Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Βιβλιογραφία για τον Berstein (draft)

Στην ιστοσελίδα http://www.elemedu.upatras.gr/?section=589&itemid691=749&secondary=963
σας έχω αναρτήση μια πρώτη εκδοχή βιβλιογραφίας του Berstein (draft).

Δεν υπάρχουν σχόλια: