Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

To Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

σε συνεργασία με την 

Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία 
διοργανώνει το 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με θέμα 

«Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση: Ξενοφοβία, Ομοφοβία, Σχολική Βία, Ενιαία Εκπαίδευση» 

στις 6 έως 8 Μαΐου 2020, 
στο Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κυριακή, 9 Ιουνίου 2019

Stratégie 2019 de l'OCDE sur les compétences : Des compétences pour construire un avenir meilleur


05/2019


https://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/strategie-2019-de-l-ocde-sur-les-competences_9789264313859-fr

Des paramètres pour l’enseignement postsecondaire au 21e siècle


  Harvey P. Weingarten, Martin Hicks, Amy Kaufman, Ken Chatoor, Emily MacKay et Jackie Pichette

 Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur

 05/2019


http://www.heqco.ca/SiteCollectionDocuments/Formatted%20Metrics%20for%20the%2021st%20Century_FINAL-f.pdf

La formation des salariés 2.0 : l’effet levier des TIC


 Marion Lambert

 Centre d'études et de recherches sur les qualifications

  04/2019


 http://www.cereq.fr/.../Bref376-web.pdf 

L'accompagnement des personnels en académie dans le cadre de la GRH de proximité


  HAZARD Brigitte, JOLIAT Michèle, BERTHO-LAVENIR Catherine, CARRARA Elisabeth, GOATER Thierry, LELOUP Marie-Hélène, GICQUEL Rémy

  Inspection générale de l'Éducation nationale - Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche

  03/2019

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/Rapports/DetailRapport.php?parent=actu&id=3024

Les jeunes et l'avenir du travail


 CASTERA Dominique, GOUGAIN Nicolas

  Conseil économique, social et environnemental

  03/2019


https://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/194000326.pdf

Pilotage de la qualité affective, éducative et sociale de l'accueil du jeune enfant


 Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge

  04/2019


https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000394.pdf

Mesure et évaluation en éducation (MEE)


 Vol. 41, n° 2, 2018
 

 
 • Connaissances métacognitives et stratégies d’autorégulation impliquées dans la révision de textes : construction et validation d’un instrument autorapporté, Dyanne Escorcia et Fabien Fenouillet
 • Approches psychométrique et didactique de la validité d’une évaluation externe en mathématiques : quelles complémentarités et quelles divergences ? Nadine Grapin et Brigitte Grugeon-Allys
 • Évaluer la résilience des étudiants en santé en France : adaptation et mesure de l’invariance de l’échelle CD-RISC 10, Gilles Guihard, Audrey Morice-Ramat, Laurent Deumier, Lionel Goronflot, Brigitte Alliot-Licht et Ludivine Bouton-Kelly
 • Perceptions par les élèves du climat de soutien en mathématiques : validation d’échelles et étude des différences selon le genre en 5e secondaire, Doriane Jaegers et Dominique Lafontaine
 • Évaluation formative et autorégulation des apprentissages des élèves : propositions méthodologiques pour l’analyse de processus in situ, Céline Lepareur et Michel Grangeat

https://www.erudit.org/fr/revues/mee/2018-v41-n2-mee04520/

Nouveaux c@hiers de la recherche en éducation (NCRÉ)


 Numéro hors-série

 Numéro hors-série, 2018 Numéro spécial 25e anniversaire

 
EDITORIAL
 • Numéro spécial 25e anniversaire, Frédéric Saussez
ARTICLES
 • L’explicitation et la reconstruction des arguments pratiques dans l’enseignement, Gary D. Fenstermacher et Virginia Richardson
 • Pratique, formation et recherche : l’espoir d’un dialogue, Yves St-Arnaud
 • L’intervention dans les groupes de développement de l’employabilité : entre ce qu’on en dit et ce qui s’y fait, Chantal Leclerc, Bruno Bourassa, Marie-France Maranda et Yvan Comeau 
 • La part du lecteur de textes littéraires dans la classe de français, Jean-Pierre Mercier
 • Facteurs personnels, scolaires et familiaux différenciant les garçons en problèmes de comportement du secondaire qui ont décroché ou non de l’école, Laurier Fortin, Diane Marcotte, Égide Royer et Pierre Potvin
 • L’enseignement en contexte d’inclusion : proposition d’un modèle d’analyse des pratiques d’adaptation, Pascale Nootens et Godelieve Debeurme

