Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009

Επίσης να ξέρετε πως μπορείτε να βρείτε οποιοδήποτε Νόμο, Π.Δ. Σχέδιο Νόμου, Πρακτικά Βουλής στο www, parilament. gr απο το 2000 και μετά
καλησπέρα,
έχω νέα για μας τους παλιούς
ζήτησα βεβαίωση ότι είμαι υπο. διδ. του ΠΤΔΕ με στόχο να μαέψω τα αρτιά για αίτηση για εκπ. άδεια και μου την αρνήθηκαν γιατί λέει πως δεν έχω πάει έκθεση προόδου από τότε που έχω γραφτεί... όπως βλέπετε αρχίζει νατηρείται ο Νόμος και οι Προβλέψεις του, το θέμα είναι ότι εγώ δεν ενημερώθηκα τηλεφωνικώς για αυτό, όπως είχε αποφασιστεί στη ΓΣΕΣ ούτε με επιστολή και τα σχετικά που αποφάσισαν, ομολογώ ότι ταράχτηκα και πολύ μάλιστα.
Μήπως ξέρετε ποιες υποχρεώσεις έχω σε σχέση με την έκθεση προόδου; (πότε την υποβάλλω; σε ποιον; υπογράφεται από επιβλέποντα; )

Συμβατικές υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η εκπλήρωση των τυπικών σας υποχρεώσεων(σύμφωνα με το Νόμο)είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της διδακτορικής σας διατριβής.
Γι αυτό το λόγο θα έπρεπε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ενήμεροι.

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Επίσης θα ενημερωθήκατε φαντάζομαι για το blog TOU ΥΠΕΠΘ για ένα δίάλογο για την παιδεία, αν όχι είναι www.meafora.gr
Σχετικά με την ανακοίνωση μίνι παρουσίαση της προοόδου μας τον Ιούνιο, θα ήθελα να σας πορυσιάσω τις αδυναμίες μου και το πρόοδο έχω κάνει σε σχέση με αυτές. Νομίζω έτσι ότι θα έχω ένα πιο αποτελεσματικό feedback από το να μείνω μόνο στην παρουσίαση. Τι λέτε;

Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

Και άλλα ενδιαφέροντα από την EUA

1. Trends V
http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/Trends_V_universities_shaping_the_european_higher_education_area.pdf

2. European Universities Charter on Lifelong Learning
http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/European_Universities__Charter_on_Lifelong_learning.pdf

3. Financially Sustainable Universities
http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/Financially_Sustainable_Universities.pdf

4. EUA Prague Declaration
http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/EUA_Prague_Declaration_European_Universities_-_Looking_forward_with_confidence.pdf

Η έκθεση της EUA για τα Μάστερ και τα Διδακτορικά

http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/EUA_Survey_Of_Master_Degrees_In_Europe_FINAL_www.pdf

Η μεθοδολογία του "Πίζα" του ΟΟΣΑ

Για όποιον ενδιαφέρεται για μεθοδολογία:

http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9809021E.PDF

http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9809031E.PDF

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

¨ερευνα της ΕΕ για τους ευρωπαίους φοιτητές

1 στους 2 φοιτητές είναι υπέρ της επιλογής τους από τα πανεπιστήμια.
1 στους 2 πιστεύει ότι τα πανεπιστήμια θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τους καλύτερους, και πολλά άλλα ενδιαφέροντα ακόμα!

Un étudiant européen sur deux est pour la sélection à l'université
Un étudiant européen sur deux estime que les universités devraient avoir le droit de choisir leurs étudiants. Un sur dix estime que l'enseignement supérieur devrait être exclusivement réservé « aux meilleurs ». C'est ce que révèle une enquête de la Commission européenne réalisée auprès de 6 000 étudiants dans 31 pays européens et portant sur l'accès à l'enseignement supérieur, le coût de l'enseignement supérieur, les établissements et leurs programmes d'études, la finalité de l'enseignement supérieur, la qualité et la transparence des établissements, les études à l'étranger et la coopération entre les universités et les entreprises.Voici les principaux résultats de cette étude.

ENTREPRISES. Pour 87 % des personnes interrogées, il est important « que les établissements d'enseignement supérieur favorisent l'innovation et l'esprit d'entreprise parmi les étudiants et le personnel enseignant et qu'ils prévoient la possibilité d'effectuer des stages professionnels en entreprise dans le cadre des cursus universitaires ».

MOBILITÉ. 40 % des étudiants n'ont jamais eu l'intention d'étudier à l'étranger. 11 % en ont eu l'intention mais ont finalement abandonné l'idée. Un tiers des étudiants interrogés ont en revanche le projet d'étudier dans un autre pays. Une majorité est en outre d'accord avec l'idée selon laquelle tous les programmes d'études devraient inclure un séjour à l'étranger.

COÛT DES ÉTUDES. Pour 65 % des étudiants, l'enseignement supérieur devrait être gratuit. Un tiers des personnes interrogées répondent toutefois que des droits d'inscription sont « acceptables » quand des bourses ou des prêts sont proposés en contrepartie.

EMPLOYABILITÉ. Les étudiants ont été interrogés sur la finalité de l'enseignement supérieur. Les 3/4 considèrent que leur future employabilité est un objectif très important de l'enseignement supérieur. La moitié estiment la même chose concernant le développement personnel.

QUALITÉ. 83 % des étudiants estiment que des rapports indépendants sur la qualité des universités et de leurs cursus pourraient les aider à choisir le lieu de leurs études. Pour 83 %, la qualité des programmes est le premier critère de choix d'une université. Enfin, 81 % des personnes interrogées sont pour une véritable implication des étudiants dans l'élaboration des rapports d'évaluation des établissements et des classements.

Ενδιαφέρον site

πρώτιστα για τη μαριάννα και το λεωνίδα.

http://www.leadership.fau.edu/ICSEI2006/menu.htm

αλλά και

http://www.icsei2009.org/

Οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες Ομπάμα

ενδιαφέρουν όλους αλλά ιδιαίτερα τη Μαριάννα και το Λεωνίδα.

http://www.rand.org/education/features/five_key_education_priorities_for_the_obama_administration

ENQA περί ποιότητας

Η ENQA σε νέες περιπέτειες!

http://www.enqa.eu/files/Assessing_educational_quality_wr6.pdf

Μελέτη του ΟΟΣΑ (από το Pisa ) για τις περιβαλλοντικές επιστήμες

ούτε εδώ τα πήγαμε καλά!

http://www.oecd.org/dataoecd/52/12/42467312.pdf

Μελέτη του ΟΟΣΑ (μετανάστευση και εργασία)

Μελέτη του ΟΟΣΑ για μετανάστευση και εργασία

http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/LinkTo/NT00000F32/$FILE/JT03261729.PDF

Στρατηγική της Λισσαβώνας

Η μελέτη για την προσαρμογή της Γαλλίας στις αποφάσεις της Λισσαβώνας.
Ακόμα και για όσους δεν ξέρουν γαλλικά τα γραφήματα (και τα στατιστικά στο τέλος) έχουν ενδιαφέρον γιατί εκτός των άλλων βλέπει κανείς και τα σχετικά με την Ελλάδα!
Έτσι μαζί με τα χλωρά ποτίζονται και τα ξερά!
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000160/0000.pdf

Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

Βιβλιογραφία επιστημονικών περιοδικών (2)

1. American Journal of Education
http://www.journals.uchicago.edu/toc/aje/115/3?cookieSet=1

2. Scandinavian Journal of Educational Research
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=g910252541~db=all?jumptype=alert&alerttype=new_issue_alert,email

3. European Journal of Teacher Education
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=g909981886~db=all?jumptype=alert&alerttype=new_issue_alert,email

4. Harvard Educational Review

Vol. 74, n°1, printemps 2009

Education and Violent Political Conflict

* Indigenous Knowledges and the Story of the Bean, Bryan McKinley Jones Brayboy and Emma Maughn
* Latino Students’ Transitions to College: A Social and Intercultural Capital Perspective, Anne-Marie Nuñez
* Identity Development and Mentoring in Doctoral Education, Leigh A. Hall and Leslie D. Burns
* Symposium: Education and Violent Political Conflict, Introduction
* Symposium: Identity versus Peace:Identity Wins, Zvi Bekerman
* Symposium: Citizenship Competencies in the Midst of a Violent Political Conflict: The Colombian Educational Response, Enrique Chaux
* Symposium: War News Radio: Conflict Education through Student Journalism, Emily Hager
* Symposium: The Other Side of the Story: Israeli and Palestinian Teachers Write a History Textbook Together, Shoshana Steinberg and Dan Bar-On
* Symposium: Curriculum and Civil Society in Afghanistan, Adele Jones
* Symposium: Educational Reconstruction “By the Dawn’s Early Light”: Violent Political Conflict and American Overseas Education Reform, Noah W. Sobe
* Symposium: The Social (and Economic) Implications of Being an Educated Woman in Iran, Mitra Shavarini
* Symposium: Interview with Jacques Bwira Hope Primary School Kamp, the Editors
* Editor’s Review: Evidence-Based Reading Practices for Response to Intervention and Response to Intervention: A Practical Guide for Every Teacher, Jennifer S. Samson

