Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Τελευταίο σεμινάριο 2017 - 2018. Video


Εισηγήτρια: Γιούλη Παπαδιαμαντάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν. Πελοποννήσου.
Θέμα: Bologna goes East …. Η προώθηση του επιχειρηματικού πανεπιστημίου μέσα από τα προγράμματα ΕΡΑSMUS+

Video

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Τελευταίο σεμινάριο 2017 - 2018. Φωτογραφίες


Εισηγήτρια: Γιούλη Παπαδιαμαντάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν. Πελοποννήσου.
Θέμα: Bologna goes East …. Η προώθηση του επιχειρηματικού πανεπιστημίου μέσα από τα προγράμματα ΕΡΑSMUS+


ΦωτογραφίεςΚυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Developing Computational Thinking in Compulsory Education - Implications for policy and practice


  Stefania Bocconi, Augusto Chioccariello, Giuliana Dettori, Anusca Ferrari & Katja Engelhardt

 Joint Research Centre (JRC)

 03/2018


https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/developing-computational-thinking-compulsory-education-implications-policy-and-practice

Study on the feasibility of Erasmus+ virtual exchanges. Final report


 European Commission (EC)

 06/2017


https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/erasmus-virtual-exchange-study_en.pdf

Handbook on Measuring Equity in Education


 UNESCO Institute for Statistics ( UIS)

 03/2018


http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/handbook-measuring-equity-education-2018-en.pdf

European Alliance for Apprenticeships - Assessment of progress and planning the future - Final Report


  European Commission (EC)

  09/2017


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fe71bc6c-9376-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en

La laïcité à l'école - Vademecum


 Ministère de l'Éducation nationale

  05/2018


http://cache.media.eduscol.education.fr/file/laicite/89/4/Vademecum_laicite_VF2_955894.pdf

Les femmes et les sciences


 Céline Calvez et Stéphane Viry

  05/2018


http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1016.asp

Les effectifs en Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education en 2017-2018


 Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

 05/2018


http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid130761/les-effectifs-en-espe-en-2017-2018.html

Australian Educational Research Funding Trends Report - A National Stocktake and Review of Category Funding in Education


 Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie - Québec

 05/2018


http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/universitaire/Politique-financement-universites.pdf

 Le recours croissant aux personnels contractuels dans l’Éducation nationale - Un enjeu désormais significatif pour l’éducation nationale


 Cour des comptes

 03/2018

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-05/20180530-rapport-personnels-contractuels-education-nationale.pdf

Enseñanza de las ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas


 Vol. 36, n° 2, 5-8/ 2018
 
Historia y Epistemología
 • La siempre cambiante contextualización de la naturaleza de la ciencia: documentos recientes sobre la reforma de la educación científica en los Estados Unidos y su impacto en el logro de la alfabetización científica, Norman G Lederman
Investigaciones Didácticas
 • Influencia de distintas estrategias de andamiaje para promover la participación del alumnado de secundaria en las prácticas científicas, Beatriz Crujeiras Pérez, María Pilar Jiménez Aleixandre
 • ¿Cómo utilizan los maestros en formación inicial sus conocimientos didácticos en el diseño de una prueba experiencial para evaluar subcompetencias de estudiantes de educación primaria?, Carlos de Pro Chereguini, Antonio de Pro Bueno, Francisca José Serrano Pastor
 • Comprensión del valor esperado y variabilidad de la proporción muestral por estudiantes de educación secundaria obligatoria, Nuria Begué, Carmen Batanero, María Gea
 • Abriendo la «caja negra» del aula de ciencias: un estudio sobre la relación entre las prácticas de enseñanza sobre el cuerpo humano y las capacidades de pensamiento que se promueven en los alumnos de séptimo grado, Melina Furman, Mariana Luzuriaga, Inés Taylor, María Victoria Anauati, María Eugenia Podestá
 • Relaciones entre el conocimiento de la enseñanza y el conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas: caso de una profesora de secundaria, Diana Zakaryan, Soledad Estrella, Gonzalo Espinoza-Vásquez, Sergio Morales, Raimundo Olfos, Eric Flores-Medrano, José Carrillo
 • ¿Qué investigación didáctica en el aula de física se publica en España? Una revisión crítica de la última década para el caso de educación secundaria, Alejandro F. Manchón-Gordón, Antonio García-Carmona
 • Competencia metarrepresentacional en los primeros grados: representaciones externas de datos y sus componentes, Soledad Estrella, Raimundo Olfos, Pedro Vidal-Szabó, Sergio Morales, Patricia Estrella
 • La prueba conceptual de electricidad y magnetismo: análisis de confiabilidad y estudio de las dificultades más frecuentes, Pablo Barniol, Esmeralda Campos, Genaro Zavala
Innovaciones Didácticas
 • Concepciones de alumnado de secundaria sobre energía. Una experiencia de Aprendizaje Basado en Proyectos con globos aerostáticos, Jordi Domènech Casal

http://ensciencias.uab.es/issue/view/v36-n2

Revista de Sociología de la Educación (RASE)


  Vol. 11, n° 2, mai-août 2018

  BIOGRAFICIDAD Y EDUCACIÓN

 
PRESENTACIÓN
 • Presentación, Francesc J. Hernàndez i Dobon, María Eugenia Cardenal de la Nuez
MONOGRÁFICO
 • «Cuando los hechos cambian…». Imágenes futuras de la investigación en educación: entre la continuidad, la salida y la contemplación, Rolf Arnold
 • Taking the Biographical approach seriously – what does it mean for the concept of biographicity?, Barbara Stauber
 • ¿Por qué las corrientes sociológicas soslayaron la investigación biográfica?, María Eugenia Cardenal de la Nuez, Francesc J. Hernàndez
 • El «paradigma biográfico» en la investigación educativa, Peter Alheit
 • Aprender pensando sobre a própria vida – Um ateliê biográfico na formação de educadores/professores, Conceição Leal da Costa, Constança Biscaia, Andrés Argüello Parra
 • The life–course formation of teachers’ profession. How emotions affect VET teachers’ social identity, Michalis Christodoulou, Christina Bousia, Pandelis Kiprianos
 • ¿Life coachers? Padres de alumnos y trabajo de apoyo a la construcción biográfica de los hijos, Maria Manuel Vieira
 • Turning Migration Disadvantage into Educational Advantage. Autobiographies of Successful Students with an Immigrant Background, Mariagrazia Santagati
 • Enculturación y educación como trayectorias divergentes en la construcción de la identidad de género en el patriarcado gitano, María Esther López Rodríguez, Alexia Sanz Hernández
 • Contenidos biográficos de valor formativo para la educación del siglo xxi. Memorias escritas por mujeres de tiempos en que han sido olvidadas, Paquita Sanvicén-Torné
 • Jóvenes migrantes al habla: trayectorias educativas y vidas con género, Anna Tarrés Vallespí

https://ojs.uv.es/index.php/RASE/issue/view/918/showToc

Educación XXI


  Vol. 21, n° 2, 7-12/2018

 
Estudios
 • TREINTA AÑOS DE EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN ESPAÑA, Alejandro Tiana Ferrer
 • IMPLICACIONES DE LA ACTITUD DOCENTE EN LA CALIDAD DE VIDA DEL ALUMNADO CON ALTERACIONES DEL DESARROLLO INTELECTUAL, Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada-Puente
 • OCIO, REDES SOCIALES Y ESTUDIANTES ESPAÑOLES, Eva Sanz Arazuri, Rosa Ana Alonso Ruiz, Magdalena Saénz de Jubera Ocón, Ana Ponce de León Elizondo, Mª Ángeles Valdemoros San Emeterio
 • STUDENTS’ PERCEPTION OF AUTO-SCORED ONLINE EXAMS IN BLENDED ASSESSMENT: FEEDBACK FOR IMPROVEMENT, Jaime Riera Guasp, Miguel Ardid Ramírez, Ana Jesús Vidaurre Garayo, Jose María Meseguer-Dueñas, Jose Antonio Gómez-Tejedor
 • PERCEPCIÓN SOBRE EL PLAGIO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES, Violeta Cebrián-Robles, Manuela Raposo-Rivas, Manuel Cebrián-de-la-Serna, José Antonio Sarmiento-Campos
 • ¿POR QUÉ ABANDONAN LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS? VARIABLES DE INFLUENCIA EN EL PLANTEAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL ABANDONO, Ellián Tuero Herrero, Antonio Cervero, María Esteban, Ana Bernardo
 • EMPLOYABILITY OF RECENT GRADUATES. OPINIONS OF CATALONIAN COMPANIES AND INSTITUTIONS, Joan Guàrdia-Olmos, Maribel Peró-Cebollero, Mar Martínez-Ricart, Cristina Cañete-Massé, Jaume Turbany-Oset, Vanesa Berlanga-Silvente
 • EVALUACIÓN DEL DISEÑO, PROCESO Y RESULTADOS DE UNA ASIGNATURA TÉCNICA CON APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS, Antonio Delgado Trujillo, Enrique de Justo Moscardó
 • IMPROVING UNIVERSITY STUDENTS’ RESULTS: A CLIENT-BASED EXPERIMENT THROUGH DESIGN THINKING AND VISUAL STORYTELLING IN COMMUNICATION, Laura Cortés-Selva, Gonzalo Wandosell-Fernández de Bobadilla
 • DETERMINING FACTORS OF TEACHERS’ SELF-EFFICACY IN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION. RESULTS FROM TALIS 2013, Inmaculada Egido Gálvez, Esther López-Martín, Jesús Manso Ayuso, Javier Manuel Valle López
 • OPINIÓN DEL PROFESORADO SOBRE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS DE APRENDIZAJE EN ESPAÑA
 • Héctor Monarca, María Fernández-Agüero
 • EDUCACIÓN SUPERIOR EN ALTERNANCIA TRANSFRONTERIZA ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA, Elisenda Tarrats-Pons Tarrats-Pons, Núria Arimany-Serrat Arimany-Serrat, Saioa Arando-Lasagabaster Arando-Lasagabaster, Mariangélica Martínez-González Martínez-González, Marion Samonneau Samonneau, Veronique Pilniere Pilniere, Laetitia Mathieu Mathieu
 • COMPETENCIA MEDIÁTICA Y NECESIDADES DE ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL DE DOCENTES Y FAMILIAS ESPAÑOLAS, Natalia González-Fernández, Antonia Ramírez-García, Irina Salcines Talledo
 • LA INSERCIÓN LABORAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. LA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA, Miriam García-Blanco, Elsa Beatriz Cárdenas Sempértegui
 • FORMALIZACIÓN DE UN MARCO METODOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO EDUCATIVO VIRTUAL ACCESIBLE, Héctor Roderico Amado-Salvatierra, José Hilera González, Salvador Otón Tortosa
 • EL BURNOUT EN LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CÓRDOBA (ESPAÑA). INFLUENCIA DE LAS VARIABLES LABORALES, Inmaculada Ruiz-Calzado, Vicente J. Llorent
 • EL PROCESO DE INTEGRACIÓN Y USO PEDAGÓGICO DE LAS TIC EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MADRILEÑOS, Francisco José Fernández Cruz, María José Fernández Díaz, Jesús Miguel Rodríguez Mantilla
 • EVALUACIÓN DE ENTORNOS INMERSIVOS 3D COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE B-LEARNING, Óscar González-Yebra, Manuel Ángel Aguilar, Fernando José Aguilar, Manuel Lucas Matheu

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/issue/view/1210

Journal of School Health


   Vol. 88, n°6, 6/2018

 
 • The Link Between Nutrition and Physical Activity in Increasing Academic Achievement, Fiona M. Asigbee, Stephen D. Whitney and Catherine E. Peterson
 • School-Level Practices and Perceptions Associated With Salad Bars in Schools, Meg Bruening, Marc A. Adams, Punam Ohri-Vachaspati and Jane Hurley
 • Sexting Rates and Predictors From an Urban Midwest High School, David Gregg, Cheryl L. Somers, Francesca Maria Pernice, Stephen B. Hillman and Poco Kernsmith
 • Analyzing Multilevel Factors Underlying Adolescent Smoking Behaviors: The Roles of Friendship Network, Family Relations, and School Environment, Harris H.-S. Kim and JongSerl Chun
 • The Apples of Academic Performance: Associations Between Dietary Patterns and Academic Performance in Australian Children, Karma Pearce, Rebecca Golley, Lucy Lewis, Leah Cassidy, Timothy Olds and Carol Maher
 • Formative Research to Create a Farm-to-School Program for High School Students in a Lower Income, Diverse, Urban Community, Anna E. Greer, Stacey Davis, Cristina Sandolo, Nicole Gaudet and Brianna Castrogivanni
 • The Influence of Organizational Culture on School-Based Obesity Prevention Interventions: A Systematic Review of the Literature, Kayla N. Fair, Kayce D. Solari Williams, Judith Warren, E. Lisako Jones McKyer and Marcia G. Ory
 • The Use of a Brief Alcohol Use Screener to Identify Adolescents at Risk for School Discipline due to Externalizing Behaviors, Jonathan G. Tubman, Alan Meca, Seth J. Schwartz and Andrew W. Egbert

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17461561/88/6

Journal of School Health


 Vol. 88, n°7, juillet 2018

 
 • Collaboration Challenges and Opportunities: A Survey of School Foodservice Directors and Community Health Coalition Members, Jennifer L. Mansfield and Dennis A. Savaiano
 • Academic-Related Factors and Emotional Eating in Adolescents, Ashley Chamberlin, Selena Nguyen-Rodriguez, Virginia B. Gray, Wendy Reiboldt, Caitlin Peterson and Donna Spruijt-Metz
 • What's Physical Activity Got to Do With It? Social Trends in Less Active Students at Recess, Amelia Mays Woods, Gabriella M. McLoughlin, Ben D. Kern and Kim C. Graber
 • Correlates of Private Secondary Schools Meeting Physical Education Guidelines, David Kahan and Thomas L. McKenzie
 • Use of a Model Wellness Policy May Not Increase the Strength and Comprehensiveness of Written School Wellness Policies, Erin Eggert, Hilary Overby, Lacey McCormack and Jessica Meendering
 • Addressing Gaps in Cardiopulmonary Resuscitation Education: Training Middle School Students in Hands-Only Cardiopulmonary Resuscitation, Kate H. Magid, Debra Heard and Comilla Sasson
 • Negative Substance Use Consequences Associated With Noncondom Use Among Male, but Not Female, Alternative High School Students, Timothy J. Grigsby, Myriam Forster, Jennifer Tsai, Louise A. Rohrbach and Steve Sussman
 • Motor Competence Levels and Prevalence of Developmental Coordination Disorder in Spanish Children: The MOVI-KIDS Study, Santiago Amador-Ruiz, David Gutierrez, Vicente Martínez-Vizcaíno, Roberto Gulías-González, María J. Pardo-Guijarro and Mairena Sánchez-López


https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17461561/88/7

Revista Iberoamericana de Educación


N° especial 76/2, avril 2018

 
Didáctica de las Ciencias y la Matemática
 • Educação Matemática e desenvolvimento profissional de professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, Neura Maria De Rossi Giusti, Jutta Cornelia Reuwsaat
 • Abordagem temática freireana: a superação de obstáculos gnosiológicos na formação de professores, Manuela Gomes Bomfim, Simoni Tormöhlen Gehlen
Educación intercultural-multicultural
 • As religiões afro-brasileiras na escola, Guilherme Paiva de Carvalho, Eliane Anselmo da Silva
Educación superior
 • Programa educativo enfocado a las técnicas y hábitos de estudio para lograr aprendizajes sustentables en estudiantes de nuevo ingreso al nivel superior, Ramón Bedolla Solano
Evaluación
 • La competencia evaluativa de los docentes: formación, dominio y puesta en práctica en el aula, Aida Sanahuja Ribés, Lucía Sánchez-Tarazaga Vicente
 • Evaluar la práctica docente a partir de los comentarios de estudiantes universitarios, Erika Paola Reyes Pinuelas, Emilia Cristina González Machado, Pedro Antonio Be Ramírez
 • La autoevaluación. Una propuesta formativa e innovadora, María Amparo Calatayud Salom
Gestión escolar
 • Gestión participativa en directivos para el abordaje de la convivencia escolar en instituciones educativas municipalizadas, Pietro Cea Anfossi, Lady García Ramírez, Oscar Nail Kröyer, Daniel Paredes Ulloa
Investigación educativa
 • Desempeño del discurso no conversacional en estudiantes de enseñanza media, Maricela García-Domínguez, Carla Figueroa Saavedra, Miguel Sepúlveda Contardo, Gabriela Lobos Erazo, Fernanda Osses Tiznado, Carla Pichuante Lillo, Francisca Silva Castro

https://rieoei.org/RIE/issue/view/279

Educational Research


  Vol. 60, n°2, juin 2018

 
 • Antecedents, correlates and consequences of faculty burnout, Zaynab Sabagh, Nathan C. Hall & Alenoush Saroyan
 • The power of the word: students’ and school staff’s use of the established bullying definition, Ingunn Marie Eriksen
 • School alienation – Theoretical approaches and educational research, Tina Hascher & Andreas Hadjar
 • A qualitative study of primary teachers’ classroom feedback rationales, Elisabeth Eriksson, Lisa Björklund Boistrup & Robert Thornberg
 • Experiences and Perspectives of Greek Higher Education Students with Disabilities, Anastasia Vlachou & Ioanna Papananou
 • Preparing to transition to secondary education: perceptions of Dutch pupils with migrant backgrounds, Rosa G. Rodrigues, Marieke Meeuwisse, Ton Notten & Sabine E. Severiens
 • Children’s thinking about environmental issues, Ifigenia Iliopoulou


https://www.tandfonline.com/toc/rere20/60/2

History of Education


  Vol. 47, n°4, juillet 2018

 Avant-Gardes and Education Reforms in History: Futures Past Revisited

 
 • From Harvard via Moscow to West Berlin: educational technology, programmed instruction and the commercialisation of learning after 1957, Barbara Hof
 • Schoolteachers, social control and professional conflict: government procedures brought against schoolteachers in Galicia (1859–1910), Narciso De Gabriel
 • A system of education, not just a university: Thomas Jefferson’s philosophy of education, M. Andrew Holowchak
 • Education in early postcolonial India: expansion, experimentation and planned self-help, Taylor C. Sherman
 • Avant-gardes and educational reforms in history: futures past revisited, Christine Mayer & Karin Priem
 • Education reform visions and new forms of gymnastics and dance as elements of a new body culture and ‘body education’ (1890–1930), Christine Mayer
 • At school with the avant-garde: European architects and the modernist project in England, Ian Grosvenor & Angelo Van Gorp


https://www.tandfonline.com/toc/thed20/47/4

Contextes et didactiques


 N°9 - 2017

 Contextes et Évaluations : Quelles interactions ?

 
Éditorial Élisabeth ISSAIEVA MOUBARAK NAHRA et Lucie MOTTIER LOPEZ
 • D’un référentiel d’évaluation fixe à une co-constitution référentielle dynamique, ce que nous apprend le jugement situé de l’enseignant Lucie MOTTIER LOPEZ et Lionel DECHAMBOUX
 • « Formative, on est vraiment dans cette perspective-là » : interventions et intentions d’une formatrice universitaire dans l’évaluation de stages Kristine BALSLEV, Anne PERRÉAR VITÉ et Edyta TOMINSKA
 • Faire vivre une expérience d’évaluation mutuelle en formation initiale : quelle transposition vers les pratiques d’enseignement projetées ? Christelle GOFFIN et Annick FAGNANT
 • Les raisons du faible usage des résultats d’évaluation externe par les enseignants. Étude croisée dans trois contextes éducatifs Gonzague YERLY
 • Analyse sociodidactique des évaluations internationales inspirées du Cadre européen commun de référence pour les langues M’hand AMMOUDEN
 • Pierre angulaire de l’enseignement des langues étrangères dans un environnement d’apprentissage virtuel : l’évaluation Ana Maria de JESUS FERREIRA NOBRE
Rubrique VARIA
 • Contextualisations didactiques et didactologiques. Suite du débat. Réponse à l’article de Philippe Blanchet dans le n°7 de la revue « Contextes et Didactiques » Véronique CASTELLOTTI, Marc DEBONO et Isabelle PIEROZAK


http://www.espe-guadeloupe.fr/la-recherche/revue-contextes-et-didactiques/la-revue-en-ligne/numero-9-2017/

Contextes et didactiques


  10- 2017

  Dix ans déjà ! Numéro spécial Regards croisés

 
Éditorial Antoine DELCROIX
 • L’autisme : les en-(je)ux de l’école inclusive Christian ALIN
 • Quelles mathématiques faut-il apprendre pour se préparer à répondre aux questions des élèves et à traiter leurs erreurs ? Le cas des commencements de l’algèbre Alain MERCIER
 • Recueil d’un corpus des pratiques éducatives enseignantes et parentales en Polynésie française. Présentation-bilan du projet PrEEPP Rodica AILINCAI et Antoine DELCROIX
 • Le cas de l’analogie dans les créoles à base lexicale française de la Caraïbe Frédéric ANCIAUX et Rochambeau LAINY
 • Quand les contextes se comparent et se parlent Thomas FORISSIER, Jacqueline BOURDEAU et Valérie PSYCHÉ
Rubrique VARIA
 • Usages et enjeux de la notion de langue maternelle en contexte éducatif plurilingue camerounais : conséquences sociodidactique Gilbert DAOUAGA SAMARI 
 • Insécurité linguistique et enseignement/apprentissage des disciplines scientifiques à l’université en AlgérieHakima KHALDI et Houari BELLATRECHE


http://www.espe-guadeloupe.fr/la-recherche/revue-contextes-et-didactiques/la-revue-en-ligne/numero-10-2017/