https://www.erudit.org/fr/revues/ncre/2018-ncre04523/

Review of Research in Education


  Vol. 43, n°1, mars 2019

  Changing Teaching Practice in P–20 Educational Settings

 
 • Changing Teaching Practice in P–20 Educational Settings: Introduction to the Volume, Charles Tocci, Ann Marie Ryan, and Terri D. Pigott
 • Teaching for Diversity: Intercultural and Intergroup Education in the Public Schools, 1920s to 1970s, Lauri D. Johnson and Yoon K. Pak
 • From Mass Schooling to Education Systems: Changing Patterns in the Organization and Management of Instruction, Donald J. Peurach, David K. Cohen, Maxwell M. Yurkofsky, and James P. Spillane
 • Critical Reflection and Generativity: Toward a Framework of Transformative Teacher Education for Diverse Learners, Katrina Liu and Arnetha F. Ball
 • How Responsive Is a Teacher’s Classroom Practice to Intervention? A Meta-Analysis of Randomized Field Studies, Rachel Garrett, Martyna Citkowicz, and Ryan Williams
 • How We Learn About Teacher Learning,  Mary M. Kennedy
 • Action Research and Systematic, Intentional Change in Teaching Practice Meghan McGlinn Manfra
 • (Re)framing Resistance to Culturally Relevant Education as a Multilevel Learning Problem Rebecca Colina Neri, Maritza Lozano, and Louis M. Gomez
 • Teaching Practices That Support Student Sensemaking Across Grades and Disciplines: A Conceptual Review, Miranda Suzanne Fitzgerald and Annemarie Sullivan Palincsar
 • A Transdisciplinary Approach to Equitable Teaching in Early Childhood Education, Mariana Souto-Manning, Beverly Falk, Dina López, Lívia Barros Cruz, Nancy Bradt, Nancy Cardwell, Nicole McGowan, Aura Perez, Ayesha Rabadi-Raol, and Elizabeth Rollins
 • Changing How Writing Is Taught, Steve Graham
 • Developing a Complex Portrait of Content Teaching for Multilingual Learners via Nonlinear Theoretical Understandings, Kara Mitchell Viesca, Kathryn Strom, Svenja Hammer, Jessica Masterson, Cindy Hammer Linzell, Jessica Mitchell-McCollough, and Naomi Flynn
 • How Does Changing “One-Size-Fits-All” to Differentiated Instruction Affect Teaching?, Rhonda S. Bondie, Christine Dahnke, and Akane Zusho
 • Teaching Academically Underprepared Postsecondary Students, Dolores Perin and Jodi Patrick Holschuh
 • Components, Infrastructures, and Capacity: The Quest for the Impact of Actionable Data Use on P–20 Educator Practice, Philip J. Piety
 • Trauma-Informed Practices in Schools Across Two Decades: An Interdisciplinary Review of Research, M. Shelley Thomas, Shantel Crosby, and Judi Vanderhaar
 • Teaching in Community Schools: Creating Conditions for Deeper Learning, Julia Daniel, Karen Hunter Quartz, and Jeannie Oakes

https://journals.sagepub.com/toc/rrea/43/1

Éthique en éducation et en formation. Les Dossiers du GREE


 Vol. 6, hiver 2019

 Tensions de l'éthique et du vivre-ensemble

 
PRESENTATION
 • Tensions de l’éthique et vivre-ensemble, Nancy Bouchard
ARTICLES
 • Les tensions de l’éthique et de l’éducation au cours des dernières décennies, Guy Bourgeault
 • Narcissisme, intégrisme et relativisme : quelles finalités pour l’éducation? Christiane Gohier
 • Égalité des chances et stratification dans le champ scolaire : quid de l’équité du système d’éducation ? Claude Lessard
 • Exercer une autorité bienveillante dans un contexte démocratique contemporain. Reconnaissance et prudence, Camille Roelens
 • La formation à l’éthique professionnelle : une formation holistique de la personne du professionnel, France Jutras
 • Les jumelages interculturels : un espace de dialogue pour l’intégration des personnes issues de l’immigration, Nicole Carignan
VARIA
 • Le développement professionnel des enseignants en précarité d’emploi : le cas de l’enseignement moral au Québec, Jean Paul Ndoreraho et France Jutras

https://www.erudit.org/fr/revues/ethiqueedufor/2019-n6-ethiqueedufor04526/

Les Cahiers de recherche du GIRSEF


 Vol. 115

 Le redoublement n'est pas un médicament. Réponses et pistes pour une approche modéré et réflexive de son usage


https://uclouvain.be/fr/chercher/girsef/les-cahiers-du-girsef.html

PISA in focus/ PISA à la loupe


  N° 96

  Quels liens entre les politiques de libre choix des établissements et la mixité sociale à l'école ?


https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/943456f0-fr.pdf?expires=1560100242&id=id&accname=guest&checksum=B0EE6E7D00A37A8BEC4E9B563D880E12

Éducation et francophonie


 Vol. XLVII, n°1, printemps 2019

 Entre décrochage(s) et raccrochage(s) scolaires : paroles de jeunes et mises en récit

 
 • Liminaire, Maryvonne Merri et Line Numa-Bocage
 • Récit de tournage : le documentaire comme méthode de recherche-action, François-Xavier Charlebois
 • Un instrument pour apprendre autrement : témoignages d’élèves « raccrochés » et « accrochés » par une option cinéma, Line Numa-Bocage et Sandrine Weil
 • Voix d’élèves en difficulté dans un dispositif d’entretien télévisé, Tommy Collin-Vallée, Geneviève Fortier-Moreau et Maryvonne Merri
 • La prise de parole de jeunes adultes québécois à partir de séances de dessin libre dans une approche dialogique, Marta Teixeira
 • Types de discours et interprétations de l’agir de jeunes en situation de raccrochage scolaire, Fabienne Hannequart-Fortin et Maryvonne Merri
 • Parcours de jeunes en difficulté et liens sociaux, Danielle Desmarais et Johanne Cauvier
 • Récits d’expériences de jeunes issus de l’immigration en situation de décrochage : quand l’école « ne marche pas » ou est un bad trip, Gina Lafortune et Fasal Kanouté
 • L’expression discursive des mondes subjectifs du raccrochage scolaire, Pascal Guibert et Florence Amar
 • Récits d’élèves du secondaire s’inscrivant dans un processus de résilience scolaire, Sandy Nadeau et Anne Lessard
 • Entre école obligatoire et formation postobligatoire. Une approche socioculturelle de la trajectoire scolaire pour comprendre les dynamiques d’accrochage scolaire, Léonie Liechti
 • L’analyse des récits d’expériences de persévérance scolaire d’élèves du secondaire du nord-ouest d’Haïti, Jacques Botondo, Hélène Hensler et Élisabeth Mazalon
 • Que faire de la parole des élèves? La professionnalité enseignante à l’épreuve des dispositifs de prévention du décrochage, Philippe Bongrand et Pascale Ponté

https://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=54#.XP05ii1hNBx

Εducational Researcher (ER)


  Vol. 48, n°1 février 2019

 
 • California DREAM: The Impact of Financial Aid for Undocumented Community College Students, Federick Ngo and Samantha Astudillo
 • Talking Our Way Around Expert Caution: A Rhetorical Analysis of VAM, Glory Tobiason
 • Cracks in the Bedrock of American Democracy: Differences in Civic Engagement Across Institutions of Higher Education, Brent J. Evans, Christopher R. Marsicano, and Courtney J. Lennartz
 • REES: A Registry of Efficacy and Effectiveness Studies in Education, Dustin Anderson, Jessaca Spybrook, and Rebecca Maynard
 • A Comprehensive and Practical Approach to Policy Guidance: The Office for Civil Rights’ Role in Education During the Obama Administration, Maria M. Lewis, Liliana M. Garces, and Erica Frankenberg

https://journals.sagepub.com/toc/edra/48/1

L'Orientation scolaire et professionnelle


  47/3 | 2018

 
 • Sophie Morlaix et Jean-François Giret Compétences non académiques et ambitions scolaires d’élèves scolarisés en éducation prioritaire
 • Anthony Piermattéo, Azzam Amin, Sophie Richardot et Sandrine Schoenenberger Qu’est-ce qu’un.e psychologue ? Impact de la formation universitaire sur la représentation sociale du psychologue chez des étudiant.e.s en psychologie La représentation sociale du psychologue à l’Université
 • Pierre Henri François Effets psychologiques des erreurs d’orthographe dans une lettre de motivation
 • Julie Magne, Marie-Christine Lagabrielle et Marie Line Felonneau   Les stéréotypes de sexe évoluent-ils ? Une étude exploratoire auprès d’étudiant.e.s français
 • Rosalie Poulin, Claire Beaumont, Catherine Blaya et Éric Frenette La perception du climat scolaire des élèves victimisés par leurs pairs à la fin du secondaire Climat scolaire et victimisation à la fin du secondaire
   Analyses bibliographiques
 • Jean Guichard   Christian Laval, Foucault, Bourdieu et la question néolibérale  Paris : La Découverte, 2018
 • Aziz Jellab Francis Danvers, S’orienter dans un monde en mouvement Paris : L’Harmattan, 2017


https://journals.openedition.org/osp/6271

Animation & éducation


 N° 269

 La coopération intermétiers à l’école

 
 • Editorial : À l’école de la démocratie Eric WEILL Président national de l’OCCE
ÉMI (Éducation aux Médias et à l'Information) 
 • Marie-France Rachédi Information sans frontières ! Semaine de la presse et des médias
Vie Fédérale 
 • Véronique Baraize De l’Observatoire au Conservatoire des pratiques coopératives
Actions nationales 
 • Etamine jeunes auteurs et lecteurs de l'OCCE Huguette Debrouwer La tête dans les étoiles
Autour du monde 
 • Philippe Paillard Solidarité pour préserver la francophonie en Moldavie
SUIVI DE PROJET 
 • Marie-France Rachédi Ateliers Bals en liance Quand enseignants et élèves éprouvent le faire ensemble
Arts et Culture 
 • Comme résonnent les photo-poèmes ! Katell Tison-Deimat Animatrice nationale Art et Culture de l’OCCE
 • TIC et TUICE : Marie-France Rachédi Twictée, qu’en pensent les élèves ?
PROJETS COOPÉRATIFS 
 • OCCE de l’Aude Philippe Paillard Une ode à la solidarité
 • Marie-France Rachédi Trousse à projets : Saveurs, forêts et autres
REBONDIR
 • Robert Girerd Les ateliers de philosophie Réchauffer le climat des classes
Images & Pages 
 • Isabelle Crenn Nanouk l’esquimau un film inouï
 • Philippe Paillard Ambiance Grand Nord

http://www2.occe.coop/contenu/animation-education-ndeg269

Cahiers pédagogiques


  N° 553

  Pédagogie de l’oral

 
Les actualités éducatives
 • Éditorial
 • En panne Cécile Blanchard
 • À l’école des Lumière Jean-Michel Zakhartchouk
 • Une Biennale se prépare Cécile Blanchard, jean-charles Léon
 • «  C’est important de transmettre et d’apprendre à transmettre  » entretien avec David Larose
 • L’école ailleurs
 • Un système éducatif au bord du gouffre Marjorie Vidal
 • L’actualité de la recherche
 • Formation initiale : qu’en disent les enseignants ? Claire Joubaire
 • La chronique de Nipédu
 • Téléporter les parents dans la classe Régis Forgione, Fabien Hobart, Jean-Philippe Maitre
 • Billet du mois
 • «  La parole est d’argent mais le silence est d’or  » : c’est vrai ça ? Andreea Capitanescu Benetti
Dossier : Pédagogie de l’oral
 • Avant-propos par Peggy Colcanap et Hélène Eveleigh
L’oral pour apprendre
 • Qu’est-ce que l’oral ? Paul Cappeau
 • InterClass’, un projet radio Elena Pavel
 • Les vertus des discussions informelles Camille Roelens
 • Premiers pas en communication Rachel Harent
 • Une ruse pour apprendre Erwan Tanguy
 • Fabriquer de fausses fake news Karine Lempreur
 • Baladodiffusion en sciences Pascal Dournon
 • Délier les langues Isabelle Valentin
 • Le silence de l’enseignant Philippe Rambaud
 • Exprime-toi, je t’écoute Frédéric Perrier
 • Le temps de parler, le temps de penser Florence Castincaud
Entrelacer l’oral et l’écrit
 • L’oral pour penser, l’oral à penser Sylvie Grau
 • Partager les contes Isabelle Pozzi
 • Coconstruire le sens Anne-Laure Biales
 • Le Horla à l’oral Pascal Adjou
 • Oral et inégalités Éric Marmet
 • L’oral pour mieux écrire ? Clothilde Jouzeau Kraeutler
 • Une progression spiralaire Virginie Boutec
Apprendre l’oral
 • Un défi pour l’enseignant Sophie Junien-Lavillauroy
 • Quand il faut noter l’oral Guillaume Chevallier
 • «  Pas d’accord, explique-toi  » Isabelle Andriot
 • Prendre la parole Henri Gautier, Nathalie Noël
 • Un rapport au monde Charlotte Sannier-Bérusseau
 • Utiliser des capsules vidéos en primaire Valérie Damecour-Finel
 • «  Moi je  » : endiguer l’oral de domination Jean-Pierre Fournier
 • Évaluer l’oral Carole Amsellem, Karine Risselin
Relecture
 • Quelque chose du rocher de Sisyphe Marceline Laparra
Les articles en ligne :
 • Apprendre à l’aide de nouveaux outils ? Denis Sestier
 • Du lexique à la science et de la science au lexique Clotilde Marin Micewicz
 • L’antique, c’est pop ! Élise Carpier, Thomas Cassigneul, Céline Le Floch
 • L’atelier slam, un lieu de collaboration, d’écoute et de respect de l’autre Catherine Gendron
 • Bibliographie et sitographie
Perspectives
 • Et chez toi, ça va ?
 • Entretien individuel 1/4 : Alors on fait quoi ? Rachel Harent
 • Chez moi ? Ça va pas mal... Marc Berthou
 • Conseil de discipline, deuxième partie : Tout le monde s’exprime sauf moi Judith Dupont
 • Un moment hors du temps ? Caroline Rousseau
 • Pléiade scolaire Vijayan Agneeswaran
 • Faits et idées
 • Changer le bâti scolaire pour réformer l’éducation ? Julien Cahon
 • Une expérimentation contre le décrochage cognitif Marc Ledoux
 • Nos publications
 • Le féminin et le masculin dans la langue Danièle Manesse et Gilles Siouffi (dir.)
 • Depuis le temps…
 • (Dés)illusions perdues Yannick Mével
 • Le livre du mois
 • Retrouver l’envie d’apprendre. Comment en arriver à une école de la réussite pour tous ?

http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-553-Pedagogie-de-l-oral

