Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

Δύο κειμενάκια περί Weber

Μια που χθες μιλάγαμε για Weber, πάρτε μια ιδέα από αυτό το ενδιαφέρον βιβλίο:
http://savalas.gr/pr/22583.pdf
Επίσης ένα άρθρο σχετικό με εκπαιδευτική πολιτική είναι και το:

http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en|el&u=http://www.rhs.ac.uk/bibl/xSearch.asp%3Fdatabase%3Ddcatalo%26rf%3D200410789&prev=/translate_s%3Fhl%3Del%26q%3D%25CE%2592%25CE%25B9%25CE%25B2%25CE%25BB%25CE%25B9%25
CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25AF%25CE%25B1%2B%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1%2B%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2BWeber%26tq%3DBibliography%2
Bfor%2BWeber%26sl%3Del%26tl%3Den

Δεν υπάρχουν σχόλια: