Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Progress towards the Lisbon objectives in education and training - Indicators and benchmarks 2009

Πολύ σημαντικό έγγραφο για την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών.
Υπάρχει και στα αγγλικά


Progress towards the Lisbon objectives in education and training - Indicators and benchmarks 2009

Commmission européenne

Date : 11/2009


- Chapter I - Making lifelong learning and mobility a reality
- Chapter II - Improving the quality and efficiency of education and training
- Chapter III - Promoting equity, social cohesion and active citizenship
- Chapter IV - Enhancing creativity and Innovation, including entrepreneurship at all levels of education and training

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/report09/report_en.pdf
Δημοσίευση σχολίου