Tréma


 N° 51 | 2019

 Usages didactiques de la bande dessinée

 
 • Marianne Blanchard et Hélène Raux La bande dessinée, un objet didactique mal identifié
Un objet didactique encore neuf
 • Hélène Raux Ce que les blogs d’enseignants disent de la lecture de bandes dessinées à l’école
 • Sylvie Dardaillon et Christophe Meunier DERRIERE LES CASES, LA CLASSE ou Comment initier les futurs professeurs des écoles à la BD ? BEHIND THE CAPTIONS, THE CLASS or How introducing comics in teachers training ?
Comment le langage de la bande dessinée travaille des savoirs
 • réception et production de bandes dessinées à visée didactiques
 • Philippe Lautesse, Lionel Chaussard, Juliette Tuaillon, Fabrice Ferlin et Jean-Loup Héraud « A la recherche du réel perdu » ou la pertinence de l’utilisation d’une bande dessinée dans l’enseignement de la mécanique quantique en Licence.
 • Valentin Maron, Laurence Bordenave et Barbara Govin Co-construction et expérimentation d’une bande dessinée numérique pour la classe : les Grandiloquents, épisode sur la gravitation
 • Cécile de Hosson, Laurence Bordenave, Pierre-Laurent Daures, Nicolas Décamp, Christophe Hache, Julie Horoks et Isabelle Kermen Quand l’élève devient auteur.e : analyse didactique d’ateliers BD-sciences
 • Michèle Ginoulhiac Du tableau à la bande dessinée, la question de l’œuvre. Analyse d’une expérience en Arts Plastiques au Lycée.
Des compétences disciplinaires mobilisées par la lecture de bandes dessinées
 • Claire Polo et Nicolas Rouvière La BD : un support « facilitant » en classe de SES ?
 • Britta Langhans, Ines Paraire et Nathalie Schnitzer La bande dessinée en cours d’allemand entre comic strip et roman graphique
 • Fabien Groeninger La question sensible des conflits du Moyen-Orient confrontée à l’humour de la BD autobiographique
Entretien avec Nicolas Rouvière
 • Nicolas Rouvière et Hélène Raux Quelles perspectives pour une didactique de la BD en classe de littérature ?

https://journals.openedition.org/trema/4803

Revue française de pédagogie (RFP)


  N°201 | 2017

 Recherche, politique et pratiques en éducation : services rendus et questions posées d’un univers à l’autre /2

 
   Espaces, acteurs et supports de médiation
 • Introduction
 • Claude Lessard Le Conseil supérieur de l’éducation du Québec : un organisme de représentation citoyenne pour éclairer les politiques publiques en éducation         Quebec’s Superior Council of Education: how citizens, informed by research, can influence educational policies
 • Denis Paget Le Conseil supérieur des programmes : un OVNI dans le ciel de l’Éducation nationale ? The Superior Board for School Curriculums: a UFO in the sky of the French School board?
 • Anne Armand Les inspecteurs généraux, entre décideurs et chercheurs en éducation Entretien avec Anne Armand-  General Inspectors: between policy deciders and educational researchers
 • Marie Gaussel, Anne-Françoise Gibert, Claire Joubaire et Olivier Rey Quelles définitions du passeur en éducation ? Various perspectives on knowledge brokers in education 
 • Xavier Pons Réforme administrative et recherche dans les revues d’interface : l’exemple de l’accountability en éducation en France Administrative Reform and Research in Professional Journals: the Example of Accountability in French Education
 • Elsie Rockwell, Tatiana Mendoza von der Borch, Valeria Rebolledo Angulo et María Esther Tapia Álvarez Mediating research and practice: The dilemmas of designing didactic sequences by integrating teacher knowledge and research on teaching Entre recherche et pratiques : concevoir des séquences didactiques en intégrant les savoirs des enseignants et ceux de la recherche
 • Réjane Monod-Ansaldi, Michèle Prieur, Bertille Joseph, Benoît Meslin, Isabelle Lermigeaux-Sarrade et Séverine Thiboud Les fonctions de passeur à l’épreuve de l’expérimentation au sein de l’institut Carnot de l’Éducation The role of brokers in the French Carnot Institute of Education
   Varia
 • Olivia Gross et Rémi Gagnayre   Caractéristiques des savoirs des patients et liens avec leurs pouvoirs d’action : implication pour la formation médicale Characteristics of patient knowledge and its connection with the power to act: implications for medical training
 • Isabelle Roux-Baron, Sylvie Cèbe et Roland Goigoux Évaluation des premiers effets d’un enseignement fondé sur l’outil didactique Narramus à l’école maternelle The initial effects of Narramus, an innovative teaching tool in nursery schools
 • Bruno Vilette, Jean-Paul Fischer, Emmanuel Sander, Gérard Sensevy, Serge Quilio et Jean-François Richard   Peut-on améliorer l’enseignement et l’apprentissage de l’arithmétique au CP ? Le dispositif ACE Can we improve the teaching and learning of arithmetic during first grade? The ACE program
   Notes critiques
 • Marianne Woollven   EBERSOLD Serge. Éducation inclusive : privilège ou droit ? Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2017, 224 p.
 • Olivier Vanhée OCTOBRE Sylvie & DALLAIRE Christine (dir.). Jeunes et cultures, dialogue franco-québécois Laval (Québec) : Presses de l’Université Laval, 2017, 246 p.
 • Lucie Gomes WINEBURG Sam. Why Learn History (When It’s Already on Your Phone) Chicago/Londres : The University of Chicago Press, 2018, 240 p.