Autrepart


  N° 81- 2017/1

 Savoirs autochtones et développement

 
 • Mina Kleiche-Dray Les savoirs autochtones au service du développement durable
 • Claudia Leonor López Garcés Conflits territoriaux et modalités d’usage des forêts dans le territoire autochtone Alto Turiaçú (État de Maranhão, Brésil) : savoirs Ka’apor contre exploitation forestière
 • Sandrine Fréguin-Gresh Foresterie communautaire, savoirs autochtones et gouvernance participative au Nicaragua
 • Elena Lazos Chavero L’intégration des connaissances locales sur le maïs dans les politiques agroalimentaires au Mexique est-elle possible ?
 • Geneviève Michon, Didier Genin, Bruno Romagny, Mohamed Alifriqui, Laurent Auclair Autour de l’arganier : jusqu’où peut-on « faire son marché » dans les savoirs locaux ?
 • Tarik Ghodbani, Ouassini Dari, Sid-Ahmed Bellal, Mohamed HadeidEntre perte de savoirs locaux et changement social : les défis et les enjeux de la réhabilitation des foggaras dans le Touat, Sahara algérien
 • Mélanie Blanchard, Éric Vall, Béatrice Tingueri Loumbana, Jean-Marc Meynard Identification, caractérisation et évaluation des pratiques atypiques de gestion des fumures organiques au Burkina Faso : sources d’innovation ?
 • Diégo Landivar, Émilie Ramillien Savoirs autochtones, « nature-sujet » et gouvernance environnementale : une analyse des reconfigurations du droit et de la politique en Bolivie et en Équateur
 • Pierrine Didier Valorisation de la médecine traditionnelle à Madagascar : place des tradipraticiens dans les recherches et formations sur les plantes médicinales
 • Étienne GérardSavoirs fabriqués. La construction politique et sociologique des savoirs au prisme d’un projet mexicain d’étude sur le maïs
 • David Dumoulin Kervran Ethnobiologie mobilisée, ethnobiologie institutionnalisée. Trajectoire mexicaine d’une discipline rebelle


https://www.cairn.info/revue-autrepart-2017-1.htm

Formation Emploi : revue française de sciences sociales


  N° 141 - 2018/1

  Quand le tutorat questionne le travail et son analyse

 
 • Jean-Frédéric Vergnies Edito‪
 • Samira Mahlaoui, Christine Vidal-Gomel Introduction‪
 • Anne-Lise Ulmann ‪Les apprentis, au cœur de « l’introuvable relation » formateur-tuteur‪
 • Vincent Alonso Vilches, Florence Pirard Le tutorat dans les métiers de l’interaction humaine ‪
 • Laurent Filliettaz Le rôle des usagers dans la formation aux métiers de services à l’aune des interactions tutorales‪
 • Jeanne Thébault ‪La transmission professionnelle en situation de travail :‪
 • Vladimir Iazykoff ‪Construire la compétence collective par la transmission entre générations : le tutorat, entre tradition et modernité‪
 • Lucile Vadcard ‪Postface‪
 • Béatrice Reggio Bibliographie‪
Dossier Journées de l'AES
 • Didier Demazière, Marc Zune Qu’est-ce que le travail quand on n’a pas d’emploi ?‪
 • Laurence Lizé, Géraldine Rieucau ‪S’insérer dans une entreprise où l’on travaillait pendant les études‪
 • Philippe Semenowicz Les dilemmes de l’insertion par l’activité économique : à la recherche du meilleur compromis ‪
Hors Dossier
 • Yaël Brinbaum L’accès à l’emploi des descendants d’immigrés en début de carrière : le rôle clé des réseaux et des intermédiaires ‪
 • Jennifer Urasadettan, Gérard Podevin, Nathalie Beaupère, et al. ‪Logiques d’appropriation d’une charte qualité portant sur l’accompagnement à la VAE‪
 • Noémie Olympio, Vanessa di Paola ‪Quels espaces d’opportunités offrent les systèmes éducatifs ?‪
Note de lecture
 • Mélanie Guyonvarch Présentation de l’ouvrage de Lucie Tanguy, Enseigner l’esprit d’entreprise à l’école. Le tournant politique des années 1980-2000 en France‪


https://www.cairn.info/revue-formation-emploi-2018-1.htm?WT.mc_id=FORM_141

ANAE Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant


  N°152, Vol 30- Tome 1. 2018

 L’enfant né prématurément et sa famille : le développement neurocognitif et affectif des prématurés et les méthodes d’intervention

 
 • Éditorial - Les recherches sur les situations de handicap et les troubles neurodéveloppementaux dans les universités françaises ont-elles un avenir ? É. GENTAZ 
 • DOSSIER
 • Avant-propos - Prématurité – F. LEJEUNE & É. GENTAZ
 • L’enfant prématuré en 2018 : multiplicité des enjeux – F. LEJEUNE & É. GENTAZ
 • Oralité et développement du langage chez l’enfant né grand prématuré : étude exploratoire durant la petite enfance SCHOENHALS, C. FOURNIER, M. CHARD, S. V. SIZONENKO & C. BORRADORI-TOLSA
 • Développement cognitif et émotionnel des enfants nés grands prématurés BRUN, K. BRET-MÉRINE & D. MELLIER
 • L’inhibition et les problèmes comportementaux chez les enfants nés prématurés RÉVEILLON & K. BARISNIK
 • Prématurité et cognition arithmétique – P. DWORZAK 
 • Le NIDCAP : des soins sur mesure pour les bébés prématurés et leur famille, car leur avenir est un défi BERNE-AUDÉOUD, L. MARCUS, C. EPIARD, T. DEBILLON, C. ODE & LE GROUPE NIDCAP CHU GRENOBLE
 • Intégration sociétale du peau-à-peau chez l’enfant prématuré et de petit poids pour réduire la mortalité et la morbidité EXHENRY, L. CHRISTEN, D. KEDY KOUM & R. E. PFISTER
 • Approche sensorimotrice pour des soins de soutien au développement en néonatologie MARTINET-SUTTER, R. E. PFISTER, C. BORRADORI-TOLSA, P.S. HÜPPI, M. ROSSI-JELIDI & S. V. SIZONENKO
 • Un regard psychomoteur sur la prématurité : l’immaturité tonique comme terrain de fragilité développementale JUNKER-TSCHOPP, E. TERRADILLOS-METTRAUX, S. FOURNIER DEL PRIORE & L. GUTZWILLER-PEVIDA
Effets d’un programme d’accompagnement de parents de bébés prématurés sur les habiletés parentales, les comportements sensori-moteurs des bébés et le sentiment de compétence des mères - A. MIERMON & É. GENTAZ
 • VARIA 
 • La présentation orale de textes narratifs améliore-t-elle la compréhension d’élèves dyslexiques de CM2 ? VANDENBROUCKE & A. TRICOT

https://www.anae-revue.com

Agora débats/jeunesses


  N° 79 - 2018/2

  Jeunes sans diplôme : rapports au travail et à l’emploi. Perspectives internationales

 
 • Claire Desmitt La socialisation artistique des enfants dans les musées Discipliner des corps, former des disciples
 • Aden Gaide Être mère et étudiante en France Se confronter à une norme de jeunesse dans l’enseignement supérieur
 • Laurence Simmat-Durand, Stéphanie Toutain L’alcoolisation massive des jeunes femmes : prises de risque spécifiques et approche genrée Aperçu des débats internationaux
Dossier : Jeunes sans diplôme : rapports au travail et à l’emploi. Perspectives internationales
 • Sandra Gaviria, David Mélo Introduction Rapports au travail ici et ailleurs : articulations et tensions
 • María Eugenia Longo Rapports des jeunes au travail, pratiques d’emploi et diplômes L’amalgame de parcours différenciés
 • Henri Eckert Diplômés/non-diplômés en France : une critique de la distinction au regard de la dévalorisation des diplômes
 • Fabrice Plomb Le rapport au travail face à la diversité des mondes économiques des jeunes Insertion financière et professionnelle des jeunes sans formation en Suisse
 • Gianluca De Angelis, Nicola De Luigi Jeunes Italiens sans diplôme en formation professionnelle : quel rapport au travail ?


https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2018-2.htm