Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Skills!

Αντιγόνη ίσως έχει ενδιαφέρον

http://www.cedefop.europa.eu/etv/news/default.asp?idnews=4336
http://agora.cedefop.europa.eu/skills2009/papers.html
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_id=546
Δημοσίευση σχολίου