https://journals.openedition.org/rfp/7143

Jeunesses : études et synthèses


 N°36

 L’engagement des jeunes : une majorité impliquée, une minorité en retrait


http://injep.fr/publication/lengagement-des-jeunes-une-majorite-impliquee-une-minorite-en-retrait/

Glottopol


 N° 31

 Accents du français : approches critiques

 
 • Maria Candea, Gaëlle Planchenault et Cyril Trimaille : Avant-propos et présentation du numéro.     
 • Alexei Prikhodkine : Accents régionaux du français : interroger des évidences.
 • Elissa Pustka, Jean-David Bellonie, Marc Chalier, Luise Jansen : "C'est toujours l'autre qui a un accent" : le prestige méconnu des accents du Sud, des Antilles et du Québec.
 • Mathieu Avanzi, Philippe Boula de Mareüil : Peut-on identifier perceptivement huit accents régionaux en français? La réponse des sciences participatives.
 • Kristin Reinke, Luc Ostiguy, Louis Houle et Caroline Émond : Cachez cet accent qu'on ne saurait entendre : la langue du doublage fait au Québec.
 • Liudmila Smirnova, Alain Dawson : "La ch'tite famille": derrière le film à accent local, un chantier de politique linguistique ?
 • Médéric Gasquet-Cyrus, Gaëlle Planchenault : Jouer (de) l'accent marseillais à la télévision, ou l'art de mettre l'accent en boite
 • Myriam Dupouy : Dire (avec) l'accent en formation linguistique obligatoire pour adultes allophones, l'accent comme indicateur d'identité linguistique assignée, subie ou choisie.
Traduction
 • Rosina Lipi-Green : Le mythe du non-accent (1re édition 1997), traduit de l'anglais par Gaëlle Planchenault.
Compte-rendus
 • par François Gaudin : Signifier, essai sur la mise en signification (parcours dans l'espace épistémique et dans l'espace communicationnel ordinaire), de Robert Nicolaï, 2017, ENS Editions, Lyon.
 • par Doyle Calhoun : De la bouche même des indigènes : échanges linguistiques en Afrique coloniale, de Cécile Van den Avenne, 2017, Paris Vendémiaire.
 • par Catherine Adam : La Bretagne linguistique n°21, de Mannaig Thomas, Nelly Blanchard (dirs.), 2017, CRBC, UBO/UBL, Brest.  
 • par Fabienne Leconte : Dessiner les frontières, sous la direction de Michelle Auzanneau et Luca Greco, 2018, ENS éditions, Lyon.       
 • par Anais Delabie : Language, capitalism, colonialism - toward a critical history de Monical Heller et Bonnie S. McElhinny, 2017, University of Toronto Press.

http://glottopol.univ-rouen.fr/numero_31.html#sommaire

Νote d'information - DEPP


 N° 19.13

 Évaluations repères 2018 de début de CP : premiers résultats


https://www.education.gouv.fr/pid34210/les-publications-de-la-depp.html

Νote d'information - DEPP


  N° 19.12

  Le devenir des bacheliers professionnels qui poursuivent des études


https://www.education.gouv.fr/pid34210/les-publications-de-la-depp.html

Note d'information - DEPP


 N°19.15 - avril 2019

 Évaluations point d'étape à mi-CP 2018-2019 : premiers résultats - Évaluation des acquis des élèves


https://www.education.gouv.fr/pid34210/les-publications-de-la-depp.html