Βιβλιογραφία επιστημονικών περιοδικών (1)

1. Economics of Education Review
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_cdi=5921&_pubType=J&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=396f70daddd68e5a696ef85c20607bb9&jchunk=28#28

2. Educational Research
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=g909928112~db=all

3. Higher Education

Vol. 57, n°5, mai 2009
* The political economy of post-secondary education: a comparison of British Columbia, Ontario and Québec, Donald Fisher, Kjell Rubenson, Glen Jones, Theresa Shanahan
* Honours: a taken-for-granted pathway to research?, Margaret Zeegers, Deirdre Barron
* Preclinical students’ predispositions towards social forms of instruction and self-directed learning: a challenge for the development of autonomous and collaborative learners, S. Raidal, S. Volet
* Deep learning questions can help selection of high ability candidates for universities, Jane Mellanby, Mario Cortina-Borja, John Stein
* Problem-based learning and the development of metacognition, Kevin Downing, Theresa Kwong, Sui-Wah Chan, Tsz-Fung Lam, Woo-Kyung Downing
* The effects of monopsony in higher education, Michael Cooke, Daniel Lang
* Postgraduate coursework in Australia: issues emerging from university and industry collaboration, H. Forsyth, R. Laxton, C. Moran, J. van der werf, R. Banks, R. Taylor
* The competitive funding of university research: the case of Finnish science universities, Timo Tammi

Συνέδριο

Ενδιαφέρει πρωτίστως την Μαριάννα και τον Λεωνίδα.
Όμως λόγω της Μαλαισίας μπορεί να ενδιαφέρει... όλους!

23rd International Congress for School Effectiveness and Improvement | Kuala Lumpur | Malaysia

http://icseimalaysia2010.org/

Παγκόσμια βιβλιοθήκη!

Ωραία ιδέα. Μακάρι να προχωρήσει! Βρείτε την Ελλάδα και δείτε την εθνογραφική σύνθεση της βαλκανικής!
http://www.wdl.org/en/

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

Βιβλιογραφία Σχολή των Annales

O Κώστας Καρανάτσης μας έστειλε μια ενδεικτική βιβλιογραφία που βασίζεται στη Σχολή των Ahnnales:
- Iggers, G., Η ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα, 1999.
- Ιγκερς, Γ., Νέες κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ιστοριογραφία, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1991.
- Bloch, M., Απολογία για την Ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού, Ενναλλακτικές
εκδόσεις, Αθήνα 1994.
- Thuiller, G. - Tulard, J., Οι ιστορικές σχολές, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1993.
- Poirrier, Philippe, Aborder l histoire; Paris, Seuil, 2000
- Burguière, André, L Ecole des Annales: Une Histoire intellectuelle, Paris, Odile
Jacob, 2006

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

Ανακοίνωση Συνεδρίου

Για όσους δεν μπορούν να πάνε Κρήτη το Μάιο και ο Οκτώβρης δεν είναι άσχημος!
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στο:
http://www.elemedu.upatras.gr/index.php?section=589&itemid691=749&secondary=963

Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Περί ranking....

Σας το έχω ανεβάσει στο:
http://www.elemedu.upatras.gr/index.php?section=589&itemid691=749&secondary=963

Αποδελτίωση βιβλιογραφίας

Για τη Μαριάννα και το Λεωνίδα κι όχι μόνο:

School Leadership & Management

Référence : Vol.29, n°1, février 2009* Headteacher preparation programmes in England and Scotland: do they make a difference for the first-year head?, Michael Cowie, Megan Crawford
* Leading staff development for school improvement, Sara Bubb, Peter Earley
* Coaching leadership learning through partnership, Jan Robertson
* Reconfiguring urban leadership: taking a perspective on community, Kathryn Riley
* Creative leadership: a challenge of our times, Louise Stoll, Julie Temperley

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

Συγκριτική μελέτη

Εξαιρετική συγκριτική εργασία από το "Υπουργείο" Παιδείας των ΗΠΑ

http://nces.ed.gov/pubs2009/2009039.pdf

Ενδιαφέρουσα βιβλιογραφία

Ενδιαφέρον κείμενα για τη Μαριάννα και το Λεωνίδα αλλά όχι μόνο

http://www.wallacefoundation.org/KnowledgeCenter/KnowledgeTopics/CurrentAreasofFocus/Education

Αποδελτίωση περιοδικών

1. European Journal of Teacher Education:
http://www.inrp.fr/vst/Periodiques/DetailPeriodique.php?revue=1889

2. Harvard Educational Review
http://www.inrp.fr/vst/Periodiques/DetailPeriodique.php?revue=1890

3. British Educational Research Journal
http://www.inrp.fr/vst/Periodiques/DetailPeriodique.php?revue=1886

4. Politiques et gestion de l’enseignement supérieur

(το περιοδικό αυτό είναι του ΟΟΣΑ και μπορείτε να το βρείτε και στα αγγλικά, έχει εξαιρετικά ενδιαφέροντα άρθρα. ΠΕΟΣΟΧΗ)

http://www.inrp.fr/vst/Periodiques/DetailPeriodique.php?revue=1877

Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

Analytic Quality Glossary

Ανεβάζω κάτι που βρήκα και μου φάνηκε ότι μπορεί να έχει και για άλλους ενδιαφέρον:
Στη διεύθυνση που υπάρχει στο τέλος θα βρείτε ένα λεξικό όρων σχετικά με την quality, με υπεύθυνο τον Lee Harvey. Το είδα να γίνεται βιβλιογραφική αναφορά ως:

Harvey, L., 2004–9, Analytic Quality Glossary, Quality Research International, http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/

Νομίζω ότι είναι χρήσιμο σε αρκετούς από εμάς
Άγγελος

Κείμενα και Βιβλιογραφία του και για τον Habermas

Στη διεύθυνση που ακολουθεί σας έχω βάλει τα κείμενα και τη βιβλιογραφία για τον Habermas μου μας έδωσε χθες ο Γ.Καμαριανός:
http://www.elemedu.upatras.gr/index.php?section=589&itemid691=749&secondary=963

Επίσης μια σύντομη βιογραφία του μπορείτε να βρείτε στο:
http://el.wikipedia.org/wiki/Γιούργκεν_Χάμπερμας ή
http://en.wikipedia.org/wiki/Jurgen_Habermas

Για βιβλιογραφία στα ελληνικά δείτε στα:
http://www.bibliopolio.gr/advanced_search_result.php?search_type=person&search_person=Habermas,%20Jurgen
ή
http://shopping.pathfinder.gr/?q=Jurgen+Habermas

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

Η ελληνική έκθεση 2009 για την Μπολώνια

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/Greece.htm

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Περιοδικό M.J.E.S. (latest issue)

Το περιοδικό M.J.E.S (ελεύθερης πρόσβασης: http://www.um.edu.mt/emcer/mjes) μου έστειλε ενημερωτικό e-mail με τα άρθρα του τελευταίου του τεύχους, το οποίο και προωθώ σε περίπτωση που υπάρχει κάτι που ενδιαφέρει κάποιον από την ομάδα μας.
Σημείωση: Αρκετοί ερευνητές Μεσογειακών κρατών δημοσιεύουν στο συγκεκριμένο περιοδικό
Καλημέρα - Άγγελος:

We are pleased to send you details of the latest issue of the MJES.
All articles are on open access and we invite you to forward this email to your Networks.

MJES Vol.13(2)
Special Issue: Mediterranean Studies in Comparative Education

All the issue

Editorial introduction / Carmel Borg, Peter Mayo & Ronald G. Sultana

Articles

Looking back before moving forward: building on 15 years of comparative educational research in the Mediterranean / Ronald G. Sultana

Knowledge and post-colonial pedagogy / JosAnn Cutajar

Education and the teaching of history in the light of encouraging conflict resolution in Cyprus / Isabelle Calleja

Dis/integrated orders and the politics of recognition: civil upheavals, militarism, and educators’ lives and work / André Elias Mazawi

Global discourses and educational reform in Egypt: the case of active learning pedagogies / Mark B. Ginsburg & Nagwa M. Megahed

The permanence of distinctiveness: performances and changing schooling governance in the Southern European welfare states / Paolo Landri


III MESCE Conference
Pro-Rector’s address to III MESCE conference / Alfred Vella
Presidential address / Adila Pašlic-Kreso

Developing comparative education in the Mediterranean space / Giovanni Pampanini
MESCE: Mediterranean Society of Comparative Education / Peter Mayo

Book Review

Adult education in Malta / Marvin Formosa
--
Back issue available at http://www.um.edu.mt/emcer/mjes


EMCER Professor Ronald G. Sultana,
Director, Euro-Mediterranean Centre for Educational Research,
Editor, Mediterranean Journal of Educational Studies,
University of Malta, Msida MSD 2080, MALTA.
Tel. +356.23402936
Fax. +356.21338126
E-mail: ronald.sultana@um.edu.mt
EMCER website: http://www.um.edu.mt/emcer