Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Note d'information

Note d'information

N°11.19, décembre 2011

L'expérimentation d'un enseignement intégré de science et de technologie en classes de 6ème et 5ème

http://www.education.gouv.fr/cid56598/l-experimentation-d-un-enseignement-integre-de-science-et-de-technologie-au-college.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: