Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

Ετήσια έκθεση ΑΔΙΠ

Καλημέρα
σε περίπτωση που ενδιαφέρει κάποιον στην ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ
http://www.adip.gr/index_gr.html
έχει αναρτηθεί η ετήσια έκθεση για την ποιότητα στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση
Καλημέρα σε όλους
Άγγελος
Δημοσίευση σχολίου