trimestre-2014.html

  La Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation

  La Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation


     N° 68, janvier 2015

     De l'hyperactivité au TDA/H

    Dossier dirigé par Hervé Benoit, Céline Clément et Christine Philip
  • Le trouble déficit de l’attention/hyperactivité : nosographie et perspective développementale, Mélissa Gaucher et Jacques Forget
  • La consultation neuropédiatrique : le diagnostic du TDA/H, Sonja Finck
  • Analyse des recommandations de la HAS pour le TDA/H, dont les stratégies en milieu scolaire, Christine Philip
  • Pour des Recommandations… recommandables !, François Bange
  • Impacts d’un programme d’interventions multidimensionnel conçu pour les parents et leur enfant ayant un TDA/H sur leurs habiletés sociales et leurs difficultés d’adaptation, Martine Verreault, Claudia Verret, Line Massé
  • Articulation des programmes de formation aux habiletés parentales et des interventions en milieu scolaire dans le cadre du TDA/H : vers une collaboration école-famille, Céline Clément, Stéphane Hauth-Charlier
  • Soutenir les enseignants dans l’inclusion scolaire des enfants et des adolescents avec un TDA/H, Line Massé, Marie-France Nadeau, Caroline Couture, Claudia Verret, Catherine Lanaris
  • Des formes de partenariat entre les familles, les enseignants et les spécialistes : l’association HyperSupers et l’école, Madeleine Akrich et Vololona Rabeharisoa
  • L’incidence du TDA/H sur les relations d’amitié des enfants et adolescents : mieux comprendre pour mieux intervenir, Marie Michèle Soucisse, Marie-France Maisonneuve, Sébastien Normand
  • Les défis scolaires de l’adolescent avec TDA/H et les stratégies éducatives pour le soutenir, Christiane Sylvestre
  • Le bulletin scolaire des élèves avec un TDA/H : contenus et enjeux, Céline Clément
  • L’École et l’élève avec TDA/H, Jean-Pierre Baratault
  • Mon expérience d’enseignante avec Hugo, élève avec TDA/H, Catherine De Aranjo
  • Parcours de Koren (TDA/H), Ninon Legendre
  • Entretien avec N., TDA/H et mère de deux enfants TDA, Christine Philip

  Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

  6ο σεμινάριο 2014-2015 - φωτογραφίες

  Εισηγήτρια: Βικτωρία Κονιδάρη, μεταδιδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών .
  Θέμα: "Η μεταφορά της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο: από την λειτουργική μεταφορά μιας πολιτικής στην κλητική λειτουργία του μεταφράσματος".


  Φωτογραφίες