Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

9o σεμινάριο 2013-2014 - Video

Εισηγητής: Pierre-Philippe Bougnard Καθηγητής της Ιστορίας της Εκπαίδευσης  του Université de Fribourg (Ελβετία).
Θέμα: D'où viennent les grands systèmes éducatifs européens ? Cinq siècles d'histoire
(από που προέρχονται τα μεγάλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα; Πέντε αιώνες ιστορίας).

Video9ο σεμινάριο 2013-2014 - φωτογραφίες

Εισηγητής: Pierre-Philippe Bougnard Καθηγητής της Ιστορίας της Εκπαίδευσης  του Université de Fribourg (Ελβετία).
Θέμα: D'où viennent les grands systèmes éducatifs européens ? Cinq siècles d'histoire
(από που προέρχονται τα μεγάλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα; Πέντε αιώνες ιστορίας).

ΦωτογραφίεςΣάββατο, 24 Μαΐου 2014

How The American University was Killed, in Five Easy Steps

How The American University was Killed, in Five Easy Steps

 

 http://junctrebellion.wordpress.com/2012/08/12/how-the-american-university-was-killed-in-five-easy-steps/

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Profesorado

Profesorado


   Vol. 18, n° 1, janvier-avril 2014

  Los MOOC y la Educación Superior: La Expansión del Conocimiento

 
 • Los MOOC y la Educación Superior: La Expansión del Conocimiento. Editorial, Esteban Vázquez Cano y Eloy López Meneses
 • Las tipologías de MOOC: Su diseño e implicaciones educativas, Julio Cabero Almenara, María del Carmen Llorente Cejudo
 • Evaluación de la calidad pedagógica de los MOOC, Rosabel Roig Vila, Santiago Mengual Andrés y Cristobal Suárez Guerrero
 • Los massive open on line courses (MOOC) como extensión universitaria, María Belén Caballo, José Antonio Caride, Rita Gradaílle y Héctor M. Pose
 • Los MOOC y la masificación personalizada, Juan Carlos Torres Díaz, Anfonso Infante Moro y Priscila Valdivieso Díaz
 • El fenómeno MOOC y la universalidad de la cultura: Las nuevas fronteras de la Educación Superior, José Gómez Galán
 • MOOC: Una visión crítica desde las Ciencias de la Educación, Fernándo Martínez Abad y Jesús Valverde Berrocoso
 • Experiencia de innovación educativa con curso MOOC: Los códigos QR aplicados a la enseñanza, Pedro Román Graván y Juan Manuel Méndez Rey
 • Los MOOC en la plataforma educativa MiriadaX, Rosario Medina Salguero e Ignacio Aguaded
 • Utilización de MOOCS en la formación docente: Ventajas, desventajas y peligros, Ilich Silva Peña
 • Evaluación del impacto del término “MOOC” vs “ELearning”en la literatura científica y de divulgación, Fernándo Martínez Abad, María José Rodríguez Conde y Francisco J. García Peñalvo
 •  
 •  COLABORACIONES

 • Caracterización de la actuación de tutores en la formación de profesores de matemáticas, Marlene Arias y Pedro Gómez

 • Autoconcepto, estrategias de afrontamiento y desempeño docente profesional. Estudios comparativo en profesores que trabajan en contextos adversos, Enrique Ibarra Aguirre, Margarita Armenta Beltrán y Héctor M. Jacobo García
 • El uso de las TIC y herramientas de la web 2.0 por maestros portugueses de la Educación Primaria y la Educación Especial: La importancia de las competencias personales, Carla García, Paulo Días, Antonio Sorte, Julián Díaz Pérez, Ana Rita Leal y Mario Gandra
 • Evaluación de las “Competencias Docentes” en maestros de matemáticas de Puno (Perú), Antonio Matas Terrón y Wenceslao Quispe Yapo
 • Evaluar una experiencia de estudio en el extranjero en la Escuela Italiana, Carla Roverselli
 • Resignificar la buena enseñanza desde la voz de docentes memorables en Educación Superior confrontada con Ortega y Gasset y otros académicos, Luis Gabriel Porta y María Cristina Sarasa
 • Metodología docente en las Universidades Europeas: La percepción de los Erasmus, Francisco Cano, Ana B. G. Berbén, María Fernández, Miguel Gea y Manuel Díaz
 • Análisis de las transformaciones de género y autoridad en un programa formativo sobre democratización familiar en México, Beatriz Elba Schmukler, Gracia González-Gijón, Lizzy Palencia Hernández, Mónica Morales Murillo y Francisca Ruiz-Garzón
 • Aspectos que influyen en las competencias estratégicas didáctico curriculares para atender alumnado sordo desde la voz del profesorado, María de la Cinta Camacho Hermoso y Miguel Pérez Ferra
 • De la relevancia de las reformas educativas en la evolución de la formación del profesorado de Educación Secundaria, Aurelio Gonzáles Bertolín y Robert Sanz Ponce
 • Conocimiento y competencias básicas en la formación inicial de maestras y maestros, Carmen Rodríguez-Martínez y Enrique Javier Díez Gutiérrez
 • Formación permanente y desarrollo de la identidad reflexiva del profesorado desde las perspectivas grupal e individual, Gustavo González Calvo y José J. Barba
 • Estudio de caso y aprendizaje cooperativo en la Universidad, Pedro Aramendi Jauregui, Karmele Bujan Vidales, Segundo Garín Casares y Amando Vega Fuente
 • Evaluación del módulo de cuestionarios del entorno de trabajo UBUVirtual mediante el modelo de aceptación tecnológica, I. I. Cuesta, V. Abella y J. M. Alegre
 •  
 •  http://www.ugr.es/~recfpro/?p=1507

Diversité Ville-École-Intégration

Diversité Ville-École-Intégration


   N° 175,1er trimestre 2014

   Médiation, médiateurs

 
 • « Il faut imaginer une forme de service public de la médiation », ENTRETIEN AVEC DOMINIQUE BERTINOTTI
 • « L’institution a elle-même les moyens de faire régler des conflits ou des différends par une médiation », ENTRETIEN AVEC MONIQUE SASSIER ET ÉRIC DEBARBIEUX
I. La médiation dans tous ses états
 • De la médiation, ANNIE CARDINET
 • La médiation ou les migrations d’un concept. La pratique et le concept, EIRICK PRAIRAT
 • Médiation, éducation et formation, JACKY BEILLEROT
 • Les médiations scolaires en France. Etat des lieux, JEAN-PIERRE BONAFÉ-SCHMITT
 • Quelles médiations aujourd’hui ?, ANNIE CARDINET
II. La médiation, le territoire et l’école
 • La médiation sociale de quartier en question, HERVÉ VIEILLARD-BARON JEAN-YVES GÉRARD
 • Le collège fantôme. Une mesure de l’exclusion temporaire des collégiens, BENJAMIN MOIGNARD
 • La médiation sociale et l’école. La longue marche de la médiation, BÉNÉDICTE MADELIN LAURENT GIRAUD
III. Les figures du médiateur
 • Médiateurs, animateurs et « pacificateurs indigènes ». Des intervenants sociaux à l’épreuve de la ghettoïsation des quartiers populaires, MANUEL BOUCHER
 • « On facilite la communication mais l’objectif essentiel est de mettre les deux partenaires au même niveau, à Egalité », ENTRETIEN CROISÉ AVEC TROIS « FEMMES-RELAIS » GÖNEN SENGÜL, RAHMOUNA LASLAH ET AÏSSA SAGO
 • La médiation en France. D’une pratique sociale affirmée à une pratique scolaire en essor, SYLVIE CONDETTE
 • Médiations, médiateurs en milieu scolaire, IDA NAPROUS
 • L’enseignant«passeur culturel», un médiateur..., JEAN-MICHEL ZAKHARTCHOUK
 • Médiation et numérique à l’école : ce que ca change, STÉPHANIE DE VANSSAY
 • Le quotidien de l’éducateur dans le réseau d’enseignement prioritaire, TERESA PASCUAL SANCHEZ, ALBERTO FERRI
 •  
 •  http://www2.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www2.cndp.fr/RevueVEI/accueil.htm

Revue de l'Analyse de Pratiques Professionnelles

Revue de l'Analyse de Pratiques Professionnelles


   N°2, février 2014

 
 • Analyse de pratiques avec un groupe de directeurs d’école, Jürg Bichsel, interviewé par Marc Thiébaud
 • Le cadre dans l’analyse de pratiques professionnelles, Émilie Grégoire
 • Brefs repères pour l’analyse des pratiques professionnelles, Mireille Cifali
 • La pratique réflexive dans un groupe, du type analyse de pratique ou retour de stage, Armelle Balas-Chanel
 • Quels liens entre l’Entretien d’Explicitation (EDE) et les analyses de pratiques professionnelles (APP) en groupe ?, Maurice Lamy
 • Quelle place donne-t-on à l’à-venir, à la projection dans le futur au sein de l’analyse de pratiques ?, Jean Chocat, Yann Vacher, Philippe Péaud, Patrick Robo et Marc Thiébaud
 • Comment aborde-t-on dans l’APP la question de la tendance à demander / donner des solutions, savoirs d’expert ou conseils ?, Marc Thiébaud et Patrick Robo
 •  
 •  http://www.analysedepratique.org/?p=1026

Éducation comparée

Éducation comparée


   N°10, mai 2014

   Les violences àl'école en Afrique subsaharienne

  Dossier
 • Violences à l'école en Afrique subsaharienne : vers de nouvelles approches théoriques et empiriques, E. Lanoue
 • Relation pédagogique et violence des enseignants en Afrique subsaharienne francophone, Marie-France Lange
 • Victimations différenciées selon le genre dans l’enseignement primaire au Mali, Labass Lamine Diallo
 • Eléments méthodologiques et éthiques pour étudier les violences de genre en milieu scolaire en Afrique, Marie-Dominique de Suremain
 • Ecole et violences au Gabon: Une lecture critique de l’usage du châtiment corporel et de la violence verbale en milieu scolaire, Hermine Matari
Varia
 • Les effets des représentations et des stéréotypes dans la construction des stratégies éducatives des groupes minoritaires : le cas des Batwa au Burundi, Gilbert Ndayikengurukiye
 • Éducation sexuelle et représentations de la sexualité chez des étudiants et étudiantes Sénégalais, Français et Canadiens : Une analyse comparative , Souleymane Gomis & al.
 • Learning from Southern environmental education models: Borrowing ecopedagogy through processes of globalization from below, Greg Misiaszek
 •  
 •  http://www.i6doc.com/fr/livre/?GCOI=28001100592380

Bulletin de psychologie

Bulletin de psychologie


  N° 530, 2014/2

   Éducation, apprentissage scolaire

  Dossier
 • Loisirs numériques et performances cognitives et scolaires : une étude chez 27 000 élèves de la 3e des collèges, Alain Lieury , Sonia Lorant , Françoise Champault
 • Estimation du vocabulaire encyclopédique scolaire mémorisé à l'école élémentaire, Moïse Déro , Fabien Fenouillet
 • Le groupe logico-mathématique : une fabrique du nombre pour enfants présentant des troubles d'apprentissage des mathématiques, Corinne Bernardeau, Marie-Claude Devaux , Claire Josso-Faurite , Jérôme Scalabrini
 • L'attachement sécurisé : un facteur de résilience au service de la capacité de penser. Étude clinique comparative chez des enfants de 6 à 12 ans, Nadine Demogeot , Joëlle Lighezzolo-Alnot
 • Étude dimensionnelle de la structuration de l'environnement familial, Youssef Tazouti , André Flieller , Cédric Sanlis
Varia
 • « L'éducation psychologique de l'instituteur ». Des relations de la psychologie à la pédagogie chez Alfred Binet, à partir d'un manuscrit inédit, Alexandre Klein
 •  
 •  http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2014-2.htm

Note d'information

Note d'information


   N° 17, mai 2014

  Examens professionnels du second degré - session 2013 : fin de la période de transition liée à la réforme de la voie professionnelle


http://www.education.gouv.fr/cid50088/examens-professionnels-du-second-degre-session-2013-fin-de-la-periode-de-transition-liee-a-la-reforme-de-la-voie-professionnelle.html

Les Cahiers d'Éducation et devenir

Les Cahiers d'Éducation et devenir


   N° 22, avril 2014

   Le métier d'enseignant

  Le métier d’enseignant : première tentative de définition
 • Jean Michel Zakartchouk - Un métier pluriel
 • Philippe Watrelot - Enseignants, sortir de la déploration
 • Dominique RAULIN - Le métier d'enseignant
 • Le métier d’enseignant : un métier en mutation
 • André ROBERT - Les syndicats et les transformations des métiers Enseignants : réactions, positions, propositions
 • Jérôme GANNARD - Le travail enseignant au quotidien : un métier en tension et en redéfinition
 • Blaise Thouveny - Éthique et déontologie, comme élément de l’identité professionnelle des enseignants
 • Anne Barrère - Le travail enseignant au défi des activités adolescentes
 • Marie-Hélène Jacques - Devenir professeur des écoles. Les stages et leur évaluation comme vecteur de transition professionnelle
Le métier d’enseignant : un métier en mutation
 • Luc Ria, Sylvie Moussay - Transformation du métier, évolution des formes individuelles et collectives du travail des enseignants :études de cas dans des collèges classés en éducation prioritaire
 • Paul Robert - La formation des professeurs, clef de voute d’une réussite exceptionnelle
 • Jean Christophe TORRES - Le pilotage partagé et autonomie des EPLE pour une redéfinition du métier d’enseignant
 • Pierre Périer - Le métier d’enseignant au prisme des parents. Le cas des professeurs de collèges en éducation prioritaire.
Un métier qui interroge ses acteurs depuis fort longtemps
 • Michèle Amiel, Patrice Bride - Enseignant, quel métier ?
 • Thomas Garcia - Quelques éléments de réflexion sur le métier de l’enseignant contemporain : difficultés, points d’appui et perspectives
 • C. Queffelec et D. Deschamps - Nécessité d’enseigner autrement
 • Martine Tauszig - Un professeur comme on peut en rêver
 http://www.educationetdevenir.fr/

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Global university rankings uncovered

Global university rankings uncovered

Idea: Konstantinos Stergiou
Editors: K.I. Stergiou and A.C. Tsikliras (Guest Editor) 

Ethics Sci Environ Polit (Print ISSN: 1863-5415; Online ISSN: 1611-8014)


http://www.int-res.com/abstracts/esep/v13/n2/

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

POLICY FUTURES IN EDUCATION

POLICY FUTURES IN EDUCATION
Volume 12 Number 2  2014  ISSN 1478-2103

Michael A. Peters. Editorial. ‘Western education is sinful’: Boko Haram and the abduction of Chibok schoolgirls OPEN ACCESS
Petra Angervall & Jan Gustafsson. Becoming an Academic Researcher
Masood Badri & Mugheer Al Khaili. Migration of P–12 Education from Its Current State to One of High Quality: the aspirations of Abu Dhabi
Maria Renata da Cruz Duran, Celso José da Costa & Tel Amiel. The Open University System of Brazil: a study of learner support facilities in the northern, north-eastern and southern regions
Peter Gardner. Deciding in Democracies: a role for thinking skills?
Henry A. Giroux. America’s Descent into Madness
Melinda Hollis Thomas, Dinny Risri Aletheiani, David Lee Carlson & Ann Dutton Ewbank. ‘Keeping Up the Good Fight’: the said and unsaid in Flores v. Arizona
Kalpana Kharade & Hema Peese. Problem-Based Learning: a promising pathway for empowering pre-service teachers for ICT-mediated language teaching
Sylvie Lomer. Economic Objects: how policy discourse in the United Kingdom represents international students
Alpesh Maisuria. The Neo-liberalisation Policy Agenda and Its Consequences for Education in England: a focus on resistance now and possibilities for the future
Tebeje Molla. Neo-liberal Policy Agendas and the Problem of Inequality in Higher Education: the Ethiopian case
Anne Beate Reinertsen. Becoming with Data: developing self-assessing recursive pedagogies in schools and using second-order cybernetics as a thinking tool

Heinz Sünker. On the ‘Critique of Everyday Life’ to ‘Metaphilosophy’: Henri Lefebvre’s philosophical-political legacy of the cultural revolution

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

La coordination de l'action internationale en matière d'enseignement supérieur et de recherche

La coordination de l'action internationale en matière d'enseignement supérieur et de recherche


   Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (France), Ministère des Affaires Étrangères (France)

Date :  03/2014

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000163/0000.pdf

Les parcours des élèves de la voie professionnelle

Les parcours des élèves de la voie professionnelle


  CUISINIER Jean-François, CARAGLIO Martine, DURAND Bénédicte, GALICHER Annie, SAGUET Martine

   Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (France)

   04/2014


 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000191/0000.pdf

L’équité : un fil rouge des politiques éducatives nationales

L’équité : un fil rouge des politiques éducatives nationales


  Alain MINGAT, Francis NDEM

   Institut de recherche sur l'éducation : sociologie et économie de l'éducation (France)

   04/2014

http://iredu.u-bourgogne.fr/images/stories/Documents/Publications_iredu/documents_travail_iredu/DT_2014-1.pdf

L'état de l'enseignement supérieur et de la Recherche en France

L'état de l'enseignement supérieur et de la Recherche en France


  Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (France)

