Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

Τι προσέχω όταν "επισυνάπτω" αρχεία

Γενικά όπως ίσως έχετε διαπιστώσει δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Επισημαίνω μόνο την περίπτωση του ονόματος αρχείου που "ανεβάζετε". Ας είναι με λατινικούς χαρακτήρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: