Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

5o σεμινάριο 2010-2011(Ιανουάριος 2011) - φωτογραφίες

Εισηγητής: Άγγελος Καβασακάλης
Το θέμα: «Η θεσμοθέτηση ενός συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο: συγκρότηση δικτύων υπεράσπισης αντιλήψεων και αξιών στο υποσύστημα πολιτικής του Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση σχολίου