  04/2014

http://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/7/index.php

Journal of School Health

Journal of School Health


   Vol. 84, n°6, 6/ 2014

 
 • The Consequences of Randomizing Schools Rather Than Children, Brennan C. Kahan and Tim P. Morris
 • Cicutto, To, and Murphy Respond: A Randomized Controlled Trial of a Public Health Nurse-Delivered Asthma Program to Elementary Schools, Lisa Cicutto, Teresa To, and Suzanne Murphy
 • Matching the Pace of Genomic Advances Through the Integration of Genomic Education Into High School Health Education, Kaija L. Zusevics, Kimberly A. Strong, Michael H. Farrell and Mary E. Shimoyama
 • Effect of Food Service Nutrition Improvements on Elementary School Cafeteria Lunch Purchase Patterns, Patricia A. Cluss, LuAnn Fee, Rebecca J. Culyba, Kiran B. Bhat and Kay Owen
 • Correlates of High School Freshman Girls' Reported Reasons for Engaging in Sexual Intercourse, Matthew Lee Smith, Kelly Wilson, Mindy Menn and Jairus C. Pulczinski
 • Opportunities for Increasing Human Papillomavirus Vaccine Provision in School Health Centers, Jennifer L. Moss, Ashley L. Feld, Brittany O'Malley, Pamela Entzel, Jennifer S. Smith, Melissa B. Gilkey and Noel T. Brewer
 • Feasibility of Providing Sexually Transmitted Infection Testing and Treatment in Off-Campus, Nonclinic Settings for Adolescents Enrolled in a School-Based Research Project, Mariam R. Chacko, Christine Markham, Melanie Thiel, Stacy M. Crandall, Melissa F. Peskin, Ross Shegog and Susan Tortolero
 • Sex Differences in Associations of School Connectedness With Adolescent Sexual Risk-Taking in Nova Scotia, Canada Donald B. Langille, Mark Asbridge, Sunday Azagba, Gordon Flowerdew, Daniel Rasic and Amber Cragg
 • Improving Sexuality Education: The Development of Teacher-Preparation Standards, Elissa M. Barr, Eva S. Goldfarb, Susan Russell, Denise Seabert, Michele Wallen and Kelly L. Wilson
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josh.2014.84.issue-6/issuetoc

American Journal of Education (AJE)

American Journal of Education (AJE)


  Vol. 120, n°3, 5/2014

 
 • An International Comparison of Achievement Inequality in Within- and Between-School Tracking Systems, Anna K. Chmielewski
 • Behavioral Engagement in Learning and Math Achievement over Kindergarten: A Contextual Analysis, Keith Robinson and Anna S. Mueller
 • The Politics of Maintaining Diversity Policies in Demographically Changing Urban-Suburban School Districts, Sarah Diem, Erica Frankenberg, Colleen Cleary, and Nazneen Ali
 • Mitigating Milliken? School District Boundary Lines and Desegregation Policy in Four Southern Metropolitan Areas, Genevieve Siegel-Hawley
http://www.jstor.org/stable/10.1086/675689?__redirected

European Educational Research Journal (EERJ)

European Educational Research Journal (EERJ)


   Vol. 13, n°2, 4/2014

 
 • A ‘Moot’ for Educational Research in Europe?, Marit Honerod Hoveid, Edwin Keiner & Terri Seddon
 • Innovative Learning Environments: about traditional and new patterns of learning, Ilse Schrittesser, Sabine Gerhartz-Reiter & Angelika Paseka
 • Entrepreneurship Projects and Pupils’ Academic Performance: a study of Norwegian secondary schools?, Vegard Johansen & Tuva Schanke
 • What PISA Intends To and Can Possibly Achieve: a critical programme theory analysis?, Anders Hanberger
 • The Redistribution of Responsibilities in Five European Educational Systems: from global trends to national arrangements?, Susana Batista
 • University Choice, Research Quality and Graduates’ Employability: evidence from Italian national survey data?, Daria Ciriaci & Alessandro Muscio
 • When Public Acts like Private: the failure of Estonia’s school choice mechanism?,Kaire Põder & Triin Lauri
 • Searching for Significance in Unstructured Data: text mining with Leximancer?, David A. Thomas
 http://www.wwwords.eu/EERJ/content/pdfs/13/issue13_2.asp

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)


  Vol. 36, n°8, 5/2014

 
 • Evolutionary Maps: A new model for the analysis of conceptual development, with application to the diurnal cycle, Manuel Navarro
 • Conceptual Inventory of Natural Selection as a Tool for Measuring Greek University Students' Evolution Knowledge: Differences between novice and advanced students, Kyriacos Athanasiou & Evangelia Mavrikaki
 • Exploring Natural and Social Scientists’ Views of Nature of Science, Eylem Bayir, Yilmaz Cakici & Ozge Ertas
 • A Degree Is Not Enough: A quantitative study of aspects of pre-service science teachers’ chemistry content knowledge, Vanessa Kind
 • Research Trends in Science Education from 2008 to 2012: A systematic content analysis of publications in selected journals, Tzu-Chiang Lin, Tzung-Jin Lin & Chin-Chung Tsai
 • Students' Visualization of Metallic Bonding and the Malleability of Metals, Maurice M. W. Cheng & John K. Gilbert
http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/36/8#.U3O3zHZ7Spo

Educational Researcher (ER)

Educational Researcher (ER)


   Vol. 43, n°3, 4/2014

 
 • Dynamic Diversity: Toward a Contextual Understanding of Critical Mass, Liliana M. Garces and Uma M. Jayakumar
 • Mitigating the Dangers of a Single Story: Creating Large-Scale Writing Assessments Aligned With Sociocultural Theory, Nadia Behizadeh
 • Beyond a Definition: Toward a Framework for Designing and Specifying Mentoring Models, Phillip Dawson
 • Toward Teacher Education Research That Informs Policy, Christine Sleeter
 • Using Educative Curriculum Materials to Support the Development of Prospective Teachers’ Knowledge, Corey Drake, Tonia J. Land, and Andrew M. Tyminski
http://edr.sagepub.com/content/43/3?etoc

British Journal of Sociology of Education (BJSE)

British Journal of Sociology of Education (BJSE)


  Vol. 35, n°3, 5/ 2014

 
 • Cosmo girls: configurations of class and femininity in elite educational settings, Alexandra Allan & Claire Charles
 • Identity politics, justice and the schooling of Muslim girls: navigating the tensions between multiculturalism, group rights and feminism, Amanda Keddie
 • Theoretical notes on the sociological analysis of school reform networks, James G. Ladwig
 • Adolescents’ emerging habitus: the role of early parental expectations and practices, Katerina Bodovski
 • Medicus interruptus in the behaviour of children in disadvantaged contexts in Scotland, Julie Allan & Valerie Harwood
 • ‘Virginity is a Virtue: Prevent Early Sex’ – Teacher perceptions of sex education in a Ugandan secondary school, Padmini Iyer & Peter Aggleton
 • Tributes to Jean Anyon, Lois Weis, Geoff Whitty, Miriam E. David & Michael W. Apple
 • Education and neoliberal globalization, Louise Morley, Simon Marginson & Jill Blackmore
 • The heavy shadow? Bernstein and his legacy, Sara Delamont
 • Race: towards critical sociologies of subversion, Anoop Nayak
 http://www.tandfonline.com/toc/cbse20/35/3#.U3O3YXZ7Spo

British Journal of Educational Technology (BJET)

British Journal of Educational Technology (BJET)


   Vol. 45, n°3, 5/2014

 
 • Editorial: e-Research for education: Applied, methodological and critical perspectives, Lina Markauskaite and Peter Reimann
 • Social scholarship: Reconsidering scholarly practices in the age of social media, Christine Greenhow and Benjamin Gleason
 • Methodological capacity within the field of “educational technology” research: an initial investigation, Scott Bulfin, Michael Henderson, Nicola F. Johnson and Neil Selwyn
 • Assessing the crossdisciplinarity of technology-enhanced learning with science overlay maps and diversity measures, Marco Kalz and Marcus Specht
 • Our anonymous online research participants are not always anonymous: Is this a problem?, Phillip Dawson
 • Ethical and privacy principles for learning analytics, Abelardo Pardo and George Siemens
 • Researchers and teachers learning together and from each other using video-based multimodal analysis, Jacob Davidsen and Ruben Vanderlinde
 • Discovering indicators of successful collaboration using tense: Automated extraction of patterns in discourse, Kate Thompson, Shannon Kennedy-Clark, Penny Wheeler and Nick Kelly
 • The role of facial microexpression state (FMES) change in the process of conceptual conflict, Mei-Hung Chiu, Chin-Cheng Chou, Wen-Lung Wu and Hongming Liaw
 • Population validity for educational data mining models: A case study in affect detection, Jaclyn Ocumpaugh, Ryan Baker, Sujith Gowda, Neil Heffernan and Cristina Heffernan
 • The research and evaluation of serious games: Toward a comprehensive methodology, Igor Mayer, Geertje Bekebrede, Casper Harteveld, Harald Warmelink, Qiqi Zhou, Theo van Ruijven, Julia Lo, Rens Kortmann and Ivo Wenzler
 • e-Research and learning theory: What do sequence and process mining methods contribute?, Peter Reimann, Lina Markauskaite and Maria Bannert
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.2014.45.issue-3/issuetoc

Science Education

Science Education


  Vol. 98, n°3,5/2014

   Focus on … Epistemology

 • Focus on … Epistemology, JOHN L. RUDOLPH
 • What's In a Name?: Epistemology, “Epistemology,” and Science Education, HARVEY SIEGEL
 • A Pragmatic Approach on Epistemology, Teaching, and Learning, LEIF ÖSTMAN and PER-OLOF WICKMAN
 • Science Education's Need for a Theory of Epistemological Development, WILLIAM SANDOVAL
 • Epistemology of Science vs. Epistemology for Science, ROSEMARY S. RUSS
 • Understanding the Heterogeneous Nature of Science: A Comprehensive Notion of PCK for Scientific Literacy, ESTHER M. VAN DIJK
 • Who Needs 3D When the Universe Is Flat?, URBAN ERIKSSON, CEDRIC LINDER, JOHN AIREY and ANDREAS REDFORS
 • Problematizing the STEM Pipeline Metaphor: Is the STEM Pipeline Metaphor Serving Our Students and the STEM Workforce?, MATTHEW A. CANNADY, ERIC GREENWALD and KIMBERLY N. HARRIS
 • Complementary Approaches to Teaching Nature of Science: Integrating Student Inquiry, Historical Cases, and Contemporary Cases in Classroom Practice, DOUGLAS ALLCHIN, HANNE MØLLER ANDERSEN and KELD NIELSEN
 • Examining Classroom Science Practice Communities: How Teachers and Students Negotiate Epistemic Agency and Learn Science-as-Practice, DAVID STROUPE
 • Developing and Using an S3R Model to Analyze Reasoning in Web-Based Cross-National Exchanges on Sustainability, OLIVIER MORIN, LAURENCE SIMONNEAUX, JEAN SIMONNEAUX, RUSSELL TYTLER and LAURA BARRAZA
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.2014.98.issue-3/issuetoc

Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria (PS)

Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria (PS)


   N° 23, 1-6/2014

   Educación Social y Género

  Presentación

 • Educación Social y Género, Encarna Bas-Peña

Monográfico

 • Supervivencia y transcendencia de inmigrantes latinas indígenas transnacionales (ILIS) en los Estados Unidos, Margarita Machado-Casas
 • Las mujeres en los movimientos migratorios en la Frontera Norte de México-EEUU. Perfil socioeducativo y rutas migratorias, M Carmen Monreal-Gimeno, María Teresa Terrón-Caro, María del Rocío Cárdenas-Rodríguez
 • Estudio narrativo sobre la experiencia de la paternidad en profesionales de la educación, Eduardo Salvador Vila Merino, J. Eduardo Sierra Nieto, Victor Manuel Martin Solbes
 • Educación y género. Formación de los educadores y educadoras sociales, Encarnación Bas-Peña, Victoria Pérez-de-Guzmán Puya, Montserrat Vargas Vergara
Investigación

 • Crescer em família: a permanência no Acolhimento Familiar, Paulo Delgado, João Carvalho, Vânia S. Pinto
 • Elaboración de propuestas didácticas orientadas a mejorar los programas socioeducativos para jóvenes en situación de riesgo social, María Violeta Álvarez Fernández, Víctor Raúl Pintado Rey, José Luis San Fabián Maroto
 • Actitudes, conocimientos y prácticas de riesgo ante el virus de la inmunodeficiencia humana entre la población universitaria de Chontales, Fernando López-Noguero, David Cobos-Sanchiz, Encarnación Mª Reyes-Costales
 • Mediación penitenciaria: una alternativa a la resolución pacífica de conflictos entre internos, Enrique Pastor Seller, Elena Huertas Perez
 • Medios de comunicación: ¿espacio para el ocio o agentes de socialización en la adolescencia?, Marc Pallarés Piquer
 • O apoio como fator promotor da qualidade de vida do idoso, Ermelinda Maria Bernardo Gonçalves Marques, Carmen Serdio Sánchez, Beatriz Palacios Vicario
 •  
 •  http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/issue/view/58/showToc

Infancia y Aprendizaje

Infancia y Aprendizaje


   Vol. 37, n° 1, 1-3/2014

  Prospectives / Prospectivas

 • Pathways from infancy to the community of shared minds / El camino desde la primera infancia a la comunidad de mentes compartidas, Katherine Nelson

Papers / Artículos

 • TuinLEC, an intelligent tutoring system to improve reading literacy skills / TuinLEC, un tutor inteligente para mejorar la competencia lectora, Eduardo Vidal-Abarca, Ramiro Gilabert, Antonio Ferrer, Vicenta Ávila, Tomás Martínez, Amelia Mañá, Ana-Cristina Llorens, Laura Gil, Raquel Cerdán, Luis Ramos & María-Ángeles Serrano
 • Effects of cooperative learning on perceived competence, motivation, social goals, effort and boredom in prospective Primary Education teachers / Efectos del aprendizaje cooperativo sobre la competencia percibida, la motivación, las relaciones sociales, el esfuerzo y el aburrimiento de futuros docentes de Educación Primaria, Javier Fernández-Río, Jose A. Cecchini & Antonio Méndez-Giménez
 • Victimization, perception of violence, and social behaviour / Victimización, percepción de la violencia y conducta social, Maite Garaigordobil, Vanesa Martínez-Valderrey & Jone Aliri
 • Sex education in Spain: the relevance of teachers’ training and attitudes / Educación sexual en España: importancia de la formación y las actitudes del profesorado, José-Luis Martínez, Isabel Vicario-Molina, Eva González & Paola Ilabaca
 • Rubrics vs. self-assessment scripts: effects on first year university students’ self-regulation and performance / Rúbricas y guiones de autoevaluación: efectos sobre la autorregulación y el rendimiento de estudiantes universitarios de primer año, Ernesto Panadero, Jesús Alonso-Tapia & Juan-Antonio Huertas
 • Iterative co-evaluation with a rubric of narrative texts in Primary Education / Coevaluación iterativa con rúbrica de textos narrativos en la Educación Primaria, Manuel Montanero, Manuel Lucero & María-Jesús Fernández
 •  
 •  http://www.tandfonline.com/toc/riya20/.U19wqsccZS8#.U3O2W3Z7Spo

Revista Fuentes

Revista Fuentes


  N° 14, 2013

   Liderazgo en las Instituciones Educativas

  PRESENTACIÓN

 • La investigación sobre Liderazgo educativo: una mirada desde el presente proyectada al futuro / Research on Educational Leadership: a view from the present to the future, F. Javier Murillo Torrecilla
FIRMA INVITADA

 • Liderazgo en las instituciones educativas. Una revisión de líneas de investigación / School leadership. A review of current research perspectives, Antonio Bolívar, Julián López Yáñez y Fco. Javier Murillo

MONOGRÁFICO: LIDERAZGO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

 • Dirección y gestión de la diversidad en la escuela: hacia un liderazgo inclusivo / Leadership and managing diversity in schools: towards an inclusive leadership, Inmaculada Gómez-Hurtado
 • Liderazgo y responsabilidad educativa: el necesario liderazgo de directores y profesores en la Educación / Leadership and educational responsability: the necessary leadership of principal and teacher in Education, Marta Ruiz Corbella
 • Liderando el cambio: estudio sobre las necesidades formativas de los futuros docentes de secundaria / Leading the change: study on the training needs of the future secondary education teachers, Cristina Yanes Cabrera y Francis Ries

CAMPO ABIERTO

 • La formación en el proceso de implementación del programa de responsabilidad personal y social: un estudio de casos / The training in the prps process implementation: a case study, Salvador Tarín-Moreno, Carmina Pascual Baños y Amparo Escartí Carbonell
 • La escuela de vida, otra mirada a la discapacidad intelectual / The school of life, another look at the intellectual disability, María Luisa Belmonte Almagro y Mari Paz García Sanz
 • Orientación y tutoría durante los estudios universitarios: el plan de acción tutorial / Guidance and tutoring during university studies: tutorial action plan, José Luis Muñoz Moreno y Joaquín Gairín Sallán
 • Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) / Information and communication technologies (ICT) in teaching and learning process of students with autism spectrum disorder (ASD), Josefina Lozano Martínez, F. Javier Ballesta Pagán, Salvador Alcaraz García y Mª Carmen Cerezo Máiquez
 • Relación entre competencias básicas de los estudiantes y competencias del profesorado / Relationship between basic competencies of students and teacher competencies, José Manuel Ríos Ariza y Elba Rosa Gómez Barajas
 •  
 •  http://institucional.us.es/fuentes/editorial.php

Savoirs et Formation Recherches & Pratiques (S&F R&P)

Savoirs et Formation Recherches & Pratiques (S&F R&P)


   N° 4, février 2014

   Les aspects sociopolitiques et institutionnels de la formation des populations peu scolarisées et peu qualifiées

  Dossier
 • Préambule / Formation-insertion versus formation et insertion, Cédric Fretigné.
 • Introduction / Les évolutions politiques et institutionnelles de la formation de base : impacts sur les organisations de travail et les pratiques professionnelles des intervenants, Véronique Leclercq.
 • Professionnalité de formateurs de l’insertion socioprofessionnelle et régulation des rapports sociaux de pouvoir, Nathalie Lavielle-Gutnik & Maël Loquais.
 • La formation linguistique des migrants dans le canton de Neuchatel, Dao Mercier.
 • Les activités associatives visant l’intégration des migrants dans un contexte institutionnel changeant, Aurélie Beauné & Georges-Louis Baron.
 • Compétences clés : place et devenir de la qualification sociale ?, Nacira Aït-Abdesselam, Frédérique Bros & Marie Verspieren.
 • Les formations linguistiques au prisme de la logique de marché, Emilie Lebreton.
 • Les conditions de travail des formateurs et formatrices dans le contexte actuel de la formation de base, Maude Vadot.
Varia
 • Marges et marginalités, Francis Yaiche.
 •  
 •  http://aefti.eu/savoirs-et-formation-recherches-et-pratiques-n4-a-paraitre/

Net.Doc

Net.Doc


   n°121, avril 2014

   Professionnalisation de la lutte contre le décrochage scolaire


http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Professionnalisation-de-la-lutte-contre-le-decrochage-scolaire

Cahiers pédagogiques

Cahiers pédagogiques


  N° 513, avril 2014

   Quelle éducation laïque à la morale?

  Quelle morale? Quel enseignement?
 • Aurélien et ses deux mères, Céline Walkowiak
 • Des mots clés, Sylvie Queval
 • Définitions au pluriel, Serge Cosperec
 • À la recherche du commun, Jean-Pierre Obin
 • Pourquoi maintenant?, Vincent Lorius
 • Une morale tirée vers la citoyenneté, Marie-france Daniel, Nancy Bouchard, Jean-Claude Desruisseaux
 • Dans le monde de l'éducation populaire, Jean-Yves Servais
 • De moi vers le monde, Pierre Lebuis
 • Aussi une affaire d'émotions, Monique Desault
 • La morale laïque, pourquoi?, Françoise Lorcerie
La morale est partout
 • Une partie intégrante de l'acte éducatif, Laurence Loeffel
 • Et nos pratiques pédagogiques, sont-elles morales?, Bertrand Gimonnet
 • Un cadre collectif protecteur, Bruno Robbes
 • Un moment privilégié, Nicole Bouin
 • Une autre philosophie de la vie, Nejib Ouerhani
 • Danse avec les autres, Évelyne Clavier
 • À nouveau programme, nouvelle formation, Élisabeth Bussienne, Michel Tozzi
Au travers des savoirs
 • Si j'étais invisible, Edwige Chirouter
 • Comment agir sur l'autre? Agnès Perrin-Doucey
 • Enseigner l'argumentation n’est jamais neutre, Hélène Eveleigh
 • La morale de l'Histoire, Patrice Bride
Au travers des dispositifs
 • Des débats à manier avec précaution, Manuel Tonolo
 • Et le délinquant, on le respecte? Corinne Roux-Lafay
 •  
 •  http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-513-Quelle-education-laique-a-la-morale

Les Sciences de l'éducation - Pour l'ère nouvelle

Les Sciences de l'éducation - Pour l'ère nouvelle


   Vol. 47, n°1, 2014

 
 • «Handicaps simulés» : un outil de formation, Teresa Assude et Michel Calmet
 • Proposer des révisions intersessions aux étudiants de 1re année : quelles relations avec la réussite aux examens ?, Cathy Perret, Julien Berthaud et Laurent Pichon
 • Du jeune en errance aux zonards, Tristana Pimor
 • Former de bons représentants. Les apprentissages militants formels et informels au sein d’une association de parents d’élèves, Lorenzo Barrault
 • Les enseignants face aux élèves en difficulté scolaire: l’intérêt des Groupes de Parole et d’Analyse de Pratique (GPAP), Yves Félix Montagne
 •  
 • http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/publications/revue?id=liste

Note d'information

Note d'information


   N°14, avril 2014

   Le numérique éducatif : un portait européen

 http://www.education.gouv.fr/cid79032/le-numerique-educatif-un-portrait-europeen.html

Recherche et formation

Recherche et formation


   N°74, 2013

   Identités professionnelles en crise(s)?

 • Présentation par Thérèse PEREZ-ROUX et Fanny SALANE
 • Crise et/ou recomposition identitaire des professeurs débutants du secondaire? Entre héritage et incertitudes professionnelles, Pierre PERIER
 • Entrer dans le métier sans formation professionnelle : quels processus identitaires pour les enseignants du secondaire ?, Thérèse PEREZ-ROUX et Xavière LANÉELLE
 • Construction de l'identité professionnelle des enseignants. Exemple des enseignants au Kenya, Eunice Sanya PELINI
 • Malaise dans la profession enseignante et identité professionnelle en mutation. Le cas du Québec, Joséphine MUKAMURERA et André BALLEUX
 • Professeur-e-s documentalistes : une identité professionnelle toujours problématique ?, Nassira HEDJERASSI, Jean-Michel BAZIN
 • Transition identitaire des directeurs d'école primaire. Trouble et crise de recrutement, conséquences d'une formation défaillante ?, Hervé DUCHAUFFOUR
 • Autour des mots de la formation : « Transitions professionnelles », André BALLEUX et Thérèse PEREZ-ROUX
 • Entretien avec Lise DEMAILLY : Crise, réagencements identitaires et déprofessionnalisation dans les métiers de l'éducation, Fanny SALANE
 •  
 •  http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100701150

Revue internationale d'éducation - Sèvres (RIES)

Revue internationale d'éducation - Sèvres (RIES)


   N° 65, avril 2014

   Le financement de l'éducation

  Dossier coordonné par Thierry Chevaillier
 • Financement et régulation des systèmes éducatifs : innovations et évolution du rôle de l’État, Thierry Chevaillier
 • Enjeux présents et futurs du financement de l'enseignement supérieur: Un aperçu des tendances mondiales, Maria Luisa Machado Cerdeira
 • Marchés et quasi-marchés dans le financement de l’éducation : Le cas de l’Angleterre, Anne West
 • Entre contrôle étatique et développement d’un marché: Le financement de l’enseignement supérieur en Russie, Tatiana Kastouéva-Jean
 • Financement de l’éducation au Viêt Nam : l’envers du décor, Nolwen Henaff
 • Éducation en Thaïlande : la croissance économique ne suffit plus, Sandrine Michel
 • Les enjeux de la décentralisation: Le financement de l'éducation au Pakistan, Nadeem Kayani
 • Le financement de l’éducation au Burkina Faso: Le défi de la scolarisation primaire universelle, Yombo Paul Diabouga, Bagnikoe David Bazongo
 • Le financement du système éducatif français et l’enjeu de la performance, Jean-Richard Cyterman
 • Le financement de l’éducation dans un pays fédéral: Le cas de l’Argentine, Alejandro Morduchowicz
 • Pragmatisme et efficacité: Le financement du système éducatif norvégien, Bjørn Stensaker
 •  
 •  http://www.ciep.fr/revue-internationale-deducation-sevres/financement-de-leducation/ries-65
 • TransFormations - Recherches en formation des adultes

  TransFormations - Recherches en formation des adultes


     N° 9, juin 2013

     Professionnalisation et nouvelles formes de professionnalités des formateurs dd'adultes

  • Introduction : Entre réforme de la formation et évolution des professionnalités, où en est la professionnalisation des formateurs d’adultes?, Nathalie Lavielle-Gutnik,Catherine Negroni, Maryvonne Sorel
  Première partie
  • Mise en perspective historique de la professionnalisation des formateurs, Marie-Christine Thibault
  • Quelques considérations actuelles sur la professionnalisation des métiers de la formation, Emmanuel de Lescure
  • Les représentations professionnelles comme principes organisateurs des genres professionnels des formateurs d’adultes, Philippe Boussyières, Thierry Mulin
  Deuxième partie
  • Formateurs, une fonction en transformation..., Paul Santelmaan
  • De l’usage dénormalisant des référentiels. Un exemple pour la formation des masseurs-kinésithérapeutes, Stéphane Balas
  • Professionnalité des formateurs et enseignement supérieur : quels enjeux ?, Nathalie Lavielle-Gutnik
  Troisième partie
  • Professionnalisation de l’université et professionnalité des formateurs à l’université : des perspectives en tension, Emmanuel Triby
  • L’accompagnement des étudiants en mobilité professionnelle volontaire vers les métiers de la formation : une relation ambivalente, Souâd Zaouani-Denoux
  •  
  •  http://cueep194.univ-lille1.fr/sites/memoires/TransFormations/Pub_sommaire_TF9.pdf

  Histoire de l'éducation

  Histoire de l'éducation

    N° 136, 2012
    Les formations commerciales pour les filles et les garçons, XIXe-XXe siècles

    Dossier coordonné par Gérard Bodé et Marianne Thivend
  • Avant-propos. Les formations techniques et professionnelles féminines : le cas des formations commerciales, XIXe-XXe siècle, Marianne THIVEND
  • L'enseignement commercial aux XIXe et XXe siècles approché par le genre : bilan historiographique et pistes de recherche, Marianne THIVEND
  • À la poursuite de l'Arlésienne. L'enseignement commercial en France (1800-1940), Gérard BODÉ
  • Les débuts de la Société pour la promotion de l'emploi des femmes à Londres (1859-fin XIXe siècle) : la formation commerciale au secours des « femmes excédentaires », Sarah RICHMOND
  • Éducation professionnelle et genre : le cas de l'Allemagne (1865-1913), Christine MAYER
  • La formation des sténodactylographes. L'école Pratte, une expérience d'enseignement commercial pour les filles (1919-1940), Stéphane LEMBRÉ
  • Quand féminisation rime avec légitimation : les écoles supérieures de commerce, du début des années 1960 au début des années 1990, Marianne BLANCHARD
  •  
  • http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100915810

  Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

  Getting to the Core: How Early Implementers are Approaching the Common Core in California ?

  Getting to the Core: How Early Implementers are Approaching the Common Core in California ?


    Policy Analysis for California Education (États-Unis)

     02/2014


   http://www.edpolicyinca.org/sites/default/files/PACE%20Getting%20To%20The%20Core.pdf

  Learning from Futuretrack: studying and living at home

  Learning from Futuretrack: studying and living at home


    Jane Artess, Andrew McCulloch and Pearl Mok

    English Department for Business, Innovation and Skills (Royaume-Uni)

    03/2014

  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/287699/bis-14-642-learning-from-futuretrack-studying-and-living-at-home-bis-research-paper-167.pdf

  Global media and information literacy assessment framework: country readiness and competencies

  Global media and information literacy assessment framework: country readiness and competencies


    Éditions UNESCO

    12/2013

  http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/global-media-and-information-literacy-assessment-framework/

  The Diversification of post-secondary education

  The Diversification of post-secondary education


     NV Varghese (dir.)

    UNESCO International Institute for Educational Planning (France)

     03/2014

  http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226981e.pdf

  Europe's Languages in the Digital Age

  Europe's Languages in the Digital Age

   
  Réseau META-NET ;

    01/2013

  http://www.meta-net.eu/whitepapers/overview

  Parents partenaires de l’éducation. Recherche-action visant la coéducation et la stimulation du langage de l’enfant en maternelle

  Parents partenaires de l’éducation. Recherche-action visant la coéducation et la stimulation du langage de l’enfant en maternelle


     Couvreur P., Della Piana V., Hachat A., Hardy F., Houx M., Humbeeck B., Tutak A.

     Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Enseignement.be (Belgique)

     08/2013


   http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5537&dummy=27011

  Recherche-accompagnement de projets de différenciation pédagogique au sein du premier degré commun de l’enseignement secondaire

  Recherche-accompagnement de projets de différenciation pédagogique au sein du premier degré commun de l’enseignement secondaire


    Evelyne Charlier, Claire Baudson, Fabienne Dorbolo & Régis PIedboeuf

     Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Enseignement.be (Belgique)

     11/2013


  http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5538&dummy=27012

  Children's care monitor 2013/14 : Children on the state of social care in England

  Children's care monitor 2013/14 : Children on the state of social care in England


    Ofsted

    Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (Royaume-Uni)

    03/2014


  http://www.ofsted.gov.uk/resources/childrens-care-monitor-201314

  In the child's time: professional responses to neglect

  In the child's time: professional responses to neglect


    Ofsted

     Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (Royaume-Uni)

    03/2014

   http://www.ofsted.gov.uk/resources/childs-time-professional-responses-neglect

  Exploring the impacts of policy changes on student approaches and attitudes to learning in contemporary higher education: implications for student learning engagement

  Exploring the impacts of policy changes on student approaches and attitudes to learning in contemporary higher education: implications for student learning engagement


     Michael Tomlinson

     Higher Education Academy (Royaume-Uni)

     04/2014

   http://www.heacademy.ac.uk/assets/documents/research/Exploring_the_impact_of_policy_changes_student_experience.pdf